Jemnice

Rok 1814 - filiální polní špitál č.24 po bitvě u LipskaVojenský špitál v Jemnici vznikl v lednu roku 1814 jako filiálka hlavního polního špitálu se sídlem v Jaroměřicích nad Rokytnou. Je to těžko uvěřitelné, ale až na Moravu byli odváženi ranění a nemocní vojáci z bitvy u Lipska. Kapacity nestačily a tak se musela hledat místa nová. V Jemnici umírali jak rakouští vojáci, tak francouzští vojenští zajatci a spolu s nimi i muži z okolí, kteří se o nemocné starali. 

Místo posledního odpočinku vojáků nebylo zjištěno, snad se to v budoucnu podaří.

Seznam je doslovným překladem z vojenské matriky, která byla zapisována foneticky a tudíž některé názvy je těžko převést do českého jazyka. Přivítáme pomoc, pokud by to někdo dokázal...