Záhlinice (část města Hulín)

zápis v matrice 1812