×

Frýdek - 1790 - 1809

Frýdek Militärspital (plukovní) od r.1790
Zemřelé vojenské osoby

Frýdek Militärspital (plukovní) - 1790-1809

Number Regiment Battalion Company (company) Rank Name, surname Place of birth Country Age Religion Status Occupation Illness Place of death Death Funeral Interesting
1. IR 20. Kaunitz Wenz. 1785 dítě Anna dcera vojína Andrease STOCKA 4 katolík neštovice č.p. 16 16.09.1790
2. IR 20. Kaunitz Wenz. 1785 žena Marianna manželka vojáka Mathiase BENDA 41 katolík TBC č.p. 83 19.11.1790
3. IR 20. Kaunitz Wenz. 1785 rekrut Aloys příjmení neznámé Polsko ? při pochodu ? 15.06.1790
4. IR 20. Kaunitz Wenz. 1785 dítě Johann syn kaprála Georga MAJERA 6 měsíců katolík TBC č.p. 87 08.01.1791
5. IR 20. Kaunitz Wenz. 1785 dítě Thekla dcera vojáka Kaspara MÜLLERA 4 měsíce katolík TBC č.p. 83 22.01.1791
6. IR 20. Kaunitz Wenz. dítě Dorotha dcera vojáka Kaspara TEHEHERA 9 měsíců katolík záškrt č.p. 58 10.06.1791
7. IR 20. Kaunitz Wenz. Martinetz dítě Marianna dcera svobodníka Johanna WAYNERA 7 měsíců katolík černý kašel č.p. 56 22.06.1791
8. IR 20. Kaunitz Wenz. Colloredo dítě Franziska dcera kaprála Josepha RAUSCHE 1 katolík záškrt č.p. 88 28.06.1791
9. IR 20. Kaunitz Wenz. dítě Johann syn kaprála Wenzela KOSARA 14 dní katolík psotník č.p. 119 20.10.1791
10. IR 20. Kaunitz Wenz. dítě Hedwiga dcera vojáka Michala LUDWIGA 14 dní katolík psotník č.p. 52 26.10.1791
11. dítě Christina dcera Georga WOLFA 14 dní katolík psotník č.p. 52 10.08.1792
12. dítě Peter syn Kaspara LÖCHORTA 14 dní katolík psotník č.p. 10 12.08.1792
13. IR 20. Kaunitz Wenz. dítě Franz syn vojáka Christopha KOKSE 3 týdny katolík slabost č.p. 3 22.04.1793
14. IR 20. Kaunitz Wenz. dítě Helene dcera kaprála Jakoba KÜSTINGERA 1 katolík psotník č.p. 28 06.03.1793
15. IR 20. Kaunitz Wenz. dítě Bernhard syn vojína Antonína ANHAUSERA 10 měsíců katolík psotník č.p. 67 03.07.1793
16. IR 20. Kaunitz Wenz. Colloredo dítě Johann syn vojína Christopha KOKSE 2 katolík psotník č.p. 28 23.07.1793
17. IR 20. Kaunitz Wenz. Stelzl dítě Andreas syn vojína Johanna HALADONA 9 měsíců katolík psotník č.p. 7 15.08.1793
18. IR 20. Kaunitz Wenz. Stelzl dítě George syn kaprála Georga MAYERA 2 katolík neštovice č.p. 83 26.11.1793
19. IR 20. Kaunitz Wenz. Kloss dítě Johannes syn vojáka Mathiase OBSTAREKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 15 29.11.1793
20. IR 20. Kaunitz Wenz. Blonget dítě Johannes syn vojína Gottfrieda WAISCZERNYE 21 měsíců katolík psotník č.p. 83 01.07.1794
21. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Paul SCHANDRY 20 protestant mrtvice při pochodu 02.07.1794
22. IR 20. Kaunitz Wenz. Stelzl dítě Veronika dcera kaprála Thomase KOSSERA 9 měsíců katolík psotník č.p. 83 28.09.1794
23. propuštěný voják Valentin JURZITZA 56 katolík tyfus č.p. 37 26.04.1795
24. IR 27. Baden-Durlach Christ. propuštěný voják Johann KOKESCH 74 katolík kolika č.p. 78 11.04.1796
25. IR 20. Kaunitz Wenz. Colloredo dítě Anna dcera vojína Franze PŘIKRILA 2 roky 9 měsíců katolík psotník č.p. 111 10.01.1797
26. IR 56. Colloredo Wenz. dítě Johann syn vojína Johanna WEISSMANNA 2,5 roku katolík psotník č.p. 37 18.05.1798
27. IR 56. Colloredo Wenz. dítě Georgius syn vojína Johanna BUZEKA 3 měsíce katolík psotník č.p. 83 19.07.1798
28. dítě Jacobus syn invalidy Johanna LOTATZKY 4 měsíce katolík psotník č.p. 34 14.11.1798
29. dítě Genowefa dcera invalidy Johanna LOTATZKY 8 katolík horečka č.p. 34 05.01.1799
30. IR 56. Colloredo Wenz. dítě Franziskus syn vojína Johanna WEISSMANNA 4 měsíce katolík psotník č.p. 37 09.03.1799
31. IR 20. Kaunitz Wenz. 3. dítě Marianna dcera kaprála Antona HOHNHAUSERA 2 týdny katolík psotník č.p. 67 25.03.1799
32. invalida Kristoph BUKLOWITZ ? katolík při pochodu 28.03.1799
33. IR 26. Schröder Wilh. dítě Josephus syn vojáka Georga KOŘÍNEKA 7 měsíců katolík psotník č.p. 55 17.08.1801
34. IR 20. Kaunitz 2.major dítě Heirich Christian syn feldwebela Karla GUMBERTZE 2 měsíce katolík psotník č.p. 66 13.11.1801
35. IR 20. Kaunitz Stain dítě Rosina dcera kaprála Josepha NITSCHE 6 dní katolík psotník kasárna 02.01.1802
36. IR 20. Kaunitz dítě Carolus syn hauptmanna Josepha von STEIN 3 dny katolík psotník kasárna 24.02.1802
37. Garnison regiment 2. dítě Elisabetha dcera Gottfrieda AURICHA 3 katolík černý kašel kasárna 27.05.1802
38. IR 20. Kaunitz Stain dítě Aloysia dcera feldwebela Primuse DITTERA 4 katolík černý kašel č.p. 68 04.06.1802
39. IR 20. Kaunitz 2.major dítě Josepha dcera feldwebela Antona BERNARDA 8 dní katolík psotník č.p. 74 06.07.1802
40. IR 56. Colloredo Wenz. Beck dítě Vinzenz syn vojína Antona KOWAŘZE 7 týdnů katolík č.p. 38 03.03.1803
41. IR 13. Reisky Franz Joseph WURČZAK 56 katolík při transportu 23.01.1804
42. IR 56. Colloredo Wenz. 2.major dítě Ivanes syn vojína Johanna ELBLEINA 1 měsíc katolík psotník č.p. 4 20.02.1804
43. IR 56. Colloredo Wenz. Hintzler dítě Susanna dcera svobodníka Ignatze BRASE 1,5 roku katolík TBC č.p. 83 20.07.1804
44. IR 20. Kaunitz žena Paulina manželka kaprála Mathiase ZIMERMANNA 34 katolík křeče č.p. 37 29.11.1804
45. IR 56. Colloredo Wenz. Schmied dítě Marianna dcera vojína Franze RUBALA 1,5 roku katolík psotník č.p. 13 14.03.1805
46. IR 26. Hohenlohe-Bartenstein 1803 dítě Dorothea dcera vojína Balthasara …? ? 10.12.1805
47. IR 56. Colloredo Wenz. vojín na dovolené Ignatz PALENKOWSKY 21 katolík epidemie č.p. 47 30.01.1806
48. Vozatajstvo pomocník Joseph FRODT Triebitz Čechy 22 katolík svobodný po cestě č.p. 61 04.03.1806
49. Vozatajstvo pomocník Franz JUCHY po cestě č.p. 61 04.03.1806
50. Transport Division No. 29 vojín Mathias BAJOK Halič 21 katolík svobodný po cestě č.p. 61 04.03.1806
51. IR 20. Kaunitz dítě Mathias syn vojína Mathiase KODURA 2 katolík chřipka č.p. 198 18.10.1806
52. IR 56. Colloredo Wenz. Tarnowsky svobodník Andreas ŘZEHAK 27 katolík tyfus č.p. 109 25.07.1807
53. IR 56. Colloredo Wenz. Kopp dítě Francizkus syn vojína Wolganga ORTMANNA 1 katolík psotník č.p. 244 04.09.1807
54. IR 20. Kaunitz vojenská žena Veronika WAGEHORST 45 katolík horečka 30.10.1807
55. IR 56. Colloredo Wenz. Kopp dítě Carolus syn kaprála Karla WEBERA 11 měsíců katolík psotník č.p. 104 08.01.1809
56. IR 56. Colloredo Wenz. Salhausen dítě Josepha dcera feldwebela Mathiase GEYERA 3 měsíce katolík psotník č.p 294 07.03.1809
57. IR 56. Colloredo Wenz. Ellgath rekrut Johann SETIKAPA 23 katolík břišní tyfus na pochodu 30.06.1809