×

Brno Střed - zápis v matrice - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Mendlovo náměstí) 1809

K.K.Feldspital Königkloster in der Alt Brünn 1809
Zemřelé vojenské osoby - Brno Střed - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Mendlovo náměstí)

Zápis v matrice - K.K.Feldspital Königkloster in der Alt Brünn - rok 1809

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Wenzl NEIGEL katolík König Kloster 18.06.1809
2. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph KLÖSS katolík König Kloster 21.06.1809
3. IR 18. Stuart Patr. vojín Antonius DLISCHKA katolík König Kloster 18.06.1809
4. IR 21. Gyulay Alb. 1809 vojín Johann LÖFLER katolík König Kloster 19.06.1809
5. IR 25. Zedwitz Franz vojín Jakob KAKOSCHY katolík König Kloster 21.06.1809
6. Chv.LR 3. O Reilly Andr. vojín Georg LEBSKY katolík König Kloster 23.06.1809
7. IR 39. Duka Pet. vojín Johann TINKUSKY katolík König Kloster 26.06.1809
8. Francouzská armáda vojín Franz BAILLIEX katolík König Kloster 30.06.1809
9. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joahnn KALADO 22 katolík Ziegelschopfen 02.06.1809
10. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph HELLER 32 katolík König Kloster 02.06.1809
11. IR 39. Duka Pet. vojín Joseph KAHLER katolík König Kloster 02.06.1809
12. IR 15. Zach Ant. vojín Franz ZEPCZES 21 ? König Kloster 02.06.1809
13. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Franz BACH Ziegelschopfen 02.06.1809
14. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Johann BLUMER Kreuzhof 03.06.1809
15. ? vojín Johann Nepomuk WOJTEK katolík Kreuzhof 03.06.1809
16. IR 30. De Ligne Carl vojín Simon KALIZNITZ katolík Kreuzhof 13.06.1809
17. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Johann FAUTON Ipsilandy 04.06.1809
18. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 vojín Joseph JAKOFSKY Ipsilandy 02.06.1809
19. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann KLEINBETTER Ipsilandy 14.06.1809
20. K.K.Feldspital ošetřovatel Christ DERWINAK Ipsilandy 19.06.1809
21. IR 22. Coburg Friedr. vojín Martin SALOMON Ipsilandy
22. Francouzská armáda vojín Johann PITTSEL Ipsilandy 22.06.1809
23. Francouzská armáda vojín Johann BRIOU Ipsilandy 22.06.1809
24. IR 48. Vukassovich Phil. vojín Paul KRILL 24 Ipsilandy 28.06.1809
25. IR 34. Davidovitz Paul vojín Johann NYMMEKRT 25 Ipsilandy 28.06.1809
26. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Johann SCHWINDEK Ipsilandy 07.06.1809
27. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton KÖCHER König Kloster 06.07.1809
28. IR 57. Colloredo Jos. feldwebel Kaspar WEBER König Kloster 13.07.1809
29. Spital stálý vojín Simon BENDEK König Kloster 15.07.1809
30. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Wenzl SANDHÖFLER König Kloster 18.07.1809
31. IR 14. Klebeck Wilh. vojín Johann WEGER König Kloster 18.07.1809
32. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton SCHWARZ Ziegelschopfen 31.07.1809
33. IR 18. Stuart Patr. vojín Joseph SIKORA Ziegelschopfen 21.07.1809
34. IR 25. Zedwitz Franz vojín Paul HESSER Kreuzhof 04.07.1809
35. IR 49. Kerpen Wilh. vojín Johann DONATTO Kreuzhof 14.07.1809
36. Chv.LR 3. O Reilly Andr. vojín Georg BARTHA Ipsilandy 06.07.1809
37. IR 54. Froon Jos. vojín Alberth KODOWSKY 20 katolík Ipsilandy 15.07.1809
38. IR 54. Froon Jos. vojín Jakob NADICZEK Ipsilandy 24.07.1809
39. Chv.LR ? vojín Joseph MOCK Ipsilandy 24.07.1809
40. Feldjäger - Divisionen 8. vojín Johann SCHWARZ 28 Ipsilandy 26.07.1809
41. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Anton SCHUHMANN 21 Ipsilandy 26.07.1809
42. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz KITTEL König Kloster 04.08.1809
43. Feldjäger - Divisionen 2. vojín Wenzl ZIMMER König Kloster 04.08.1809
44. IR 14. Klebeck Wilh. vojín Johann BERGER König Kloster 03.08.1809
45. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Franz FRIDRICH König Kloster 05.08.1809
46. IR 02. Hiller Joh. 1807 vojín Johann ZAMZIK König Kloster 05.08.1809
47. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Jakob FÜRSTENBERG König Kloster 06.08.1809
48. Stabs vojín Mathias TSOTZEK König Kloster 07.08.1809
49. NGI 13. Wallachisch-Illirisches vojín Gadia SKERBETZ König Kloster 03.08.1809
50. IR 09. Czartoryski Adam vojín Johann SMOLA König Kloster 04.08.1809
51. Francouzská armáda - 3. kyrisnický vojín Baptist DIOS König Kloster 04.08.1809
52. HR 4. Hessen - Homburg vojín Johann SENAR König Kloster 09.08.1809
53. Vozatajstvo vojín Michel STRAKA König Kloster 09.08.1809
54. Sanitäts Corps vojín Nikolaus KASCHITZER 45 König Kloster 13.08.1809
55. K.K. Feldspital ošetřovatel Michel SCHENWOKY König Kloster 13.08.1809
56. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. 1806 vojín Ignatz KOFRINGER König Kloster 14.08.1809
57. k.k.Feldspital ošetřovatel Basil RUCK König Kloster 16.08.1809
58. IR 33. Sztáray Ant. vojín Martin NIMITZ 24 König Kloster 16.08.1809
59. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Nikolaus ADAMSKY 26 König Kloster 19.08.1809
60. IR 36. Kollowrat Carl 8. vojín Thomas KRUSCHER König Kloster 19.08.1809
61. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph FITTLER König Kloster 31.08.1809
62. Feldjäger - Divisionen vojín Joseph LEITNER König Kloster 04.08.1809
63. Landwehr vojín Franz KORELLY König Kloster 14.08.1809
64. IR 12. Manfredini vojín Johann WEINDL 25 König Kloster 24.08.1809
65. IR 59. Jordis Alex. vojín Philip SCHMITZING König Kloster 24.08.1809
66. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Joseph GROBATSCHEK König Kloster 24.08.1809
67. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Stanislaus BAFZEK König Kloster 24.08.1809
68. ? vojín Johann Gottfried KNEPPE König Kloster 25.08.1809
69. IR 42. Erbach Carl vojín Franz BEREER König Kloster 26.08.1809
70. IR 50. Stain vojín Johann WESINGE König Kloster 27.08.1809
71. K.K. Feldspital ošetřovatel Joseph MUSCHA 30 König Kloster 29.08.1809
72. IR 36. Kollowrat Carl vojín Ferdinand RICHTER Kreuzhof 01.08.1809
73. Feldjäger - Divisionen 8. vojín Franz WITT 20 Kreuzhof 18.08.1809
74. NGI 13. Wallachisch-Illirisches vojín Joseph JURKITSCH Kreuzhof 11.08.1809
75. K.K. Feldspital ošetřovatel Wenzl SCHOWETZ Kreuzhof 10.08.1809
76. K.K. Feldspital ošetřovatel Wojtek PLANTOWSKY Kreuzhof 15.08.1809
77. Landwehr 10. vojín Wenzl KLEMENT Kreuzhof 18.08.1809
78. IR 08. E.H. Ludwig Jos. kaprál Andreas LANG Kreuzhof 01.08.1809
79. IR 47. Vogelsang Ludw. 1805 vojín Martin GLASER Kreuzhof 25.08.1809
80. IR 18. Stuart Patr. vojín Franz KNISCHEK Kreuzhof 06.08.1809
81. IR 25. Zedwitz Franz vojín Franz ZIKAN Kreuzhof 25.08.1809
82. IR 36. Kollowrat Carl vojín Dominik DENAOWITZ 45 Ziegelschopfen 05.08.1809
83. IR 14. Klebeck Wilh. vojín Johann WEBER Ziegelschopfen 24.08.1809
84. IR 09. Czartoryski Adam vojín Johann JURCIK 27 Ziegelschopfen 19.08.1809
85. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Johann KRAL Ziegelschopfen 15.08.1809
86. IR 59. Jordis Alex. vojín Mathes STADEBAUER Ziegelschopfen 11.08.1809
87. IR 50. Stain vojín Georg KETTEL Ziegelschopfen 13.08.1809
88. IR 47. Vogelsang Ludw. 1805 vojín Martin VATERMUS 40 Ziegelschopfen 07.08.1809
89. IR 47. Vogelsang Ludw. 1805 vojín Johann STIR Ziegelschopfen 01.08.1809
90. IR 18. Stuart Patr. vojín Paul SMOHLA Ziegelschopfen 06.08.1809
91. IR 18. Stuart Patr. vojín Adam HANISCH Ziegelschopfen 18.08.1809
92. Hraničářský kordon vojín Kaspar PETER Ziegelschopfen 24.08.1809
93. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph ANGEL Ziegelschopfen 25.08.1809
94. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Joseph HOFMANN Ziegelschopfen 28.08.1809
95. IR 01. Kaiser Franz vojín Blasius STIRA Ziegelschopfen 10.08.1809
96. IR 01. Kaiser Franz vojín Gabriel KČZIN Ziegelschopfen 14.08.1809
97. IR 14. Klebeck Wilh. vojín Johann RAUMER 28 Ipsilandy 20.08.1809
98. Vozatajstvo vojín Joseph KUDELKA 30 Ipsilandy 27.08.1809
99. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. 1806 vojín Blasius MASCHEK Ipsilandy 04.08.1809
100. IR 59. Jordis Alex. vojín Franz KLEBARTH Ipsilandy 09.08.1809
101. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Heinrich LEPPES Ipsilandy 16.08.1809
102. IR 27. Chasteler Gabr. 1809 vojín Gabriel LASETZKY Ipsilandy 21.08.1809
103. Landwehr Olomouc 3. vojín Thomas KORONA 30 katolík svobodný König Kloster 02.09.1809
104. FAR ? pomocník Simon WELS König Kloster 03.09.1809
105. IR 47. Vogelsang Ludw. 1805 vojín Blasius MAXETA 38 König Kloster 03.09.1809
106. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Paul MULŽERA 23 König Kloster 05.09.1809
107. IR 22. Coburg Friedr. vojín Augustín DONGELMANN König Kloster 06.09.1809
108. ? vojín Woitech BRAWETZ 49 katolík ženatý König Kloster 06.09.1809
109. IR 09. Czartoryski Adam vojín Peter ČZIRAK 18 katolík svobodný König Kloster 06.09.1809
110. IR 36. Kollowrat Carl kaprál Georg STAHL 25 katolík König Kloster 10.09.1809
111. IR 14. Klebeck Wilh. vojín Franz GRÜNWALD König Kloster 11.09.1809
112. IR 50. Stain vojín Johann EMMER König Kloster 13.09.1809
113. IR 09. Czartoryski Adam pomocník Jakob PAWALSCHUK 24 König Kloster 18.09.1809
114. IR 09. Czartoryski Adam grenadier Franz LEPICZIN katolík svobodný König Kloster 22.09.1809
115. IR 25. Zedwitz Franz vojín Thomas HOLLAR 23 König Kloster 24.09.1809
116. IR 31. Benyowsky Joh. vojín ? BOKODANN 33 pravoslavný svobodný König Kloster 27.09.1809
117. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín ? NESCHGRABAL katolík König Kloster 29.09.1809
118. IR 08. E.H. Ludwig Jos. grenadier Franz KOWANY Ziegelschopfen 04.09.1809
119. IR 59. Jordis Alex. vojín Peter EIGNER Ziegelschopfen 09.09.1809
120. IR 47. Vogelsang Ludw. 1805 vojín Anton FLIEGE Ziegelschopfen 11.09.1809
121. IR 58. Beaulieu Franz vojín Nikolaus JAKUBESCH Ziegelschopfen 12.09.1809
122. IR 36. Kollowrat Carl kaprál Lorenz WESSELI 31 Ipsilandy 06.09.1809
123. Landwehr Olomouc ? vojín Mathes BLAUDEK 22 Ipsilandy 21.09.1809
124. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Georg PEMPE 28 Ipsilandy 21.09.1809
125. IR 36. Kollowrat Carl vojín Christoph PEPPERL 22 Ipsilandy 22.09.1809
126. IR 49. Kerpen Wilh. vojín Johann DOMBAL Ipsilandy 25.09.1809
127. IR 01. Kaiser Franz vojín Franz KENDEWSKY 27 Ipsilandy 25.09.1809
128. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Joseph NOWAK 20 katolík svobodný König Kloster 06.10.1809
129. IR 42. Erbach Carl žena Barbara LANDAUER manželka vojína 24 katolík vdaná König Kloster 06.10.1809
130. Sanitäts Corps vojín Simon JANDOS katolík svobodný König Kloster 07.10.1809
131. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph SEMSCH 24 katolík König Kloster 15.10.1809
132. Landwehr Brno vojín Johann WRBA 19 katolík König Kloster 17.10.1809
133. Vozatajstvo vojín Joseph LUKASCH 20 katolík König Kloster 24.10.1809
134. IR 14. Klebeck Wilh. feldwebel Wilhelm GREFENHAIN pravoslavný svobodný König Kloster 25.10.1809
135. Freibataillon reserve vojín Gregor WOSSE 22 katolík König Kloster 30.10.1809
136. IR 36. Kollowrat Carl vojín Johann STRAMIN Früsen 30 katolík Ziegelschopfen 20.10.1809
137. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Wenzl ČZIRAK 16 Ipsilandy 17.10.1809
138. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Franz STEPHAN Ipsilandy 20.10.1809
139. IR 36. Kollowrat Carl vojín Florian KADA 23 Ipsilandy 20.10.1809
1. FAR? dítě Mathias syn Josepha PETRŽIČZEK stücknecht 1,5 roku katolík psotník č.p. 79 06.04.1805 08.04.1805
2. propuštěný voják Joseph HERM 98 katolík stařecká slabost č.p. 7 24.04.1805 26.04.1805
3. žena baronesa Anna ROTHKIRCH roz. von JURITZ vdova po majoru 68 katolík vodnatelnost č.p. 52 15.05.1805 17.05.1805
4. IR 29. Lindenau dítě Anton syn Galluse DWORŽAČEK kaprál 8 týdnů katolík psotník č.p. 16 14.08.1805 16.08.1805
5. IR 29. Lindenau dítě Franz syn Antona STIASTNI vojín 2 katolík TBC č.p. 127 22.09.1805 24.09.1805
6. IR 44. Bellegarde Friedr. dítě Karl syn Bernarda KRŽISCH vojín 1,5 roku katolík TBC č.p. 8 05.10.1805 07.10.1805
7. IR 29. Lindenau dítě Rosalia dcera Franze POPELKA vojín 6 týdnů katolík psotník č.p. 134 22.10.1805 24.10.1805
8. IR 29. Lindenau dítě Franziska dcera Franze REZEK feldwebel 6 katolík psotník č.p. 86 04.01.1806 06.01.1806
9. IR 29. Lindenau dítě Joseph syn Franze POPELKA vojín 1,5 roku katolík TBC č.p. 134 05.01.1806 07.01.1806
10. žena Barbara SCHMIEDFELDIN manželka furýra 43 katolík tyfus č.p. 149 17.01.1806 21.01.1806
11. IR 29. Lindenau dítě Josepha dcera Andrease HEFER granátník hudebník 1 katolík psotník č.p. 153 13.02.1806 15.02.1806
12. žena Eva HERMANNIN manželka propuštěného vojáka 80 katolík TBC č.p. 101 19.02.1806 21.02.1806
13. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera Johanna PILSNER vojín 4 měsíce katolík psotník č.p. 163 10.05.1806 12.05.1806
14. IR 29. Lindenau dítě Veronika dcera Josepha MUSSIL vojín 6 katolík psotník č.p. 136 29.08.1806 31.08.1806
15. dítě Michael syn Franzisky RAŸERIN dcera vojáka 5 měsíců katolík TBC č.p. 136 22.09.1807 24.09.1807
16. žena Anna KOLBIN vdova po vojáku 60 katolík zápal plic č.p. 69 15.02.1807 17.02.1807
17. dítě Franz syn Thekly HAMOLNIN dcera vojáka 21 dní katolík psotník č.p. 60 10.08.1807 12.08.1807
18. žena Antonia BARTOSCHIN dcera vojáka 22 katolík ? č.p. 175 09.03.1808 11.03.1808
19. dítě Karl syn Anny SMOLIN dcera vojáka 5 měsíců katolík TBC č.p. 64 04.07.1808 06.07.1808
20. dítě Anton syn Anny LANGERIN dcera vojáka 6 měsíců katolík psotník č.p. 62 07.11.1808 09.11.1808
21. pensionovaný major Wenzl SUCHI von WEISENFELD 70 katolík zápal plic č.p. 9 20.12.1808 22.12.1808
22. dítě Anna dcera Kathariny TITRICHIN dcera vojáka 10 měsíců katolík TBC č.p. 79 25.01.1809 27.01.1809
23. IR 07. Schröder Carl Friedr. dítě Thekla dcera Johanna HOLENA svobodník 3 katolík zavražděna, střelná rána v hrudi č.p. 130 06.02.1809 08.02.1809
24. dítě Veronika dcera Johanna FLIGNER polní chirurg 10 týdnů katolík černý kašel č.p. 68 17.04.1809 19.04.1809
25. Landwehr? dítě Theresia dcera Kaspara RUZIČZKA vojín 1,5 roku katolík psotník č.p. 128 24.04.1809 26.04.1809
26. dítě Johann syn Josepha FÜRSTA propuštěný voják 14 dní katolík psotník č.p. 22 17.05.1809 19.05.1809
27. IR 22. Coburg Friedr. vojín Martin SOLOMON 20 katolík zranění č.p. 43 03.06.1809 05.06.1809
28. Landwehr - Vídeňský vojín Christian JIK 33 protestant zranění č.p. 101 08.06.1809 09.06.1809
29. IR 10. Mittrowsky Ant. 1806 vojín Johann KELLNER 22 katolík zranění č.p. 32 14.06.1809 16.06.1809
31. Landwehr - Moravský dítě Anton syn Franze JÄGER vojín 14 dní katolík psotník č.p. 59 25.06.1809 27.06.1809
32. IR 18. Stuart Patr. vojín Wenzl LUSTNER 21 katolík zranění č.p. 51 06.07.1809 07.07.1809
33. IR 49. Kerpen Wilh. feldwebel Johann DONATH 32 katolík tyfus č.p. 43 13.07.1809 16.07.1809
34. IR 54. Froon Jos. vojín Jakob NADISZAK 24 katolík zranění č.p. 49 24.07.1809 25.07.1809
35. dítě Ludowica dcera Wenzela BERAN pension. obristwachtmeister 6 měsíců katolík TBC č.p. 149 18.08.1809 20.08.1809
36. IR 10. Mittrowsky Ant. 1806 dítě Johanna dcera Simona PAULUS vojín 1,5 roku katolík psotník č.p. 159 31.08.1809 02.09.1809
37. K.K. Gränz Cordon dítě Franz syn Josepha PROCHAZKA kaprál 2 katolík psotník č.p. 159 08.09.1809 10.09.1809
38. K.K. Gränz Cordon žena Anna PETERIN vdova po kaprálu 43 katolík TBC č.p. 159 12.09.1809 14.09.1809
39. IR 29. Lindenau dítě Rosalia dcera Franze WOCZASEK vojín 3 týdny katolík psotník č.p. 9 23.09.1809 25.09.1809
40. FAR 03. Rouvroy dítě Magdalena dcera Antona FREÜBERGER dělostřelec 3 měsíce katolík TBC č.p. 52 05.10.1809 06.10.1809
41. IR 42. Erbach Carl žena Barbara BONYTSAUERIN manželka granátníka 20 katolík vysílení č.p. 149 05.10.1809 07.10.1809
42. Landwehr - Moravský dítě Katharina dcera Josepha KOFTMANN ladverista 2 minuty katolík těžký porod č.p. 69 24.11.1809 26.11.1809
43. Landwehr - Moravský dítě Vinzenz syn Vinzenze ZIRGEL landverista 1 katolík psotník č.p. 175 27.11.1809 29.11.1809
44. Landwehr ? vojín Thomas URSIHTER 16 katolík křeče č.p. 98 03.01.1810 05.01.1810
45. Landwehr ? dítě Theresia dcera Mathiase JERZABEK zemřelý voják 3 týdny katolík psotník č.p. 55 06.01.1810 08.01.1810
46. K.K. Öeconomie dítě Anna dcera Martina POHL voják 3 katolík psotník č.p. 110 09.01.1810 11.01.1810
47. IR 27. Chasteler Gabr. dítě Barbara dcera Joachyma KLEINER fourier 7 katolík psotník č.p. 38 04.04.1810 06.04.1810
48. IR 29. Lindenau dítě Bernard syn Johanna WALIK kaprál 3 týdny katolík psotník č.p. 43 12.09.1810 14.09.1810
49. dítě Apolonia dcera Vinzenzie FREÜIN dcera vojáka 10 měsíců katolík vnitřní zápal č.p. 4 18.10.1810 20.10.1810
50. dítě Anna dcera Josephi LANGERIN vdova po vojáku 6 měsíců katolík psotník č.p. 79 07.01.1811 09.01.1811
51. dítě Josepha dcera Rosalie KETSCHERIN dcera vojáka 3 katolík psotník č.p. 175 30.03.1811 31.03.1811
52. dítě Karolína dcera Franzisky SEDENIK dcera propuštěného vojáka 4 měsíce katolík TBC č.p. 118 25.05.1811 27.05.1811
53. IR 10. Reisky, Franz. dítě Franziska dcera Josepha KOTERNETZ vojín 11 týdnů katolík psotník č.p. 18 27.05.1811 29.05.1811
54. dítě Alois syn Josephy SCHULZIN dcera vojáka 1 měsíc katolík psotník č.p. 151 19.07.1811 21.07.1811
55. dítě Anton syn Anny LANGER dcera vojáka 9 měsíců katolík TBC č.p. 35 19.07.1811 21.07.1811
56. dítě Theresia dcera Thomase KREČZIŘIK voják 8 dní katolík psotník č.p. 105 14.11.1811 16.11.1811
57. dítě Marianna dcera Marianny PAULUSIN vdova po svobodníku 6 měsíců katolík zápal č.p. 38 27.12.1811 29.12.1811
58. dítě Magdalena dcera Johanna HISCHFELD voják 3,5 katolík vodnatelnost č.p. 39 09.03.1812 11.03.1812
59. IR 29. Lindenau vojín Philipp syn Franze MAXIMO voják 16 měsíců katolík černý kašel č.p. 4 09.05.1812 11.05.1812
60. žena Katharina FORRER vdova po pension.feldstabsarzt 48 katolík mozková mrtvice č.p. 45 25.05.1812 27.05.1812
61. dítě Jakob syn Ewy HEFNERIN dcera vojáka 6 dní katolík psotník č.p. 79 02.05.1813 04.05.1813
62. Pionier corps dítě Jakob syn Mathiase DRŽIMAL vojín 1,5 roku katolík psotník č.p. 5 11.08.1813 13.08.1813
63. dítě Aloisius syn Anny RUSTERIN dcera vojáka 15 dní katolík psotník č.p. 79 09.09.1813 11.09.1813
64. IR 10. Reisky, Franz. dítě Anna dcera Mathiase SCHALUDEK kaprál 4 katolík psotník u Milosrdných bratří 10.12.1813 12.12.1813
65. Landwehr dítě Beatin syn Josepha BLODIČZEK vojín 2 katolík zápal č.p. 38 16.12.1813 18.12.1813
66. IR 10. Reisky, Franz. dítě Franz syn Antona KAILER kaprál 8 dní katolík psotník č.p. 108 12.01.1814 14.01.1814
67. Landwehr dítě Franz syn Franze ČZERWINEK vojín 2 katolík psotník č.p. 31 14.01.1814 16.01.1814
68. žena Karolina HOMILIN vdova po vojáku 50 katolík zápal č.p. 131 21.01.1814 23.01.1814
69. dítě Johann syn Ignatze HERZOG propuštěný voják 1 měsíc katolík psotník č.p. 15 22.02.1814 24.02.1814
70. žena Veronika NEWOLALKIN vdova po vojáku 83 katolík vodnatelnost č.p. 19 02.03.1814 04.03.1814
71. Landwehr dítě Apolonia dcera Dominika ZUZAK vojín 1 katolík černý kašel č.p. 104 13.04.1814 15.04.1814
72. Landwehr dítě Johann syn Johanna STOJAN vojín 1 katolík psotník č.p. 85 03.05.1814 05.05.1814
73. IR 29. Lindenau žena Barbara RÖSSBRÜNN manželka kaprála 30 katolík chrlení krve č.p. 75 05.05.1814 07.05.1814
74. Landwehr dítě Joseph syn Josepha SIMON vojín 6 měsíců katolík psotník č.p. 87 14.05.1814 16.05.1814
75. dítě Wiktoria dcera Anny ROSTLERIN otec neznámý voják 8 měsíců katolík psotník č.p. 70 13.08.1814 14.08.1814
76. dítě Franziska dcera Kathariny NOWOTNIN dcera vojáka 2 měsíce katolík psotník č.p. 24 12.08.1814 14.08.1814
77. dítě Elisabeth dcera Elisabethy PERUSSIN dcera vojáka 3 měsíce katolík psotník č.p. 64 19.03.1815 20.03.1815
78. žena Klara Gregoria RÄMERIN vdova po vojáku 44 katolík zápal plic č.p. 44 25.03.1815 27.03.1815
79. dítě Rosalia dcera Wenzela KRAMER voják 20 dní katolík psotník č.p. 166 12.04.1815 13.04.1815
80. dítě Heinrich syn Antonie WINKLERIN dcera vojáka 1 měsíc katolík TBC č.p. 97 08.06.1815 10.06.1815
81. žena Josepha OTTIN vdova po vojáku 70 katolík zápal plic č.p. 11 19.06.1815 21.06.1815
82. Landwehr dítě Anton syn Karla WITTEK vojín 8 měsíců katolík psotník č.p. 3 12.08.1815 14.08.1815
83. Landwehr dítě Barbara dcera Josepha FRANK vojín 11 dní katolík psotník č.p. 83 30.10.1815 31.10.1815