×

Pelhřimov militär

Zápis v matrice - 1805 - 1815
Zemřelé vojenské osoby

Pelhřimov militär - zápis v matrice - 1805-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 54. Morzin Ferd. do 1805 Khuna dítě Augustin syn prostého vojáka Jana FISŠERA 1 katolík psotník č.p. 151 17.02.1805 19.02.1805
2. Francouzská armáda Fritz dragoun neznámé jméno jak se zdá z Bavor asi 26 katolík střelený do hlavy při bitvě od rakouských dragounů 24.12.1805 25.12.1805
3. IR 54. Froon Jos. od 1805 Weis dítě Karel syn nadporučíka Jana barona z VITTERN 3 měsíce katolík psotník č.p. 65 09.02.1806 11.02.1806
4. IR 10. Anspach Alex. do 1806 Müller žena Terezie manželka svobodníka Fridricha KRAFENSTEINA 22 katolík zimnice č.p. 259 16.03.1806 18.03.1806
5. IR 54. Froon Jos. od 1805 dítě Mariana dcera kaprála Matieje CZECHA 9 měsíců katolík psotník č.p. 157 25.03.1806 27.03.1806
6. IR 10. Anspach Alex. do 1806 vojín Johann BOBLOWITZ Pochagn Varvažovsko 27 katolík mozková mrtvice č.p. 2 10.04.1806 12.04.1806
7. IR 10. Anspach Alex. do 1806 dítě Kateřina dcera podlékaře chirurga Jiriho LÖWBLA 2,5 roku psotník č.p. 85 13.04.1806 15.04.1806
8. FAR 01. Schuhay Franz delostřelec kaprál Johann TRAWNICŽEK 84 katolík souchotiny č.p. 153 09.05.1806 11.05.1806
9. IR 36. Kinsky Ulr. do 1797 bývalý karabinier Wazlaw CHOBOTNY 56 katolík horká nemoc č.p. 104 20.06.1806 22.06.1806
10. Zásobování dítě Jozefa dcera po rechnungsfiru Josefu SCHIMANYM 15 katolík zauzlování střev č.p. 79 28.10.1806 30.10.1806
11. IR 10. Anspach Alex. do 1806 Khuna dítě Franziska dcera gefrajtra Frederika KROFSTEJNA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 84 14.01.1807 16.01.1807
12. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 Weber dítě Anna dcera kaprála Jakuba SYROWATKY ? St. Pelhř.č.p. 8 29.04.1807 01.05.1807
13. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 Uhlicz vojín Paul PATESATO Turnatz Vých. Halič 40 staroverec sam sebe střelou z pušky o život připravil č.p. 243 22.07.1807 23.07.1807
14. Chv.LR 5. Klenau Joh. dítě Antonin syn vojáka Antonika HŘEBIKA 12 dnů katolík psotník č.p. 75 23.07.1807 25.07.1807
15. IR 15. d´Alton Eduard 1790 invalida granátník Jan SCHIF 64 katolík souchotiny č.p. 118 08.01.1808 10.01.1808
16. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 Senus feldwebel Karel HILLE Waršava 40 protestant sam sebe střelou z pušky o život připravil ? 21.01.1808 23.01.1808
17. IR 11. E.H. Rainer Jos. Brunner dítě František syn kaprála Jiřika SCHLECHTERA 9 měsíců katolík křeče č.p. 77 01.09.1808 03.09.1808
18. C.K.Myslivci česky ? 1. division Foulton dítě Antonin syn vojína Matiase KUCHINKY 1,5 roku katolík psotník č.p. 27 11.09.1808 12.09.1808
19. IR 54. Froon Jos. Fübriz dítě Waczlaw syn kaprála Jakuba HORRA 1 katolík neštovice č.p. 21 11.12.1808 13.12.1808
20. IR 54. Froon Jos. vojín Friedrich LECKER Gur Sasko 18 protestant punčochář umrznutí na cestě 12.12.1808 17.12.1808
21. IR 54. Froon Jos. vojín Waczlaw BIELLAK Kostrunek Berounsko Čechy 34 katolík mrtvice č.p. 2 28.12.1808 30.12.1808
22. ? dítě Jan syn vysloužilého vojína Josepfa BUDINU 14 dnů katolík psotník č.p. 120 20.05.1809 22.05.1809
23. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Matiej KUKLA Skreczstow Pelhřimov Čechy 26 katolík zánět Skreczstow 23 20.07.1809 22.07.1809
24. IR 36. Kollowrat Carl 2. hejtman Jan SCHUBOCK 36 katolík zápal č.p. 77 09.08.1809 11.08.1809
25. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Waczlaw WOZATOWSKY Pelhřimov 24 katolík zápal č.p. 230 21.08.1809 23.08.1809
26. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Ana dcera kaprála Jozefa BALKA 13 týdnů katolík TBC č.p. 108 06.10.1809 08.10.1809
27. Landwehr Táborský 2. tambor Antonín WENGLIK Pelhřimov 20 katolík zimnice č.p. 127 16.05.1810 18.05.1810
28. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Josef MIČZKA Czakowitze Řečice Čechy 18 helvetské otok plic č.p. 9 28.06.1810 30.06.1810
29. Chv.LR 10. Lobkowitz Jos. do 1803 dítě Jan syn invalidy Jana SSIKOTY ? ? č.p. 233 11.05.1811 13.05.1811
30. Chv.LR 6. Rosenberg dítě Jozefa dcera invalidu Jana CZIHLARŽE 1 katolík psotník č.p. 50 31.05.1811 02.06.1811
31. IR 54. Froon Jos. dítě Karolina dcera praporčíka Fridricha GERATHWOHLA Reich 1 měsíc protestant psotník č.p. 63 12.02.1812 14.02.1812
32. IR 54. Froon Jos. dítě Karel syn poručíka Waczlawa von LUKACŽOW 7 měsíců katolík zápal močového měchýře č.p. 77 02.05.1812 04.05.1812
33. IR 10. Anspach Alex. invalida Jozef MIKESS Rohozna 60 katolík souchotiny Prosečz 4 13.05.1812 15.05.1812
34. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Matiej WALENTA Cžastomina 24 katolík souchotiny Prosečz 29 16.05.1812 18.05.1812
35. IR 10. Mittrowsky Ant. dítě Franz syn kaprála invalidu Martina BEDLU 1 katolík TBC Putimow 22 17.06.1812 19.06.1812
36. FAR ? pensionovaný major Dominik HESSLER 84 katolík slabost č.p. 20 20.07.1812 23.07.1812
37. IR 10. Mittrowsky Ant. žena Dorota manželka pensionovaného hejtmana Maichaela MILLERA 57 katolík vodnatelnost č.p. 17 19.03.1813 21.03.1813
38. Chv.LR 6. Rosenberg dragoun Johann CZIGLARŽ Přewossicz Čáslavsko Čechy 47 katolík vodnatelnost č.p. 23 26.05.1813 28.05.1813
39. Dle slyšení IR Kaiser ? vojín Jozef příjmení neznámé Dacžice Čechy 22 katolík horkost ? 23.11.1813 25.11.1813
40. IR 54. Froon Jos. vojín Tomáš LANG Sukdoll Třeboňsko Čechy 20 katolík břišní tyfus č.p. 39 23.07.1814 25.07.1814
41. IR 10. Reisky, Franz. dítě Marie dcera kaprála granátníků Kasspu WOLEPY 3 měsíce katolík psotník č.p. 146 30.10.1814 01.11.1814
42. IR 54. Froon Jos. dítě František syn kaprála Františka KLADDYHO 1,5 roku katolík psotník Cžakowice 9 02.03.1815 04.03.1815
43. IR 11. E.H. Rainer Jos. vozataj Tomaš SAUKUP Plewnize 19 katolík horká nemoc Prosečz 23 11.11.1815 13.11.1815