×

Sereď

Přijímací špitál č.11 - rok 1809Město Sereď je dnes s armádou úzce propojené, ale s napoleonskými válkami, alespoň v obecném povědomí, nikdy nijak spojováno nebylo. Ale i jeho historie se dotkly - dodnes město opatruje staré mapy opevnění, které zde bylo vybudováno a končilo snad až u Komárna. Tady se měla země ubránit, pokud by se Napoleon dostal za Bratislavu...naštěstí se tak nestalo.

Území Slovenska mělo během všech válek mezi rakouskou a francouzskou říší té doby status zázemí, zásobovacího, tranzitního a, bohužel, také sanitárního. Nejvíc se to projevilo právě roku 1809, kdy se vojenské operace tzv. Dunajského tažení dotkly jihozápadního Slovenska a zároveň území na sever a východ od něj bylo plné  vojenských nemocnic. Tehdy bylo plno úplně všude - v Čechách, na neobsazené části Moravy, ve Slezsku, na Slovensku - všude umírali mladí muži po tisících na následky zranění a infekčních chorob. 

V Seredi se tak během válečných operací ocitl tzv. Aufnahmespital Nr.11, tedy Přijímací špitál č.11, patřící k 1. armádnímu sboru rakouské armády. Proč se jmenuje přijímací (či třídící)? Protože Rakušané neměli své "ambulance", či jak to nazvat, v bezprostřední blízkosti bojiště (výborná pojednání o zdravotnické péči jednotlivých armád té doby jsou na serveru www.primaplana.cz). Raněné posbírali, dostalo se jim nejzákladnějšího akutního ošetření a byli odesláni do vnitrozemí, právě do takovýchto přijímacích špitálů. Tam je zdravotníci "roztřídili", ošetřili, vybavili papíry a poslali dál, do tzv. polních vojenských nemocnic v okolí. V případě Seredě to mohlo být třeba do blízké Galanty nebo Trnavy... účel zařízení je poznat i na typu matriky, která je koncipována pro jiné potřeby, než "normální" vojenský špitál. 

Jenže nemocných bylo opravdu moc, hlavně, když se opět objevily epidemické nákazy. Z doby válečných operací je v matrice zapsán jeden zemřelý (dá se předpokládat zranění) a to na samém konci (byl dodatečně opsán z jiného dokladu). Další muži jsou pak přijímáni v září, u těch lze s velkou pravděpodobností tvrdit, že se stali obětí břišního tyfu či podobné epidemie. Podle data příjmu a úmrtí je poznat, v jakém stavu ti chudáci museli být. Někteří přežili ještě pár dní, někteří jeden a mnozí už žádný. Proto také matrika asi vypadá tak, jak vypadá... chybí velice mnoho informací, někdy je vynechaný celý řádek záznamu, je tam jen to nejzákladnější. Ovšem i z takto strohých zápisů čiší tragédie mužů, jejichž život skončil právě v tomto městě... kde je místo jejich posledního odpočinku, to zatím nevíme. Město Sereď se však ke své znovunalezené historii velmi zodpovědně a aktivně hlásí a tak se dá očekávat, že dosud prázdná místa v paměti budou brzy zaplněna.


Zemřelé vojenské osoby

1. armádní sbor - Přijímací špitál č.11 v Seredi - kniha zemřelých - rok 1809

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Reuss-Plauen 13. Compagnie Gemeiner (bez hodnosti) Franz Mack 16.09.1809
2. Reuss-Plauen 6. Compagnie Gemeiner Georg Talbrecht 19.09.1809
3. Reuss-Plauen 1. Compagnie Gemeiner Friederich Fründut 19.09.1809
4. 70 Artillerie Besbannungs (jízdní dělostřelectvo) Division Gi Gemeiner Caspar Diettel 15.09.1809
5. 70 Artillerie Besbannungs Division Gemeiner Jacob Wingler 16.09.1809
6. Erzherzog Rainer Axler Gemeiner Prokopp Czerdina 22.09.1809
7. Manfredini wereigets Gemeiner Michel Ullrich 22.09.1809
8. Reuss-Plauen 17. Tambor (bubeník) Stian Güntbers 27.09.1809
9. Argenteau 10. Gemeiner Adam Hürschman 01.10.1809
10. 75 lan. Gesg. Bespannungs Division Gemeiner Martin Nowatzeck 01.10.1809
11. Reuss-Plauen 16. Gemeiner Joseph Mischack 02.10.1809
12. Reuss-Plauen 15. Gemeiner Franz Kunze 02.10.1809
13. 1. Wiener Landwehr (zeměbrana) Battalio Johann Gay 04.10.1809
14. 77 Artillerie Bespannungs Division Knecht (čeledín u koní) Paul Watzek 05.10.1809
15. Klenau 1. Major Division 1. Major Gemeiner Anton Hoffmann 06.10.1809
16. 1. Division Pionier Corps Gemeiner Johann recre Franz Richter Doppitz, Herrschaft Schönpriesnitz v Doběticích, panství Krásné Březno Leitmeritzer Kreises in Böhmen Kraj Litoměřice, Čechy 24 katolík svobodný bez 07.10.1809
17. Anton Mittrowsky 19. Ignaz Czayka 08.10.1809
19. Erzherzog Rainer Ruschitzka Gemeiner Johan Bröck 10.10.1809
20. Erzherzog Rainer Axler Gemeiner Franz Wolf 10.10.1809
21. Erbach 5. Gemeiner Johan Fihmann 11.10.1809
22. Erzherzog Carl 4. Legion Bataillon Gemeiner Anton Hille 11.10.1809
23. Reuss-Plauen 5. Gemeiner Anton Hoÿer 12.10.1809
24. 2. Wiener Landwehr Battalio 1. Gemeiner Joseph Schillinger 13.10.1809
25. Argenteau 15. Gemeiner Johan Rzateck 13.10.1809
26. Kolowrat 4. Gemeiner Anton Hibsch 13.10.1809
27. 1. Pionier 1. Divis. Gemeiner Wenzl Lündet 14.10.1809
28. Erzherzog Rainer Kochansky Gemeiner Anton Junek 15.10.1809
29. Kollowrat 9. Gemeiner Anton Donath 15.10.1809
30. Argenteau ersten Gemeiner Johann Praschinskÿ 16.10.1809
31. 3. W. U.M. Wien Landwehr 4. Gemeiner Philypis Todt 16.10.1809
32. 1. Pioner Division 1. Compagnie Gemeiner Georg Baletzky 17.10.1809
33. Vogelsang 11. Gemeiner Johann Bartusch 17.10.1809
34. 2. Jägersbataillon (myslivci) 1. Compagnie Gemeiner Carl Wenzel 18.10.1809
35. 2tes Landwehr U.M. Battailon 2. Compagnie Gemeiner Franz Bachel 19.10.1809
36. 2. Jägersbataillon 1. Compagnie Gemeiner Johann Sich 19.10.1809
37. Kolowrat 13. Gemeiner Anton Wobrasill 20.10.1809
38. Argenteau 3. Gemeiner Thomas Hoyna 21.10.1809
39. Riese 1. Grenad. Ärresten Corp. Rainich Schönbert 21.10.1809
40. Anton Mittrowsky 12. Gemeiner Thomas Bokovský 21.10.1809
41. 2. Artillerie 2. Mayors Compagnie Kanonier (dělostřelec) Johann Kaiser 22.10.1809
42. 1. Artillerie Regiment Lagarda Kanonier Johann Plitzka 25.10.1809
43. Klenau Chevaux-Legers 1. Major Escardon Gemeiner Johann Hentschel 26.10.1809
44. Vogelsang Inf. 3. Compag Gemeiner Thomas Sbíral 26.10.1809
45. Argenteau 3. Compag Corporal (kaprál) Wenzel Prohaska 27.10.1809
46. Kollowrath 12. Compag Gemeiner Franz Umlauf 30.10.1809
47. Reuss-Plauen 10. Gemeiner Joseph Nowak 30.10.1809
48. Reuss-Plauen 13. Gemeiner Joseph Elsner 30.10.1809
49. Erzherzog Rainer Scholl Gemeiner Wenzel Horatzek 31.10.1809
50. Erzherzog Rainer Scholl Gemeiner Franz Hartl 31.10.1809
51. 3. Jägersbataillon Gemeiner Franz Sallinger 31.10.1809
52. Anton Mittrowsky 5. Compag Gemeiner Adalbert Franz 01.11.1809
53. Vogelsang Gemeiner August Nindorf 01.11.1809
54. Sanitäts Comp. (zdravotní služba) Gemeiner Wenzel Sahesky 01.11.1809
55. Klenau Chevaux-Legers 2. Major 1. Escadron Gemeiner Joseph Kupka 01.11.1809
56. Klenau Chevaux-Legers 1. Major 2. Escadron Gemeiner Johann Leder 05.11.1809
57. Sanitäts Comp. Gemeiner Nikolaus Seigert Maishof z Frank 59 katolík ženatý bez 10.09.1809 Eingetragen (zapsal) laut Todtenschein Sigismund Seidl. Feld Consistorial E.M.
58. 1tes Landwehr Bat. V.U. Wiener W. 3.Inf.Regiment Corporal Joseph Lederer Mannersdorf Dolní Rakousko 24 katolík svobodný Eingetragen wie oneb. 10.07.1809 06.06.1809 zu Marggraf Neusedl Kautz Feldcaplan am 3. Inf. Regiment