Velké Meziříčí

zápis v matrice města - 1805 - 1815