×

Vyškov - K.K. Spital - 1809-1810

Zemřelé vojenské osoby
Zemřelé vojenské osoby

Vyškov - K.K. Spital - 1809-1810

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Husar reg.3 EH. Ferdinand vojín Josef Mago 26 katolík předměstí 18 23.04.1809 25.04.1809
2. 36. Kollowrat Karl vojín Mathias Deckert 20 katolík gangréna město 1 29.05.1809 31.05.1809 Údaje jsou převzaté z církevních matrik. "Město 1" je vyškovský zámek.
3. 51. Spleny vojín Johann Largion 31 katolík sněť město 1 29.05.1809 31.05.1809
4. 10. Mittrowsky (Anspach) vojín Kaspar Wierbiczky 28 katolík sněť předměstí 18 30.05.1809 31.05.1809
5. 36. Kollowrat Karl vojín Johann Hrbek 22 katolík sněť město 1 30.05.1809 31.05.1809
6. 37. Weidenfeld vojín Michael Sobo 22 katolík břišní tyfus město 86 31.05.1809 02.06.1809
7. 54. Froon vojín Samuel Hauschikt 35 jude mrtvice město 1 01.06.1809 02.06.1809
8. Dělostř. pomocný sbor pomocník Mathias Krásnej 24 katolík gangréna město 101 04.06.1809 06.06.1809
9. 22. Koburg vojín Leopold Hellischek 25 katolík gangréna město 1 05.06.1809 06.06.1809
10. Zitsny ? vojín Simon Salek 24 katolík žaludeční nemoc město 1 05.06.1809 06.06.1809
11. 60. Gyulai Ign. desátník Josef Starostka 29 katolík kolika předměstí 3 05.06.1809 06.06.1809
12. Franc. pěší pluk č.12 ? Jean Chardillé Amiens, Piccardie 25 ? gangréna město 1 07.06.1809 09.06.1809
13. 36. Kollowrat Karl vojín Joseph Polak 18 katolík horečka město 1 08.06.1809 09.06.1809
14. 17. Reuss-Plauen vojín Anton Hellebrand 16 katolík horečka město 1 08.06.1809 09.06.1809
15. 17. Reuss-Plauen granátník Franz Franz 28 katolík sněť město 1 11.06.1809 13.06.1809
16. 11. Reiner vojín Mathias Hajek 20 katolík sněť předměstí 22 11.06.1809 13.06.1809
17. 36. Kollowrat Karl kadet Christoph Beichhold 23 protestant sněť město 10 11.06.1809 12.06.1809
18. 50. Stein granátnická desátník Simon Schweighossler 38 katolík sněť město 1 12.06.1809 13.06.1809
19. 55. Reuss-Greitz vojín neznámé těžké zranění město 1 11.06.1809 13.06.1809
20. 17. Reuss-Plauen vojín Anton Porzek 23 katolík sněť město 1 12.06.1809 13.06.1809
21. 36. Kollowrat Karl vojín Wenzl Rulf 24 katolík břišní tyfus město 1 14.06.1809 16.06.1809
22. 36. Kollowrat Karl vojín Thomas Derto 40 katolík sněť město 1 15.06.1809 16.06.1809
23. 10. Mittrowsky (Anspach) granátník Georg Brattis 36 katolík sněť město 1 15.06.1809 16.06.1809
24. 39. Duka vojín Paul Fetczii 19 katolík sněť město 1 15.06.1809 16.06.1809
25. 55. Reuss-Greitz granátník Jakob Wrablowsky 27 katolík ? město 1 15.06.1809 16.06.1809
26. 54. Froon vojín Johann Grasser 18 katolík ? město 1 16.06.1809 19.06.1809
27. 48. Wukassovich vojín Petr Horwath 28 katolík město 1 17.06.1809 19.06.1809
28. 49. Kerpen vojín Leopold Vollmann 20 katolík město 1 18.06.1809 19.06.1809
29. Franc. karabinier desátník Anton Renau 31 katolík město 1 19.06.1809 19.06.1809
30. Myslivecky pluk 2. batalion svobodník Georg Reisch 39 katolík město 1 21.06.1809 24.06.1809
31. Kergan? vojín Joseph Haselmajr 23 katolík město 1 25.06.1809 26.06.1809
32. 44. Bellegarde vojín Mathes Paldawsky 20 katolík město 1 25.06.1809 26.06.1809
33. 51. Spleny vojín Michailo Tirnowan 20 pravoslavný město 1 26.06.1809 26.06.1809
34. Dělostř. pomocný sbor pomocník Paul Buzek 25 katolík město 1 27.06.1809 28.06.1809
35. 31. Beaulieu (Benjowsky) granátník Anton Bulsa 29 pravoslavný město 1 28.06.1809 29.06.1809
36. 10. Mittrowsky (Anspach) granátník Michel Knittler 22 katolík město 1 29.06.1809 01.07.1809
37. 18. Stuart vojín Franz Buschmann 26 katolík město 1 01.07.1809 01.07.1809
38. 17. Reuss-Plauen vojín Joseph Pauschal 20 katolík město 1 02.07.1809 04.07.1809
39. Polní špital vojín Iwan Wanchula 20 katolík město 1 02.07.1809 04.07.1809
40. Polní špital vojín Michal Bobik 36 katolík město 1 02.07.1809 04.07.1809
41. 18. Stuart vojín Johann Bluon0 27 katolík město 1 03.07.1809 04.07.1809
42. Franc. pěší pluk č.33 vojín Johann Csramble 23 katolík město 1 03.07.1809 04.07.1809
43. Landwehr 6. batalion vojín Ludwig Artsofor 22 katolík město 1 04.07.1809 07.07.1809
44. 31. Beaulieu (Benjowsky) vojín Georg Bartosch 28 katolík město 1 07.07.1809 10.07.1809
45. 14. Klebeck granátník Johann Hutorkirchon 23 katolík město 1 08.07.1809 10.07.1809
46. 12. Manfredini vojín Sebastian Obul 20 katolík město 1 09.07.1809 10.07.1809
47. 57. Colloredo Joseph žena Elisabeth, manželka Petera Petara 36 katolík město 1 09.07.1809 10.07.1809
48. 57. Colloredo Joseph vojín Simon Semel 20 katolík město 1 13.07.1809 15.07.1809
49. Vozatajstvo vojín Maximilian Hadry 25 katolík TBC předměstí 3 15.07.1809 16.07.1809
50. 1. Kaiser dítě Theresia Joanna dcera F. Waltera 2 měsíce katolík psotník město 104 16.07.1809 17.07.1809
51. 36. Kollowrat Karl vojín Joseph Pottendorfer 24 katolík průjem město 1 17.07.1809 18.07.1809
52. 11. Reiner vojín Anton Wild 28 katolík průjem město 1 17.07.1809 18.07.1809
53. 12. Manfredini vojín Jakob Hroch 25 katolík břišní tyfus město 101 19.07.1809 20.07.1809
54. Franc. myslivec. pluk č.12 4. comp. desátník Peter Charpion rytíř Čestné legie 30 katolík břišní tyfus předměstí 24 30.07.1809 31.07.1809
55. Franc. Kyrisnic. pluk č.4 vojín Joseph Brüssel 40 katolík sněť město 101 28.07.1809 31.07.1809
56. 10. Mittrowsky (Anspach) vojín Johann Tomagul 20 katolík břišní tyfus město 100 02.08.1809 04.08.1809
57. 11. Reiner vojín Martin Kulik 36 katolík sněť město 1 14.08.1809 15.08.1809
58. 29. Lindenau vojín Georg Trawnitschek 23 katolík břišní tyfus Brňany 2 15.08.1809 16.08.1809
59. 1. Kaiser syn Michael, desátník Johann Zley 1 hodina katolík psotník předměstí 53 30.09.1809 02.10.1809
60. 57. Colloredo Joseph syn Johann, vojín Heinrich Gräf 2 katolík TBC předměstí 28 10.10.1809 12.10.1809
61. 57. Colloredo Joseph manželka Frederica, vojín Heinrich Gräf 27 katolík křeče předměstí 28 17.10.1809 19.10.1809
62. 29. Lindenau dcera Rosalia, fourier Franz Doubrawsky 7 měsíců katolík černé neštovice předměstí 1 26.10.1809 28.10.1809
63. E.H. Karl Myslivecký batalion vojín Anton Offen 24 katolík břišní tyfus Brňany 5 23.11.1809 24.11.1809
64. 57. Colloredo Joseph dcera Christina, vojín Heinrich Gräf 6 měsíce katolík černé neštovice předměstí 33 27.11.1809 29.11.1809
65. 1. dělostřelecký pluk houfnice ober canno. Philipp Holzer 23 katolík břišní tyfus předměstí 69 21.12.1809 23.12.1809
66. 50. Stein vojín Lorenz Huber 24 katolík TBC Brňany 11 05.03.1810 06.03.1810
67. Franc. myslivec. pluk č.12 syn Johann, vojín Johann Schmidt 3 roky 4 měsíce katolík psotník předměstí 138 22.04.1810 24.04.1810
68. 1. Kaiser poručík Johann von Sechser 34 katolík kolika město 84 22.07.1810 24.07.1810
69. 1. Kaiser syn Ferdinand, desátník Joseph Nowak 2 měsíce katolík psotník předměstí 130 08.12.1810 10.12.1810