Libníč - špitál Badhaus 1800 - 1801

Hauptspital Vévody WÜRTENBERGSKÉHO - vložený zápis v matrice