×

Frýdek - 1790 - 1809

Frýdek Militärspital (plukovní) od r.1790