×

Brno Střed - zápis v matrice Staré Brno - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Mendlovo náměstí)

Brno zemřelé vojenské osoby - 1805 - 1815