Louka u Znojma

Padlý ruský poddůstojník po bitvě u Slavkova 1805