Libníč

Zemřelé vojenské osoby 1800 - 1806Libníč:

  • Rok 1681 - kníže Ferdinand Vilém SCHWARZENBERG postavil lázně u léčivého pramene. Dřevěná budova se čtyřmi světnicemi a dřevěnou kaplí.
  • Rok 1714 - kníže Adam SCHWARZENBERG postavil na sirnatém a radioaktivním pramenu lázeňský zámek se zděnou kaplí. Josef SCHWARZENBERG přistavěl nový trakt lázní.
  • Rok 1788 - byl založen u vsi hřbitov, do té doby se pohřbívalo v Českých Budějovicích.

Dle zápisů v matrice se pohřbívali vojáci na hřbitově a také v okolí kostela. Později v bývalých dolech na stříbro, v trati tzv. „Na Cáchách“.