Brno Střed - zápis v matrice Brno -střed - Špitál Kláštera Alžbětinek (Kamenná ulice, nyní Klášter a hospic Sv.Alžběty)

Brno zemřelé vojenské osoby 1805 - 1815