×

Velké Meziříčí

zápis v matrice města - 1805 - 1815
Zemřelé vojenské osoby

Velké Meziříčí - zápis v matrice města - 1805-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 12. Manfredini dítě Anton syn kaprála Franze PETERA 10 měsíců katolík psotník ? 05.05.1805 07.05.1805
2. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franz syn praporčíka Franze TUHYHO 6 měsíců katolík TBC č.p. 253 15.06.1805
3. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Katharina WENIGER manželka svobodníka 21 katolík TBC č.p. 31 16.10.1805 18.10.1805
4. IR ? Mittrowsky invalida Franz OTAWA 61 katolík TBC č.p. 76 23.10.1805 25.10.1805
5. Francouzská armáda 1. vojín Klement BEAUJARDIN 23 katolík katar-horečka č.p. 76 07.01.1806 09.01.1806
6. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn vojína Johanna JOCHA 2 katolík TBC č.p. 93 08.02.1806 10.02.1806
7. Oberöstereich Cordon 1. žena Anna Maria Magdalena manželka vojína Johanna Martina KLINGERA 75 katolík vysílení za pochodu 18.03.1806 19.03.1806
8. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Thomas BARTA 27 katolík mrtvice č.p. 294 18.04.1806 19.04.1806
9. ? dítě Anna dcera kaprála Josepha LIFLERA 8 dnů katolík psotník č.p. 345 20.07.1806 22.07.1806
10. Francouzská armáda ? neznámé jméno č.p. 117 11.01.1814
11. ? dítě Maria Josepha dcera granátníka Johanna EICHHORNA Sasko 14 katolík vodnatelnost 18.12.1806 20.12.1806
12. ? Wïrth fourier Symon KLUSACŽEK 18 katolík křeče č.p. 75 05.08.1807 07.08.1807
13. ? propuštěný vojín Wenzl LOWICZKY 68 katolík mrtvice č.p. 5 26.04.1808 28.04.1808
14. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Norigle dítě mrtvěnarozená dcera vojína Johanna SCHMIEDA protestant mrtvě narozená č.p. 157 09.06.1808 11.06.1808
15. IR 08. E.H. Ludwig Jos. hautmann Franz LOCTCHER 37 katolík vodnatelnost č.p. 72 31.07.1808 01.08.1808
16. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Maria Eleonora Kar. Ant. Ther. dcera podplukovníka Karla von FÜRSTENWÄTHERA 9 měsíců katolík psotník č.p. 7 09.08.1808 10.08.1808
17. IR Jäger Regiment dítě Franziska dcera poručíka Johanna BUKWICZKA 2,5 roku katolík TBC č.p. 291 25.02.1809 26.02.1809
18. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Fessel dítě Marianna nemanželská dcera Josephy SCHEUER a kaprála Franze DENDULINA 1 katolík TBC č.p. 127 01.04.1809 02.04.1809
19. ? žena Marianna vdova po vojínu Johannu SCHÖFFERU 75 katolík vysílení č.p. 92 18.06.1809 19.06.1809
20. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann NEUCKBORACK 22 katolík úplavice č.p. 76 02.07.1809 03.07.1809
21. IR 02. Hiller Joh. poručík Johann baron von BLANTA 21 protestant gangréna č.p. 76 15.07.1809 15.07.1809
22. ? propuštěný vojín Philipp SCHASCHEK syn nádeníka Josepha SHASHEKA 32 katolík TBC č.p. 375 28.07.1809 30.07.1809
23. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franziska dcera kaprála Johanna LISCHKY 2,5 roku katolík psotník č.p. 125 02.08.1809 03.08.1809
24. UR 1. Merveldt von Mondl vojín Franz SPITKOWSKY 28 katolík zastřelil se - sebevražda č.p. 306 09.09.1809 09.09.1809
25. Landwehr Jihlavský landwehrista Lorenz SCHWARZ 32 katolík plicní vodnatelnost č.p. 75 29.11.1809 01.12.1809
26. Landwehr Wídeňský vojín Joseph KERN 20 katolík úplavice č.p. 206 30.11.1809 01.12.1809
27. Landwehr Jihlavský 6. vojín Ignatz FORTELNY 45 ? vysílení č.p. 106 03.12.1809 05.12.1809
28. Landwehr Jihlavský vojín Mathias PARŽIL 22 katolík tyfus Zámek č.p. 7 05.12.1809 06.12.1809
29. Landwehr Jihlavský vojín Joseph MELICHOR Neustatl 40 katolík tyfus č.p. 75 05.12.1809 06.12.1809
32. IR 25. Zedwitz Franz 5. kaprál Franz WITTELA Prácheňsko Čechy 31 katolík tyfus č.p. 24 22.12.1809 23.12.1809
33. Vozatajstvo sluha Johann EBERT Boržičkau Čechy 22 katolík mrtvice č.p. 308 24.12.1809 25.12.1809
34. Pražská dělostřelecká rezerva 1. 2. vojín Franz BORTOUSCHEK 26 katolík vysílení č.p. 300 27.12.1809 29.12.1809
37. IR 25. Zedwitz Franz vojín Mathias JANOT 37? katolík vodnatelnost č.p. 25 03.01.1810 05.01.1810
40. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anton syn kaprála Johanna LISCHKY 9 měsíců katolík psotník č.p. 125 27.02.1810 01.03.1810
41. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Petr svobodník Thomas STANGEL 22 katolík ? ? 10.03.1810 11.03.1810
42. Feldjäger Lobkowitz vojín Anton LIBSHER 20 katolík gangréna č.p. 76 23.03.1810 24.03.1810
43. Landwehr Jihlavský Petr dítě Aloysia dcera adjutanta Godfrieda PARTLA 1 katolík psotník č.p. 51 11.04.1810 12.04.1810
44. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Joseph syn kaprála Friedricha KNOBLOCHA 2 katolík neštovice č.p. 254 18.05.1810 19.05.1810
45. ? žena Anna Petrovna von SCHAKOWSKAYA Moskva Rusko 45 pravoslavná chrlení krve Hostinec u Černého orla č.p. 57 26.08.1810 27.08.1810 Na cestě z Paříže do vlasti
46. ? propuštěný vojín Johann STEPAN 52 katolík TBC č.p. 233 03.09.1810 04.09.1810
47. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Karl syn podplukovníka Franze TICHÝHO 1 katolík psotník č.p. 74 12.09.1810 13.09.1810
48. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě mrtvě narozené kaprála Franze SAILLARDA mrtvě narozená č.p. 128 03.02.1811
49. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn vojína Josepha KŘŽIWANEKA 6 měsíců katolík psotník č.p. 371 21.10.1815 23.10.1815
50. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě mrtvě narozená dcera kaprála Franze SAILLARDA mrtvě narozená č.p. 130 11.09.1813 12.09.1813
51. Feldjäger 5. dítě Johann syn myslivce Floriana SEIDELA 1,5 roku katolík TBC č.p. 336 18.03.1812 19.03.1812
52. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Adelgond vdova po hauptmannuFranzi LATSCHERU 72 katolík slabost č.p. 114 21.03.1812 23.03.1812
53. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn vojína Franze BERU ? katolík porodní slabost č.p. 6 19.06.1812 21.06.1812
54. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn svobodníka Johanna NOWOTNÉHO 1 měsíc katolík psotník č.p. 290 26.07.1812 28.07.1812
55. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Anna Maria dcera podplukovníka Franze TICHÝHO 1 měsíc katolík psotník č.p. 116 27.09.1812 29.09.1812
56. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Josepha dcera vojína Josepha KRŽIWANEKA 4 katolík psotník č.p. 371 18.11.1812 20.11.1812
57. IR 28. Fröhlich Mich. 3. dítě Josepha dcera vojína Lorenze STECKLA 2 katolík TBC č.p. 100 19.03.1813 21.03.1813
58. ? žena Anna vdova po vojínu Johannu REICHOLDU 64 katolík vysílení č.p. 272 07.06.1813 09.06.1813
59. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Thekla vdova po kaprálu Josephu HIRSCHMANNU 40 katolík TBC č.p. 244 24.06.1813 26.06.1813
60. Landwehr ? dítě Johanna Nepomucena dcera landwehristu Sebastiana SEDLINSKÉHO 3 měsíce katolík psotník č.p. 274 11.08.1813 13.08.1813
61. Landwehr Jihlavský dítě Georg syn poručíka Josepha SCHÖNBERGERA 1 katolík záškrt č.p. 45 19.08.1813 21.08.1813
67. Francouzská armáda 15. myslivecký vojín Daniel MÜTTEL 21 katolík úplavice č.p. 117 09.10.1813 11.10.1813
68. Francouzská armáda seržant major Jacqui LEBLAUS dept. Loies 23 katolík tyfus č.p. 117 13.10.1813 14.10.1813
69. Francouzská armáda 21. IR vojín Heinrich BRANS dept. Grafenstein 34 katolík tyfus č.p. 117 18.10.1813 20.10.1813
70. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Worlik dítě Nepomucena dcera fouriera Jakoba KLUSACŽEKA 2 katolík TBC č.p. 303 24.10.1813 25.10.1813
73. IR 08. E.H. Ludwig Jos. žena Anna manželka vojína Franze BERY 26 katolík ? č.p. 5 30.10.1813 01.11.1813
74. Pruská armáda - Slezský batal. 1. granat. kaprál Joseph MESCHNIČZKA 40 katolík záducha č.p. 117 30.10.1813 01.11.1813
75. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Franziska dcera vojína Josepha LIESE 1,5 roku katolík záškrt č.p. 26 05.11.1813 07.11.1813
76. IR 22. Coburg Friedr. 3. vojín Franz SCHIMA 28 katolík vysílení č.p. 77 12.11.1813 14.11.1813
77. Pruská armáda - Slezský batal. střelec Johann BRAUN 20 protestant vysílení č.p. 117 04.11.1813 06.11.1813
80. Francouzská armáda 1. myslivecký ? Daniel GÜRTHE 38 katolík vysílení č.p. 117 18.11.1813 20.11.1813
81. Francouzská armáda 4 neznámí francouzští vojáci vysílení 24.11.1813
82. ? 3 neznámí francouzští vojáci vysílení 12.12.1813 13.12.1813
84. ? 2 neznámí francouzští vojáci ? 07.12.1813
87. Štáb oddělení invalid žena Helena manželka vojína Mathiase SCHANDA 32 katolík úplavice č.p. 117 03.12.1813 04.12.1813
91. IR 22. Coburg Friedr. žena Anna dcera zemřelého svobodníka Antona CŽULDU 22 katolík tyfus č.p. 117 05.01.1814 06.01.1814
94. IR 15. Zach Ant. žena Katharina TICHY vdova po vojáku 40 katolík TBC č.p. 117 03.02.1814 05.02.1814
95. ? pensionovaný obristwachtmeister Joseph PAAR 73 katolík zápal plic č.p. 7 10.03.1814 12.03.1814
96. Francouzská armáda 8. granátník Philipp TYUIE 24 katolík vysílení č.p. 117 08.04.1814 10.04.1814
97. IR 24. Strauch Gottfr. dítě Johann syn muzikanta Josepha LATHA 7 dnů katolík slabost č.p. 1 28.04.1814 30.04.1814
98. ? žena Anna vdova po propuštěném vojáku Franzi TURKOVI 63 katolík vysílení č.p. 281 15.06.1814 16.06.1814
99. IR 08. E.H. Ludwig Jos. 16. vojín Johann STŘEP 28 katolík mrtvice č.p. 158 17.07.1814 18.07.1814
100. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Aloysia dcera hauptmanna Karla von ERNSTEINA 3 měsíce katolík psotník č.p. 108 11.08.1814 13.08.1814
101. Zásobování dítě Anton syn wachtmeistera Franze STŘELETZE 3 katolík psotník č.p. 250 18.03.1815 19.03.1815
102. IR 27. Chasteler Gabr. žena Theresia vdova po majoru Johannu BAUMGARTENU 68 katolík slabost č.p. 24 21.04.1815 23.04.1815
103. Landwehr Jihlavský dítě Karl syn kaprála Jakoba SWATONĚ 8 dnů katolík slabost č.p. 39 26.04.1815 28.04.1815
104. Landwehr Jihlavský žena Antonia žena vojína Martina JONASCHE 38 katolík chřipka č.p. 27 01.10.1815 03.10.1815
106. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Worlik dítě Fridrika dcera fouriera Jakoba KLUSAČZEKA 2,5 roku katolík zápal plic č.p. 373 28.11.1815 30.11.1815