×

Jihlava - 1799- 1815

zápis v matrice - Kostel Sv. Jakuba
Zemřelé vojenské osoby

Jihlava - zápis v matrice - 1799 - 1815 - Kostel Sv. Jakuba

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR - abrichtung depot dítě Johann syn vojína Nikolause WISCHOMIRSKYHO 2 katolík křeče vojenský špitál 01.01.1799 03.01.1799
2. Invalidovna Ptuj vojín Mathias PAWLAS ? katolík mrtvice vojenský špitál 03.01.1799 05.01.1799
3. IR 11. Wallis Mich. 4. vojín Joseph NAWRATIL 18 katolík tyfus vojenský špitál 23.01.1799 05.01.1799
4. IR 15. Oranien Wilh. Georg 4. vojín Joseph SCHEMBERA 21 katolík tyfus vojenský špitál 04.02.1799 08.02.1799
5. IR 08. Huff Carl 4. dítě Michael syn vojína Michela FULERA 13 měsíc katolík neštovice vojenský špitál 14.02.1799 17.02.1799
6. IR 08. Huff Carl 4. dítě Theresia dcera svobodníka Johanna SPRINGLERA 4 katolík neštovice vojenský špitál 22.02.1799 25.02.1799
7. CR 3. Herzog Albert vojín Joseph WESSELÝ ? katolík tyfus vojenský špitál 23.02.1799
8. CR 3. Herzog Albert vojín Karl MIGLITZ ? katolík vysílení vojenský špitál 25.02.1799
9. DR 11. La Tour (Baillet) Max. reserve vojín Mathias WRATILL ? katolík tyfus vojenský špitál 09.03.1799
10. IR 08. Huff Carl 4. dítě Johann syn svobodníka Mathiase HOSTA 10 katolík píchání v boku vojenský špitál 09.03.1799 11.03.1799
11. IR 08. Huff Carl 4. vojín Thomas STOLZER 28 katolík vodnatelnost vojenský špitál 29.03.1799 30.03.1799
12. IR 08. Huff Carl dítě otec fourier Franz LIPKA mrtvě narozené vojenský špitál 02.04.1799
13. DR 13. obr. Vincent vojín Florian DOPTAL ? katolík náhlá smrt kasárna 06.04.1799 08.04.1799
14. DR 9. obl. Belcredi vojín Joseph PIRŽENECK ? katolík plicní slabost vojenský špitál 12.04.1799 14.04.1799
15. IR 08. Huff Carl 4. vojín Bartholomeus LEMBA 20 katolík vodnatelnost vojenský špitál 15.04.1799 17.04.1799
16. DR 13. obr. Vincent vojín Joseph WAWRONECK ? katolík zápal plic vojenský špitál 16.04.1799 18.04.1799
17. DR 13. obr. Vincent vojín Jakob SZARAT ? katolík TBC vojenský špitál 23.04.1799 25.04.1799
18. IR 08. Huff Carl 4. vojín Heinrich HLAWICŽEK 17 katolík úplavice vojenský špitál 24.04.1799 26.04.1799
19. ? žena Marianna vdova po pension. nadporučíku Georgu BITTNERU 66 katolík plicní vodnatelnost spital předm. 131 22.05.1799 24.05.1799
20. Vozatajstvo vojín Jakob SPIESECK ? katolík TBC vojenský špitál 01.05.1799
21. CR 3. Herzog Albert vojín Mathias KOHLMANN ? katolík plicní slabost vojenský špitál 01.05.1799
22. Vozatajstvo vojín Georg WLASCHAK ? katolík TBC vojenský špitál 12.05.1799
23. DR 7. Waldeck Christ. vojín Johann MATZEK ? katolík TBC vojenský špitál 18.05.1799
24. IR 08. Huff Carl 4. žena Marianna manželka vojína Ignatze WOITISCHECKA 34 katolík TBC vojenský špitál 29.05.1799
25. IR 08. Huff Carl dítě Joseph syn vojína Josepha KETNERA 3 katolík stařecká slabost brněn.předm.94 16.07.1799 18.07.1799
26. Militär Oeconomie Commis. žena Katharina vdova po nadporučíku Franzi TRÖDLERU 73 katolík zarděnky č.p. 504 18.07.1799 20.07.1799
27. IR 08. Huff Carl dítě Anton syn obristwachtmeitera Maximiliena von MOSCHLITZ 11 katolík zarděnky č.p. 271 19.07.1799 21.07.1799
28. IR 08. Huff Carl dítě Franz syn feldwebela Johanna Veit PREGELA 5 katolík studený zápal č.p. 31 26.07.1799 28.07.1799
29. CR 3. Herzog Albert vojín Ignatz SALLITZER ? katolík TBC vojenský špitál 04.07.1799
30. IR 41. Bender Blas. Col. vojín Mathias GROSSMANN ? katolík mrtvice vojenský špitál 05.07.1799
31. IR 08. Huff Carl 4. vojín Simon NOWOTNY 19 katolík průjem vojenský špitál 09.07.1799
32. IR 08. Huff Carl 4. dítě Apollonia dcera vojína Johanna SCHLAREBAUERA 11 měsíců katolík průjem vojenský špitál 28.07.1799
33. IR 08. Huff Carl dítě Josepha dcera svobodníka Michaela PETRUSCHE 6 měsíců katolík psotník č.p. 58 01.08.1799 03.08.1799
34. IR 11. Wallis Mich. reserve vojín Jakob KAUKAL ? katolík úplavice vojenský špitál 15.08.1799
35. IR 08. Huff Carl 4. vojín Franz JERŽABECK 19 katolík tyfus vojenský špitál 19.08.1799
36. ? chlapec na výchovu Franz DOENHAUSS 7 katolík vodnatelnost vojenský špitál 22.08.1799
37. ? pension. oberwachtmeister Joseph von MIENITZKY Rottendorg 74 katolík plicní vodnatelnost č.p. 70 27.09.1799 29.09.1799
38. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg LENZ 64 katolík tyfus vojenský špitál 14.09.1799 16.09.1799
39. IR 24. Preiss Franz vojín Heinrich SINGLER 22 katolík tyfus vojenský špitál 19.09.1799
40. IR 08. Huff Carl 4. vojín Kreilo KUŽNIROV 24 řecký katolík tyfus vojenský špitál 22.09.1799 24.09.1799
41. IR 08. Huff Carl dítě Franz syn svobodníka Josepha KLOPACŽEKA 12 katolík TBC vojenský špitál 22.09.1799
42. IR 08. Huff Carl 4. dítě Johann syn svobodníka Jakoba PRIMA 2 dny katolík křeče vojenský špitál 26.09.1799
43. IR 08. Huff Carl 4. svobodník Iwan KREWENKA 47 řecký katolík TBC vojenský špitál 26.09.1799
44. IR 08. Huff Carl žena Klara manželka fouriera Franze LIPKY 23 katolík tyfus kasárna 09.10.1799 11.10.1799
45. IR 01. Kaiser Franz II. dítě Joseph syn plukovního chirurga Josepha NEUMANNA 6 týdnů katolík psotník č.p. 334 30.10.1799 01.11.1799
46. IR 08. Huff Carl 4. vojín Peter TRINNEL 16 katolík tyfus vojenský špitál 12.10.1799
47. CR 6. Mellas 1799 vojín Wenzl CZERNIACK ? katolík tyfus vojenský špitál 17.10.1799
48. IR 08. Huff Carl 4. vojín Franz LANGER 22 katolík tyfus vojenský špitál 30.10.1799
49. ? dítě Anna dcera nadporučíka Josepha RŽIMECKA 6 katolík psotník kasárna 24.11.1799 26.11.1799
50. IR 08. Huff Carl 4. vojín Peter GRIMLATSCHECK 25 katolík pakostnice vojenský špitál 08.11.1799
51. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg ANTEL 18 katolík tyfus vojenský špitál 10.11.1799
52. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathias DOKAUPIL 21 katolík studený zápal vojenský špitál 12.11.1799
53. IR 08. Huff Carl žena Marianna manželka vojína Gottfrieda GEBELA 78 katolík vodnatelnost vojenský špitál 16.11.1799
54. IR 08. Huff Carl 4. vojín Franz KLIMA 19 katolík vysílení vojenský špitál 23.11.1799
55. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Wenzl NAUME ? katolík tyfus vojenský špitál 23.11.1799
56. IR 08. Huff Carl dítě Barbara dcera svobodníka Franze WALTERA 2 katolík záškrt vojenský špitál 17.12.1799 19.12.1799
57. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Johann KOTKA ? katolík tyfus vojenský špitál 29.11.1799
58. IR 41. Bender Blas. Col. vojín Anarius KROCHOWINA ? katolík tyfus vojenský špitál 30.11.1799
59. IR 24. Preiss Franz vojín Mathias SCHMITZ ? katolík vysílení vojenský špitál 01.12.1799
60. IR 04. Deutchmeister vojín Heinrich WRPOLD ? katolík vodnatelnost vojenský špitál 04.12.1799
61. IR 08. Huff Carl dítě Anna Maria dcera vojína Johanna SKLENARŽE 4 katolík psotník vojenský špitál 18.12.1799
62. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg ANDRNCK 24 katolík TBC vojenský špitál 20.12.1799
63. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mikita SECKOR 28 katolík dávivý kašel vojenský špitál 20.12.1799
64. IR 08. Huff Carl žena Amalia manželka fouriera Georga KRIMMEKA 38 katolík horečka omladnic č.p. 99 06.01.1800 09.01.1800
65. IR 08. Huff Carl dítě Johann syn kaprála Nikolause GROSCHE 3 katolík neštovice č.p. 160 07.01.1800 09.01.1800
66. IR 08. Huff Carl dítě Johann syn kaprála Jakoba TREBECKA 5 katolík záškrt kasárna 20.01.1800 22.01.1800
67. ? dítě Johann syn propuštěného vojáka Johanna ENGLISCHE 1,5 roku katolík TBC Brtnické předm. 87 31.01.1800 02.02.1800
68. IR 08. Huff Carl svobodník Johann KAPPY 37 katolík umrznutí vojenský špitál 01.01.1800
69. IR 08. Huff Carl vojín Johann KAWALLIERI 21 katolík průjem vojenský špitál 01.01.1800
70. ? dítě Kartharina dcera vojína Mathiase MICHELA 3 měsíce katolík TBC vojenský špitál 25.01.1800
71. IR 49. Kerpen Wilh. vojín Heinrich ESSER ? katolík tyfus vojenský špitál 28.01.1800
72. ? dítě Katharina dcera propuštěného vojáka Franze PATTENDORFA ? katolík ? č.p. 79 06.02.1800 08.02.1800
73. IR 08. Huff Carl dítě Anna dcera obristwachtmeistera Ludwika von LINDENBERGA 9 katolík vodnatelnost č.p. 138 22.02.1800 24.02.1800
74. IR 08. Huff Carl žena Veronika vdova po vojínu Mathiasu SWOBODOVI 37 katolík zánět č.p. 6 26.02.1800 28.02.1800
75. IR 08. Huff Carl 4. vojín Lukas CZOBROW 23 katolík vodnatelnost vojenský špitál 03.02.1800
76. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph DONICH 22 katolík TBC vojenský špitál 06.02.1800
77. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Georg NEMLLICK ? katolík plicní slabost vojenský špitál 08.02.1800
78. IR 08. Huff Carl vojín Joseph POLLASCHECK 31 katolík vodnatelnost vojenský špitál 10.02.1800
79. Italská armáda ? vojín-zajatec Paskal FIOLNET ? katolík tyfus vojenský špitál 12.02.1800
80. CR 6. Mellas vojín Joseph NAXER ? katolík vodnatelnost vojenský špitál 19.02.1800
81. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Johann HRTINA ? katolík tyfus vojenský špitál 04.03.1800
82. IR 08. Huff Carl 4. dítě Johanna dcera vojína Josepha WISKOČZILA 1 katolík záškrt vojenský špitál 07.03.1800 09.03.1800
83. IR 08. Huff Carl 4. vojín Kaspar SCHWIRZINA 22 katolík průjem vojenský špitál 08.03.1800 10.03.1800
84. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes NOWOTNÝ 25 katolík zápal plic vojenský špitál 10.03.1800 13.03.1800
85. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes SEEMANN 27 katolík zápal plic vojenský špitál 11.03.1800 13.03.1800
86. IR 08. Huff Carl 4. vojín Martin NOWOTNY 22 katolík tyfus vojenský špitál 21.04.1800 23.04.1800
87. IR 49. Kerpen Wilh. vojín Heinrich WITTENBRING ? katolík průjem vojenský špitál 15.03.1800 17.03.1800
88. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Philipp JANUTICK 21 katolík tyfus vojenský špitál 16.03.1800 18.03.1800
89. IR 08. Huff Carl dítě Johann syn vojína Karla LORRAYE 7 katolík záškrt vojenský špitál 18.03.1800 20.03.1800
90. IR 08. Huff Carl vojín Nikolaus BAUER 24 katolík tyfus vojenský špitál 18.03.1800 20.03.1800
91. IR 08. Huff Carl 4. vojín Barthel KOSTROWITZ ? katolík mrtvice vojenský špitál 20.03.1800 22.03.1800
92. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Joseph ZIRANEK ? katolík TBC vojenský špitál 20.03.1800 22.03.1800
93. IR 29. Wallis Oliv. vojín Joseph CZELETZ ? katolík plicní vodnatelnost vojenský špitál 22.03.1800 24.03.1800
94. IR 29. Wallis Oliv. vojín Anton SCHWARTZBACH ? katolík plicní vodnatelnost vojenský špitál 22.03.1800 24.03.1800
95. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Georg SCHULAK ? katolík tyfus vojenský špitál 22.03.1800 24.03.1800
96. IR 08. Huff Carl 4. dítě Joseph syn svobodníka Thomase FEDINOWA 8 dnů katolík skolioza vojenský špitál 22.03.1800 24.03.1800
97. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph ZILLOWSKY 25 katolík vodnatelnost vojenský špitál 24.03.1800 26.03.1800
98. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Georg SCHMIDT ? katolík zápal plic vojenský špitál 26.03.1800 28.03.1800
99. IR 08. Huff Carl 4. vojín Gottlieb SCHULTZE 28 katolík tyfus vojenský špitál 28.03.1800 31.03.1800
100. IR 08. Huff Carl 4. tambor Georg WLACH 16 katolík plicní slabost vojenský špitál 29.03.1800 31.03.1800
101. IR 08. Huff Carl dítě Leopold syn po zemřelém hauptmannu ? ADAMIM 3 katolík spála č.p. 504 21.04.1800 23.04.1800
102. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann GNITTA ? katolík tyfus vojenský špitál 30.03.1800 01.04.1800
103. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph AXMANN ? katolík tyfus vojenský špitál 02.04.1800 04.04.1800
104. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Anton GARGULA ? katolík tyfus vojenský špitál 02.04.1800 04.04.1800
105. IR 08. Huff Carl 4. feldwebel Joseph EYER 37 katolík plicní vodnatelnost vojenský špitál 02.04.1800 04.04.1800
106. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Karl HOPP ? katolík vysílení vojenský špitál 04.04.1800 06.04.1800
107. IR 08. Huff Carl 4. granátník Petr SADROMILLA ? katolík tyfus vojenský špitál 05.04.1800 07.04.1800
108. IR 08. Huff Carl 4. dítě Joseph syn vojína Karla LORRY 2,5 roku katolík neštovice vojenský špitál 06.04.1800 08.04.1800
109. IR 08. Huff Carl 4. chlapec na výchovu Andreas STLENKA 7 katolík vodnatelnost vojenský špitál 09.04.1800 11.04.1800
110. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann KOPETSCHNY 23 katolík tyfus vojenský špitál 11.04.1800 14.04.1800
111. IR 08. Huff Carl 4. vojín Albert PROCHASKA vdovec ? katolík TBC vojenský špitál 16.04.1800 18.04.1800
112. IR 08. Huff Carl 4. granátník Johann LEWITSKÝ 30 katolík TBC vojenský špitál 18.04.1800 20.04.1800
114. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann NOWOTNÝ 18 katolík tyfus vojenský špitál 23.04.1800 25.04.1800
115. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Mathias KUBATH ? katolík vysílení vojenský špitál 27.04.1800 29.04.1800
116. IR 08. Huff Carl 4. vojín Thomas SCHWATZEK 18 katolík tyfus vojenský špitál 29.04.1800 01.05.1800
117. IR 08. Huff Carl 4. vojín Thomas WANICK ? katolík tyfus vojenský špitál 04.05.1800 06.05.1800
118. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Albert REICHHOLTZ ? katolík vysílení vojenský špitál 04.05.1800 06.05.1800
119. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Franz GABERLA ? katolík vysílení vojenský špitál 07.05.1800 09.05.1800
120. IR 11. Wallis Mich. vojín Johann LESKAL ? katolík průjem vojenský špitál 13.05.1800 15.05.1800
121. IR 08. Huff Carl 4. dítě Wenzl syn kaprála Wenzela KRŽIŽECKA 7 měsíců katolík TBC vojenský špitál 16.05.1800 18.05.1800
122. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Joseph SIEGEL ? katolík průjem vojenský špitál 22.05.1800 24.05.1800
123. IR 11. Wallis Mich. vojín Wenzel FRANZ ? katolík TBC vojenský špitál 22.05.1800 24.05.1800
124. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Johann MALLECŽEK ? katolík průjem vojenský špitál 25.05.1800 27.05.1800
125. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Mathes WINTER ? katolík TBC vojenský špitál 07.06.1800 09.06.1800
126. Invalidovna Praha vojín Bernard HOJER 27 katolík vodnatelnost vojenský špitál 15.06.1800 17.06.1800
127. IR 25. Brechainville Ludw. vojín Franz WLASAK ? katolík průjem vojenský špitál 17.06.1800 19.06.1800
128. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Franz WLSCHEK ? katolík TBC vojenský špitál 24.06.1800 26.06.1800
129. HR 16. Hadick Andr. dítě Wiktoria dcera kaprála Franze BELLINA 11 dnů katolík křeče vojenský špitál 29.06.1800 30.06.1800
130. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Johann MARZIPAN ? katolík vodnatelnost vojenský špitál 30.06.1800 01.07.1800
131. ? dítě Susanna dcera vojáka Jakoba FRIDLA 6 katolík neštovice č.p. 118 04.07.1800 06.07.1800
132. DR 11. La Tour (Baillet) Max. vojín Petr LAMBORELLE 25 katolík tyfus vojenský špitál 02.08.1800 04.08.1800
133. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph TROJAN 19 katolík TBC vojenský špitál 06.08.1800 08.08.1800
134. IR 08. Huff Carl 4. chlapec na výchovu Franz BRAUN 9 katolík vodnatelnost vojenský špitál 12.08.1800 14.08.1800
135. IR 24. Preiss Franz dítě Joseph syn vojína Franze EGINA 1 den katolík psotník vojenský špitál 12.08.1800 14.08.1800
136. IR 01. Kaiser Franz II. vojín Georg HUBER 30 katolík vodnatelnost vojenský špitál 25.08.1800 27.08.1800
137. IR 08. Huff Carl 4. dítě Elisabetha dcera vojína Leopolda DOBRINA 40 dnů katolík psotník vojenský špitál 25.08.1800 27.08.1800
138. IR 24. Preiss Franz vojín Johann Mathes LAUNAI 30 katolík tyfus vojenský špitál 28.08.1800 30.08.1800
139. IR 29. Wallis Oliv. žena Margaretha manželka vojína Franze EGINA 28 katolík TBC vojenský špitál 28.08.1800 30.08.1800
140. ? dítě Maria dcera vojáka Mathese KAMPFA 8 katolík psotník Špital.předm. 134 07.09.1800 09.09.1800
141. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes BECHAL 26 katolík vodnatelnost vojenský špitál 03.09.1800 05.09.1800
142. IR 08. Huff Carl 4. vojín Wenzl WALIK ? katolík TBC vojenský špitál 04.09.1800 06.09.1800
143. IR 08. Huff Carl 4. vojín Jetzko JWAKUW ? katolík TBC vojenský špitál 08.09.1800 10.09.1800
144. IR 35. Wenkheim Franz vojín Anton HINETZ ? katolík žloutenka vojenský špitál 11.09.1800 13.09.1800
145. IR 08. Huff Carl chlapec na výchovu Anton HILLER 7 katolík křeče vojenský špitál 13.09.1800 15.09.1800
146. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann DEPPLE ? katolík tyfus vojenský špitál 14.09.1800 16.09.1800
147. Zásobovací division No.2 vojín Franz MUSSIL 30 katolík TBC vojenský špitál 18.09.1800 20.09.1800
148. IR 08. Huff Carl 4. dítě Josepha dcera svobodníka Johanna PECHA 6 měsíců katolík psotník vojenský špitál 16.09.1800 18.09.1800
149. IR 08. Huff Carl 4. vojín Iwas KOSAK ? katolík TBC vojenský špitál 20.09.1800 22.09.1800
150. Vídeňský zásobovací division svobodník Wenzl PUGER ? katolík mrtvice vojenský špitál 01.10.1800 03.10.1800
151. IR 08. Huff Carl 4. kadet Joseph SCHÖDY ? katolík tyfus vojenský špitál 02.10.1800 04.10.1800
152. CR 10. Mack vojín Johann PANEK ? katolík úplavice vojenský špitál 05.10.1800 06.10.1800
153. ? vojenský vězeň Johann PAPTIHS ? katolík tyfus vojenský špitál 08.10.1800 10.10.1800
154. Vozatajstvo vojín Joseph KNOP ? katolík plicní slabost vojenský špitál 16.10.1800 18.10.1800
155. Vozatajstvo vojín Philipp WORSCHIKOWSKY ? katolík plicní vodnatelnost vojenský špitál 19.10.1800 21.10.1800
156. CR 12. Kavanagh Moritz vojín Jakob JAGER ? katolík TBC vojenský špitál 21.10.1800 23.10.1800
157. IR 08. Huff Carl 4. vojín Jakob KUTSCHA ? katolík tyfus vojenský špitál 21.10.1800 23.10.1800
158. IR 08. Huff Carl 4. vojín Andreas RINOGEL ? katolík TBC vojenský špitál 21.10.1800 23.10.1800
159. Vídeňský zásobovací division 19. vojín Joseph KRAMARŽ ? katolík tyfus vojenský špitál 27.10.1800 29.10.1800
160. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes GAWA ? katolík tyfus vojenský špitál 28.10.1800 29.10.1800
161. IR 08. Huff Carl vojín Karl SWOBODA ? katolík tyfus vojenský špitál 28.10.1800 29.10.1800
162. IR 08. Huff Carl vojín Andreas BUISGEL ? katolík tyfus vojenský špitál 28.10.1800 29.10.1800
163. IR 08. Huff Carl vojín Joseph CZICH ? katolík tyfus vojenský špitál 29.10.1800 30.10.1800
164. IR 08. Huff Carl ? Hrims LOSCHEWZAN ? katolík tyfus vojenský špitál 29.10.1800 31.10.1800
165. Francouzská armáda válečný zajatec Johann Baptist NOPP ? katolík tyfus vojenský špitál 29.10.1800 31.10.1800
166. IR 08. Huff Carl 4. vojín Adam KATARŽ ? katolík tyfus vojenský špitál 30.10.1800 31.10.1800
167. IR 08. Huff Carl vojín Wolfgang PENNA 19 katolík tyfus vojenský špitál 31.10.1800 01.11.1800
168. IR 08. Huff Carl vojín Johann KOTASCH 31 katolík tyfus vojenský špitál 31.10.1800 01.11.1800
169. Vídeňský zásobovací Corps 91. dítě Katharina dcera koláře Thomase NIBLINGA 6 týdnů katolík psotník vojenský špitál 01.11.1800 02.11.1800
170. IR 08. Huff Carl 4. vojín Alexander NEUITZKA 20 katolík tyfus vojenský špitál 01.11.1800 02.11.1800
171. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann HERR ? katolík TBC vojenský špitál 02.11.1800 03.11.1800
172. DR 7. Waldeck Christ. vojín Johann WAWRA ? katolík tyfus vojenský špitál 02.11.1800 04.11.1800
173. IR ? Wallis vojín Mathes HAWEL ? katolík TBC vojenský špitál 04.11.1800 05.11.1800
174. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann STARŽINSKY ? katolík tyfus vojenský špitál 06.11.1800 07.11.1800
175. Vozatajstvo vojín Jarosch WETSCHERRY ? katolík tyfus vojenský špitál 17.11.1800 19.11.1800
176. Vozatajstvo vojín Jakob SCHUCH ? katolík tyfus vojenský špitál 08.11.1800 09.11.1800
177. IR 08. Huff Carl 4. vojín Thomas BEDNARŽ ? katolík tyfus vojenský špitál 08.11.1800 09.11.1800
178. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann FOBER ? katolík tyfus vojenský špitál 08.11.1800 09.11.1800
179. IR 08. Huff Carl 4. vojín Martin SEROWETSKY ? katolík tyfus vojenský špitál 08.11.1800 09.11.1800
180. IR 08. Huff Carl 4. vojín Franz KREUTZ ? katolík tyfus vojenský špitál 09.11.1800 10.11.1800
181. IR 08. Huff Carl vojín Friedrich BAMBERGER ? katolík tyfus vojenský špitál 09.11.1800 10.11.1800
182. Vozatajstvo vojín Frantz BIETSCH ? katolík tyfus vojenský špitál 09.11.1800 11.11.1800
183. IR 08. Huff Carl 4. vojín Thomas PLATH ? katolík tyfus vojenský špitál 13.11.1800 15.11.1800
184. IR 08. Huff Carl 4. dítě Josepha dcera vojína Thomase BEIGELA ? katolík záškrt vojenský špitál 10.11.1800 12.11.1800
185. IR 08. Huff Carl 4. dítě Anna Maria dcera vojína Thomase FISCHERA ? katolík psotník vojenský špitál 12.11.1800 14.11.1800
186. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg BURIAN ? katolík tyfus vojenský špitál 13.11.1800 15.11.1800
187. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph WOLNÝ ? katolík tyfus vojenský špitál 13.11.1800 15.11.1800
188. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph NOWOSAT ? katolík TBC vojenský špitál 13.11.1800 14.11.1800
189. IR 08. Huff Carl 4. vojín Anton FILLMANN ? katolík TBC vojenský špitál 15.11.1800 17.11.1800
190. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann FREISTADL ? katolík TBC vojenský špitál 15.11.1800 17.11.1800
191. Vozatajstvo vojín Johann FRIEDL ? katolík TBC vojenský špitál 15.11.1800 17.11.1800
192. Vozatajstvo vojín Georg GERESTURZ ? katolík tyfus vojenský špitál 15.11.1800 17.11.1800
193. IR 08. Huff Carl 4. žena Anna Maria manželka vojína Josepha FISCHERA 24 katolík ? vojenský špitál 16.11.1800 18.11.1800
195. IR 08. Huff Carl 4. ? Katharina od vojína Thomase BEOGELA ? katolík TBC vojenský špitál 18.11.1800 20.11.1800
196. IR 08. Huff Carl 4. vojín Albert HÖNISCH ? katolík tyfus vojenský špitál 19.11.1800 21.11.1800
197. IR 08. Huff Carl 4. kaprál Karl FOLMAR ? katolík TBC vojenský špitál 21.11.1800 23.11.1800
198. IR 08. Huff Carl 4. vojín Adam KÜNOTH ? katolík tyfus vojenský špitál 21.11.1800 23.11.1800
199. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph NASS ? katolík tyfus vojenský špitál 22.11.1800 24.11.1800
200. Vozatajstvo vojín Gotfried LANGER ? katolík tyfus vojenský špitál 22.11.1800 24.11.1800
201. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann SCHÜBAL ? katolík plicní slabost vojenský špitál 23.11.1800 25.11.1800
202. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph NIWSCH ? katolík tyfus vojenský špitál 23.11.1800 25.11.1800
203. IR 08. Huff Carl 4. vojín Jakob HELD ? katolík tyfus vojenský špitál 24.11.1800 26.11.1800
204. IR 08. Huff Carl 4. vojín Adam KLUS ? katolík tyfus vojenský špitál 26.11.1800 28.11.1800
205. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg DOLEŽAL ? katolík TBC vojenský špitál 26.11.1800 28.11.1800
206. Vozatajstvo vojín Jakob ALEXO ? katolík tyfus vojenský špitál 27.11.1800 29.11.1800
207. IR 22. Lacy Fr. Mor. dítě Theresia dcera vojína Georga BLENDINGERA ? katolík záškrt vojenský špitál 28.11.1800 30.11.1800
208. IR 08. Huff Carl 4. vojín Daniel WEBWR ? katolík TBC vojenský špitál 29.11.1800 01.12.1800
209. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph LORENTZ ? katolík tyfus vojenský špitál 29.11.1800 01.12.1800
210. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes HODEK ? katolík tyfus vojenský špitál 29.11.1800 01.12.1800
211. IR 08. Huff Carl 4. vojín Philipp KARASEK ? katolík tyfus vojenský špitál 29.11.1800 01.12.1800
212. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann HANDLA ? katolík tyfus vojenský špitál 30.11.1800 02.12.1800
213. Legie E.H.Karl 1. dítě Johann syn vojáka Andrease HABLA 2 dny katolík psotník č.p. 136 27.12.1800 30.12.1800
214. Vozatajstvo vojín Woitech WETSCHWARSCH ? katolík TBC vojenský špitál 30.11.1800 02.12.1800
215. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg GUBELA ? katolík tyfus vojenský špitál 30.11.1800 02.12.1800
216. IR 08. Huff Carl 4. vojín Adam SCHRAMEK ? katolík tyfus vojenský špitál 06.12.1800 08.12.1800
217. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes TELSCHER ? katolík tyfus vojenský špitál 31.12.1800 02.01.1801
218. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg PROCHÁSKA ? katolík tyfus vojenský špitál 04.12.1800 06.12.1800
219. IR 08. Huff Carl 4. vojín Paul KUDĚRA ? katolík tyfus vojenský špitál 18.12.1800 20.12.1800
220. IR 08. Huff Carl 4. vojín Jakob CŽURHAN ? katolík tyfus vojenský špitál 28.12.1800 30.12.1800
221. IR 08. Huff Carl 4. vojín Bartholomeo MUCHALNIK ? katolík tyfus vojenský špitál 09.12.1800 11.12.1800
222. IR 08. Huff Carl 4. vojín Heinrich NIMEŸER ? katolík tyfus vojenský špitál 07.12.1800 09.12.1800
223. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann FOLTIN ? katolík tyfus vojenský špitál 25.12.1800 27.12.1800
224. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes KOMP ? katolík tyfus vojenský špitál 13.12.1800 15.12.1800
225. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg NOWAK ? katolík tyfus vojenský špitál 19.12.1800 21.12.1800
226. IR 08. Huff Carl 4. vojín Philip BRAZDA ? katolík tyfus vojenský špitál 09.12.1800 11.12.1800
227. IR 08. Huff Carl 4. vojín Franz STOHL ? katolík tyfus vojenský špitál 05.12.1800 07.12.1800
228. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph HOSCHEK ? katolík tyfus vojenský špitál 18.12.1800 20.12.1800
229. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann TOMSA ? katolík tyfus vojenský špitál 27.12.1800 29.12.1800
230. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph FOLTIN ? katolík tyfus vojenský špitál 06.12.1800 08.12.1800
231. IR 08. Huff Carl 4. vojín Leopold ROLINEK ? katolík tyfus vojenský špitál 12.12.1800 14.12.1800
232. IR 08. Huff Carl 4. vojín Felix ADAMEK ? katolík tyfus vojenský špitál 28.12.1800 30.12.1800
233. IR 08. Huff Carl 4. vojín Ignatz TEIMER ? katolík tyfus vojenský špitál 26.12.1800 28.12.1800
234. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann NECHWAPIL ? katolík tyfus vojenský špitál 27.12.1800 29.12.1800
235. IR 08. Huff Carl 4. vojín Martin SCHIMANEK ? katolík tyfus vojenský špitál 03.12.1800 06.12.1800
236. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann NIKEL ? katolík tyfus vojenský špitál 28.12.1800 30.12.1800
237. IR 08. Huff Carl 4. vojín Paul KLATINSKÝ ? katolík TBC vojenský špitál 06.01.1801 08.01.1801
238. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph BARTISEK ? katolík tyfus vojenský špitál 07.12.1800 09.12.1800
239. IR 08. Huff Carl 4. vojín Franz SCHMARTA ? katolík tyfus vojenský špitál 03.12.1800 06.12.1800
240. IR 08. Huff Carl 4. vojín Heinrich WICK ? katolík TBC vojenský špitál 23.12.1800 25.12.1800
241. IR 08. Huff Carl 4. vojín Heinrich PIASMEŸER ? katolík tyfus vojenský špitál 07.12.1800 09.12.1800
242. IR 08. Huff Carl 4. chlapec na výchovu Johann PALD ? katolík tyfus vojenský špitál 28.12.1800 30.12.1800
243. CR 3. Herzog Albert vojín Johann SPINDLER ? katolík tyfus vojenský špitál 17.12.1800 19.12.1800
244. Francouzská armáda válečný zajatec Louis SONIE ? katolík TBC vojenský špitál 14.12.1800 16.12.1800
245. Vozatajstvo vojín Johann DESSIN ? katolík TBC vojenský špitál 21.12.1800 23.12.1800
246. Vozatajstvo vojín Traila POPPA ? katolík tyfus vojenský špitál 26.12.1800 28.12.1800
247. Vozatajstvo vojín Johann SADILL ? katolík tyfus vojenský špitál 13.12.1800 15.12.1800
248. Vozatajstvo vojín Joseph WASCHEK ? katolík TBC vojenský špitál 24.12.1800 26.12.1800
249. Vozatajstvo vojín Adam PETERMANN ? katolík tyfus vojenský špitál 27.12.1800 29.12.1800
250. Vozatajstvo vojín Michel SCHRACHTA ? katolík TBC vojenský špitál 29.12.1800 31.12.1800
251. Vozatajstvo vojín Jakob BUBRICH ? katolík tyfus vojenský špitál 29.12.1800 31.12.1800
252. Vozatajstvo vojín Thadeus NAWRATIL ? katolík tyfus vojenský špitál 09.12.1800 11.12.1800
253. Francouzská armáda válečný zajatec Ferdinand MENAGEUX ? katolík tyfus vojenský špitál 19.12.1800 21.12.1800
254. Legie E.H.Karl Mervil vojín Andreas OPITZ ? katolík tyfus vojenský špitál 27.12.1800 29.12.1800
255. Legie E.H.Karl Mervil vojín Joseph BATAEL ? katolík tyfus vojenský špitál 25.12.1800 27.12.1800
256. Legie E.H.Karl Mervil vojín Sebastian KADIL ? katolík tyfus vojenský špitál 20.12.1800 22.12.1800
257. IR 08. Huff Carl 4. dítě Joseph syn svobodníka Josepha HASSE ? katolík psotník vojenský špitál 26.12.1800 28.12.1800
258. Legie E.H.Karl dítě Martin syn vojáka Johanna MIGSCHIHO 1,5 roku katolík psotník předm.Špitalka 14 07.01.1801 09.01.1801
259. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes FELTSCHER ? katolík TBC vojenský špitál 01.01.1801 03.01.1801
260. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann HAWERDA ? katolík tyfus vojenský špitál 03.01.1801 05.01.1801
261. IR 08. Huff Carl 4. vojín Heindrich FEITH ? katolík TBC vojenský špitál 06.01.1801 08.01.1801
263. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph CŽURAY ? katolík úporná horečka vojenský špitál 07.01.1801 09.01.1801
264. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann PARTIZEK ? katolík gastritická horečka vojenský špitál 07.01.1801 09.01.1801
265. IR 08. Huff Carl 4. vojín Wiktorin CŽEKON ? katolík tyfus vojenský špitál 08.01.1801 10.01.1801
266. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann KROTZ ? katolík gastritická horečka vojenský špitál 08.01.1801 10.01.1801
267. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph JANTIZEK ? katolík TBC vojenský špitál 06.01.1801 08.01.1801
268. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph SCHALUDA ? katolík vodnatelnost vojenský špitál 08.01.1801 10.01.1801
269. IR 08. Huff Carl 4. vojín Karl JANOSCH ? katolík úporná horečka vojenský špitál 09.01.1801 11.01.1801
270. IR 08. Huff Carl 4. vojín Iwan KOSCHIK ? katolík horečka vojenský špitál 09.01.1801 11.01.1801
271. IR 08. Huff Carl 4. vojín Ignatz WINTTER ? katolík gastritická horečka vojenský špitál 11.01.1801 13.01.1801
272. IR 08. Huff Carl 4. vojín Martin POPP ? katolík tyfus vojenský špitál 12.01.1801 14.01.1801
273. IR 08. Huff Carl 4. vojín Nikoley SOBKA ? katolík tyfus vojenský špitál 12.01.1801 14.01.1801
274. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann SIEGE ? katolík tyfus vojenský špitál 13.01.1801 15.01.1801
275. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann KÖHLER ? katolík TBC vojenský špitál 13.01.1801 15.01.1801
276. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann SPETZIG ? katolík tyfus vojenský špitál 15.01.1801 17.01.1801
277. IR 08. Huff Carl 4. vojín Georg CHMELARSCH ? katolík tyfus vojenský špitál 15.01.1801 17.01.1801
278. IR 08. Huff Carl 4. vojín Johann DOMANDL ? katolík tyfus vojenský špitál 17.01.1801 19.01.1801
279. IR 04. Deutchmeister 4. ? Filip GERWEK ? katolík TBC vojenský špitál 15.01.1801 17.01.1801
280. Legie E.H.Karl Delisemonowitz ? Joseph HINKLMAN ? katolík tyfus vojenský špitál 15.01.1801 17.01.1801
281. Legie E.H.Karl Merwil ? Tadeus RICHTER ? katolík TBC vojenský špitál 13.01.1801 15.01.1801
282. Legie E.H.Karl Henneberg ? Mathes CHARWAT Würbitz 28 katolík tyfus vojenský špitál 13.01.1801 15.01.1801
283. IR 29. Wallis Oliv. ? Johann PETSCHKY ? katolík TBC vojenský špitál 12.01.1801 14.01.1801
284. Vozatajstvo ? Karl PIESCHA ? katolík tyfus vojenský špitál 14.01.1801 16.01.1801
285. Legie E.H.Karl Merwil ? Jakob HEIDENREICH ? katolík tyfus vojenský špitál 14.01.1801 16.01.1801
286. Legie E.H.Karl Henneberg ? Martin PATZAK ? katolík TBC vojenský špitál 14.01.1801 16.01.1801
287. Vozatajstvo ? Kasomir MASOR ? katolík TBC vojenský špitál 14.01.1801 16.01.1801
288. Legie E.H.Karl Henneberg ? Franz KALLOP ? katolík tyfus vojenský špitál 09.01.1801 11.01.1801
289. IR 54. Callenberg Carl ? Jakob MÜNTER ? katolík tyfus vojenský špitál 11.01.1801 13.01.1801
290. Vozatajstvo ? Christoph FIDLER ? katolík TBC vojenský špitál 12.01.1801 14.01.1801
291. DR 12. Kinsky Jos. 1773 ? Franz SWOBODA ? katolík TBC vojenský špitál 15.01.1801 17.01.1801
292. IR 50. Stain ? Stephan PATZEK ? katolík tyfus vojenský špitál 14.01.1801 16.01.1801
293. Legie E.H.Karl Merwil ? Leopold HERZIG ? katolík tyfus vojenský špitál 04.01.1801 06.01.1801
294. IR 08. Huff Carl dítě Joseph syn vrchní šermíř Jakob KANECK 6 měsíců katolík zápal plic č.p. 176 14.02.1801 16.02.1801
295. IR 08. Huff Carl dítě Franz syn vrchní šermíř Jakob KANECK 4 katolík zánět hrdla č.p.176 16.02.1801 18.02.1801
296. ? dítě Barbara dcera zemřelého vojína Johanna ROSETZKÉHO 6 měsíců katolík TBC Brněnské předm.64 22.02.1801 25.02.1801
297. ? žena Ewa manželka propuštěného vojáka Heinricha LOSSERA 40 katolík vodnatelnost č.p. 415 27.02.1801 01.03.1801
298. ? pensionovaný oberst Johann KNAPP 67 katolík zánět č.p. 440 27.02.1801 02.03.1801
300. IR 08. Huff Carl 4. vojín Jakob FABISEK 20 katolík TBC vojenský špitál 19.01.1801 21.01.1801
301. IR 08. Huff Carl chlapec na výchovu Franz KNÖPFLER 8 katolík ? vojenský špitál 21.01.1801 23.01.1801
302. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph HASTEL 16 katolík zánět vojenský špitál 22.01.1801 24.01.1801
303. IR 08. Huff Carl vojín Joseph KANSCHORA 27 katolík TBC vojenský špitál 23.01.1801 25.01.1801
304. IR 08. Huff Carl vojín Franz SCHÖFRANEK 17 katolík TBC vojenský špitál 24.01.1801 26.01.1801
305. IR 08. Huff Carl 4. vojín Sebastian MITZEK 28 katolík TBC vojenský špitál 26.01.1801 28.01.1801
306. IR 08. Huff Carl 2. svobodník Wenzl WATZKA 60 katolík TBC vojenský špitál 29.01.1801 01.02.1801
307. IR 08. Huff Carl 4. vojín Joseph SEKA 44 katolík tyfus vojenský špitál 29.01.1801 01.02.1801
308. IR 08. Huff Carl 4. vojín Dominik KURTZ 23 katolík tyfus vojenský špitál 01.02.1801 03.02.1801
309. IR 08. Huff Carl 4. vojín Mathes NOWAK 21 katolík tyfus vojenský špitál 10.02.1801 12.02.1801
310. IR 08. Huff Carl 4. hudebník Blasius BRESCH 15 katolík TBC vojenský špitál 11.02.1801 13.02.1801
311. IR 08. Huff Carl 4. vojín Paul KRZESCHNILZEK 35 katolík horečka vojenský špitál 15.02.1801 17.02.1801
312. IR 08. Huff Carl 4. vojín Paul HUNDSCHUCK 20 katolík horečka vojenský špitál 16.02.1801 18.02.1801
313. IR 08. Huff Carl 4. vojín Franz DOTSCHKAL 22 katolík TBC vojenský špitál 22.02.1801 24.02.1801
314. ? dítě Maria SWOBODIN 9 měsíců katolík slabost vojenský špitál 28.02.1801 01.03.1801
315. Legie E.H.Karl dítě nepokřetěné od legionáře Josepha SCHROLLA ? č.p. 479 14.04.1801 16.04.1801
316. ? žena Barbara manželka propuštěného vojína Andrease MALNNA 45 katolík TBC č.p. 87 14.04.1801 16.04.1801
317. IR 08. Huff Carl dítě Katharina dcera vojína Thomase PROCHASKU 4 katolík psotník Brtnické předm. 8 14.04.1801 16.04.1801
318. Legie E.H.Karl Magdalena manželka legionáře Johanna MATAUSCHEKA Oberwerschowitz Morava 29 katolík tyfus Lazaret 30 18.04.1801 20.04.1801
319. Vozatajstvo dítě Katharina dcera podlékaře Mathiase PAARSTUSFERA 8 týdnů katolík psotník č.p. 449 20.04.1801 22.04.1801
320. HR 1. Kaiser Franz II. dítě Vinzenz syn profouse Staphana KASPAROWITSE 3 měsíce katolík TBC č.p. 118 23.04.1801 24.04.1801
321. ? dítě Wenzl syn vojáka Andrease HABELA 9 měsíců katolík záškrt č.p. 135 30.04.1801 02.05.1801
322. IR 08. Huff Carl dítě Johann syn kaprála Johanna HENTSCHELA 5 katolík psotník č.p. 90 06.05.1801 08.05.1801
323. ? dítě Johann syn vojáka Josepha BÖLCKA 3 katolík psotník č.p. 56 16.05.1801 18.05.1801
324. IR 08. Huff Carl vojín Joseph WEISS 20 katolík tyfus č.p. 500 19.05.1801 21.05.1801
325. Legie E.H.Karl vojín Joseph KONDLÁK 19 katolík tyfus Lazaret 30 10.06.1801 12.06.1801
326. ? pensionovaný major Joseph KAISER 73 katolík stařecká slabost město 15.09.1801 17.09.1801
327. IR 08. Huff Carl dítě Barbora dcera vojína Johanna MEYERA 14 týdnů katolík psotník Brněnské předm.103 31.12.1802 02.01.1802
328. ? dítě Veronika dcera vojína Michaela PETRUSCHINA 3 katolík neštovice č.p. 106 03.01.1802 05.01.1802
329. ? dítě Anton syn propuštěného vojáka Karla BRESTICHA 2,5 roku katolík neštovice č.p. 433 09.01.1802 11.01.1802
330. ? dítě Paul syn vojína Ludwiga AMFUCHA 7 měsíců katolík TBC č.p. 111 22.01.1802 24.01.1802
331. ? dítě Anna dcera vojína Michaela BEOHLA 4 katolík psotník č.p. 140 07.03.1802 09.03.1802
332. ? dítě Katharina dcera vojína Augustina OLLERA 1 katolík neštovice č.p. 40 25.03.1802 27.03.1802
333. ? dítě Elisabetha dcera propuštěného vojáka Sebastiana KITSKERA 4 katolík neštovice Brněnské předm.87 26.04.1802 28.04.1802
334. ? dítě Joseph syn propuštěného vojáka Sebastiana KITSKERA 7 katolík neštovice Brněnské předm.87 01.05.1802 03.05.1802
335. ? dítě Leopold syn propuštěného vojáka Jakoba CŽERMAKA 4 měsíce katolík psotník č.p. 164 06.08.1802 08.08.1802
336. ? dítě nepokřetěné od pensionovaného důstojníka Franze HAMMERA ? č.p. 66 05.12.1802 07.12.1802
337. Chv.LR 13. Rosenberg Franz. žena Anna manželka vojína Antona WITTMANNA 50 katolík ztvrdnutí jater ? 06.01.1803 08.01.1803
338. ? dítě Marianna dcera propuštěného vojáka Georga SELZE 3 dny katolík psotník Brněnské předm.138 21.01.1803 23.01.1803
339. ? dítě Anna dcera propuštěného vojáka Georga VOGELA 1,5 roku katolík TBC č.p. 267 28.01.1803 30.01.1803
340. IR 08. E.H. Ludwig Jos. pensionovaný hauptmann Friedrich Edler von FRIEDENFELD 70 katolík zešílel a utopil se č.p. 16 25.06.1803 27.06.1803
341. ? dítě Ignat syn propuštěného vojáka Karla TRAUBA 11 měsíců katolík záškrt č.p. 61 27.06.1803 29.06.1803
342. Vozatajstvo propuštěný voják Sebastian FISCHER 34 katolík krejčí chrlení krve č.p. 38 16.07.1803 18.07.1803
343. ? dítě Ernest syn pensionovaného plukovního lékaře Josepha WURSTA 4 katolík spála č.p. 168 25.10.1803 27.10.1803
344. ? dítě Jakob syn propuštěného vojáka Martina BUCHWOLTA 8 katolík TBC č.p. 113 13.11.1803 15.11.1803
345. ? vojín Martin SOMMER 68 katolík vodnatelnost č.p. 568 31.12.1803 02.01.1804
346. ? dítě Maria dcera propuštěného vojáka Mathese WINKLERA 12 dnů katolík psotník č.p. 100 18.01.1804 20.01.1804
347. ? dítě Johanna dcera hlídače zajatců Johanna JANUSCHEKA 20 dnů katolík psotník č.p. 40 24.02.1804 27.02.1804
348. ? dítě Johann syn propuštěného vojáka Johanna MUSYLA 8 katolík záškrt Brněnské předm.78 30.04.1804 30.04.1804
349. ? dítě Johann syn propuštěného vojáka Andrease MAHLMA 2 katolík neštovice Brněnské předm.87 17.09.1804 19.09.1804
350. ? dítě Agnes dcera propuštěného vojáka Johanna FRICHTMANNA 1 katolík TBC Brtnické předm.147 12.11.1804 14.11.1804
351. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Rosalia dcera vojína Mathese NOWOTNÉHO 8 týdnů katolík psotník č.p. 82 10.02.1805 12.02.1805
352. ? žena Juliana manželka propuštěného vojáka Mathese MUSSILA 34 katolík studený zápal Brtnické předm.78 20.02.1805 22.02.1805
353. Oeconomie commis. pensionovaný podplukovník Anton FRIESCH 81 katolík studený zápal č.p. 13 11.03.1805 13.03.1805
354. ? dítě Joseph syn propuštěného vojáka Johanna JAKOBOWSKÉHO 8 dnů katolík psotník Brněnské předm.115 13.03.1805 15.03.1805
355. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Mathes syn vojína Johanna GALWODY 7 týdnů katolík psotník Brněnské předm.74 23.03.1805 25.03.1805
356. ? žena Anna manželka prop. vojáka invalidu Johanna JAKOBOWSKÉHO 43 katolík TBC Brněnské předm.115 24.03.1805 28.03.1805
357. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Rosina dcera vojína ? BANAMARILLA 4 měsíce katolík psotník č.p. 76 13.04.1805 16.04.1805
358. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Jakob syn vojína Johanna KOPEZNÝHO 3 týdny katolík psotník č.p. 79 09.08.1805 11.08.1805
359. IR 12. Manfredini Engelmann vojín Wasil HOROSKY Buszinsky Halič 29 katolík svobodný venerické gangrénní vředy vojenský špitál 16.08.1805 18.08.1805
360. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Heinko HOLOWATY Brichawid Východní Halič 18 řecký katolík svobodný horečka vojenský špitál 21.11.1805 23.11.1805
361. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton SLOSARZ Wispa Východní Halič 24 katolík ženatý TBC vojenský špitál 24.11.1805 26.11.1805
362. IR 21. Gemmingen vojín Barlhl LISSAK Luckowa Východní Halič 20 katolík horečka vojenský špitál 27.11.1805 29.11.1805
363. IR 27. Stralsoldo Leop. vojín Michael HALBASETTER Raversburg Prusko 18 protestant svobodný horečka vojenský špitál 19.11.1805 21.11.1805
364. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Stanislaw WISSOCKY Rogatin Východní Halič 20 katolík svobodný horečka vojenský špitál 29.11.1805 01.12.1805
365. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Andre SEMZISZIN Romanowo Východní Halič 21 katolík ženatý TBC vojenský špitál 29.11.1805 01.12.1805
366. ? dítě Theresia dcera propuštěného vojáka Andrease MAHLMA 8 katolík TBC Brněnské předm.87 01.12.1805 03.12.1805
367. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Michael KOWALOW Nowalini Východní Halič 23 katolík ženatý horečka vojenský špitál 03.12.1805 05.12.1805
368. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Joseph DRAGON Blotina Východní Halič 20 katolík svobodný TBC vojenský špitál 07.12.1805 09.12.1805
369. IR 08. E.H. Ludwig Jos. obrist vojín Stach KORMELOW Solowa Východní Halič 19 katolík svobodný TBC vojenský špitál 08.12.1805 10.12.1805
370. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Fetko MOKRŸ Diwinagnot Východní Halič 25 katolík svobodný horečka vojenský špitál 08.12.1805 10.12.1805
371. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Iwan CŽUCHNŸ Lujany Východní Halič 24 katolík ženatý horečka vojenský špitál 11.12.1805 13.12.1805
372. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Peter SKOLNICK Romanowo Východní Halič 20 řecký katolík svobodný TBC vojenský špitál 11.12.1805 13.12.1805
373. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Horasio SCHEWŽUK Pohoczle Východní Halič 18 katolík svobodný TBC vojenský špitál 12.12.1805 14.12.1805
374. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Daniel PROKOPIUS Lipisedolna Východní Halič 18 katolík svobodný TBC vojenský špitál 15.12.1805 17.12.1805
375. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Jakob MIZIK Jllow Východní Halič 20 katolík svobodný horečka vojenský špitál 16.12.1805 18.12.1805
376. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Iwan GRANADA Tirlajow Východní Halič 20 katolík svobodný horečka vojenský špitál 17.12.1805 19.12.1805
377. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Maria dcera nadporučíka Antona LAUTERBACHER 2 katolík TBC Brněnské předm.33 19.12.1805 21.12.1805
378. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Iwan PAHRŸ Jadsarkow Východní Halič 18 katolík svobodný TBC vojenský špitál 19.12.1805 21.12.1805
379. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton ZAGURSKY Swirzez Východní Halič 20 katolík svobodný TBC vojenský špitál 25.12.1805 27.12.1805
380. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Andruch WODIANSKY Mibowize Východní Halič 20 řecký katolík svobodný horečka vojenský špitál 25.12.1805 27.12.1805
381. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Andruch BOJANOWSKY Sterzelizka Východní Halič 24 katolík horečka vojenský špitál 31.12.1806 01.01.1806
382. IR 24. Auersperg Carl vojín Balthasar LOTZ 28 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 09.01.1806 11.01.1806
383. IR 18. Stuart Patr. invalida Joseph PLANEK - pozn.: Dosvědčil Johann BEDNARŽ vojín IR 03. E.H.Carl Ludwig. úplavice vojenský špitál ?.12.1805
384. DR 6. Melas Mich. reserve ? Johann KRUMIG Prag Čechy 24 katolík horečka vojenský špitál 20.01.1806 22.01.1806
385. IR 08. E.H. Ludwig Jos. propuštěný kapelník Johann WALTER 64 katolík plicní vodnatelnost č.p. 97 07.03.1806 09.03.1806
386. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Katharina dcera vojína Johanna SCHWABA 1,5 roku katolík psotník Brtnické předm. 58 11.04.1806 13.04.1806
387. ? dítě Franz syn propuštěného vojáka Mathese KUDERNU 7 katolík neštovice č.p. 144 10.04.1806 13.04.1806
388. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn vojín Petera FRANZE 3,5 roku katolík neštovice č.p. 29 28.04.1806 02.05.1806
389. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera svobodníka Josepha PHRENA 2 katolík neštovice kasárna 05.05.1806 07.05.1806
390. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franziska dcera feldwebela Johanna LONGARDTA 17 měsíců katolík záškrt kasárna 09.05.1806 11.05.1806
391. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn kaprála Johanna MÜLLERA 23 týdnů katolík psotník č.p. 209 09.05.1806 12.05.1806
392. ? pensionovaný hauptmann Johann SODAN 57 katolík plicní vodnatelnost č.p. 8 29.05.1806 31.05.1806
393. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Wenzl DULITZ Stoku Halič 16 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 18.10.1806 21.10.1806
394. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Ferdinand syn podplukovníka Karla FÜRSTENWERTHERA 1 katolík psotník č.p. 401 20.10.1806 22.10.1806
395. ? dítě Anna dcera propuštěného vojáka Josepha KASPAREKA 5 katolík psotník č.p. 126 20.10.1806 22.10.1806
396. IR 32. Eszterhazy Nicol. vojín Andreas FARKUS Sedimeck Uhry 31 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 26.10.1806 28.10.1806
397. IR 32. Eszterhazy Nicol. vojín Joseph UMHE Pest Uhry 23 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 04.11.1806 06.11.1806
398. IR 08. E.H. Ludwig Jos. granátník Johann SCHMIDT Schneidheim Švábsko 35 katolík svobodný střelné zranění vojenský špitál 06.11.1806 08.11.1806
399. IR 60. Gyulai Ign. kaprál Franz SZNADA Kiopsa Uhry 45 katolík svobodný zápal plic vojenský špitál 10.11.1806 12.11.1806
400. IR 60. Gyulai Ign. vojín Michael KAMOS Obersteklia Uhry 25 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 10.11.1806 12.11.1806
401. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Fabian STRNADT Czavitzka Morava 20 katolík TBC vojenský špitál 20.11.1806 22.11.1806
402. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Karl syn zbrojíře Jakoba LAMOTA 9 měsíců katolík svobodný žloutenka Brněnské předm.30 25.11.1806 27.11.1806
403. IR 32. Eszterhazy Nicol. svobodník Mathes HADTNA Hotvon Uhry 34 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 28.11.1806 30.11.1806
404. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Mathes SKALLA Westonowetz Morava 21 katolík svobodný zánět mozku vojenský špitál 30.11.1806 02.12.1806
405. IR 48. Vukassovich Phil. vojín Joseph RAZIPOWITSCH Hedegseg Uhry 20 katolík svobodný zápal plic vojenský špitál 08.12.1806 10.12.1806
406. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton WOITT Jwaliara Morava 31 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 08.12.1806 10.12.1806
407. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera vojína Antona STRAUSSE 2 katolík psotník Brtnické předm. 105 17.03.1807 19.03.1807
408. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Latscher vojín Bartholomeus HROM Swaldinow 23 katolík svobodný TBC vojenský špitál 06.03.1807 08.03.1807
409. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Weis vojín Joseph THOMAS Sielberberg ? 18 katolík svobodný TBC vojenský špitál 11.03.1807 13.03.1807
410. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Joahnn BÖCK Reulha Tyrolsko 29 katolík ženatý tyfus vojenský špitál 11.03.1807 13.03.1807
411. Vozatajstvo - zásobování Praha vojín Franz DEIFCH Pocžowa Čechy 36 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 13.03.1807 15.03.1807
412. Chv.LR 1. Kaiser Franz II. vojín Friedrich GNIDER Dumen Sasko 17 evangelík svobodný TBC vojenský špitál 12.03.1807 14.03.1807
413. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn hauptmanna Franze BAUMGARDA 5 týdnů katolík psotník č.p. 231 13.04.1807 15.04.1807
414. ? žena Rosalia manželka propuštěného vojáka Georga SCHAFCŽIKA 31 katolík studený zápal předm.Špitalka 54 15.04.1807 17.04.1807
415. ? žena Katharina manželka vojáka Antona TIESCHNOFSKÉHO 40 katolík zánět dělohy č.p. 48 10.06.1807 12.06.1807
416. ? dítě Josepha dcera pensionovaného hauptmanna Friedricha von FRIEDENFELDA 13 katolík tyfus č.p. 21 05.10.1807 07.10.1807
417. ? dítě Mathes syn propuštěného vojáka Georga DUSCHEKA 2 katolík neštovice Brtnické předm. 101 18.01.1808 20.01.1808
418. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Adalbert syn vojína Michaela MAYERA 6 dnů katolík psotník č.p. 40 23.04.1808 25.04.1808
419. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn vojína Wenzla RAHATSCHEKA 8 týdnů katolík psotník kasárna 23.04.1808 25.04.1808
420. IR 21. Gemmingen pensionovaný major Franz Xaver SCHRÖKINGEN von NEŸDENBERG Angenstein Štayersko 72 katolík svobodný slabost č.p. 535 24.04.1808 26.04.1808
421. FAR 03. Rouvroy podkanonýr Johann SWOBODA Füssdorf Morava 22 katolík zápal plic vojenský špitál 30.04.1808 02.05.1808
422. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Heinrich MÜLLER Blau Sasko 20 protestant tyfus vojenský špitál 03.05.1808 05.05.1808
423. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Joseph BELLUA Mayland Italie 30 katolík TBC vojenský špitál 05.05.1808 07.05.1808
424. IR 08. E.H. Ludwig Jos. svobodník Johann HENNER Friesenhausen Reich 51 katolík vodnatelnost vojenský špitál 06.05.1808 08.05.1808
425. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Theresia dcera vojína Ludwiga SCHATZE 1,5 roku katolík psotník kasárna 11.05.1808 13.05.1808
426. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anton syn führera Georga GROSSE 11 měsíců katolík psotník vojenský špitál 17.05.1808 19.05.1808
427. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera feldwebela ? BRISEFILLIUSE 7 měsíců katolík břišní křeče kasárna 26.05.1808 28.05.1808
428. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera vojína Karla FUNTENAUA 18 týdnů katolík černý kašel č.p. 48 04.06.1808 06.06.1808
429. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Katharina manželka vojína Antona STARUSSE 25 katolík TBC Brtnické předm. 105 09.06.1808 11.06.1808
430. ? žena Josepha BODE vdova po poručíku 51 katolík TBC č.p. 434 02.07.1808 04.07.1808
431. ? dítě Augustin syn propuštěného vojáka Karla RIESSMANNU 1 katolík TBC Brněnské předm.116 10.07.1808 12.07.1808
432. pensionovaný general Johann SCHREKINGER von NEYDENBERG 78 katolík slabost č.p. 62 26.07.1808 28.07.1808
433. ? dítě Karolina dcera pensionovaného podplukovníka Karla BECHERTA 6 katolík psotník č.p. 331 12.08.1808 14.08.1808
434. ? pensionovaný podpukovník Karl Friedrich von KOSERITZ 67 evangelík svobodný zatvrdnutí vnitřností č.p. 137 21.?.1808 23.?.1808
435. ? dítě nepokřtěné od propuštěného vojáka Johanna STACHA ? katolík ? č.p. 152 07.01.1809 09.01.1809
436. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Maximilian syn poručíka Gottfrieda BAUMAISTERA 4 měsíce katolík katar č.p. 485 03.03.1809 05.03.1809
437. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn vojína Karla MÜLLERA 11 měsíců katolík psotník č.p. 480 07.03.1809 09.03.1809
438. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Ludwig syn svobodníka Ludwiga SCHATZE 11 dnů katolík psotník č.p. 317 14.03.1809 16.03.1809
439. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn kaprála Josepha WOSKY 11 měsíců katolík psotník kasárna 13.03.1809 15.03.1809
440. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera sluhy plukovníka Lukase FRITZE 2 katolík psotník č.p. 16 15.03.1809 17.03.1809
441. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Peregrinus syn kaprála Jakoba ELOERONA 5 týdnů katolík psotník kasárna 14.03.1809 16.03.1809
442. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn vojína Theodora BUDUKY 14 dnů katolík psotník Brněnské předm.91 28.03.1809 29.03.1809
443. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johanna dcera kaprála Franze MAŸERA 1 katolík psotník vojenský špitál 05.03.1809 07.03.1809
444. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Wenzl PACHTA Bukon Morava 33 katolík svobodný TBC vojenský špitál 28.02.1809 02.03.1809
445. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann WEIBER Waldernsmag Morava 21 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 05.03.1809 07.03.1809
446. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johanna dcera granátníka Mathese BRAUNERA 2 katolík psotník vojenský špitál 06.03.1809 08.03.1809
447. IR 38. Würtenberg vojín Peter FRELLA Krobruch Polsko 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 19.03.1809 21.03.1809
448. Hlavní polní příjmací nemocnice vojín invalida Simon HLAWATSCHEK Sawerek Morava 75 katolík vysílení vojenský špitál 19.03.1809 21.03.1809
449. DR 1. |E.H. Johann Bapt. 1. Latzer vojín Anton LUTTENBERGER Abstatl Dolní Štýrsko 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 18.03.1809 20.03.1809
450. Landwehr 1. vojín Johann OTT Jihlava Morava 32 katolík ženatý tyfus vojenský špitál 28.03.1809 29.03.1809
451. IR 20. Kaunitz granátník Joseph DRESSLER Petrowitz Slezsko 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 24.03.1809 25.03.1809
452. CR 4. E.H. Ferdinand vojín Jakob WAZLAW Reditz Čechy 38 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 25.03.1809 26.03.1809
453. DR 1. |E.H. Johann Bapt. 2. vojín Matheus TOUFER Oberthal Dolní Rakousko 27 katolík ženatý tyfus vojenský špitál 26.03.1809 27.03.1809
454. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vozatajstvo vojín Wenzl KISPERZKÝ Ingrowitz Morava 28 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 28.03.1809 29.03.1809
455. CR 4. E.H. Ferdinand 1. vojín Joseph KLAPPAL Robeni Čechy 31 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 28.03.1809 29.03.1809
456. FAR 03. Rouvroy podkanonýr Jakob PRISLER Mahrisch Ruda Morava 23 evangelík svobodný ? vojenský špitál 29.03.1809 31.03.1809
457. CR 3. Herzog Albert vojín Johann BARHA Jatobin Morava 22 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 29.03.1809 30.03.1809
458. Pionier Bataillon vojín Anton ETZKA Wile Bohle Halič 26 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 30.03.1809 31.03.1809
459. Pomocný sbor Olomouc vojín Mathes KARMASIN Pirnitz Morava 23 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 31.03.1809 02.04.1809
460. IR 39. Duka Pet. vojín Paul BEGUAR Lukon Uhry 44 katolík tyfus vojenský špitál 01.04.1809 03.04.1809
461. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Franziska manželka kaprála Franze MAYERA Datschitz 32 katolík tyfus vojenský špitál 05.04.1809 07.04.1809
462. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. pensionovaný hauptmann Dominik LACOUR 70 katolík slabost č.p. 423 18.04.1809 20.04.1809
463. IR 39. Duka Pet. vojín Joseph ZABO Uhry 30 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 04.04.1809 06.04.1809
464. IR 29. Lindenau granátník Johann SCHROMA Mischkowitz Morava 27 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 05.04.1809 06.04.1809
465. IR 38. Würtenberg vojín Woitek SUPEK Kont Východní Halič 19 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 06.04.1809 07.04.1809
466. IR 27. Chasteler Gabr. granátník Franz DRETSCHAK Gobenk Východní Halič 32 katolík svobodný TBC vojenský špitál 08.04.1809 10.04.1809
467. IR 09. Czartoryski Adam vojín Peter KLEPPER Apig Holandsko 40 katolík svobodný TBC vojenský špitál 12.04.1809 14.04.1809
468. ? 3. vojín Daniel SAMUEL Sologera Bukovina 21 židovské svobodný TBC vojenský špitál 13.04.1809 15.04.1809
469. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Johann KRANZEL Habs Östereich 24 katolík svobodný zápal plic vojenský špitál 13.04.1809 15.04.1809
470. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann BLAHA Zerich Morava 22 katolík svobodný vodnatelnost vojenský špitál 14.04.1809 16.04.1809
471. IR ?. Mittrowsky žena Elisabetha ENSBERGER Winenberg Reich 26 katolík vodnatelnost vojenský špitál 15.04.1809 17.04.1809
472. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Martin SATORSKI Lemberg Východní Halič 25 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 24.04.1809 26.04.1809
473. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Bernhard FANPERA Stokholm Švedsko 46 evangelík svobodný vysílení vojenský špitál 30.04.1809 01.05.1809
474. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera podlékaře Christina ZIEGLERA 6 měsíců katolík psotník č.p. 295 13.05.1809 15.05.1809
475. ? dítě Anna dcera propuštěného vojáka Josepha KOPERTINA 1 katolík psotník č.p. 167 20.05.1809 22.05.1809
476. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franziska dcera kaprála Antona REICHELA 1 katolík psotník č.p. 166 23.05.1809 25.05.1809
477. Landwehr dítě Anna dcera landwehristu Johanna Georga AUGUSTINA 9 dnů katolík žloutenka Předm.Špitalka 63 27.05.1809 29.05.1809
478. CR 3. Herzog Albert vojín Mathes WOYDA Galgawahof Čechy 42 katolík svobodný TBC vojenský špitál 02.05.1809 04.05.1809
479. Pionier Bataillon vojín Fedio Ywas ZEZUNOU Jesazuch Východní Halič 24 katolík svobodný vodnatelnost vojenský špitál 03.05.1809 05.05.1809
480. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Blasius SCHOCH Duianau Východní Halič 31 katolík svobodný vodnatelnost vojenský špitál 09.05.1809 11.05.1809
481. Francouzská armáda IR 65. vojín zajatec Johann MARTIS Sentinelekiat Francie 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 10.05.1809 12.05.1809
482. Francouzská armáda IR 65. vojín zajatec Karl CHVISTOU Semiel Francie 23 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 11.05.1809 13.05.1809
483. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera feldwebela Johanna SCHILLERA 1 katolík psotník vojenský špitál 16.05.1809 18.05.1809
484. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn svobodníka Melchiora LEIPOLDY 4 katolík psotník vojenský špitál 18.05.1809 20.05.1809
485. Francouzská armáda IR 65. vojín zajatec Anton PARETON ? Francie 28 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 18.05.1809 20.05.1809
486. 14. fyzilírský ? vězeň Joseph DOBROSCHANSKÝ Kuwereou Polsko 29 katolík svobodný TBC vojenský špitál 22.05.1809 24.05.1809
487. IR 03. E.H. Carl Ludw. dítě Joseph syn kaprála Antona REIGELA 1 katolík psotník vojenský špitál 24.05.1809 26.05.1809
488. IR 21. Gyulay Alb. vojín Stephan NAGY Sent Slavonsko 21 helvétské svobodný vysílení vojenský špitál 24.05.1809 26.05.1809
489. IR 25. Zedwitz Franz 2. zaloha feldwebel Johann WOLF Magdeburg Prusko 46 katolík ženatý TBC vojenský špitál 27.05.1809 29.05.1809
490. 14. fyzilírský ? vojín Stanislaus POPPIL Poleizko Východní Halič 32 katolík svobodný TBC vojenský špitál 28.05.1809 30.05.1809
491. CR ? chlapec na výchovu Gabriel syn vojáka Winzenze FRAISSE 12 katolík psotník vojenský špitál 16.06.1809 18.06.1809
492. ? pensionovaný hauptmann Christian JUNG 88 katolík svobodný sešlost věkem č.p. 128 19.06.1809 21.06.1809
493. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Wasil WELKO Dublina Polsko 18 pravoslavný svobodný vysílení vojenský špitál 02.06.1809 04.06.1809
494. IR 42. Erbach Carl vojín Joseph SCHUSTER Restorf Čechy 21 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 02.06.1809 04.06.1809
495. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Woitek PLAHUT Hotze Polsko 20 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 04.06.1809 06.06.1809
496. IR 20. Kaunitz vojín Mathes SCHWARZ Opava Slezsko 46 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 12.06.1809 14.06.1809
497. Vozatajstvo vojín Franz PROLIK Supenau Morava 23 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 12.06.1809 14.06.1809
498. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz JOURA Keithing Morava 19 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 13.06.1809 15.06.1809
499. HR 10. Stipsicz Jos. vojín Joseph DUSCHANŸ Weiskirchen Uhry 28 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 13.06.1809 15.06.1809
500. IR 29. Lindenau kaprál Vinzenz FRIEDRICH Konstanz Schweiz 25 katolík svobodný TBC vojenský špitál 14.06.1809 16.06.1809
501. Feldjäger - Divisionen 4. vojín Joseph MISCHTE Lipnitz Čechy 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 15.06.1809 17.06.1809
502. Zásobování vojín pekař Joseph GROSSBERGER ? ? vodnatelnost vojenský špitál 16.06.1809 18.06.1809
503. IR 57. Colloredo Jos. vojín Woitek REPSCHINSKY Marschalwer Pruské Slezsko 30 katolík svobodný střelné zranění do hrudníku vojenský špitál 16.06.1809 18.06.1809
504. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Sobko WOLLENIAK Stremenik Polsko 21 katolík svobodný kostižer vojenský špitál 18.06.1809 20.06.1809
505. Francouzská armáda IR 65. vojín zajatec Johann MOSTE Paris Francie 32 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 19.06.1809 21.06.1809
506. Minier corps vojín Johann MUCK Schimau Čechy 20 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 19.06.1809 21.06.1809
507. IR 47. Vogelsang Ludw. vojín Franz POKORNY Koida Čechy 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 20.06.1809 22.06.1809
508. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz KARLETZ Woitkau Morava 36 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 20.06.1809 22.06.1809
509. IR 22. Coburg Friedr. vojín Andreas LOUPAL Wischnou Morava 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 21.06.1809 23.06.1809
510. IR 38. Würtenberg žena Theodora BARTÜSCHAWSKŸN Halle Prusko 35 evangelík tyfus vojenský špitál 22.06.1809 24.06.1809
511. Vozatajstvo Div. No.44 vojín Wenzl STALLMAN Richkowa Čechy 24 katolík tyfus vojenský špitál 23.06.1809 25.06.1809
512. IR 42. Erbach Carl vojín Anton WERUSCHKA Oresen Čechy 21 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 24.06.1809 26.06.1809
513. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Jakob NOWOTNY Datschitz Morava 28 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 24.06.1809 26.06.1809
514. Pionier Bataillon vojín Simon SOLTISCHEK Puleschikowitz Halič 21 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 25.06.1809 27.06.1809
515. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Jakob KIEZEK Prezwarka Východní Halič 21 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 25.06.1809 27.06.1809
516. Landwehr E.H.Karl 5. vojín Johann ZELLER Wallasitz Čechy 18 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 25.06.1809 27.06.1809
517. CR 4. E.H. Ferdinand vojín Joseph KLNIZERA St. Pelten Östereich 36 katolík tyfus vojenský špitál 26.06.1809 28.06.1809
518. IR 01. Kaiser Franz II. vojín Franz KOLLIASCH Dobromlitz Morava 25 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 27.06.1809 29.06.1809
519. Landwehr Moravský 2. vojín Joseph DWORSCHAK Kanikuw Morava 22 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 27.06.1809 29.06.1809
520. IR 25. Zedwitz Franz vojín Philip WOLF Loschan Čechy 16 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 28.06.1809 30.06.1809
521. Landwehr E.H.Karl 3. vojín Wenzl LOSPITZE Heratiz Čechy 23 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 28.06.1809 30.06.1809
522. IR 36. Kollowrat Carl vojín Wenzl MICHALEK Schanert Čechy 20 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 28.06.1809 30.06.1809
523. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton OSSMANN Sonderberg Morava 20 evangelík svobodný tyfus vojenský špitál 28.06.1809 30.06.1809
524. IR 42. Erbach Carl vojín Franz HUTTNER ? Reich 24 evangelík svobodný vysílení vojenský špitál 28.06.1809 30.06.1809
525. IR 01. Kaiser Franz II. vojín Sebastian VOTTI Bowion Polsko 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 29.06.1809 01.07.1809
526. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz KLEMPETRA Ausdorf Čechy 25 evangelík svobodný tyfus vojenský špitál 29.06.1809 01.07.1809
527. NGI 05. Creuzer vojín Bartholomeus IWANOWITZ Jamarze Slavonsko 22 katolík svobodný průjem vojenský špitál 29.06.1809 01.07.1809
528. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Andreas PAPELNIK ? Halič 21 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 29.06.1809 01.07.1809
529. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Wasil IWASCHURK Discha Polsko 25 katolík svobodný vodnatelnost vojenský špitál 30.06.1809 02.07.1809
530. ? žena Theresia manželka pens. generála Johanna SCHREKINGER von NYDENBERG 48 katolík horečka č.p. 440 07.07.1809 08.07.1809
531. IR 03. E.H. Carl Ludw. dítě Josepha dcera vojína Johanna PFLAUMA 6 měsíců katolík psotník Brtnické předm.13 16.07.1809 18.07.1809
532. Landwehr Moravský dítě Josepha dcera vojína Michaela GÖTHA 1,5 roku katolík vodnatelnost Brtnické předm.114 22.07.1809 24.07.1809
533. Landwehr Moravský 1. kaprál Johann BLAS 19 katolík tyfus č.p. 43 26.07.1809 27.07.1809
534. Zásobování asistent Johann NOLŸ Pilsen Čechy 28 katolík mrtvice č.p. 32 27.07.1809 28.07.1809
535. Landwehr Moravský dítě Maria dcera vojína Jakoba HORATSCHEKA 1,5 roku katolík TBC Brtnické předm. 65 26.07.1809 28.07.1809
536. IR 42. Erbach Carl plukovník Wilhelm von BRIKSEN 44 evangelík svobodný střelné zranění č.p. 12 28.07.1809 30.07.1809
537. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera vojína Stephana MERTLA 9 týdnů katolík psotník Brtnické předm. 42 05.08.1809 07.08.1809
538. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Paul syn fouriera Melchiora OBORŽILA 3 měsíců katolík psotník č.p. 480 07.08.1809 09.08.1809
539. IR 08. E.H. Ludwig Jos. fourier Gottlieb LOSS Helfe Magdeburg 36 evangelík svobodný chrlení krve vojenský špitál 09.08.1809 11.08.1809
540. IR 07. Schröder Carl Friedr. podporučík Mathias ORTNER 27 katolík svobodný ? Předm.Špitalka 13 11.08.1809 13.08.1809
541. IR 50. Stain dítě Theodor syn Antona RÖTTERA 3 katolík katar č.p. 513 19.08.1809 20.08.1809
542. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Karl syn plukovního tambora GROSSE 6 měsíců katolík TBC vojenský špitál 11.07.1809 13.07.1809
543. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn kaprála Franze SCHULMEISTERA 6 měsíců katolík psotník č.p. 13 31.07.1809 02.08.1809
544. IR 38. Würtenberg vojín Heinrich JANETSCHEK Halič ? katolík tyfus vojenský špitál 01.07.1809 03.07.1809
545. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Jakob SUCHANEK Morava 27 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 01.07.1809 03.07.1809
546. IR 20. Kaunitz vojín Michael LARANA Randonil Polsko 26 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 02.07.1809 04.07.1809
547. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton OEHL Hammerhof Čechy 29 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 02.07.1809 04.07.1809
548. IR 07. G.H.Würzburg Fr. vojín Simon SANDIG ? katolík tyfus vojenský špitál 03.07.1809 06.07.1809
549. IR 27. Chasteler Gabr. vojín Peter SKULSKŸ Bržegen Polsko 23 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 03.07.1809 06.07.1809
550. IR 50. Stain vojín Bartholomeus SCHUK Buchel Polsko 25 katolík ženatý tyfus vojenský špitál 03.07.1809 06.07.1809
551. IR 59. Jordis Alex. vojín Martin KOTNER Lot Polsko 26 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 03.07.1809 06.07.1809
552. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Georg BARTAK ? katolík tyfus vojenský špitál 04.07.1809 06.07.1809
553. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Joseph JURATSCHEK Plasko Morava 20 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 05.07.1809 07.07.1809
554. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton HELMA ? katolík tyfus vojenský špitál 06.07.1809 08.07.1809
555. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Johann JOSEPH Kirfols Oberöstereich 20 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 06.07.1809 08.07.1809
556. FAR zásobování vojín Mathes ZATFINGER Wiasbach Oberöstereich 21 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 06.07.1809 08.07.1809
557. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Joseph STEPHAN ? Čechy 20 katolík svobodný průjem vojenský špitál 06.07.1809 08.07.1809
558. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Joseph HORBOTA Čechy 26 katolík svobodný průjem vojenský špitál 06.07.1809 08.07.1809
559. Legie E.H.Karl vojín Anton HOFMANN Čechy 19 katolík svobodný úplavice vojenský špitál 07.07.1809 09.07.1809
560. HR 3. E.H. Ferdinand Carl kaprál Paul BASMANTÝ Komorn Uhry 26 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 07.07.1809 09.07.1809
561. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Johann SUIS Hammas Östereich 18 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 08.07.1809 10.07.1809
562. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Joseph HURTIG ? katolík tyfus vojenský špitál 08.07.1809 09.07.1809
563. IR 08. E.H. Ludwig Jos. záloha vojín Woitek HORSCHIK Statny Morava 21 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 08.07.1809 10.07.1809
564. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Karl KOSAK Liwenz Čechy 22 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 09.07.1809 11.07.1809
565. Landwehr Oberöstereich 4. vojín Alois GRÜNBERGER Reichartsberg Oberöstereich 21 katolík svobodný vysílení vojenský špitál 09.07.1809 11.07.1809
566. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Joseph FABISCH Stuzina Polsko 20 katolík vysílení vojenský špitál 09.07.1809 11.07.1809
567. IR 02. Hiller Joh. vojín Michael ZAIKOFSKY Hatenischa Polsko 21 katolík tyfus vojenský špitál 10.07.1809 11.07.1809
568. FAR zásobování vojín Michael BORST Teuholka Polsko 35 katolík úplavice vojenský špitál 10.07.1809 12.07.1809
569. IR 59. Jordis Alex. vojín Petr KUMMER Goldhan Oberöstereich 22 katolík tyfus vojenský špitál 10.07.1809 11.07.1809
570. IR 50. Stain vojín Thomas KASMITSCHEK Turska Čechy 20 katolík úplavice vojenský špitál 10.07.1809 12.07.1809
571. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Reichard WABERZIN Dowa Halič 30 katolík tyfus vojenský špitál 10.07.1809 11.07.1809
572. Landwehr ? dítě Mathes syn landwehristy Josepha BUKENHAUSERA 8 dnů katolík psotník Předm.Špitalka 58 06.09.1809 08.09.1809
573. Landwehr ? dítě Johann syn landwehristy Martina NEUFINGELA 1 katolík vodnatelnost Brněnské předm.431 14.09.1809 16.09.1809
574. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Henriette dcera hauptmanna Leopolda CŽERWELI 1 katolík psotník č.p. 419 02.10.1809 04.10.1809
575. Vojenská nemocnice Jihlava fourier Joseph Vinzenz KARMINA 48 katolík obchodník s drobným zbožím tyfus č.p. 16 11.11.1809 12.11.1809
576. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Eduart syn podplukovníka Georga BURACHA 23 týdny katolík psotník Předm.Špitalka 127 03.12.1809 05.12.1809
577. Landwehr ? dítě Johann syn vojína Johanna RICHTERA 6 měsíců katolík psotník Brněnské předm.? 14.12.1809 16.12.1809
578. Landwehr ? žena Karolína manželka hauptmanna BUKOWITSCHA 34 katolík tyfus č.p. 22 15.12.1809 16.12.1809
579. Landwehr ? vojín Philipp KRAUTSCHNEIDER 25 katolík TBC Brtnické předm. 9 17.12.1809 20.12.1809
580. Landwehr ? dítě Michael syn landwehristy Philippa TERTSCHE 6 měsíců katolík psotník č.p. 31 19.03.1810 21.03.1810
581. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Anna manželka svobodníka Georga BRÜCKNERA 55 katolík zápal plic č.p. 327 27.07.1810 29.07.1810
582. ? dítě nepokřtěné dítě propuštěného vojáka Johanna NOWOTNÉHO Brněnské předm. 87 22.10.1810 24.10.1810
583. IR Jäger Regiment 5. žena Magdalena manželka podplukovníka Josepha KNERLYHO 28 katolík studený zápal č.p. 84 04.12.1810 07.12.1810
584. ? dítě Leopold syn propuštěného vojáka Andrease MALMA 2 katolík TBC Brněnské předm. 139 23.01.1811 25.01.1811
585. ? dítě Ignatz syn propuštěného vojáka Philippa TERTSCHE 1 katolík psotník č.p. 121 15.03.1811 17.03.1811
586. ? propuštěný führer Michael SPENGLER 66 katolík zápal plic č.p.175 16.10.1811 18.10.1811
587. ? propuštěný podplukovník Karl von PECHET 75 katolík mrtvice č.p. 331 12.12.1811 14.12.1811
588. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Barbara SCHÄFFER vdova po hauptmanu 64 katolík mrtvice č.p. 11 09.02.1812 11.02.1812
589. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Theresia dcera fuhrera Böhneho 1 katolík záškrt kasárna 28.01.1812 30.01.1812
590. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera vojína Johanna PAZAUERA 1 katolík neštovice č.p. 277 12.05.1812 14.05.1812
591. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn podplukovníka Mathese HASELA 3 týdny katolík psotník kasárna 16.05.1812 18.05.1812
592. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera vojína Jakoba HALBRITTERA 1 katolík psotník kasárna 18.05.1812 19.05.1812
593. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn kaprála Johana KUNZE 3 katolík psotník kasárna 03.07.1812 05.07.1812
594. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera kaprála Franze SCHNELLERA 3 katolík záškrt Předm.Špitalka 1 03.07.1812 05.07.1812
595. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn kaprála Franze SCHNELLERA 1 katolík záškrt Předm.Špitalka 1 04.07.1812 06.07.1812
596. pensionovaný hauptmann Johann HERMANNÝ von HELDENBERG 67 katolík TBC č.p. 328 10.07.1812 12.07.1812
597. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn praporčíka Josepha LAHOTY 5 měsíců katolík křeče č.p. 527 19.07.1812 20.07.1812
598. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anton syn kaprála SCHUSTERA ? katolík psotník č.p. 302 23.07.1812 25.07.1812
599. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn kaprála Johanna MEZLERA ? katolík psotník kasárna 26.07.1812 28.07.1812
600. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Aloisia dcera kaprála Josepha SARERA 7 týdnů katolík psotník č.p. 106 07.08.1812 09.08.1812
601. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Aloisia dcera kaprála Franze SCHNELLERA 5 katolík TBC Předm.Špitalka 1 15.08.1812 17.08.1812
602. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Aloisia dcera kaprála Mathese HENSCHELA 4 týdny katolík psotník kasárna 29.09.1812 30.09.1812
603. IR 08. E.H. Ludwig Jos. kaprál Wenzl HAWLISCH 42 katolík TBC vojenský špitál 21.10.1812 23.10.1812
604. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Stephan syn vojína Stephana MERTELA ? katolík úplavice kasárna 21.10.1812 23.10.1812
605. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Antonia dcera feldwebela REICHLA 6 hodin katolík porodní slabost kasárna 14.11.1812 16.11.1812
606. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Elizabetha manželka feldwebela REICHLA 28 katolík horečka omladnic kasárna 25.11.1812 27.11.1812
607. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Karl syn Karla LAMOTA 4 týdny katolík křeče Brněnské předm.129 25.11.1812 27.11.1812
608. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Christina dcera vojína Philippa BALABANA 2 hodiny katolík psotník kasárna 11.12.1812 13.12.1812
609. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera ševce Stephana MERTELA ? katolík TBC kasárna 10.01.1812 12.01.1812
610. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Mathilda Leopoldina dcera praporčíka KALLAUSE 13 týdnů katolík psotník kasárna 31.01.1813 02.02.1813
611. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn svobodníka Franze NOWAKA 6 měsíců katolík TBC Brněnské předm. 87 11.02.1813 13.02.1813
612. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Barbara dcera feldwebela Josepha HOFFMANNA 3 měsíce katolík psotník kasárna 03.03.1813 04.03.1813
613. Feldjäger - Divisionen dítě Leopold syn vojína Leopolda KUMMERA 4 měsíce katolík křeče č.p. 102 21.03.1813 23.03.1813
614. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Paul ZETZEK 30 helvetské svobodný TBC vojenský špitál 01.03.1813 03.03.1813
615. Vozatajstvo vojín Wenzl SCHWEIDA 19 katolík svobodný mrtvice vojenský špitál 23.03.1813 25.03.1813
616. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz MORA 22 katolík svobodný zápal plic vojenský špitál 01.04.1813 03.04.1813
617. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera kaprála Ludwiga SCHATZE 1 katolík TBC č.p. 60 01.04.1813 03.04.1813
618. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Wilhelm HEINDRICH 24 katolík svobodný TBC vojenský špitál 25.04.1813 27.04.1813
619. FAR 1. vojín Martin GRUBA 19 katolík svobodný zápal plic vojenský špitál 05.05.1813 07.05.1813
620. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann MIAEK 21 katolík svobodný TBC vojenský špitál 08.05.1813 10.05.1813
621. Feldjäger - Divisionen 5. vojín Wenzl SABRONSKY 18 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 09.05.1813 10.05.1813
622. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Agnes dcera vojína Franze PREGERA 15 týdnů katolík psotník Brněnské předm. 105 20.05.1813 22.05.1813
623. FAR 02. E.H. Maximilian kaprál Mathes FREY 30 katolík svobodný vodnatelnost vojenský špitál 30.05.1813 01.06.1813
624. IR 09. Czartoryski Adam vojín Josun LISSE Paris Francie 23 katolík tyfus vojenský špitál 04.06.1813 06.06.1813
625. Ost. Polisches regiment ? vojín Peter PODLEWSKY Saroy Polsko 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 07.06.1813 08.06.1813
626. 1.Kawalerin reg. Polischen Corps ? vojín Kaspar GROBOWSKY 24 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 07.06.1813 08.06.1813
627. IR 28. Frelich Mich. kaprál Wenzel HASAN Braslawitz Čechy 30 katolík TBC vojenský špitál 08.06.1813 10.06.1813
628. IR 60. Gyulay Ign. vojín Andreas ORAWETZ Roapas Romer? 18 evangelík svobodný vojenský špitál 18.06.1813 19.06.1813
629. 3. ? vojín Sobil SOBAS Polsko 26 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 22.06.1813 23.06.1813
630. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann BAZIBILL Hlme 33 katolík svobodný vojenský špitál 26.06.1813 28.06.1813
631. 6. ? vojín Joseph WOYTITZKY Widkowitze Polsko 18 katolík svobodný vojenský špitál 27.06.1813 29.06.1813
632. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna Katharina dcera vojína Jakoba REININGA 9 měsíců katolík psotník kasárna 11.07.1813 13.07.1813
633. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Bartholomeus RŽEPA Maruschin Polsko 22 katolík svobodný vojenský špitál 13.07.1813 14.07.1813
634. Pionier Corps vojín Philipp CZAZKA Krzidla bey Neustadt Morava 26 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 24.07.1813 25.07.1813
635. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Joseph SLAMA Božitka Morava 40 katolík tyfus vojenský špitál 24.07.1813 25.07.1813
636. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn kaprála Jakoba RUPPA 3 měsíce katolík psotník kasárna 05.08.1813 07.08.1813
637. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Eduard syn kaprála Karla LORAY 3 týdny katolík psotník Brněnské předm. 66 11.08.1813 13.08.1813
638. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn kaprála Georga TELTSCHERA 4 katolík vodnatelnost Brněnské předm. 118 29.08.1813 31.08.1813
639. HR ? chlapec na výchovu Johann syn vojína Simona GABRIELA 14 katolík vodnatelnost vojenský špitál 27.09.1813 29.09.1813
640. Landwehr ? dítě Adolfina dcera praporčíka Josepha HORŽÍNEKA 3 měsíce katolík psotník č.p. 169 01.10.1813 03.10.1813
641. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Ludwig syn vojína Johanna Friedricha KOPPEHO 2 katolík psotník Brněnské předm. 88 11.11.1813 12.11.1813
642. Landwehr ? dítě Barbora dcera hobojistu Mathese REICHARTA 7 dnů katolík psotník Brněnské předm. 75 15.11.1813 17.11.1813
643. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn vojína Franze BREGENA 3 katolík psotník Brněnské předm. 105 30.11.1813 01.12.1813
644. IR 08. E.H. Ludwig Jos. hauptmann Martn URBAN 43 katolík tyfus kasárna 39 09.12.1813 10.12.1813
645. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Martin syn vojína Paula STRICKERA 9 měsíců katolík psotník Předm.Špitalka 125 01.01.1814 03.01.1814
646. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn kaprála Johanna PAUSERA 8 týdnů katolík psotník Brněnské předm. 51 03.01.1814 05.01.1814
647. Landwehr Jihlavský hauptmann Karl SCHALLER 40 katolík cirhóza jater č.p. 87 06.01.1814 08.01.1814
648. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě nepokřtěná dcera vojína Winzenze HABELKU ? katolík Brněnské předm. 87 11.01.1814 13.01.1814
649. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Hieronymus syn fouriera Melchiora OBORŽILA 3 katolík zánět č.p. 528 12.01.1814 14.01.1814
650. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Theresia dcera hobojistu Franze SKALU 1 katolík černý kašel č.p. 218 12.02.1814 14.02.1814
651. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna dcera vojína Mathese STRASE 7 katolík psotník č.p. 242 24.02.1814 26.02.1814
652. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě mrtvěnarozená dcera hauptmanna Kaspara MENZE ? katolík č.p. 444 14.03.1814 15.03.1814
653. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Ferdinand syn fouriera Andrease BÖHMA 6 měsíců katolík křeče Předm.Špitalka 1 18.03.1814 20.03.1814
654. Landwehr ? dítě Karolina dcera vojína Jakoba HORAČZEKA 6 měsíců katolík záškrt Brtnické předm.154 22.03.1814 24.03.1814
655. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Friedrich syn feldwebela Johanna SCHLESINGERA 2 katolík psotník č.p. 109 22.04.1814 24.04.1814
656. Hauptfeldspital No. 12 Jihlava feldwebel Franz LARETZ 43 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 12.05.1814 14.05.1814
657. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Maria dcera nadporučíka Michaela RUPLEHO 8 měsíců katolík záškrt město ? 20.05.1814 22.05.1814
658. Hauptfeldspital No. 12 Jihlava žena Katharina manželka kaprála Johanna BLAHA 55 katolík vodnatelnost vojenský špitál 22.05.1814 24.05.1814
659. Landwehr ? dítě Elizabetha dcera vojína Josepha HABERA 7 měsíců katolík psotník Brněnské předm.109 30.05.1814 01.06.1814
660. IR 36. Kollowrat Carl dítě Joseph syn kaprála Mathese SCHAFA 2 měsíce katolík křeče Předm.Špitalka 59 08.06.1814 10.06.1814
661. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn kaprála Karla BRAÜERA 6 dnů katolík křeče č.p. 60 13.06.1814 15.06.1814
662. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Rosalia dcera kaprála Kristowa KRAUSSYHO 2 katolík psotník Předm.Špitalka 126 11.06.1814 13.06.1814
663. IR Faldenburg ? dítě Franz syn poručíka Franze FOLDMANEKA 7 měsíců katolík křeče č.p. 506 16.06.1814 18.06.1814
664. Jäger battalion ? dítě Maria dcera vojína Franze KELLERA 2 měsíce katolík křeče Brněnské předm.105 13.08.1814 15.08.1814
665. ? žena Maria Barbora dcera pensionovaného podplukovníka KNAPPA 24 katolík TBC č.p. 442 18.08.1814 20.08.1814
666. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn vojína Jakoba HORAČZEKA 9 dnů katolík psotník Brněnské předm.154 18.02.1815 20.02.1815
667. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Katharina dcera vojína Stephan JAROSCH 1 katolík psotník č.p. 133 23.02.1815 25.02.1815
668. Landwehr ? vojín Paul SCHABATKA 25 katolík plicní vodnatelnost vojenský špitál 11.03.1815 13.03.1815
669. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Mathes KRŽIŽEK 27 katolík TBC vojenský špitál 15.03.1815 17.03.1815
670. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johanna dcera vojína Mathese MATJELKU 9 měsíců katolík křeče Předm.Špitalka 95 26.03.1815 28.03.1815
671. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn svobodníka Franze NOWAKA 1 měsíc katolík psotník Brněnské předm.109 07.04.1815 09.04.1815
672. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton BETEŽAK Podegrat Halič 16 katolík svobodný plicní vodnatelnost vojenský špitál 16.04.1815 18.04.1815
673. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn feldwebela Tobiase POLIRA 2 měsíce katolík psotník č.p. 481 24.04.1815 26.04.1815
674. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Mathes WOROSCH Splitanow Halič 25 katolík svobodný TBC vojenský špitál 09.05.1815 11.05.1815
675. IR 22. Coburg Friedr. vojín Fetko NEJEDLÝ Awonderzik Halič 35 katolík svobodný TBC vojenský špitál 13.05.1815 15.05.1815
676. Landwehr ? dítě Johann syn vojína Franze WEINERA 10 dnů katolík žloutenka Brněnské předm.94 22.05.1815 24.05.1815
677. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě nepokřtěná dcera kaprála Franze PROCHASKY ? č.p. 5 31.05.1815 02.06.1815
678. Landwehr ? vojín Joseph BUDEK Scheletau Morava 22 katolík svobodný TBC vojenský špitál 01.06.1815 03.06.1815
679. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě nepokřtěná dcera rechnungsfürera Andrease SCHMIDLA ? kasárna 08.06.1815 10.06.1815
680. Landwehr ? dítě Johann syn vojína Josepha NEUMANNA 8 dnů katolík psotník č.p. 14 18.06.1815 20.06.1815
681. Landwehr ? 2. vojín Mathes BRUSCHA Triebitsch Morava 30 katolík zánět střev vojenský špitál 21.06.1815 23.06.1815
682. IR 01. Kaiser Franz vojín Joseph AMBROS Stepanow Morava 24 katolík svobodný zánět střev vojenský špitál 24.06.1815 26.06.1815
683. Jäger battalion ? 8. vojín Johann BENESCH Zauschla Čechy 20 katolík svobodný TBC vojenský špitál 24.06.1815 26.06.1815
684. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn vojína Franze NOWAKA 4 měsíce katolík psotník Brněnské předm.109 14.07.1815 16.07.1815
685. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anton syn feldwebela Franze FRÜAUFA 2 měsíce katolík psotník č.p. 27 17.07.1815 19.07.1815
686. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Karl syn feldwebela Johanna BECHTLA 11 dnů katolík psotník č.p. 73 23.07.1815 25.07.1815
687. Landwehr ? vojín Thomas TICHWATAL Wibsska Morava 22 katolík svobodný slabost údů vojenský špitál 21.08.1815 23.08.1815
688. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Joseph KOWATSCH Heikowitz Morava 18 katolík svobodný plicní vodnatelnost vojenský špitál 23.08.1815 25.08.1815
689. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn hlavního lékaře Antona FINCKA 1 katolík TBC č.p. 25 23.08.1815 25.08.1815
690. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Justko BAKOLA Turzwitz Ramenitz Podolsko 22 katolík svobodný vodnatelnost vojenský špitál 07.09.1815 09.09.1815
691. IR 08. E.H. Ludwig Jos. chlapec na výchovu Adam WILHELM 8 katolík psotník vojenský špitál 21.09.1815 23.09.1815
692. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn kaprála Martna BOMBU 1 katolík černý kašel kasárna 17 30.09.1815 02.10.1815
693. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Ferdinand syn kapelmeistera Johanna NEMETZE 6 měsíců katolík psotník kasárna 17 30.09.1815 02.10.1815
694. IR 49. Kerpen Wilh. vojín Johann BUDIK Königkraz 22 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 02.10.1815 04.10.1815
695. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz BABOUK Studein 23 katolík svobodný TBC vojenský špitál 13.10.1815 15.10.1815
696. Landwehr ? 1. vojín Bernhard WOŸDOWSKY Kauržim 22 katolík svobodný TBC vojenský špitál 16.10.1815 18.10.1815
697. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Georg MATIERHA 20 katolík svobodný TBC vojenský špitál 27.10.1815 29.10.1815
698. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Andreas STRETAL 51 katolík TBC vojenský špitál 29.10.1815 30.10.1815
699. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn vojína Johanna MAŸERA 3 dny katolík zánět střev č.p. 36 08.11.1815 10.11.1815
700. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann KOLASKA Křižow 20 katolík svobodný tyfus vojenský špitál 22.11.1815 24.11.1815
701. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Kaspar KOLINBERSKÝ Salesch 23 katolík svobodný TBC vojenský špitál 05.12.1815 07.12.1815
702. IR 08. E.H. Ludwig Jos. führer Egidius SMUTNÝ Lehs 80 katolík svobodný plicní vodnatelnost vojenský špitál 18.12.1815 20.12.1815
703. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Mathes HOLBA Seurogwitz 20 katolík svobodný vodnatelnost vojenský špitál 26.12.1815 27.12.1815
704. ? dítě nepokřtěná dcera propuštěného feldwebela Augustina MEXNERA ? č.p. 54 28.12.1815 30.12.1815