Brno Střed - zápis v matrice Staré Brno - Špitál Kláštera Alžbětinek (Kamenná ulice, nyní Klášter a hospic Sv.Alžběty)

Brno zemřelé vojenské osoby - rok 1809