×

Telč - nové předměstí

Zápis v matrice - 1809-1814
Zemřelé vojenské osoby

Telč - Nové předměstí - zápis v matrice - 1809-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Petronilla dcera vojína Karla NEDOROSTA 1 katolík záškrt č.p. 100 25.02.1809 27.02.1809
2. ? vojenský lékař Adalbert KRATOCHWILL 35 katolík TBC č.p. 72 28.05.1812 30.05.1812
3. Landwehr IR 08. E.H. Ludwig Jos. dítě Johann syn vojín Martina CHALUPY 1 katolík psotník č.p. 14 11.08.1814 13.08.1814