×

Jaroměřice nad Rokytnou - předměstí

Zápis v matrice - 1805-1814
Zemřelé vojenské osoby

Jaroměřice nad Rokytnou - předměstí - zápis v matrice - 1805-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 22. Coburg Friedr. dítě Franziska dcera vojína Ludwiga BURIEHO 2 měsíce katolík psotník č.p. 9 04.05.1805 06.05.1805
2. FAR ? dítě Johann syn furiera Johanna MUSILLA 6 týdnů katolík psotník č.p. 71 05.10.1805 07.10.1805
3. Landwehr ? dítě Joahnn syn landwehristu Johanna ZAUFALÝHO 2 katolík psotník č.p. 12 25.02.1814 27.02.1814
4. Francouzská armáda IR 05. tambour ? LISIER de Blau Francie 20.08.1809
5. Francouzská armáda IR 93. fourier Garnier RENUE de Chenesey Francie 21.08.1809
6. Francouzská armáda IR 03. myslivec Adam Aent STENE Francie 23.08.1809
7. Francouzská armáda IR 03. seržant Martin JEAN de Luxe Francie 25.08.1809
8. Francouzská armáda IR 56. ? Hubert DEQUIPRES de Juivreau Francie 28.08.1809
9. Francouzská armáda IR 03. vojín Antoine FLAMANT de Macheurout Francie 11.09.1809