Brno Střed - zápis v matrice - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Mendlovo náměstí) 1809

K.K.Feldspital Königkloster in der Alt Brünn 1809