×

Vyškov - Hauptfeldspital - 1790-1791

Vojenské špitály v 18. a 19. stoletíMálokteré město je v povědomí tolik spjaté s armádou, jako Vyškov. Není to ale záležitost novodobá, vojsko se Vyškovu nevyhýbalo ani v minulosti. V průběhu 18. a 19. století zde fungovalo několik vojenských nemocnic, některé už před válkami s revoluční Francií či Napoleonem. Naše záznamy začínají v letech 1790/91, kdy Rakousko válčilo s Osmanskou říší (jako spojenec Ruska). První koaliční válka s Francií už však byla roku 1791 na spadnutí... V roce 1805, před bitvou u Slavkova, fungovala ve městě vojenská nemocnice č. 19.  Po bitvě byla pod stejným číslem přesunuta do do Dlouhé Loučky a Uničova. Pokud zde fungovala nějaká jiná pod francouzskou správou ( a je to velice pravděpodobné), to zatím nemůžeme potvrdit. Takovou informaci může vydat pouze francouzský archiv a ten zatím mlčí. Několik vojáků jsme ale přesto našli v civilních církevních matrikách a jejich seznam je uvedený níže.

Při další válce roku 1809 zde byl špitál znovu. Ačkoliv byl tehdy Vyškov ve vnitrozemí, nikoliv ve válečné oblasti, obsahuje seznam i několik francouzských vojáků.

Jen pro zajímavost, vyškovský zámek není spjatý pouze se špitály. Při svém průjezdu Moravou ho roku 1800 navštívil slavný maršál Suvorov a roku 1805, před bitvou u Slavkova, se zde sešel rakouský císař František I. s ruským carem Alexandrem I.

Ještě poznámka k seznamům zemřelých: každá válečná etapa používala svůj vlastní formát zápisu, jiné dělení matrik. Postupně jsme vyvinuli jednotný formát tabulek tak, aby se v nich dalo přehledně vyhledávat. Proto jsme původní tabulky nahradili a změnili i způsob jejich zobrazení.

Pokud budete mít nějakou připomínku, napište na email ztracenilide@seznam.cz.


Zemřelé vojenské osoby

Vyškov - Hauptfeldspital - 1790-1791

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. 25. Brechainville Leib vojín Johann Kolakowský katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 14.05.1790 Údaje jsou převzaté z církevních matrik. Pokud je uveden invalida, šlo s největší pravděpodobností o ošetřovatele nemocných.
2. 25. Brechainville Obrist kadet Winzenz Ungarn katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 15.05.1790
3. 25. Brechainville Buccamb vojín Wenzl Warnoster katolík zánět filialní hřbitov na předměstí 16.05.1790
4. 25. Brechainville Buccamb vojín Georg Barton katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 16.05.1790
5. 25. Brechainville Buccamb vojín Joseph Jungwirth katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 21.05.1790
6. 25. Brechainville Gansenberg vojín Joseph Seičzek katolík TBC nádor filialní hřbitov na předměstí 23.05.1790
7. 25. Brechainville Gloss vojín Gotthard Bold katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 26.05.1790
8. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Benedikt Bajer katolík ? filialní hřbitov na předměstí 29.05.1790
9. 25. Brechainville Leib vojín Georg Ranzenberger katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 30.05.1790
10. 25. Brechainville 2.major vojín Jakob Wachulka katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 30.05.1790
11. 46. Neugebauer Sternberg vojín Gottfried Schröder katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 30.05.1790
12. 25. Brechainville Schmidt vojín Joseph Heÿndl katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 03.06.1790
13. 25. Brechainville 1.major vojín Phylipp Hassman katolík TBC nádor filialní hřbitov na předměstí 04.06.1790
14. 25. Brechainville 1.major vojín Mathias Fortina katolík TBC nádor filialní hřbitov na předměstí 05.06.1790
15. 46. Neugebauer Kreüsser vojín Jakob Schmidinger katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 08.06.1790
16. 25. Brechainville Gloss vojín Johann Kollman katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 15.06.1790
17. 46. Neugebauer Piritz vojín Petr Krauss katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 15.06.1790
18. 46. Neugebauer Piritz vojín Petr Fokorosch katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 15.06.1790
19. 46. Neugebauer Leib vojín Daniel Schultz katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 18.06.1790
20. 46. Neugebauer 1.major vojín Jakob Metule katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 24.06.1790
21. 46. Neugebauer 1.major vojín Johann Teller katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 26.06.1790
22. 25. Brechainville Buccamb vojín Thomas Fischer katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 30.06.1790
23. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1.major 2.companie vojín Melchior Majer katolík filialní hřbitov na předměstí 01.11.1790
24. 2. Ferdinand - Toscana Rottenberg vojín Ilko Ostabura katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 02.07.1790
25. 2. Ferdinand - Toscana Reservní division tambor Karl Jeneka katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 02.07.1790
26. 25. Brechainville Albrecht vojín Jakob Schimanek katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 11.07.1790
27. 28.Lobkowitz-chevalleg. 2. Obristlentn. vojín Mathias Huttermann katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 13.07.1790
28. 2. Ferdinand - Toscana Bayer vojín Lorenz Kögel katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 15.07.1790
29. 2. Ferdinand - Toscana Hendelmajer vojín Anton Lobenschus katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 16.07.1790
30. 25. Brechainville 2.major vojín Dimetro Rubnÿ katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 19.07.1790
31. 2. Ferdinand - Toscana Bayer vojín Petrus Mandrik katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 21.07.1790
32. 2. Ferdinand - Toscana Minischmejer vojín Iwan Bruch katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 24.07.1790
33. 2. Ferdinand - Toscana Leib vojín Johann Wosniuk katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 25.07.1790
34. 46. Neugebauer Obrist vojín Johann Sterf katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 25.07.1790
35. 2. Ferdinand - Toscana Leib vojín Maximilianus Druck katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 27.07.1790
36. 2. Ferdinand - Toscana Rottenberg vojín Tobias Stettel katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 29.07.1790
37. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Petrus Boctanovitz katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 31.07.1790
38. 43. Thurn Prosilic vojín Blasius Barbar katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 31.07.1790
39. 43. Thurn Prosilic vojín Joseph Marachen katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 31.07.1790
40. Znojemský kraj invalida Johann Doijent katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 31.07.1790
41. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Michael Kobrak katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 01.08.1790
42. 46. Neugebauer 1.major vojín Anton Reiner katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 02.08.1790
43. 2. Ferdinand - Toscana Obrist vojín Franz Demeter Bilatz katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
44. general Mellas služebník Johann Katherein katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
45. 46. Neugebauer 2.major svobodník Willhelm Schmid katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
46. 43. Thurn Leib vojín Jakob Schelesnigar katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
47. 43. Thurn Raitenburg vojín Jakob Schmautz katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
48. 43. Thurn Reiner vojín Anton Saradins katolík zánět filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
49. 43. Thurn 1.major vojín Mitro Sajonz katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
50. Olomoucký kraj invalida Joseph Zahoral katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 04.08.1790
51. 25. Brechainville 2.major vojín Anton Fritsch katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 06.08.1790
52. 43. Thurn Prosilic vojín Martin Tonika katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 06.08.1790
53. 43. Thurn 2.major vojín Martin Bogatschneg katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 06.08.1790
54. 43. Thurn Reiner vojín Daniel Lypeiky katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 07.08.1790
55. 43. Thurn Leib vojín Simon Schinkowich katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 08.08.1790
56. 43. Thurn Bardavini vojín Witus Stellmach katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 09.08.1790
57. 43. Thurn Prosilic vojín Andres Kost katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 10.08.1790
58. 43. Thurn Leib vojín Leonard Oker katolík zánět filialní hřbitov na předměstí 10.08.1790
59. 25. Brechainville La Tour vojín Medart Poppulus katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 10.08.1790
60. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Prokop Baslawský 34 katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 10.08.1790
61. Vozatajství N° 37 division vojín Kaspar Roschiwa 25 katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 12.08.1790
62. 43.Thurn 1.major muzikant Mathias Schus katolík horečka filialní hřbitov na předměstí 13.08.1790
63. 43. Thurn 1.major vojín Thomas Ertschin katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 13.08.1790
64. 28.Lobkowitz-chevalleg. 2. Obristlentn. vojín Lorenz Blegenweger katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 14.08.1790
65. 25. Brechainville 2.major vojín Franz Gloss katolík skvrnitý tyfus filialní hřbitov na předměstí 14.08.1790
66. 35. Brentano Lattermann vojín Heinrich Burglehner katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 14.08.1790
67. 43. Thurn Huber vojín Wilhelm Kolb katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 14.08.1790
68. 43. Thurn Reiner vojín Jasko Stellmach katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 15.08.1790
69. 43. Thurn Dietrich vojín Martin Malkowitz katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 15.08.1790
70. 54. Callenberg Zouchy vojín Josef Kubeczkÿ katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 15.08.1790
71. 2. Ferdinand - Toscana Bayer vojín Jakob Bich katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 15.08.1790
72. 25. Brechainville Gansenberg vojín Johann Berger katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 15.08.1790
73. 43. Thurn Reiner vojín Bernard Buschmann katolík úplavice filialní hřbitov na předměstí 16.08.1790
74. 14. Klebek Nercé vojín Nikolaus Migitha katolík vodnatelnost plic filialní hřbitov na předměstí 16.08.1790
75. Pioniers Corps 2. Batallion comp. Noll vojín Paul Marek katolík skvrnitý tyfus filialní hřbitov na předměstí 16.08.1790
76. 54. Callenberg Krugern vojín Ivann Horniak katolík skvrnitý tyfus filialní hřbitov na předměstí 17.08.1790
77. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1. Obrist. vojín Wenzl Bostel katolík filialní hřbitov na předměstí 18.08.1790
78. 14. Klebek Baraille vojín Ivan Schtoserang katolík filialní hřbitov na předměstí 18.08.1790
79. 2. Ferdinand - Toscana 1.major vojín Oslab Seclor katolík filialní hřbitov na předměstí 18.08.1790
80. 46. Neugebauer Obrist vojín Ludwik Winkelhein katolík filialní hřbitov na předměstí 19.08.1790
81. 54. Callenberg Schmidt vojín Iwan Bubnik katolík filialní hřbitov na předměstí 19.08.1790
82. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Georg Pulke katolík filialní hřbitov na předměstí 19.08.1790
83. 14. Klebek Kaiser vojín Michael Ottel katolík filialní hřbitov na předměstí 20.08.1790
84. 43. Thurn Huber vojín Jakob Treppen katolík filialní hřbitov na předměstí 20.08.1790
85. 46. Neugebauer Lehn vojín Dominik Fux katolík filialní hřbitov na předměstí 21.08.1790
86. 46. Neugebauer Neugebauer vojín Andreas Theisenseger katolík filialní hřbitov na předměstí 21.08.1790
87. 46. Neugebauer Neugebauer vojín Peter Obersoker katolík filialní hřbitov na předměstí 21.08.1790
88. 46. Neugebauer Leib vojín Jakob Piteatz katolík filialní hřbitov na předměstí 21.08.1790
89. Kyrysnický Nassau 1. Obrist. vojín Primus Sallabier katolík filialní hřbitov na předměstí 21.08.1790
90. 43. Thurn Reiner vojín Nikolaus Pertschmann katolík filialní hřbitov na předměstí 21.08.1790
91. 4. Deutschmeister Noessen vojín Anton Rora katolík filialní hřbitov na předměstí 21.08.1790
92. 43. Thurn Obrist vojín Jakob Nowak katolík filialní hřbitov na předměstí 22.08.1790
93. 22. Lacy Albrecht vojín Iwan Bechinger katolík filialní hřbitov na předměstí 22.08.1790
94. Pioniers Corps 2.Batallion comp. Brixen vojín Erhardt Schefer katolík filialní hřbitov na předměstí 22.08.1790
95. 35. Brentano Ulerich vojín Peter Smolick katolík filialní hřbitov na předměstí 22.08.1790
96. 43. Thurn 1.major vojín Joseph Klebeiser katolík filialní hřbitov na předměstí 22.08.1790
97. 43. Thurn Reiner vojín Christian Hamacher katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
98. 14. Klebek Perlach vojín Bartholis Taumzi katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
99. 4. Deutschmeister Zuchery vojín Nikolaus Andra katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
100. 8. Huff Benno vojín Johann Luchell katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
101. 8. Huff 1.major vojín Thomas Ditke katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
102. 22. Lacy Albrecht vojín Johann Krasa katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
103. 20. Kaunitz Martinz vojín Ludwick Hausner katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
104. 25. Brechainville 1.major vojín Wasil Masura katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
105. 4. Deutschmeister Obrist vojín Jendro Dujowskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 23.08.1790
106. 46. Neugebauer Erz. Starenbeck vojín Georg Lau katolík filialní hřbitov na předměstí 24.08.1790
107. 43.Thurn Dietrich vojín Marko Kotzulek katolík filialní hřbitov na předměstí 24.08.1790
108. 54. Callenberg Czochy vojín Alexander Habrille katolík filialní hřbitov na předměstí 24.08.1790
109. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Fetko Jussčizssčzin katolík filialní hřbitov na předměstí 24.08.1790
110. 43. Thurn 1.major vojín Lukas Pfeiffer katolík filialní hřbitov na předměstí 24.08.1790
111. 4. Deutschmeister Fontonett vojín Paul Wienden katolík filialní hřbitov na předměstí 25.08.1790
112. 54. Callenberg Hentschel vojín Joseph Konopskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 25.08.1790
113. 3.Feldartillerie Brentano Skinetty vojín Georg Baar katolík filialní hřbitov na předměstí 25.08.1790
114. Pioniers Corps 2.batallion baron Lipke vojín Johann Plausner katolík filialní hřbitov na předměstí 25.08.1790
115. 35. Brentano Zowich vojín Adam Weniger katolík filialní hřbitov na předměstí 25.08.1790
116. 2. Ferdinand - Toscana Schwandner vojín Georg Kasspar katolík filialní hřbitov na předměstí 25.08.1790
117. 2. Ferdinand - Toscana Hendlmajer vojín Johann Plauensteier katolík filialní hřbitov na předměstí 25.08.1790
118. 43. Thurn Leib vojín Jahann Reppar katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
119. 22. Lacy Steinling vojín Johan Mašchek katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
120. Degelmann Uhlanen 2.escadron vojín Andreas Niemetzek katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
121. 25. Brechainville Obrist vojín Dimitro Walbesug katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
122. 2. Ferdinand - Toscana Perotenmajer vojín Hawrillo Luttÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
123. 4. Deutschmeister Terczy vojín Jakob Pansterer katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
124. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Franz Leichinger katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
125. 43. Thurn 1.major vojín Martin Berkand katolík filialní hřbitov na předměstí 26.08.1790
126. 46. Neugebauer Max. Starenberg vojín Jakob Weniberg katolík filialní hřbitov na předměstí 27.08.1790
127. Brněnský kraj invalida Leopold Lustik katolík filialní hřbitov na předměstí 27.08.1790
128. 35. Brentano Hanxleden vojín Jakob Kostkawa katolík filialní hřbitov na předměstí 27.08.1790
129. 4. Deutschmeister Obrist vojín Heinrich Demann katolík filialní hřbitov na předměstí 27.08.1790
130. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Frantz Koÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
131. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Michael Gmitrig katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
132. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Lorentz Zwinger katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
133. 2. Ferdinand - Toscana Schwandner vojín Johann Kaintz katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
134. 8. Huff 2.major vojín Stephan Jatzko katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
135. 43. Thurn Obrist vojín Anton Mlater katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
136. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Frantz Roÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
137. 25. Brechainville Latvor vojín Frantz Petrowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 28.08.1790
138. 8. Huff Labsher vojín Wentzl Chrumÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
139. Brněnský kraj invalida Johann Schotzer katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
140. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Johann Poisinger katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
141. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1.major, 2.comp. vojín Gottlib Poppila katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
142. 10. Carl von Kheul Fürstenburg vojín Jakob Trasky katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
143. 2. Ferdinand - Toscana Obrist vojín Michael Sabela katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
144. 25. Brechainville Obrist vojín Kasspar Bojer katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
145. 22. Lacy Kilmanseg vojín Andreas Scheibell katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
146. 43. Thurn Huber vojín Johann Teranowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 29.08.1790
147. Pioniers Corps 2.Batallion comp. Brixen vojín Martin Astra katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
148. Pioniers Corps 2.Batallion comp. Brixen vojín Anton Zengerer katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
149. 2. Ferdinand - Toscana Perstenmajer vojín Mathias Autritt katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
150. 43. Thurn Kleinmajer vojín Michael Urenek katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
151. 43. Thurn Huber vojín Paul Nabozinskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
152. 43. Thurn Osekitzky vojín Jakob Kernn katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
153. 2. Ferdinand - Toscana Perstenmajer vojín Iwan Butzul katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
154. 8. Huff Leib vojín Daniel Demkoritsch katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
155. 43. Thurn Leib vojín Teodor Wollek katolík filialní hřbitov na předměstí 30.08.1790
156. 8. Huff 2.major vojín Peter Nawroský katolík filialní hřbitov na předměstí 31.08.1790
157. 4. Deutschmeister Wiedersberg vojín Anton Kseuka katolík filialní hřbitov na předměstí 31.08.1790
158. 43. Thurn Reiner vojín Johann Rotter katolík filialní hřbitov na předměstí 31.08.1790
159. 43. Thurn Huber vojín Gregor Wittmar katolík filialní hřbitov na předměstí 31.08.1790
160. 43. Thurn Huber vojín Jatzko Wosnak katolík filialní hřbitov na předměstí 31.08.1790
161. Spitall personal pod chirurg Mathias Berndes katolík filialní hřbitov na předměstí 31.08.1790
162. 46. Neugebauer Pieretz vojín Wielhelm Kohler katolík filialní hřbitov na předměstí 31.08.1790
163. 2. Ferdinand - Toscana Rottenberg vojín Stephan Jankowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 01.09.1790
164. 8. Huff Bonno vojín Jakob Gerlich katolík filialní hřbitov na předměstí 01.09.1790
165. 46. Neugebauer 1.major vojín Wolfgang Nieclermajer katolík filialní hřbitov na předměstí 01.09.1790
166. 46. Neugebauer Kreisern vojín Karl Heinrich katolík filialní hřbitov na předměstí 01.09.1790
167. König infant. Giesen vojín Karl Rintsch katolík filialní hřbitov na předměstí 01.09.1790
168. 46. Neugebauer Leib vojín Franz Wagner katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
169. 46. Neugebauer Staremberg vojín Moritz Müller katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
170. 43. Thurn Pressilie vojín Johann Prebelko katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
171. 8. Huff Bonno vojín Franz Benadnauz katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
172. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Michael Bechann katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
173. 35. Brentano Nattermann vojín Stetzel katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
174. 46. Neugebauer Staremberg vojín Galus Boldt katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
175. 54. Callenberg 2.major vojín Thomas Kroko katolík filialní hřbitov na předměstí 02.09.1790
176. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Johann Pollag katolík filialní hřbitov na předměstí 03.09.1790
177. 14. Klebek Perlach vojín Iwan Kowall katolík filialní hřbitov na předměstí 03.09.1790
178. 20. Kaunitz Obrist vojín Joseph Prassifka katolík filialní hřbitov na předměstí 03.09.1790
179. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Wentzel Rzesortz katolík filialní hřbitov na předměstí 03.09.1790
180. 43. Thurn Osekitzky vojín Jurko Rutschetzkÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 03.09.1790
181. 43. Thurn 1.major vojín Anton Salomon katolík filialní hřbitov na předměstí 03.09.1790
182. 14. Klebek Müchlbeger vojín Johann Romann katolík filialní hřbitov na předměstí 03.09.1790
183. 25. Brechainville Latuor vojín Iwan Petriniuk katolík filialní hřbitov na předměstí 04.09.1790
184. 13.Modena chevallegers Obrist vojín Wentzl Aust katolík filialní hřbitov na předměstí 04.09.1790
185. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1.major vojín Joseph Schwartz katolík filialní hřbitov na předměstí 04.09.1790
186. 43. Thurn Huber vojín Andreas Tscherne katolík filialní hřbitov na předměstí 04.09.1790
187. 43. Thurn Raitenburg vojín Georg Georgi katolík filialní hřbitov na předměstí 04.09.1790
188. 46. Neugebauer Neugebauer vojín Adam Wagner katolík filialní hřbitov na předměstí 04.09.1790
189. 46. Neugebauer Sternkrantz vojín Georg Holtzner katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
190. 46. Neugebauer Leib vojín Kasspar Piller katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
191. 35. Brentano Hanxleden vojín Johann Flatash katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
192. Brněnský kraj invalida desátník Thomas Hladkÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
193. 25. Brechainville Obrist vojín Anton Sienger katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
194. 8. Huff 1.major vojín Philip Schweitzer katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
195. 43. Thurn 1.major vojín Wasil Hintzuk katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
196. 43. Thurn Osekitzky vojín Heinrich Demmer katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
197. 54. Callenberg Zochy vojín Demko Grundo katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
198. 54. Callenberg 3.major vojín Iwan Hallaschka katolík filialní hřbitov na předměstí 05.09.1790
199. 35. Brentano Leib vojín Paul Mertz katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
200. 4. Deutschmeister Wiedersberg vojín Michael Blawucha katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
201. Vozatajství N° 93 division desátník Franz Heikl katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
202. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Anton Palma katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
203. 8. Huff Paar vojín Johann Wondra katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
204. 8. Huff Latscher vojín Wilhelm Böss katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
205. 43. Thurn 2.major vojín Lukas Rakuw katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
206. 43. Thurn Huber vojín Theodor Predulak katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
207. 43. Thurn Dietrich vojín Wasil Pistz katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
208. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Fetko Melocha katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
209. 2. Ferdinand - Toscana Münichsmajer vojín Jusko Rochum katolík filialní hřbitov na předměstí 06.09.1790
210. 2. Ferdinand - Toscana Schwandner vojín Dawidt Hudlain katolík filialní hřbitov na předměstí 07.09.1790
211. Pioniers Corps Lippka vojín Johann Ranberk katolík filialní hřbitov na předměstí 07.09.1790
212. 46. Neugebauer 1.major vojín Rupert Jans katolík filialní hřbitov na předměstí 07.09.1790
213. 2. Ferdinand - Toscana 1.major vojín Joseph Majer katolík filialní hřbitov na předměstí 07.09.1790
214. 4. Deutschmeister Obrist vojín Mathias Matholka katolík filialní hřbitov na předměstí 07.09.1790
215. 54. Callenberg Kriegern vojín Iwan Satzek katolík filialní hřbitov na předměstí 07.09.1790
216. 25. Brechainville Leib vojín Mathias Petswarsch katolík filialní hřbitov na předměstí 07.09.1790
217. 25. Brechainville Harmand vojín Hrinko Katzalik katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
218. 20. Kaunitz Colloredo vojín Fabian Schram katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
219. 46. Neugebauer Musill vojín Fidely Bruner katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
220. 4. Deutschmeister Fontonett vojín Georg Stanblechel katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
221. Vozatajství Brentano služebník Peter Drowak katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
222. 8. Huff 2.major vojín Mathias Pess katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
223. 8. Huff Paar žena Anna Maria Berakin katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
224. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Fedko Bansziszin katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
225. 2. Ferdinand - Toscana Obrist vojín Andreas Haskowský katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
226. 43. Thurn Kleinmajer vojín Lukas Petrina katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
227. 43. Thurn Obrist vojín Michal Peterlin katolík filialní hřbitov na předměstí 08.09.1790
228. 43. Thurn Huber vojín Anton Gorrentz katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
229. 13.Modena chevallegers Obrist 1. comp. vojín Georg Stislaský katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
230. 54. Callenberg Hentschel vojín Michael Dartschan katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
231. 35. Brentano Szowich vojín Michael Wildt katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
232. 28.Lobkowitz-chevalleg. 2. Obrist vojín Joseph Bauer katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
233. 3. Carl - Toscana Obrist vojín Jakob Frankowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
234. 3. Carl - Toscana Laisner vojín Joseph Sobolik katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
235. 8. Huff Bonno vojín Johann Kube katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
236. 8. Huff Bonno vojín Paul Soutzek katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
237. 43. Thurn Kleinmajer vojín Peter Kowaluk katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
238. 43. Thurn Kleinmajer vojín Christian Wolkowane katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
239. 46. Neugebauer Obrist vojín Georg Krchlý katolík filialní hřbitov na předměstí 09.09.1790
240. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1. Obrist. vojín Walentin Kossal katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
241. 43. Thurn Huber vojín Paul Mesgestzin katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
242. 46. Neugebauer 1.granátnický vojín Thomas Gortua katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
243. König chevalleg. 1.major vojín Michael Kleiner katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
244. 35. Brentano Klottun vojín Joseph Halla katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
245. 8. Huff Bonno vojín Iwan Drabek katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
246. Brněnský kraj invalida Johann Schostall katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
247. 54. Callenberg Heintschel vojín Wasil Klimm katolík filialní hřbitov na předměstí 10.09.1790
248. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Frantz Kostik katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
249. 2. Ferdinand - Toscana 1.major vojín Johann Grosmann katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
250. 25. Brechainville Latvor vojín Johann Wuntsch katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
251. 2. Ferdinand - Toscana Kritzinger vojín Nikolaus Matwego katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
252. 54. Callenberg 1.major vojín Frantz Mellnik katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
253. 54. Callenberg Zochy vojín Jakob Ssupak katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
254. 8. Huff Bonno vojín Peter Andruchov katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
255. 8. Huff Bonno vojín Norbert Kostka katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
256. 4. Deutschmeister Neüsen vojín Lesko Barleÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 11.09.1790
257. 4. Deutschmeister Leib vojín Iwan Sÿnek katolík filialní hřbitov na předměstí 12.09.1790
258. 25. Brechainville Bukamps vojín Johann Hindenberger katolík filialní hřbitov na předměstí 12.09.1790
259. 20. Kaunitz Bender vojín Johann Böhm katolík filialní hřbitov na předměstí 12.09.1790
260. 43. Thurn Osekitzky vojín Lorentz Mathiaschitz katolík filialní hřbitov na předměstí 12.09.1790
261. 28.Lobkowitz-chevalleg. Obrist vojín Paul Schilauer katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
262. 2. Staabs neznámý vojín Georg Bochunek katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
263. 8. Huff Bonno vojín Jakob Wokurka katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
264. 8. Huff Latscher vojín Thomas Bartuss katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
265. 8. Huff 2.major vojín Barthold Sturtza katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
266. 8. Huff Kosseritz vojín Frantz Ehrenberger katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
267. 43. Thurn 1.major vojín Frantz Sseunek katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
268. 43. Thurn neznámý vojín Anton Stollmach katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
269. 43. Thurn 1.major vojín Joseph Gregor katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
270. 43. Thurn Kleinmajer vojín Anton Oraschmann katolík filialní hřbitov na předměstí 13.09.1790
271. 25. Brechainville Schnitt vojín Thomas Katrusch katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
272. 8. Huff 2.major vojín Franz Niemetz katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
273. 43. Thurn Bardavini vojín Hrinko Busswa katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
274. 43. Thurn Obrist vojín Thomas Petschnik katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
275. 43. Thurn Obrist vojín Stephan Jereb katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
276. 2. Staabs neznámý vojín Mathias Obsinger katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
277. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1.major vojín Johann Hofbauer katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
278. 8. Huff 1.major vojín Steúhan Mitzgeno katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
279. 8. Huff Bonno vojín Frantz Dostall katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
280. 35. Brentano Ullrich vojín Karl Hollaÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
281. 35. Brentano Szowich vojín Johann Keiniger katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
282. 54. Callenberg Hentschel vojín Iwan Prohaska katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
283. 54. Callenberg Obrist vojín Stephan Csuba katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
284. 20. Kaunitz Obrist vojín Johann Hrubon katolík filialní hřbitov na předměstí 14.09.1790
285. 20. Kaunitz Dressel vojín Adam Bucher katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
286. 2. Ferdinand - Toscana Rottenberg vojín Leopold Af katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
287. 46. Neugebauer Sternkrantz vojín Franz Prütze katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
288. 54. Callenberg Zochy vojín Stephan Petrak katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
289. 2. Ferdinand - Toscana Schwandner vojín Leopold Kreitmajer katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
290. 25. Brechainville Harmand vojín Frantz Ekard katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
291. 35. Brentano Winkler vojín Mathias Brekal katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
292. 20. Kaunitz Obrist vojín Anton Drescher katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
293. 3. Carl - Toscana Obrist vojín Michael Wolla katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
294. 43. Thurn Leib vojín Johann Wodeka katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
295. 43. Thurn Reiner vojín Wabrich Jendruck katolík filialní hřbitov na předměstí 15.09.1790
296. 46. Neugebauer Pieretz vojín Joseph Turhaupt katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
297. 4. Deutschmeister Fontonett vojín Demko Putschmann katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
298. 8. Huff Obrist vojín Mathias Kosowskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
299. 43. Thurn Huber vojín Andreas Guniar katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
300. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1.major vojín Joseph Hamrstein katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
301. 3. Carl - Toscana 2.major vojín Kasimir Gonnenzur katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
302. Modena chevallegers 1. Obrist. vojín Jakob Ezimatzek katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
303. 54. Callenberg Zochy vojín Iwan Sabatoschny katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
304. 43. Thurn 1.major vojín Johann Prosohskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
305. 43. Thurn Reiner vojín Iwan Wartll katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
306. Modena chevallegers 2.major vojín Franz Rosulek katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
307. 54. Callenberg Nieuland vojín Joseph Thema katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
308. 54. Callenberg Kriegern vojín Iwan Brestartz katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
309. 46. Neugebauer Pieretz vojín Mathias Kronethaber katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
310. 46. Neugebauer 2.major vojín Johann Lamore katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
311. 10. Carl von Kheul Obrist vojín Joseph Lamzer katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
312. 2. Ferdinand - Toscana Kritzinger vojín Michal Stoker katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
313. 50. Stein 1. grenadier vojín Lesko Wollosez katolík filialní hřbitov na předměstí 17.09.1790
314. 8. Huff Obrist vojín Jakob Pousta katolík filialní hřbitov na předměstí 18.09.1790
315. 25. Brechainville Schnitt vojín Johann Rohskott katolík filialní hřbitov na předměstí 18.09.1790
316. 35. Brentano Jucht vojín Michael Schwenda katolík filialní hřbitov na předměstí 18.09.1790
317. 20. Kaunitz Colloredo vojín Joseph Kaller katolík filialní hřbitov na předměstí 19.09.1790
318. 14. Klebek Perlach vojín Exawerius Kleiner katolík filialní hřbitov na předměstí 19.09.1790
319. 25. Brechainville Ulbrecht vojín Iwan Metro katolík filialní hřbitov na předměstí 19.09.1790
320. Vozatajství pomocník u děla Franz Benas katolík filialní hřbitov na předměstí 19.09.1790
321. 54. Callenberg Zochy vojín Joseph Engelmann katolík filialní hřbitov na předměstí 19.09.1790
322. 54. Callenberg Zochy vojín Johann Krall katolík filialní hřbitov na předměstí 19.09.1790
323. 54. Callenberg Obrist vojín Wasko Popowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 20.09.1790
324. 54. Callenberg Nieuland vojín Dimitro Skaletzky katolík filialní hřbitov na předměstí 20.09.1790
325. Vozatajství vojín Johann Jannÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 20.09.1790
326. 22. Lacy Hutterer vojín Michael Petrikow katolík filialní hřbitov na předměstí 20.09.1790
327. 25. Brechainville 2.major vojín Weit Kloiba katolík filialní hřbitov na předměstí 20.09.1790
328. 20. Kaunitz Neümann vojín Franz Krabutzkÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 20.09.1790
329. Jihlavský kraj invalida Franz Jersa katolík filialní hřbitov na předměstí 21.09.1790
330. Vozatajství vojín Thomas Doczkal katolík filialní hřbitov na předměstí 21.09.1790
331. 22. Lacy Lippka vojín Adam Mischanda katolík filialní hřbitov na předměstí 21.09.1790
332. 43. Thurn Obrist vojín Walentin Arch katolík filialní hřbitov na předměstí 21.09.1790
333. 43. Thurn 1.major vojín Georg Poritneg katolík filialní hřbitov na předměstí 21.09.1790
334. 3. Carl - Toscana Rosfer vojín Franz Bachcheimer katolík filialní hřbitov na předměstí 21.09.1790
335. 14. Klebek Baraille vojín Joseph Maikowskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 21.09.1790
336. 25. Brechainville Gansenberg vojín Albert Teoprosch katolík filialní hřbitov na předměstí 22.09.1790
337. 46. Neugebauer Obrist vojín Anton Gerber katolík filialní hřbitov na předměstí 22.09.1790
338. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Mathias Geunn katolík filialní hřbitov na předměstí 22.09.1790
339. 2. Ferdinand - Toscana Pestenmajer vojín Wasil Annatiuk katolík filialní hřbitov na předměstí 23.09.1790
340. 20. Kaunitz Neümann vojín Andre Stucka katolík filialní hřbitov na předměstí 23.09.1790
341. 26.Wilhelm Schröder 1. grenadier desátník Jakob Strauss katolík filialní hřbitov na předměstí 23.09.1790
342. 3. Carl - Toscana Tserkolais vojín Georg Klonmajer katolík filialní hřbitov na předměstí 23.09.1790
343. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Wasil Dubik katolík filialní hřbitov na předměstí 23.09.1790
344. 43. Thurn Reiner vojín Joseph Kastelitz katolík filialní hřbitov na předměstí 23.09.1790
345. König infant. Anhaltz vojín Franz Kreissel katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
346. 46. Neugebauer Pieretz vojín Mathias Klein katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
347. 46. Neugebauer Sternkrantz vojín Michel Leiterer katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
348. 46. Neugebauer Pieretz vojín Augustin Roskopf katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
349. 35. Brentano Logdmann vojín Joseph Hrusska katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
350. 35. Brentano Natmutt vojín Wentzl Bemess katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
351. 20. Kaunitz Colloredo vojín Franz Klasek katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
352. 20. Kaunitz Dressel vojín Fridrich Steiner katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
353. 4. Deutschmeister Terczy vojín Georg Zsköatta katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
354. 4. Deutschmeister Beer vojín Basil Lichatzik katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
355. 43. Thurn 2.major vojín Johann Gathojek katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
356. 43. Thurn Reütenburg vojín Mathias Tesugra katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
357. 28.Lobkowitz-chevalleg. Obrist vojín Michael Eigner katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
358. 54. Callenberg 2.major vojín Semko Schmidll katolík filialní hřbitov na předměstí 24.09.1790
359. 54. Callenberg 1.major vojín Anton Zoizel katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
360. 54. Callenberg Hentschel vojín Heinrich Hansik katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
361. König infant. 1.major vojín Johann Nowak katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
362. Vozatajství N° 93 division vojín Johann Schenbaum katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
363. 35. Brentano Obrist vojín Mathias Stirnadh katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
364. 43. Thurn Bardavini vojín Mathias Liposchek katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
365. 24. Preiss 1.granátnický vojín Andreas Riedrof katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
366. 4. Deutschmeister 2.granátnický vojín Iwan Liewsky katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
367. 4. Deutschmeister Wiedersberg vojín Iwan Rÿdkodin katolík filialní hřbitov na předměstí 25.09.1790
368. 2. Ferdinand - Toscana 2.major vojín Leopold Ebener katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
369. 2. Ferdinand - Toscana Hendlmajer vojín Basil Sedor katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
370. 2. Ferdinand - Toscana Rettenberg vojín Heinrich Semezuk katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
371. Vozatajství neznámý vojín Christian Degej katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
372. 20. Kaunitz Pöh reservo vojín Ignatz Lager katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
373. 20. Kaunitz Pateh vojín Joseph Gottwald katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
374. 43. Thurn 2.major vojín Kuba Jasčzissčzin katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
375. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Georg Pschisek katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
376. 25. Brechainville Latour vojín Johann Worsch katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
377. 25. Brechainville Harmand vojín Lorentz Sebera katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
378. 43. Thurn 1.major vojín Johann Mazula katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
379. 43. Thurn Leib vojín Peter Woliniuk katolík filialní hřbitov na předměstí 26.09.1790
380. 2. Ferdinand - Toscana Kritzinger vojín Stephan Nowosad katolík filialní hřbitov na předměstí 27.09.1790
381. 2. Ferdinand - Toscana Kritzinger vojín Joseph Göll katolík filialní hřbitov na předměstí 27.09.1790
382. 8. Huff 1.major vojín Martin Gallný katolík filialní hřbitov na předměstí 27.09.1790
383. 46. Neugebauer 1.major vojín Wilhelm Rutnupka katolík filialní hřbitov na předměstí 27.09.1790
384. 46. Neugebauer Pieretz vojín Heinrich Nestle katolík filialní hřbitov na předměstí 27.09.1790
385. 4. Deutschmeister Zuchery vojín Franz Beibel katolík filialní hřbitov na předměstí 27.09.1790
386. 43. Thurn Obrist vojín Georg Allesch katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
387. 43. Thurn Obrist vojín Mathias Stefenskyÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
388. 4. Deutschmeister Torzy vojín Weit Billezik katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
389. König chevalleg. 2.major 2.comp vojín Georg Darassčzuk katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
390. 35. Brentano Winkler vojín Andreas Krall katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
391. Vozatajství N° 94 division vojín Prokop Paraschek katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
392. 54. Callenberg Zochy vojín Josko Kolatzkÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
393. 25. Brechainville Schnitt vojín Georg Weindl katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
394. Pioniers Corps 2.Batallion comp. Brixen vojín Wenzel Schindler katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
395. 43. Thurn Obrist vojín Matzko Batzkur katolík filialní hřbitov na předměstí 28.09.1790
396. 2. Staabs Obrist lietnant vojín Johann Daubek katolík filialní hřbitov na předměstí 29.09.1790
397. Vojenské zásobování Poviant magazin vojín pekař Thomas Jurka katolík filialní hřbitov na předměstí 29.09.1790
398. 35. Brentano Naltermann vojín Johann Schwartz katolík filialní hřbitov na předměstí 29.09.1790
399. 43. Thurn Obrist vojín Joseph Legros katolík filialní hřbitov na předměstí 29.09.1790
400. 43. Thurn Obrist vojín Andreas Miniallo katolík filialní hřbitov na předměstí 29.09.1790
401. 8. Huff 1.major vojín Daniel Dubin katolík filialní hřbitov na předměstí 29.09.1790
402. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Frantz Wesselÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 29.09.1790
403. 22. Lacy Steinling vojín Max Chwatal katolík filialní hřbitov na předměstí 30.09.1790
404. 35. Brentano Winkler vojín Joseph Prohaska katolík filialní hřbitov na předměstí 30.09.1790
405. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Wentzel Handl katolík filialní hřbitov na předměstí 30.09.1790
406. Vozatajství neznámý vojín Bernard Reitz katolík filialní hřbitov na předměstí 30.09.1790
407. 8. Huff Asteran vojín Paul Wosgnesch katolík filialní hřbitov na předměstí 30.09.1790
408. Degelmann Uhlanen 1.division 1.escadron vojín Sebastian Kopira katolík filialní hřbitov na předměstí 30.09.1790
409. 43. Thurn Kleinmajer vojín Anton Babluschek katolík filialní hřbitov na předměstí 01.10.1790
410. 43. Thurn Obrist vojín Mathias Maschek katolík filialní hřbitov na předměstí 01.10.1790
411. 25. Brechainville Streit vojín Mathias Haberle katolík filialní hřbitov na předměstí 01.10.1790
412. 4. Deutschmeister Obrist vojín Daniel Stadnik katolík filialní hřbitov na předměstí 01.10.1790
413. 43. Thurn Osekitzky vojín Anton Poleitzer katolík filialní hřbitov na předměstí 01.10.1790
414. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Teodor Mischak katolík filialní hřbitov na předměstí 01.10.1790
415. 8. Huff Latscher vojín Johann Peterlo katolík filialní hřbitov na předměstí 01.10.1790
416. 43. Thurn 1.major vojín Gakob Deblab katolík filialní hřbitov na předměstí 02.10.1790
417. 4. Deutschmeister Terczy vojín Joseph Fillek katolík filialní hřbitov na předměstí 02.10.1790
418. 8. Huff Kosseritz vojín Nemko Bida katolík filialní hřbitov na předměstí 02.10.1790
419. 2. Ferdinand - Toscana Obrist vojín Nikolaus Hortka katolík filialní hřbitov na předměstí 02.10.1790
420. 43. Thurn Obrist vojín Mathias Ledosin katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
421. 43. Thurn Bardavini vojín Martin Kosanschütz katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
422. 4. Deutschmeister Beer vojín Weit Scheineiskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
423. 14. Kyrysnický Nassau 2.major eacadron vojín Stephan Koss katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
424. 22. Lacy Erestberger vojín Stanislav Jeschinskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
425. 54. Callenberg 3.major vojín Lukas Jachwak katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
426. 4. Deutschmeister Beer vojín Woitek Minarčzek katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
427. Degelmann Uhlanen 1.escadron vojín Mathias Jassenko katolík filialní hřbitov na předměstí 03.10.1790
428. 4. Deutschmeister Klipfeld vojín Heinrich Masner katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
429. 2. Ferdinand - Toscana Hendlmajer vojín Mathias Schwartzelberger katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
430. Pioniers Corps 2.Batallion comp. Brixen vojín Barthold Kurfest katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
431. 1. Kaiser N°87 předměstí Karl syn vojáka Johanna Pechtla katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
432. 54. Callenberg Hentschel vojín Wentzel Adamský katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
433. König chevalleg. 1.major 2.companie vojín Jakob Martinetz katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
434. 46. Neugebauer Obrist vojín Karl Gaititz katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
435. 46. Neugebauer Obrist vojín Peter Majer katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
436. 25. Brechainville Streit vojín Joseph Halwadÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
437. 14. Kyrisnický Nassau Obrist 1. comp. vojín Wolfgang Petzel katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
438. 43. Thurn Osekitzky vojín Paul Čziovskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 04.10.1790
439. 43. Thurn Reiner vojín Jatzko Predulak katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
440. 43. Thurn Kleinmajer vojín Mathias Rogan katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
441. 43.Thurn Reiner vojín Gabriel Gabrovskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
442. 8. Huff 2.major vojín Franz Čzak katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
443. 8. Huff Baar vojín Mathias Čzech katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
444. 8. Huff Latscher vojín Gmetro Ostrowskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
445. 2. Ferdinand - Toscana Hersinger hudebník Anton Bogner katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
446. 4. Deutschmeister Teutenet vojín Stanislav Brdgana katolík filialní hřbitov na předměstí 05.10.1790
447. 25. Brechainville Leib vojín Iwan Kowattzuk katolík filialní hřbitov na předměstí 06.10.1790
448. 43. Thurn Prosilic vojín Mathias Allesch katolík filialní hřbitov na předměstí 06.10.1790
449. 10. Carl von Kheul Werneke vojín Anton Dietz katolík filialní hřbitov na předměstí 06.10.1790
450. 46. Neugebauer Leib žena Anna Schneilerin katolík filialní hřbitov na předměstí 06.10.1790
451. 54. Callenberg 1.major vojín Iwan Juda katolík filialní hřbitov na předměstí 06.10.1790
452. 43. Thurn Diertich vojín Joseph Kossar katolík filialní hřbitov na předměstí 07.10.1790
453. 43. Thurn Leib vojín Johann Hönigmann katolík filialní hřbitov na předměstí 07.10.1790
454. 4. Deutschmeister Leib vojín Iwan Losstzinskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 07.10.1790
455. 28.Lobkowitz-chevalleg. Obrist vojín Johann Seudlberger katolík filialní hřbitov na předměstí 07.10.1790
456. 27. Baaden-Durlach 1.granátnický vojín Mathias Stralhofer katolík filialní hřbitov na předměstí 07.10.1790
457. 54. Callenberg Heutschel vojín Fedko Kobschuk katolík filialní hřbitov na předměstí 07.10.1790
458. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Johann Habitza katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
459. 13. Modena chevallegers Obrist 1. comp. vojín Joseph Schadek katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
460. Znojemský kraj invalida Thomas Massauer katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
461. 2. Ferdinand - Toscana Leib vojín Iwan Andraschek katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
462. 43. Thurn Reitenburg vojín Jakob Bessek katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
463. 43. Thurn Grosilie vojín Jakob Prelinsky katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
464. 43. Thurn Grosilie vojín Jakob Ploschitz katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
465. 2. Ferdinand - Toscana Majers 1.comp. vojín Mathias Bonda katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
466. 26. Wilhelm Schröder 1.granátnický vojín Georg Kurrÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
467. 46. Neugebauer Pieretz vojín Philip Ehremann katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
468. 3. Carl - Toscana Jadot vojín Johann Kapusta katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
469. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Franz Philapowskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 08.10.1790
470. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Heinrich Dubik katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
471. 8. Huff Adamy vojín Fedko Olenikow katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
472. 14. Klebek neznámý vojín Temko Ballÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
473. 22. Lacy Albrecht vojín Frantz Kams katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
474. 46. Neugebauer Musill vojín Karl Bonu katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
475. 59. Jordis 1.granátnický vojín Michel Schneller katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
476. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1.major 1.companie vojín Michel Braunhuber katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
477. 20. Kaunitz Linde vojín Ignatz Furk katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
478. 2. Ferdinand - Toscana 1.granátnický vojín Semek Kobintzak katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
479. 54. Callenberg Zochy vojín Mathias Januschek katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
480. 54. Callenberg Zochy vojín Jakob Demko katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
481. 35. Brentano Leib vojín Michel Kisinger katolík filialní hřbitov na předměstí 09.10.1790
482. 8. Huff Bonno vojín Joseph Bindir katolík filialní hřbitov na předměstí 10.10.1790
483. 43. Thurn Leib vojín Michel Printz katolík filialní hřbitov na předměstí 10.10.1790
484. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Michel Bulil katolík filialní hřbitov na předměstí 10.10.1790
485. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Albert Sautsina katolík filialní hřbitov na předměstí 10.10.1790
486. 54. Callenberg Zochy vojín Joseph Müller katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
487. 46. Neugebauer 1.major vojín Johann Lercher katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
488. 2. Staabs neznámý vojín Michael Zauner katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
489. 54. Callenberg 2.major vojín Demko Sobkow katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
490. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Florian Hentschel katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
491. 54. Callenberg Nieuland vojín Paul Schaftzek katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
492. 4. Deutschmeister Leib vojín Weit Čzefzauek katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
493. 3. Carl - Toscana 1.granátnický vojín Jeschek Güllar katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
494. 43. Thurn Obrist vojín Demetro Mosskwol katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
495. 59. Jordis 2.granátnický granátník Johann Drexeler katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
496. 10. Carl von Kheul Fr. Wittern vojín Franz Folkmar katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
497. 46. Neugebauer Max. Starenberg vojín Jakob Handenberger katolík filialní hřbitov na předměstí 11.10.1790
498. 46. Neugebauer Max. Starenberg vojín Johann Neumann katolík filialní hřbitov na předměstí 12.10.1790
499. 4. Deutschmeister Terczy vojín Heinrich Eberlein katolík filialní hřbitov na předměstí 12.10.1790
500. 43. Thurn Reütenburg vojín Georg Triller katolík filialní hřbitov na předměstí 12.10.1790
501. 35. Brentano Nattermann vojín Lorentz Stach katolík filialní hřbitov na předměstí 12.10.1790
502. 54. Callenberg Zochy vojín Mathias Duschek katolík filialní hřbitov na předměstí 12.10.1790
503. 54. Callenberg Obrist vojín Wentzl Mathes katolík filialní hřbitov na předměstí 12.10.1790
504. 54. Callenberg Kriegern vojín Iwan Woitik katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
505. 43. Thurn Obrist vojín Lukas König katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
506. 43. Thurn 1.major vojín Martin Maerusch katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
507. 4. Deutschmeister Widrsberg vojín Johann Altmaijer katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
508. 3. Carl - Toscana Pfangelter vojín Mathias Čzabo katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
509. 8. Huff 2.major vojín Stach Kozelupský katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
510. 43. Thurn Kleinmajer vojín Anton Klement Schutz katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
511. 43. Thurn Reitenburg vojín Juraj Wolland katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
512. 35. Brentano 2.major vojín Jakob Kottal katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
513. 22. Lacy Braun vojín Johann Watzula katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
514. 13.Kyrisnický Kavanagh neznámý vojín Georg Leitner katolík filialní hřbitov na předměstí 13.10.1790
515. 25. Brechainville Bukamps vojín Mathias Oppek katolík filialní hřbitov na předměstí 14.10.1790
516. 35. Brentano Leib vojín Johann Schmied katolík filialní hřbitov na předměstí 14.10.1790
517. 13.Modena chevallegers Leib vojín Frantz Stichr katolík filialní hřbitov na předměstí 14.10.1790
518. 46. Neugebauer 2.major vojín Michal Wurtz katolík filialní hřbitov na předměstí 14.10.1790
519. 46. Neugebauer Obrist vojín Heinrich Simon katolík filialní hřbitov na předměstí 15.10.1790
520. 54. Callenberg 1.major vojín Wentzl Podliska katolík filialní hřbitov na předměstí 15.10.1790
521. 2. Ferdinand - Toscana Kritzinger vojín Mathias Badlika katolík filialní hřbitov na předměstí 15.10.1790
522. 20. Kaunitz Liende vojín Karl Konetznÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 15.10.1790
523. 59. Jordis 2.granátnický granátník Onufrius Stzudak katolík filialní hřbitov na předměstí 15.10.1790
524. 4. Deutschmeister Veessen vojín Mathias Uhlein katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
525. 8. Huff 2.major vojín Frantz Ssmerda katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
526. 8. Huff 2.major vojín Wasil Popowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
527. 3. Carl - Toscana 1.granátnický granátník Johann Deigmann katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
528. 2. Ferdinand - Toscana 1.granátnický granátník Adam Weis katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
529. 10. Carl von Kheul Wernle vojín Simon Gos katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
530. Vozatajství neznámý vojín Mathias Glowetz katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
531. 28.Lobkowitz-chevalleg. Obrist vojín Joseph Raimund katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
532. 40. Myttrowsky Staab comp. vojín Johan Wojatschek katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
533. 20. Kaunitz Dressel žena Margaretha Buchrin katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
534. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Wentzel Tomaschek katolík filialní hřbitov na předměstí 16.09.1790
535. 43. Thurn Obrist vojín Paul Eppig katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
536. 43. Thurn Huber vojín Jakob Ribich katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
537. 43.Thurn Osekitzky vojín Stephan Zaleskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 16.10.1790
538. 43. Thurn Reiner vojín Johann Gribar katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
539. 14. Klebek Baraille vojín Karl Piandek katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
540. 46. Neugebauer Obrist vojín Peter Bek katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
541. 22. Lacy Lippka vojín Jatzko Dimitro katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
542. 45. Lattermann 1.granátnický granátník Michel Grützhaler katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
543. 54. Callenberg Zochy vojín Michel Simo katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
544. 4. Deutschmeister Beer vojín Iwan Moteschinský katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
545. 2. Staabs Harrach vojín Michal Iwanger katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
546. Brněnský kraj invalida Joseph Peltz katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
547. 13.Modena chevallegers Obristen 2. camp. vojín Joseph Kompa katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
548. König infant. Giesen vojín Ilko Kaleszug katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
549. 8. Huff Latscher vojín Adalbert Niemek katolík filialní hřbitov na předměstí 17.10.1790
550. Jäger corps Mack vojín Johann Krumbach katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
551. 4. Deutschmeister Leib vojín Gregor Kosczelnik katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
552. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Michael Reif katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
553. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Frantz Glaasner katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
554. 2. Ferdinand - Toscana Schwandner vojín Johann Nowosad katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
555. 43. Thurn Obrist vojín Johann Hudock katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
556. 43. Thurn Leib vojín Andreas Trojer katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
557. 43. Thurn 2.granátnický vojín Mathias Wischinger katolík filialní hřbitov na předměstí 18.10.1790
558. 35. Brentano Vottum svobodník Weit Seer katolík filialní hřbitov na předměstí 19.10.1790
559. Jihlavský kraj invalida Frantz Friedel katolík filialní hřbitov na předměstí 19.10.1790
560. 54. Callenberg Zochy vojín Peter Maritz katolík filialní hřbitov na předměstí 19.10.1790
561. 46. Neugebauer Musill vojín Peter Herdbon katolík filialní hřbitov na předměstí 19.10.1790
562. 46. Neugebauer Neugebauer vojín Frantz Simon katolík filialní hřbitov na předměstí 19.10.1790
563. 43. Thurn 1.major vojín Joseph Mertl katolík filialní hřbitov na předměstí 19.10.1790
564. 8. Huff Bonno vojín Martin Jellinek katolík filialní hřbitov na předměstí 19.10.1790
565. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Mathias Firma katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
566. 2. Ferdinand - Toscana Münichsmajer vojín Mathias Kugelbacher katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
567. 4. Deutschmeister Temtzi vojín Woitek Maletz katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
568. 46. Neugebauer Kreisern vojín Peter Köberlein katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
569. Pioniers Corps Majors vojín Gottlieb Pfitzna katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
570. 3. Carl - Toscana Wierthalben vojín Kasspar Schtroller katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
571. 2. Ferdinand - Toscana Leib vojín Timko Habrilokow katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
572. 54. Callenberg Zochy vojín Jakob Strattaÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
573. 54. Callenberg 1.major vojín Michal Postarskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 20.10.1790
574. Vozatajství N° 93 division vojín Jakob Mir katolík filialní hřbitov na předměstí 21.10.1790
575. 35. Brentano Logdmann vojín Mathias Bojer katolík filialní hřbitov na předměstí 21.10.1790
576. 46. Thurn Grosilie vojín Jure Schekzsnik katolík filialní hřbitov na předměstí 21.10.1790
577. 46. Thurn Kleinmajer vojín Alexander Projak katolík filialní hřbitov na předměstí 21.10.1790
578. 46. Thurn Reitenburg vojín Andreas Scheiff katolík filialní hřbitov na předměstí 21.10.1790
579. 43. Thurn Obrist vojín Alias Dawidowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 22.10.1790
580. 4. Deutschmeister Wiedersberg vojín Mathias Gruber katolík filialní hřbitov na předměstí 22.10.1790
581. 4. Deutschmeister 1.major kadet Stanislav Rosen katolík filialní hřbitov na předměstí 22.10.1790
582. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Michal Serinda katolík filialní hřbitov na předměstí 22.10.1790
583. 54. Callenberg Hentschel vojín Mathias Olawetzky katolík filialní hřbitov na předměstí 22.10.1790
584. Jihlavský kraj invalida Anton Schuma katolík filialní hřbitov na předměstí 23.10.1790
585. 28.Lobkowitz-chevalleg. 1.major 2.companie vojín Georg Pichler katolík filialní hřbitov na předměstí 23.10.1790
586. 14. Klebek 1. grenadier vojín Barthel Smolik katolík filialní hřbitov na předměstí 23.10.1790
587. 4. Deutschmeister Wiedersberg vojín Andreas Lauer katolík filialní hřbitov na předměstí 23.10.1790
588. 43. Thurn Leib vojín Jendo Hudema katolík filialní hřbitov na předměstí 23.10.1790
589. 2. Pioniers corps neznámý vojín Joseph Zikbauer katolík filialní hřbitov na předměstí 24.10.1790
590. 2. Staabs Tabenbach desátník Frantz Heinrich katolík filialní hřbitov na předměstí 24.10.1790
591. 2. Ferdinand - Toscana Schwandner vojín Eustach Horrobinskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 24.10.1790
592. 4. Deutschmeister Leib vojín Fedko Czabolek katolík filialní hřbitov na předměstí 25.10.1790
593. 43. Thurn Raitenburg vojín Johann Riesmilak katolík filialní hřbitov na předměstí 25.10.1790
594. 43. Thurn Osekitzky vojín Mathias Boschitz katolík filialní hřbitov na předměstí 26.10.1790
595. 8. Huff Leib vojín Frantz Krochel katolík filialní hřbitov na předměstí 26.10.1790
596. 54. Callenberg Viklland vojín Iwan Krallik katolík filialní hřbitov na předměstí 26.10.1790
597. 28.Lobkowitz-chevalleg. Majors 1.companie vojín Tomas Statschek katolík filialní hřbitov na předměstí 26.10.1790
598. 46. Neugebauer Lehn vojín Jakob Lutzdorf katolík filialní hřbitov na předměstí 26.10.1790
599. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Heinrich Hein katolík filialní hřbitov na předměstí 26.10.1790
600. 54. Callenberg Leib vojín Lessko Katschirek katolík filialní hřbitov na předměstí 27.10.1790
601. 54. Callenberg Schmidburg vojín Johann Demko katolík filialní hřbitov na předměstí 27.10.1790
602. 3. Carl - Toscana 1.major vojín Iwan Korwantÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 27.10.1790
603. 4. Deutschmeister Wiedersberg vojín Iwan Nakonesny katolík filialní hřbitov na předměstí 27.10.1790
604. 14. Klebek Mainburg vojín Johann Karlinger katolík filialní hřbitov na předměstí 27.10.1790
605. 59. Jordis 1.granátnický granátník Tobias Tischler katolík filialní hřbitov na předměstí 27.10.1790
606. 43. Thurn Kleinmajer vojín Michel Czigofský katolík filialní hřbitov na předměstí 27.10.1790
607. 43. Thurn Obrist vojín Mathias Torschina katolík filialní hřbitov na předměstí 28.10.1790
608. 4. Deutschmeister Fontonett vojín Mathias Richter katolík filialní hřbitov na předměstí 28.10.1790
609. 35. Brentano Winkler vojín Christoph Petermichel katolík filialní hřbitov na předměstí 28.10.1790
610. 46. Neugebauer Lehn vojín Friedrich Kirchhof katolík filialní hřbitov na předměstí 28.10.1790
611. 8. Huff Motschlitz vojín Anton Gratna katolík filialní hřbitov na předměstí 29.10.1790
612. 4. Deutschmeister Pack - záloha vojín Peter Takatsch katolík filialní hřbitov na předměstí 29.10.1790
613. 43. Thurn Reiner vojín Johann Stechar katolík filialní hřbitov na předměstí 29.10.1790
614. 2. Staabs 1.major furýr Johann Roll katolík filialní hřbitov na předměstí 30.10.1790
615. 2. Staabs Ripke vojín Georg Kutschera katolík filialní hřbitov na předměstí 30.10.1790
616. 2. Pioniers division Ripke vojín Frantz Gersthoser katolík filialní hřbitov na předměstí 30.10.1790
617. 54. Callenberg Zochy vojín Jakob Babik katolík filialní hřbitov na předměstí 31.10.1790
618. 43. Thurn Obrist vojín Nikolaus Szuch katolík filialní hřbitov na předměstí 31.10.1790
619. 43. Thurn Kleinmajer vojín Anton Mlaker katolík filialní hřbitov na předměstí 31.10.1790
620. 25. Brechainville Ulrecht vojín Johann Printz katolík filialní hřbitov na předměstí 31.10.1790
621. 22. Lacy Browe svobodník Gakob Suchel katolík filialní hřbitov na předměstí 01.11.1790
622. 14. Klebek Perlach vojín Wasil Stronkowský katolík filialní hřbitov na předměstí 01.11.1790
624. 4. Deutschmeister 2. major vojín Dominik Stachon katolík filialní hřbitov na předměstí 01.11.1790
625. 26. Wilhelm Schröder 1. grenadier granátník Blasius Pischonek katolík filialní hřbitov na předměstí 01.11.1790
626. 43. Thurn Leib vojín Michael Stober katolík filialní hřbitov na předměstí 01.11.1790
627. 54. Callenberg Kriegern vojín Thomas Kreiský katolík filialní hřbitov na předměstí 02.11.1790
628. 54. Callenberg Zochy vojín Heinrich Heisak katolík filialní hřbitov na předměstí 02.11.1790
629. 20. Kaunitz Dressel vojín Georg Dluhý katolík filialní hřbitov na předměstí 02.11.1790
630. 25. Brechainville Harmand vojín Stephan Pawlin katolík filialní hřbitov na předměstí 02.11.1790
631. 22. Lacy Lippa jr. vojín Michal Ratzek katolík filialní hřbitov na předměstí 03.11.1790
632. 59. Jordis 1. grenadier granátník Andreas Damkowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 03.11.1790
633. 43. Thurn Obrist vojín Frantz Hermel katolík filialní hřbitov na předměstí 03.11.1790
634. 13. Modena chevallegers 2. major 1. comp. vojín Joseph Hoslowský katolík filialní hřbitov na předměstí 04.11.1790
635. König infant. Leib vojín Johann Jalil katolík filialní hřbitov na předměstí 04.11.1790
636. 20. Kaunitz Martinek vojín Michel Wantzura katolík filialní hřbitov na předměstí 04.11.1790
637. 46. Neugebauer 1. major vojín Johann Sier katolík filialní hřbitov na předměstí 05.11.1790
638. 25. Brechainville Ulbrecht vojín Joseph Klein katolík filialní hřbitov na předměstí 05.11.1790
639. 43. Thurn Ossitzky vojín Mathias Wudala katolík filialní hřbitov na předměstí 05.11.1790
640. 43. Thurn neznámý vojín Jahim Baratzuk katolík filialní hřbitov na předměstí 05.11.1790
641. 35. Brentano Hanxleden vojín Joseph Rabÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 05.11.1790
642. 43. Thurn Prosilic vojín Frantz Kollar katolík filialní hřbitov na předměstí 05.11.1790
643. 43. Thurn Kleinmajer vojín Walentin Kobzetzek katolík filialní hřbitov na předměstí 06.11.1790
644. 10. Carl von Kheul 1. major vojín Joseph Just katolík filialní hřbitov na předměstí 06.11.1790
645. Pražská invalidovna invalida Joseph Nechwada katolík filialní hřbitov na předměstí 06.11.1790
646. 43. Thurn Leib vojín Lifitzko Mnÿsch katolík filialní hřbitov na předměstí 06.11.1790
647. 46. Neugebauer Pieretz vojín Johann Schmid katolík filialní hřbitov na předměstí 06.11.1790
648. 54. Callenberg Zochy vojín Jatzko Kiwolitzin katolík filialní hřbitov na předměstí 06.11.1790
649. 26. Wilhelm Schröder Dellamatta vojín Gottlieb Herkner katolík filialní hřbitov na předměstí 07.11.1790
650. 25. Brechainville Harmand vojín Johann Malitschek katolík filialní hřbitov na předměstí 07.11.1790
651. Pioniers Corps Majors vojín Heinrich Mendel katolík filialní hřbitov na předměstí 08.11.1790
652. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Iwan Musika katolík filialní hřbitov na předměstí 08.11.1790
653. 1. Kaiser Giesen vojín Johann Eger katolík filialní hřbitov na předměstí 08.11.1790
654. 26. Wilhelm Schröder 1. grenadier granátník Johann Henermann katolík filialní hřbitov na předměstí 09.11.1790
655. 43. Thurn 1. major vojín Simon Jauernek katolík filialní hřbitov na předměstí 10.11.1790
656. 4. Deutschmeister Zuchery vojín Stanislaw Schliwa katolík filialní hřbitov na předměstí 10.11.1790
657. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Frantz Bauer katolík filialní hřbitov na předměstí 10.11.1790
658. 54. Callenberg 1. major vojín Joseph Hajek katolík filialní hřbitov na předměstí 10.11.1790
659. 54. Callenberg Hentschel vojín Peter Zerumeta katolík filialní hřbitov na předměstí 10.11.1790
660. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Tödor Bechan katolík filialní hřbitov na předměstí 11.11.1790
661. 54. Callenberg Zochy vojín Paul Andreas Tatzko katolík filialní hřbitov na předměstí 11.11.1790
662. 4. Deutschmeister Leib vojín Fedko Bzaban katolík filialní hřbitov na předměstí 11.11.1790
663. 54. Callenberg Zochy vojín Michael Melnik katolík filialní hřbitov na předměstí 11.11.1790
664. Jäger corps Blank vojín Martin Drottner katolík filialní hřbitov na předměstí 12.11.1790
665. 46. Neugebauer 2. major vojín Daniel Reinelds katolík filialní hřbitov na předměstí 12.11.1790
666. 22. Lacy Obrist vojín Gabriel Bura katolík filialní hřbitov na předměstí 12.11.1790
667. 43. Thurn Raitenburg vojín Georg Jerich katolík filialní hřbitov na předměstí 12.11.1790
668. 33. Kyrisnický-Anspach major 1. escadron vojín Frantz Ludwik katolík filialní hřbitov na předměstí 13.11.1790
669. 54. Callenberg Hentschel vojín Jakob Pržibill katolík filialní hřbitov na předměstí 13.11.1790
670. 54. Callenberg Kriegern vojín Joseph Ballon katolík filialní hřbitov na předměstí 13.11.1790
671. 54. Callenberg Leib vojín Joseph Houba katolík filialní hřbitov na předměstí 14.11.1790
672. 54. Callenberg Zochy vojín Wasil Tircžka katolík filialní hřbitov na předměstí 14.11.1790
673. 4. Deutschmeister Terczy vojín Webersin Kreok katolík filialní hřbitov na předměstí 14.11.1790
674. 4. Deutschmeister Neisen vojín Alexander Putzko katolík filialní hřbitov na předměstí 15.11.1790
675. 4. Deutschmeister Wiedersberg vojín Joseph Saman katolík filialní hřbitov na předměstí 15.11.1790
676. 43. Thurn Bardavini vojín Vasil Baidino katolík filialní hřbitov na předměstí 15.11.1790
677. 4. Deutschmeister Terczy vojín Martin Strinskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 16.11.1790
678. 26. Wilhelm Schröder 1. grenadier granátník Joseph Lesitz katolík filialní hřbitov na předměstí 16.11.1790
679. 54. Callenberg Kriegern vojín Frantz Wallmann katolík filialní hřbitov na předměstí 16.11.1790
680. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Timko Lozin katolík filialní hřbitov na předměstí 16.11.1790
681. 43. Thurn Obrist vojín Jakob Jantschar katolík filialní hřbitov na předměstí 17.11.1790
682. Vozatajství 93. division sluha Blasius Pitrowský katolík filialní hřbitov na předměstí 17.11.1790
683. Vozatajství Hendelmajer vojín Michel Mazur katolík filialní hřbitov na předměstí 17.11.1790
684. 35. Brentano Lagdmann vojín Wentzel Harpa katolík filialní hřbitov na předměstí 17.11.1790
685. 54. Callenberg Hentschel vojín Jatzko Woitzuk katolík filialní hřbitov na předměstí 18.11.1790
686. 29. Kyrisnický-Frantz Ehr. Obrist 1. comp. vojín Leonard Weiniger katolík filialní hřbitov na předměstí 18.11.1790
687. 43. Thurn Kleinmajer vojín Nikolaus Martinscheg katolík filialní hřbitov na předměstí 18.11.1790
688. 54. Callenberg Nieuland vojín Frantz Schmid katolík filialní hřbitov na předměstí 18.11.1790
689. 48. Caprara neznámý vojín Paul Sismudo katolík filialní hřbitov na předměstí 19.11.1790
690. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Adalbert Bossner katolík filialní hřbitov na předměstí 21.11.1790
691. 54. Callenberg Hentschel vojín Gabriel Petromma katolík filialní hřbitov na předměstí 21.11.1790
692. Jihlavský kraj invalida Karl Bednarsch katolík filialní hřbitov na předměstí 21.11.1790
693. 2. Ferdinand - Toscana Kritzinger vojín Johann Populorum katolík filialní hřbitov na předměstí 21.11.1790
694. 4. Deutschmeister Klipfeld vojín Ludwik Stisak katolík filialní hřbitov na předměstí 22.11.1790
695. 43. Thurn 1. major vojín Georg Subschitz katolík filialní hřbitov na předměstí 22.11.1790
696. 4. Deutschmeister Terczy vojín Georg Krewath katolík filialní hřbitov na předměstí 22.11.1790
697. 54. Callenberg 2. major vojín Jatzko Kurbatisch katolík filialní hřbitov na předměstí 22.11.1790
698. 2. Ferdinand - Toscana Leib vojín Peter Hubeÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 23.11.1790
699. 22. Lacy Obristleutnant vojín Pfilip Dupinsky katolík filialní hřbitov na předměstí 23.11.1790
700. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Basil Okrotzeich katolík filialní hřbitov na předměstí 23.11.1790
701. 35. Brentano Szewick vojín Simon Bednarsch katolík filialní hřbitov na předměstí 24.11.1790
702. 22. Lacy 1. major vojín Wasil Sopko katolík filialní hřbitov na předměstí 24.11.1790
703. 43. Thurn Prosilic vojín Mathias Brzestowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 24.11.1790
704. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Jakob Pospissil katolík filialní hřbitov na předměstí 25.11.1790
705. 4. Deutschmeister Tertzi vojín Wasil Khroschewitz katolík filialní hřbitov na předměstí 25.11.1790
706. 13. Reisky 1.granátnický granátník Gohann Bocher katolík filialní hřbitov na předměstí 25.11.1790
707. 22. Lacy Leib vojín Andreas Max katolík filialní hřbitov na předměstí 26.11.1790
708. 14. Klebek neznámý vojín Andreas Labatzuk katolík filialní hřbitov na předměstí 26.11.1790
709. 2. Ferdinand - Toscana Hensinger vojín Wasil Klimzuk katolík filialní hřbitov na předměstí 27.11.1790
710. 43. Thurn 2. major vojín Iwan Hutzalow katolík filialní hřbitov na předměstí 27.11.1790
711. 4. Deutschmeister Klipfeld vojín Teodor Mogrický katolík filialní hřbitov na předměstí 27.11.1790
712. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Wentzel Czaletskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 27.11.1790
713. 43. Thurn Kleinmajer vojín Christian Aurich katolík filialní hřbitov na předměstí 27.11.1790
714. 43. Thurn Reiner vojín Clainko Matzlofskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 28.11.1790
715. 43. Thurn Kleinmajer vojín Simon Werderber katolík filialní hřbitov na předměstí 28.11.1790
716. 4. Deutschmeister Obrist vojín Johann Koÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 28.11.1790
717. 28.Lobkowitz-chevalleg. major 1. comp. vojín Anton Bourghofer katolík filialní hřbitov na předměstí 29.11.1790
718. 2. Ferdinand - Toscana 2. major vojín Demeter Ondraschow katolík filialní hřbitov na předměstí 29.11.1790
719. 4. Deutschmeister Neesen vojín Michal Hoffer katolík filialní hřbitov na předměstí 29.11.1790
720. 4. Deutschmeister Fontonett vojín Jakob Byrschak katolík filialní hřbitov na předměstí 29.11.1790
721. 14. Klebek Leib vojín Wasil Schefanok katolík filialní hřbitov na předměstí 29.11.1790
722. 29. Laudon baron Bechr vojín Jasko Jinirsky katolík filialní hřbitov na předměstí 30.11.1790
723. 43. Thurn 1. major vojín Joseph Schniderschütz katolík filialní hřbitov na předměstí 30.11.1790
724. 10. Carl von Kheul Wernte vojín Nicolaus Horner katolík filialní hřbitov na předměstí 30.11.1790
725. 35. Brentano Hangsleder vojín Paul Schleiss katolík filialní hřbitov na předměstí 30.11.0790
726. 2. Staabs Obristleutnant vojín Wentzl Anger katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
727. 4. Deutschmeister Neesen vojín Johann Kowalčzek katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
728. 46. Neugebauer Lehn vojín Daniel Them katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
729. 43. Thurn Raitenburg vojín Georg Weeber katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
730. 43. Thurn 2. major vojín Jakub Wadina katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
731. 46. Neugebauer Starnberg vojín Georg Neutham katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
732. 3. Carl - Toscana 1. major vojín Johann Schlimak katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
733. 4. Deutschmeister Böhm vojín Mathias Bamer katolík filialní hřbitov na předměstí 01.12.1790
734. 4. Deutschmeister Leib vojín Andreas Lindenmajer katolík filialní hřbitov na předměstí 02.12.1790
735. 8. Huff 2. major vojín Karl Samson katolík filialní hřbitov na předměstí 02.12.1790
736. 10. Carl von Kheul Buress vojín Joseph Kržižek katolík filialní hřbitov na předměstí 03.12.1790
737. 4. Deutschmeister Leib vojín Lukas Lanitzitzin katolík filialní hřbitov na předměstí 03.12.1790
738. 43. Thurn Ossitzky vojín Mathias Juglitsch katolík filialní hřbitov na předměstí 04.12.1790
739. 4. Deutschmeister Leib vojín Ilko Paulik katolík filialní hřbitov na předměstí 05.12.1790
740. 8. Huff Moslitz svobodník Georg Reichel katolík filialní hřbitov na předměstí 05.12.1790
741. 20. Kaunitz Dressel vojín Johann Schweida katolík filialní hřbitov na předměstí 05.12.1790
742. 10. Carl von Kheul Wittern vojín Martin Figela katolík filialní hřbitov na předměstí 05.12.1790
743. 4. Deutschmeister Obrist vojín Demeter Wlassin katolík filialní hřbitov na předměstí 06.12.1790
744. 39. Preys neznámý vojín Bainko Fodina katolík filialní hřbitov na předměstí 06.12.1790
745. 54. Callenberg Hentschel vojín Iwan Stesia katolík filialní hřbitov na předměstí 06.12.1790
746. 54. Callenberg Hegenmüller vojín Johann Glatt katolík filialní hřbitov na předměstí 06.12.1790
747. 14. Klebek Barraile vojín Joseph Hofbauer katolík filialní hřbitov na předměstí 08.12.1790
748. Ulanen Freicorps 1. escad. Degelmann vojín Johann Hallasch katolík filialní hřbitov na předměstí 08.12.1790
749. 43. Thurn 2. major vojín Christian Hinko katolík filialní hřbitov na předměstí 08.12.1790
750. 43. Thurn Kleinmajer vojín Joseph Bernard katolík filialní hřbitov na předměstí 08.12.1790
751. 46. Neugebauer Obrist vojín Johann Lhat katolík filialní hřbitov na předměstí 08.12.1790
752. 46. Neugebauer Pieretz vojín Abrach Brasberger katolík filialní hřbitov na předměstí 09.12.1790
753. 22. Lacy Steinling vojín Anton Blaschek katolík filialní hřbitov na předměstí 09.12.1790
754. 49. Pelegriny Brentano vojín Joseph Weigl katolík filialní hřbitov na předměstí 10.12.1790
755. 14. Klebek Neree vojín Stanislaw Preschowskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 10.12.1790
756. 43. Thurn Ossitzky vojín Lorentz Tautscher katolík filialní hřbitov na předměstí 12.12.1790
757. 43. Thurn Huber vojín Dimko Woiskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 12.12.1790
758. 43. Thurn Huber vojín Joseph Pordan katolík filialní hřbitov na předměstí 12.12.1790
759. Vozatajství N° 11 division vojín Wasil Berhatsch katolík filialní hřbitov na předměstí 12.12.1790
760. 2. Staabs Obristleutnant vojín Jakob Paula katolík filialní hřbitov na předměstí 13.12.1790
761. 46. Neugebauer Starnberg vojín Jakob Past katolík filialní hřbitov na předměstí 14.12.1790
762. 54. Callenberg 1. major vojín Iwan Kutschmetta katolík filialní hřbitov na předměstí 15.12.1790
763. 14. Klebek 2. major vojín Stanislaw Bastin katolík filialní hřbitov na předměstí 15.12.1790
764. 43. Thurn Dietrich vojín Iwan Molak katolík filialní hřbitov na předměstí 16.12.1790
765. 43. Thurn Prosilic vojín Mathias Pagorels katolík filialní hřbitov na předměstí 18.12.1790
766. 46. Neugebauer 2. major vojín Frantz Blunn katolík filialní hřbitov na předměstí 19.12.1790
767. 35. Brentano 2. major vojín Albert Berrchard katolík filialní hřbitov na předměstí 19.12.1790
768. 22. Lacy Leib vojín Josepf Partophskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 20.12.1790
769. 13. Modena chevallegers 2.major 2.comp vojín Johann Gondek katolík filialní hřbitov na předměstí 22.12.1790
770. 50. Stein 2.granátnický vojín Jakob Jaborský katolík filialní hřbitov na předměstí 23.12.1790
771. 43. Thurn Leib vojín Jakob Kriglinger katolík filialní hřbitov na předměstí 23.12.1790
772. 43. Thurn Obrist vojín Mathias Mileskÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 26.12.1790
773. 48. Caprara Baijer vojín Frantz Cherawal katolík filialní hřbitov na předměstí 27.12.1790
774. 43. Thurn Obrist vojín Martin Martinschitz katolík filialní hřbitov na předměstí 28.12.1790
775. 43. Thurn Prosilic vojín Andreas Sassofski katolík filialní hřbitov na předměstí 29.12.1790
776. 1. Kaiser Obristleutnant žena Wiktoria Majerin manž. feldvebla katolík filialní hřbitov na předměstí 30.12.1790
777. 54. Callenberg 1. major vojín Johann Babst katolík filialní hřbitov na předměstí 30.12.1790
778. 2. Ferdinand - Toscana 1. major vojín Joseph Starek katolík filialní hřbitov na předměstí 08.01.1791
779. 13.Modena chevallegers 2.major 1.comp vojín Blasius Hortzik katolík filialní hřbitov na předměstí 11.01.1791
780. 54. Callenberg Zochy vojín Michel Katzmar katolík filialní hřbitov na předměstí 11.01.1791
781. 35. Brentano Nathum vojín Mathias Stadtfeld katolík filialní hřbitov na předměstí 11.01.1791
782. 43. Thurn Huber vojín Sapka Polakowský katolík filialní hřbitov na předměstí 11.01.1791
783. 2. Ferdinand - Toscana Persten major vojín Karl Auttritt katolík filialní hřbitov na předměstí 12.01.1791
784. 35. Brentano Natermann vojín Jakob Hablitschek katolík filialní hřbitov na předměstí 12.01.1791
785. 3. Carl - Toscana Schiller vojín Mathias Wilkowitz katolík filialní hřbitov na předměstí 12.01.1791
786. 46. Neugebauer Neugebauer vojín Johann Martin katolík filialní hřbitov na předměstí 13.01.1791
787. 14. Kyrisnický Nassau Obristleutnant escadron vojín Johann Ring katolík filialní hřbitov na předměstí 13.01.1791
788. Vozatajství 37. division vojín Johann Fischera katolík filialní hřbitov na předměstí 17.01.1791
789. 10. Carl von Kheul Buress vojín Frantz Luck katolík filialní hřbitov na předměstí 18.01.1791
790. 25. Brechainville Ulbrecht vojín Dimiko Serekÿ katolík filialní hřbitov na předměstí 21.01.1791
791. 2. Staabs Obristleutnant vojín Johann Horer katolík filialní hřbitov na předměstí 25.01.1791
792. 43. Thurn 2. grenadier granátník Johann Kontz katolík filialní hřbitov na předměstí 25.01.1791
793. 43. Thurn Prosilic vojín Stephan Dachnega katolík filialní hřbitov na předměstí 27.01.1791
794. 43. Thurn Leib vojín Frantz Urbatsch katolík filialní hřbitov na předměstí 28.01.1791
795. 40. Myttrowsky neznámý vojín Joseph Suttor katolík filialní hřbitov na předměstí 28.01.1791
796. 49. Pelegriny Geier vojín Heinrich Sontag katolík filialní hřbitov na předměstí 01.02.1791
797. Hradišťský kraj invalida Jakob Martischek katolík filialní hřbitov na předměstí 01.02.1791
798. 8. Huff Obrist vojín Semko Jaruss katolík filialní hřbitov na předměstí 02.02.1791
799. 50. Stein 1. grenadier muzikant Michel Zahlbrecht katolík filialní hřbitov na předměstí 07.02.1791
800. Pioniers Corps majors vojín Johann Dittmajer katolík filialní hřbitov na předměstí 10.02.1791
801. 43. Thurn Bardavini vojín Frantz Kotschnar katolík filialní hřbitov na předměstí 13.02.1791
802. 2. Pioniers corps neznámý vojín Georg Woitsch katolík filialní hřbitov na předměstí 22.02.1791
803. 43. Thurn Obrist vojín Lukas Moritzle katolík filialní hřbitov na předměstí 05.03.1791
804. 10. Carl von Kheul Furtenburg vojín Andreas Jania katolík filialní hřbitov na předměstí 07.03.1791
805. 43. Thurn Reiner vojín Markus Selan katolík filialní hřbitov na předměstí 08.03.1791 Všichni pohřbení od 13. května 1790 do 13. března 1791 jsou z Hlavní polní nemocnice Vyškov, v počtu 801 vojáků, 1 dítě a 4 ženy.
806. 3. Carl - Toscana Jadot vojín Frantz Elben katolík filialní hřbitov na předměstí 13.03.1791 Všichni byli zaopatření v katolickém ritu. Josef Ulrich farář
807. 1. Kaiser žena Anna Barbara, manželka vojína Mathese Flachsen - město č.p. 19 26 katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 19.09.1790 Níže uvedené osoby by mohli mít blíže neurčený vztah k Hlavní polní nemocnici Vyškov 1790 - 1791, zápis je z Vojenské matriky - Garnison Vyškov a civilní matriky zemřelých
808. 1. Kaiser vojín Frantz Polach 51 katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 21.01.1791 Níže uvedené osoby by mohli mít blíže neurčený vztah k Hlavní polní nemocnici Vyškov 1790 - 1791, zápis je z Vojenské matriky - Garnison Vyškov a civilní matriky zemřelých
809. 29. Laudon (Walis) žena Marina, manželka vojína Georga Michalek 35 katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 15.03.1791 Níže uvedené osoby by mohli mít blíže neurčený vztah k Hlavní polní nemocnici Vyškov 1790 - 1791, zápis je z Vojenské matriky - Garnison Vyškov a civilní matriky zemřelých
810. invalida Jakob Paczak - předměstí č.p. 15 63 katolík břišní tyfus filialní hřbitov na předměstí 01.01.1791 Níže uvedené osoby by mohli mít blíže neurčený vztah k Hlavní polní nemocnici Vyškov 1790 - 1791, zápis je z Vojenské matriky - Garnison Vyškov a civilní matriky zemřelých