×

Dlouhá Loučka

Vojenské nemocnice v letech 1805 - 1806 a v roce 1809Dlouhá Loučka - jedno z velmi známých míst napoleonské historie u nás, i když se zde neodehrála žádná bitva. Ale bojovalo se tu o život ve velkém... a to hned dvakrát.

Roku 1805 byl do zdejšího tzv. Horního zámku přesunutý Hlavní polní špitál (Hauptfeldspital) č.19 z Vyškova, obsazeného vítěznými Francouzi. V tomto špitále zde tehdy zemřelo (pokud se dá spolehnout na matriční záznamy) celkem 831 mužů, dalšími obětmi se staly civilní obyvatelé, mezi které se ze zámku rozšířil tyfus. O Dlouhé Loučce koluje několik zpráv, např. Wikipedie hovoří takto:

Na konci 19. století byly v mnohých evropských zemích zakládány spolky vojenských vysloužilců, které měly upevňovat bojového ducha mezi obyvatelstvem. Také v rakousko-uherské říši nacházely tyto snahy odezvu, nejdříve u německého obyvatelstva, ale brzy i mezi českými občany. Posláním těchto spolků bylo sdružování mužů po návratu z vojenské služby, kromě domobrany, udržování vojenského ducha, podporování vdov po zemřelých členech spolku a v neposlední řadě to byla výchova členů v duchu loajality vůči monarchii. V roce 1886 byl založen Ústřední výbor vysloužilců vojenských pro Čechy a Moravu. V souladu s tímto myšlenkovým proudem byly učiněny první kroky k připomenutí následků válečných událostí z počátku století a uctění památky obětí napoleonských válek v tehdejším Langendorfu (dnešní Dlouhá Loučka).

O slavnostním odhalení pomníku ruským vojákům v Dlouhé Loučce se v tehdejším listu „Litovelské noviny“ č.21 ze 13. listopadu 1896 píše:

V Dlouhé Loučce odbyla se 28.10.1896 velmi dojemná slavnost. Byl totiž slavnostně odhalen pomník, jejž tam Car Mikuláš II. dal zřídit oněm ruským vojákům, kteří na Moravě roku 1805 buď padli nebo v Dlouhé Loučce v tamější vojenské nemocnici následkem utrpěného zranění zemřeli. Nemocnice tato zřízena byla v tamějším zámku patřícímu německému řádu. Na kopečku za Dlouhou Loučkou pohřbeno bylo tehdy několik set ruských vojínů. Arcivévoda Eugen chtěl na počátku tohoto roku na kopečku tomto sám zřídit pomník. Ale car Mikuláš II. zvědev o tomto úmyslu vyslovil přání, že on sám myšlenku tu provede. A tak zřízen byl pomník, jenž 5.11.1896 byl slavnostně odhalen a posvěcen. Vysvěcení dle obřadu pravoslavného vykonal arcikněz velvyslanectví ruského ve Vídni Alexandr Nikolajevský za čestné asistence, za německý řád hrabě Rosenberg – Orsini a mnoho set okolního obyvatelstva.

Pomník obklopily prapory v rakouských a ruských barvách a v barvách německého řádu, které přinesli v čele průvodu obyvatelstva nejstarší členové obecního Veteránského spolku vojenských vysloužilců. Plukovník Voronin a hrabě Rosenberg položili k pomníku věnce, poklekli a políbili kříž. Po salvách z hmoždířů pronesl Voronin několik přátelských vět k vojenským vysloužilcům a poté se vzácní hosté odebrali do horního zámku.

Tolik staré zprávy, skutečnost je jiná. Překlad matriky zemřelých (viz tabulka níže) ukazuje takovýto stav:

celkový počet zemřelých - 831 osob

z toho:

 

vojáků z Ruska                                                                     - 31 

vojáků z Francie                                                                   - 11 

vojáků a ošetřovatelů z celého území tehdejší rakouské říše     - 789

Těm, co leží pod pravoslavným křížem (mimochodem kulturní památkou ČR), je ale úplně jedno, odkud kdo pocházel a za jakého vládce bojoval... konec byl pro všechny stejně bolestivý a tragický.

 

Podruhé byl vojenský špitál v Dlouhé Loučce zřízen roku 1809, po bitvách u Wagramu a Znojma. Tehdy byl označen číslem 26 a jeho matrika ještě není přeložená. Až to zvládneme, přidáme ji sem..

 

 


Zemřelé vojenské osoby

Dlouhá Loučka - Hauptfeldspital No. 19 - 1805-1806

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 22. Coburg vojín Saszko CHAMOV Koszlaki Halič 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805
2. Ruská jednotka - Archangel vojín Gregor LEVAN Coslowa Rusko 20 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 08.12.1805
3. IR 22. Coburg vojín Somtzko GARASCHIVSKY Dobilzi Polsko 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805
4. IR 31. Beaulieu vojín Iwan JANKOW Krotkow Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805
5. IR 22. Coburg vojín Renko KUSMANN Zgoray Vých. Halič 24 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 26.12.1805
6. IR 49. Kerpen vojín Lucas THOMAS Vozislow Polsko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805
7. IR 14. Klebeck vojín Martin VOITEK Partole ? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.12.1805 07.12.1805
8. IR 31. Beaulieu vojín Michael SIMANEK Jaraslow Polsko 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.12.1805 07.12.1805
9. IR 31. Beaulieu vojín Joseph WUDSCHAK 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 04.12.1805 10.12.1805
10. IR 22. Coburg vojín Fetko DERMINEK Kowanz Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.12.1805 07.12.1805
11. Ruská jednotka vojín Fevin GULEM Rusko 24 pravoslavný svobodný bez zranění 04.12.1805 07.12.1805
12. DR 1. |E.H. Johann vojín Michael SLOYER Lokoslim Štýrsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.12.1805 08.12.1805
13. IR 38. Würtenberg vojín Pietrzyk BLASECZEK Záp. Halič 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.12.1805 08.12.1805
14. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Vassil SLAVETNY Hanagov Vých. Halič 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.12.1805 08.12.1805
15. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Mathias HAROK Soczavnik Vých. Halič 19 katolík svobodný bez úplavice 04.12.1805 09.12.1805
16. IR 49. Kerpen vojín Franz KOTH Julow Záp. Halič 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 04.12.1805 09.12.1805
17. IR 12. Manfredini vojín Lesko KARACSKOV Germagoda Vých. Halič 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 04.12.1805 09.12.1805
18. IR 04. Deutchmeister Mehlführer vojín Georg HEINDL Ofen Uhry 21 katolík svobodný bez úplavice 03.02.1806
19. IR 23. Salzburg vojín Jakob NOVAK 33 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.12.1805
20. IR 04. Deutchmeister vojín Andreas WALLENSCHUK Zwirze Záp. Halič 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.12.1805
21. IR 31. Beaulieu Lazereno vojín Vasil MAJOG Safuzka Polsko 29 katolík svobodný bez úplavice 09.12.1805
22. Vozatajstvo sluha Peter UNGAR Weigersdorf / Vikýřovice Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.12.1805
23. Vozatajstvo Joseph REUS Rudiz Pruské Slezko 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.12.1805
24. Ruská jednotka - Kyjevský granátník Soske ISTOFENS Kaminek Rusko 28 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 10.12.1805
25. Vozatajstvo vojín Ignatz FISCHER Besenberg Östereich 30 katolík svobodný bez vodnatelnost 10.12.1805
26. IR 38. Würtenberg vojín Vasil GIEDZEK Goinez Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 10.12.1805
27. IR 22. Coburg vojín Franz MAYENSOCK Storcholaze Polsko 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 10.12.1805
28. IR 40. Mittrowsky vojín Gabriel SELSCHEZKA Koskada Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 10.12.1805
29. NGI 16. Erstes Wallachisches vojín Wasil LEMAT Hwar Valašsko 24 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 10.12.1805
30. IR 40. Mittrowsky vojín Peter SERONIZKA Netzo Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.12.1805
31. IR 31. Beaulieu vojín Gregor MARTINUK Bohorezen 21 katolík svobodný bez úplavice 10.12.1805
32. IR 49. Kerpen vojín Johannn JANEK Gotfrenek Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 10.12.1805
33. IR 22. Coburg vojín Stephan SALKYN Grassen Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.12.1805
34. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Wasil DANIUK Burlok Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.12.1805
35. IR 55. Reuss - Greitz vojín Andreas WINK Barting Halič 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.12.1805
36. IR 55. Reuss - Greitz vojín Riez ZIBILOG Polsko 19 katolík svobodný bez úplavice 09.12.1805 11.12.1805
37. IR 14. Klebeck vojín Jakob SALWIGOWITZ Schmirof Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.12.1805
38. IR 14. Klebeck vojín Georg HABERIN Honzig Oberöstereich 24 katolík svobodný bez žalud. horečka 11.12.1805
39. Ruská jednotka - Kyjevský vojín Simon ZERON Lezof Rusko 24 pravoslavný svobodný bez zranění 11.12.1805
40. IR 22. Coburg vojín Walek KOWAL Szaconofzy Polsko 18 katolík svobodný bez úplavice 17.12.1805
41. IR 14. Klebeck vojín Paul HNAGER Tolz Oberöstereich 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805
42. Pionier Corps vojín Wenzl HEK Gosi ? Morava 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805
43. DR 1. |E.H. Johann vojín Anton LAMBRECHT Gratz Dolní Štýrsko 27 katolík svobodný bez vodnatelnost 11.12.1805
44. IR 07. Schröder vojín Jakob WOLLNY Stachewall Niederöstereich 22 katolík svobodný bez úplavice 17.12.1805
45. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Franz ORNAD Zkamenky Vých. Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1805
46. IR 54. Froon vojín Salamon DELSELOWITZ Tarnow Záp. Halič 20 katolík svobodný bez úplavice 12.12.1805
47. Pionier Corps vojín Marthias STRASSLER Mayen Unter Östereich 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1805
48. Pionier Corps vojín Lorenz LUTZ Blawitz ? Morava 24 katolík svobodný bez úplavice 12.12.1805
49. IR 49. Kerpen vojín Michael PARTEK Clamonto Polsko 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 12.12.1805
50. IR 04. Deutchmeister Bredan vojín Antin RIDL 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1805
51. Ruská jednotka 6. Jäger desátník Michalo KOSIOUV Kuberniy Rusko - Moskva 28 pravoslavný ženatý bez zranění 12.12.1805
52. IR 14. Klebeck vojín Anton WORINZYG Olato Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1805
53. NGI 14. Erstes Szekler Siebz vojín Adam MODEROS 24 katolík ženatý bez břišní tyfus 12.12.1805
54. IR 22. Coburg vojín Janko GUIZNIM Okoriky Halič 24 katolík svobodný bez 13.12.1805
55. IR 22. Coburg vojín Johann DUNCZAK Decherov Halič 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1805
56. IR 22. Coburg vojín Fetko SENEISZYN Mogelnika Vých. Halič 21 katolík svobodný bez úplavice 13.12.1805
57. IR 29. Lindenau vojín Illeko HRINKO Madriez Vých. Halič 18 katolík svobodný bez úplavice 13.12.1805
58. IR 01. Kaiser vojín Mathias SIROBATKA Vokovitz / Vojkovice? Morava 17 katolík svobodný bez vodnatelnost 13.12.1805 15.12.1805
59. IR 12. Manfredini vojín Iwan KALLINKA Steeswitz Polsko 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1805
60. IR 04. Deutchmeister vojín Iwan DIENF Biasinns Polsko 19 katolík svobodný bez úplavice 10.12.1805 15.12.1805
61. Ruská jednotka vojín Stephan STIMOV Camiz Rusko 25 pravoslavný svobodný bez zranění 15.12.1805
62. IR 12. Manfredini vojín Antion NEUBAUER Kotzendorf / Kočov Morava úplavice 16.12.1805
63. Francouzská jednotka Dragouni 3. vojín Francois SERIN Piquardi Francie 23 katolík svobodný bez zranění 16.12.1805
64. IR 50. Stain vojín Winzenz LIGAWITZ Zichof Polsko 25 katolík ženatý bez břišní tyfus 21.12.1805
65. IR 07. Schröder vojín Reno KOPPAZ Samos Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1805
66. IR 31. Beaulieu vojín Nikolaus PERAGNIOS Perenz Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.12.1805
67. IR 22. Coburg vojín Semko MAKO Groschny Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805
68. NGI 14. Erstes Szekler vojín Abram NEUNITHOR Mascharlech Sedmihradsko 20 katolík ženatý bez břišní tyfus 16.12.1805
69. IR 22. Coburg vojín Franz HABLICZEK Sabrovitz ? Morava 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.12.1805
70. Francouzská jednotka Husaři desátník Pier FRANGILLE Luzern kanton Schweiz 20 katolík svobodný bez zranění 17.12.1805
71. IR 04. Deutchmeister vojín Franz SCHUK Manersdorf Östereich 18 katolík svobodný bez úplavice 17.12.1805
72. Stabs vojín Pietro LOSZOK Ozakow Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 17.12.1805
73. IR 60 Gyulai Ign. 2. granatnický vojín Stephan ERUSCH Weitzen Uhry 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 17.12.1805
74. IR 12. Manfredini vojín Ignatz THADAREK Langendorf / Dlouhá Loučka Morava 24 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 17.12.1805
75. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Jatzko GOLLSCHUK Pahsimer Polsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1805
76. IR 55. Reuss - Greitz vojín Michael FLOREK Mischow Polsko 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 18.12.1805
77. IR 49. Kerpen vojín Franz KOGLER Burgsdorf Östereich 22 katolík ženatý bez vodnatelnost 18.12.1805
78. IR 12. Manfredini vojín Florian HEILWERTH Liebau / Libavá či Libina Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.12.1805
79. IR 40. Mittrowsky vojín Martin LUICK Mitlowa ? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.12.1805
80. IR 23. Salzburg vojín Wallentin ROLSKY Slopniko Vých. Halič 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.12.1805
81. NGI 14. Erstes Szekler Obrist vojín Franz AMBRUSCH Kestiwaschar Sedmihradsko 36 reformovaný ženatý kovář vodnatelnost 18.12.1805
82. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Paul GELLIG Gemanzy Polsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 18.12.1805
83. IR 12. Manfredini vojín Anton WOLF Tribau / Třebová Morava 21 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 18.12.1805
84. Stabs vojín Woizek KAZMASCHEK Altzovszok Polsko 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.12.1805
85. IR 04. Deutchmeister vojín Jatzko WAWEZNUK Zaploz Ruské Polsko 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 18.12.1805
86. IR 57. Colloredo Jos. vojín Pavel JUST Krotno Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1805
87. IR 14. Klebeck vojín Roman ANDAK Krakau Polsko 19 katolík svobodný bez úplavice 19.12.1805
88. IR 29. Lindenau vojín Jacob VLASKOW Doborozy Polsko 20 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 19.12.1805
89. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Iwan THUDOR Strie Polsko 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1805 19.12.1805
90. IR 22. Coburg vojín Wasil SEZUK Samos Polsko 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.12.1805
91. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Martin KOWARLIK Krakau Polsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.12.1805
92. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Resko GOMRUSCH Sarasla Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1805
93. IR 22. Coburg vojín Stach MASLEK Korutzko Polsko 28 pravoslavný ženatý bez úplavice 11.12.1805 20.12.1805
94. FAR 03. Rouvroy Paulus vojín Joseph HAINZ Deutsch Brod / Havlíčkův Brod Čechy 21 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1805
95. IR 22. Coburg vojín Honofron FRANCI Sogosdobo Polsko 19 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1805
96. IR 29. Lindenau vojín Iwan HONESCHEK Korulzko Polsko 28 katolík ženatý bez úplavice 11.12.1805 20.12.1805
97. IR 14. Klebeck Reinholz vojín Andreas LEUTNER Waidenholz Oberöstereich 25 katolík svobodný bez vodnatelnost 11.12.1805 20.12.1805
98. IR 03. E.H. Karl Ludw. Kostner vojín Gabriel GOCZOR Pilov Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 20.12.1805
99. IR 29. Lindenau vojín Lesko HORUSKO Selernitz Polsko 23 katolík ženatý bez vodnatelnost 11.12.1805 20.12.1805
100. NGI 17. Zweytes Wallachisches Stephany vojín Georg GONTASCH Golsch Sedmihradsko 33 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1805
101. IR 22. Coburg vojín Valer ROSHIG Lublin Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1805
102. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Daniel BRUSS Schabolova Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1805
103. IR 04. Deutchmeister vojín Fetko BRITILOBITHET Lubien Záp. Halič 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.12.1805
104. Ruská jednotka Stallenzeg hudebník Natwan SAKOWA Pianke Polsko 18 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 20.12.1805
105. IR 14. Klebeck Reinholz vojín Ferdinand BECK Rohrbach Oberöstereich 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.12.1805 20.12.1805
106. Ruská jednotka 6. Jäger myslivec Wanyo TULCHENZ Rusko 26 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 20.12.1805
107. IR 20. Kaunitz Assaveda vojín Joachim CHOLUK Petrova Vých. Halič 20 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1805
108. IR 12. Manfredini vojín Johann KUKULE Miglitz / Mohelnice? Morava 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 20.12.1805
109. IR 14. Klebeck vojín Jakob DEGA Labatem Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1805
110. IR 20. Kaunitz vojín Mázi KUPALA Krakau Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1805
111. IR 24. Auersperg vojín Walenz SIBKA 24 katolík svobodný bez úplavice 20.12.1805
112. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann PHILIPOW Zernov Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 07.12.1805 21.12.1805
113. IR 31. Beaulieu vojín Ren MARTINUK Bohorezen Polsko 20 pravoslavný svobodný bez úplavice 08.12.1805 21.12.1805
114. IR 22. Coburg vojín Roman GERGELOWITZ Zbaraz Halič 20 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 21.12.1805
115. IR 20. Kaunitz vojín Iwan SELOZUK Salbis Polsko 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 21.12.1805
116. IR 14. Klebeck vojín Michael BANNHOLZER Sankt Martin Oberöstereich 32 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 21.12.1805
117. Stabs vojín Stanislaus BION Winkow Polsko 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.12.0805 21.12.1805
118. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Michael RETZ Karlowiz / Karlovice Morava 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1805 21.12.1805
119. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Pavel JAWUREK Ozina ? Morava 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 21.12.1805
120. IR 14. Klebeck vojín Johann TURRODER Stallen Oberöstereich 19 katolík svobodný bez úplavice 21.12.1805
121. IR 04. Deutchmeister vojín Leonard LILLIGER Katzersdorf Oberöstereich 24 katolík svobodný bez úplavice 21.12.1805
122. Vozatajstvo vojín Wasil JANTCHUK Salza Rusko 30 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 21.12.1805
123. IR 20. Kaunitz vojín Hryno NIKOLOUV Sokotov Vých. Halič 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1805
124. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Mathias SMUDA Komarow Halič 18 katolík ženatý bez břišní tyfus 22.12.1805
125. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Fabian REHA Hluk Morava 30 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 22.12.1805
126. IR 14. Klebeck vojín Michael MAYER Altenberg Oberöstereich 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1805 22.12.1805
127. IR 24. Auersperg vojín Joseph WEISSENSEL Eperies Slavonsko 17 katolík svobodný mlatec břišní tyfus 16.12.1805 22.12.1805
128. IR 14. Klebeck vojín Lubka FROCHINZY Stolz Polsko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.12.1805 22.12.1805
129. IR 23. Salzburg vojín Stanislaus JAKTUSCH Zelov Polsko 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1805
130. Ruská jednotka Leib grenadier granátník Iwan BEREBIROS Szakov Rusko 25 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 22.12.1805
131. IR 22. Coburg Walamer vojín Iwan KOSOF Storaka Polsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 22.12.1805
132. IR 22. Coburg vojín Pietro HOLIK Barabiez Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 22.12.1805
133. IR 22. Coburg vojín Pietro NAZAR Trunovka Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1805
134. IR 23. Salzburg vojín Anton KUSOVSKY Mostikit Polsko 26 katolík ženatý bez břišní tyfus 16.12.1805 24.12.1805
135. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Roman PALENZOW Chrudim Čechy 21 katolík svobodný zedník břišní tyfus 24.12.1805
136. IR 03. E.H. Karl Ludw. 4.major vojín Philipp SCRIBIOES Mirschiz ? Morava 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.12.1805
137. IR 31. Beaulieu 6. bat. vojín Franz KORCZACK Jellesma Vých. Halič 30 katolík ženatý bez úplavice 24.12.1805
138. IR 04. Deutchmeister Stanz vojín Adam HANEL Margaretha Östereich 20 katolík svobodný bez úplavice 21.12.1805
139. IR 49. Kerpen vojín Dominik GOSCHEK Janek Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 21.12.1805
140. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Jatzko KUBO Kisborek Polsko 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.12.1805 21.12.1805
141. IR 20. Kaunitz vojín Ander KUSZIN Isakov Vých. Halič 25 pravoslavný ženatý tkadlec břišní tyfus 21.12.1805
142. IR 50. Stain vojín Joseph MICHNOZIK Czaslau / Čáslav Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.12.1805
143. IR 40. Mittrowsky vojín Staschek MASCHEK Golotno Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 21.12.1805
144. IR 04. Deutchmeister vojín Sebastian REINISCH Herrinannsdorf Niederöstereich 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 13.12.1805 21.12.1805
145. IR 22. Coburg vojín Nael VASAL Krotkow Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
146. IR 24. Auersperg Dux vojín Franz KRÄMER Althofen Bavorsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
147. IR 31. Beaulieu Hergel Hagel svobodník Sebastian REINNHARDT Quaberg Sasko 26 evangelík ženatý punčochář úplavice 24.12.1805
148. IR 56. Colloredo Wenz. svobodník Johann SCHWERZINA Moroko ? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.12.1805 24.12.1805
149. IR 59. Jordis Alex. vojín Iwan GRÜLL Samor Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
150. IR 21. Gemmingen vojín Johann KINDERSCHMID Schwanbach Sasko 19 evangelík svobodný pekař břišní tyfus 16.12.1805 25.12.1805
151. IR 22. Coburg vojín Franz WATZINA Tetschulze ? Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 24.12.1805
152. NGI 16. Erstes Wallachisches Gnapp vojín Dawid GREGOR Tribona Banát 22 pravoslavný svobodný bez úplavice 15.12.1805 24.12.1805
153. IR 31. Beaulieu vojín Kast DETSCHIW Zimazan Polsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.12.1805
154. IR 31. Beaulieu vojín Migida MELNIK Tranomez Polsko 38 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
155. IR 23. Salzburg vojín Michael JAMEK Stumelsburg Unter Östereich 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
156. IR 40. Mittrowsky vojín Iwan RWUZEK Jesowa Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
157. IR 40. Mittrowsky vojín Joseph BLASEK Kumna / Komňa? Morava 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 24.12.1805
158. NGI 07. Broder vojín Joseph ANTOLOWITZ Priplak Slavonsko 21 katolík ženatý bez úplavice 24.12.1805
159. IR 03. E.H. Karl Ludw. Greiller vojín Franz Mong Zillendorf Östereich 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.12.1805
160. Francouzská jednotka Dragouni 3. vojín Piere CLAUDE Transloute Francie 28 katolík ženatý bez zranění 24.12.1805
161. NGI 07. Broder vojín Philipp GEORGOWITZ Orolet Banát 27 katolík ženatý bez břišní tyfus 16.12.1805 24.12.1805
162. IR 01. Kaiser vojín Iwan BANKIO Skonochli Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 24.12.1805
163. IR 56. Colloredo Wenz. Truh vojín Joseph CZERWENKA Ostrawitz / Ostravice Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 11.12.1805 24.12.1805
164. CR 1. Kaiser 1.major vojín Joseph SLAWEK Skoresly ? Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.12.1805 24.12.1805
165. IR 62. Jelachich Franz vojín Georg MANTOR Lublin Halič 23 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 16.12.1805 24.12.1805
166. IR 22. Coburg vojín Ignatz WASAHA Skornorody Polsko 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1805 24.12.1805
167. IR 40. Mittrowsky vojín Daniel KNAPP Brische Polsko 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 24.12.1805
168. IR 03. E.H. Karl Ludw. Klamer vojín Martin MAYER Korneuburg Östereich 22 katolík svobodný švec břišní tyfus 10.12.1805 24.12.1805
169. IR 59. Jordis Alex. vojín Anton NABITZKY Stuzek Polsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.12.1805 24.12.1805
170. IR 49. Kerpen Dill vojín Pr ? KOPETY Persenzky ? Morava 21 katolík svobodný bez úplavice 24.12.1805
171. IR 01. Kaiser vojín Joseph FIGNER Tribau Chorvatsko 32 katolík ženatý bez úplavice 24.12.1805
172. IR 04. Deutchmeister vojín Daniel BAJAK Czernofzon Polsko 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
173. IR 40. Mittrowsky vojín Fetko SALLOV Rudo Polsko 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.12.1805
174. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Jakob BANNGSIZ Patowitz / Opatovice? Morava 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.12.1805
175. Pionier Corps vojín Martin TREZALEK Litezo ? Morava 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.12.1805
176. IR 01. Kaiser vojín Iwan BAINKUW Skomorokstan Vých. Halič 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805
177. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Wasil DANILAKOW Pukow Vých. Halič 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 25.12.1805
178. IR 22. Coburg vojín Franko MALENCZNEK Czernichau Vých. Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
179. IR 49. Kerpen vojín Joseph PIGEDA Krakowie Polsko 22 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
180. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Joseph DIALAK Zanize ? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
181. IR 14. Klebeck vojín Jensi MATER Luchowitz / Lochovice? Čechy 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 28.12.1805
182. IR 01. Kaiser vojín Anton PHILIPEGSKY Misso Polsko 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 25.12.1805
183. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz SCHAK Boholne ? Morava 18 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 25.12.1805
184. NGI 07. Broder vojín Albert MATIS Privalak Halič 21 katolík ženatý bez vyčerpání 25.12.1805
185. IR 31. Beaulieu vojín Andreas KRAWIK Lichowitz Vých. Halič 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
186. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Paul FRONEK Glenevaz Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
187. IR 01. Kaiser vojín Carl CURITZ Circulo Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
188. Pionier Corps vojín Gottfried MÜLLER Piteny ? Slezsko 24 katolík svobodný mlynář úplavice 25.12.1805
189. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Gilo vojín Wasil SCHLAWEGI Schedlitz Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
190. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Demko JANDRAKW Spohnitz Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
191. Vozatajstvo vojín Joseph JURZICZKA Prerau/ Přerov Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
192. IR 04. Deutchmeister vojín Jakob STADL Wien Östereich 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
193. IR 07. Schröder vojín Fur MANEK Telascheg ? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
194. IR 23. Salzburg vojín Lozenz SUCHAN Jurkow Vých. Halič 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
195. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Johann NEUWIRTH Skozn Polsko 26 katolík svobodný bez vodnatelnost 11.12.1805 25.12.1805
196. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Joseph WITNEK Posodeno Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 28.12.1805
197. Vozatajstvo vojín Mathias KEGEL Neustadt / Nové Město Čechy 21 katolík svobodný bez úplavice 25.12.1805
198. CR 7. E.H. Carl Lothringen major vojín Johann JANKA Brünn / Brno Morava 22 katolík svobodný bez úplavice 25.12.1805
199. Vozatajstvo vojín Jakob HOLY Sinowa Polsko 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 25.12.1805
200. NGI 13. Wallachisches Illirisches Babits vojín Christian SCHUGALY Sziklowa Sedmihradsko 20 pravoslavný ženatý bez úplavice 25.12.1805
201. IR 59. Jordis Alex. vojín Iwan REDINOG Gross Schönitz Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 25.12.1805
202. IR 14. Klebeck vojín Thudek FRANEK Stroboschola Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 28.12.1805
203. IR 40. Mittrowsky vojín Prokopp HOROSCHEK Slubiczek Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 15.12.1805 25.12.1805
204. NGI 16. Erstes Wallachisches Kapp desátník Daniel POPP Marezynek Sedmihradsko 28 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 05.17.1805 25.12.1805
205. IR 04. Deutchmeister vojín Reinhold BLANKENHAUER Bai??? Stein Oberöstereich 20 pravoslavný ženatý bez úplavice 16.12.1805 25.12.1805
206. IR 40. Mittrowsky vojín Gottlieb EMER Zittau Sasko 20 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 25.12.1805
207. IR 31. Beaulieu vojín Peter VAGARCZUK Borodozin Polsko 20 pravoslavný svobodný bez úplavice 25.12.1805
208. Ruská jednotka 6. Jäger vojín Wasil JASSEY Ozakow Rusko 25 pravoslavný ženatý bez vodnatelnost 25.12.1805
209. Vozatajstvo vojín Carl STADLER Znaim / Znojmo Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805
210. IR 24. Auersperg Contessa desátník Joseph CONRADI Mantua Italie 57 katolík svobodný bez vodnatelnost 26.12.1805
211. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Martin FRIEDERICH Znaim / Znojmo Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805
212. IR 40. Mittrowsky vojín Jakob BUCHTA Selak ? Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805
213. IR 23. Salzburg Jung vojín Joseph GLASSER Berginwald Östereich 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 26.12.1805
214. IR 22. Coburg vojín Tonda WALLEGZIG Caminik Polsko 48 pravoslavný ženatý bez úplavice 26.12.1805
215. IR 01. Kaiser Bergh vojín Sebastian KERIOZ Maleno / Maleny? Morava 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805
216. IR 22. Coburg vojín Peter NIEZOW Sparaza Polsko 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 26.12.1805
217. Ruská jednotka - Archangel vojín Michael JOY Wirbok Rusko 25 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 26.12.1805
218. IR 22. Coburg vojín Martin SCHUSTER Laskowez Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805
219. IR 24. Auersperg vojín Johann KASMARCZEK Milove Polsko 20 katolík ženatý bez břišní tyfus 26.12.1805
220. NGI 14. Erstes Szekler vojín Layosch FERENZ Mediasch Sedmihradsko 21 katolík svobodný bez úplavice 26.12.1805
221. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Petro WOJNARZKY Geya Smutniza Vých. Halič 22 katolík svobodný bez úplavice 26.12.1805
222. IR 22. Coburg vojín Martin SEOSDAK Loskowa Halič 18 katolík svobodný bez úplavice 26.12.1805
223. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Ischik GALLAB Islov Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 08.12.1805 16.12.1805
224. IR 01. Kaiser Herz vojín Iwan HISLENY (KUTHANY) Zenk Polsko 22 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 08.12.1805 18.12.1805
225. IR 04. Deutchmeister vojín Franz BULLENHOFER Grumfo Östereich 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 18.12.1805
226. NGI 17. Zweytes Wallachisches vojín Schlavan MARSCHANS Neuswan Tyrolsko 40 katolík svobodný bez vodnatelnost 07.12.1805 08.12.1805
227. IR 22. Coburg vojín Fetko CSERNAGA Kobilowo Halič 26 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 08.12.1805
228. Ruská jednotka - Leib Kyrysnický Leib kyrysník Fedor DASCHEZKY Lachuwizy Podolsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 08.12.1805
229. IR 01. Kaiser Schreiber vojín Wasil GEORGIOW Gauno Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 28.12.1805
230. IR 24. Auersperg vojín Bonifac SCHADGOWSKY Woizekzug Polsko 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 06.12.1805 08.12.1805
231. Ruská jednotka - Dolgorsky vojín Simon SASANOWITZ Ollikow Rusko 20 pravoslavný svobodný bez zranění 06.12.1805 09.12.1805
232. IR 38. Würtenberg vojín Loswall ZUSA Leszka Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
233. IR 01. Kaiser vojín Erwan FUHRMANN Gosloba Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
234. IR 01. Kaiser vojín Joachim SUSS Jenazky Polsko 22 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
235. Pionier Corps vojín Joseph JACOBAY Nagony ? Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
236. Ruská jednotka - Archangel vojín Joseph JACOBOWITZ Narkunze Rusko 31 pravoslavný svobodný bez zranění 28.12.1805
237. IR 31. Beaulieu desátník Demetro BORODINSKY Kio Polsko 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 20.12.1805 28.12.1805
238. IR 07. Schröder vojín Trinko DANILOF Kurschenz Polsko 19 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
239. IR 24. Auersperg vojín Riz RESKA Otenitz Polsko 19 katolík svobodný bez úplavice 28.12.1805
240. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Anton BREM Znaim / Znojmo Morava 20 katolík svobodný bez vyčerpání 28.12.1805
241. CR 7. E.H. Carl Lothringen 2. escadron vojín Wenzel KUHARSCH Radisch / Hradiště? Morava 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
242. CR 8. Hohenzollern vojín Konrad ROSENBERGER Schinbon Mohuč 27 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
243. Vozatajstvo 2. reservo vojín Leopold SCHMIDL Wien Östereich 40 katolík ženatý bez úplavice 28.12.1805
244. IR 22. Coburg vojín Stephan SAFZOW Zaschanka Halič 22 katolík svobodný bez úplavice 29.12.1805
245. IR 14. Klebeck vojín Michael STEINBARZEK Kumetay Oberöstereich 19 katolík svobodný bez úplavice 29.12.1805
246. IR 14. Klebeck vojín Palento BOCHEZ Ledina Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.12.1805
247. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Anton LÜTZ Znaim / Znojmo Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 29.12.1805
248. IR 23. Salzburg vojín Georg BINDER Kloster Zwetel Östereich 25 katolík svobodný zednik úplavice 17.12.1805 29.12.1805
249. IR 23. Salzburg vojín Paul BAUER Turnstain Östereich 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 07.12.1805 29.12.1805
250. IR 50. Stain vojín Franz KORREK Turnak Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 07.12.1805 29.12.1805
251. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Johann LIND Kirchheim Švabsko 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 29.12.1805
252. FAR 02. Schwarzinger Urban unter canonier Ferdinand STADLER Stauer Oberöstereich 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 28.12.1805
253. Ruska jednotka - Lobga granátník Iwan GROSSAMENGO Kaminek Rusko 40 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 28.12.1805
254. IR 01. Kaiser vojín Abral SZULY Starzen Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 07.12.1805 28.12.1805
255. IR 14. Klebeck vojín Matzei JENDRUCKA Woseil Polsko 18 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 28.12.1805
256. IR 14. Klebeck vojín Jatzko MARGERO Kopoz Polsko 21 katolík ženatý bez břišní tyfus 07.12.1805 28.12.1805
257. Stabs vojín Pietro OLESCHOK Rumornik Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 28.12.1805
258. IR 38. Würtenberg vojín ? iob? WAYTIECH Zubrowitz Polsko 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 28.12.1805
259. Francouzská jednotka - de ligne Hampel vojín Jendrich TYELLOW Pohlisch Maydof Vých. Halič 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 28.12.1805
260. IR 49. Kerpen vojín Jacob FRONA 26 katolík svobodný bez vodnatelnost 11.12.1805 28.12.1805
261. Pionier Corps vojín Thomas DOMEDZEK Weselen / Veselí? Morava 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 11.12.1805 28.12.1805
262. IR 21. Gemmingen vojín Pawlo TANKOWITZ Marenes Slavonsko 27 katolík ženatý bez břišní tyfus 07.12.1805 28.12.1805
263. IR 01. Kaiser König vojín Iwan JAZNA Zeray Polsko 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 11.12.1805 28.12.1805
264. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Mitro LEMKA Diwitny Polsko 22 katolík ženatý bez břišní tyfus 17.12.1805 28.12.1805
265. Stabs vojín Iwan WOIDEK Soala Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 07.12.1805 28.12.1805
266. IR 14. Klebeck vojín Joseph ORTNER Hofmederlingen Porýní 18 katolík svobodný bez dýmějový mor 16.12.1805 28.12.1805
267. IR 49. Kerpen vojín Anton GRASOW Kaminek Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.12.1805 28.12.1805
268. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Rimko BAYA Tunay Polsko 18 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 28.12.1805
269. IR 12. Manfredini vojín Martin LUBKA Krakowie Polsko 26 katolík svobodný bez úplavice 30.12.1805
270. IR 04. Deutchmeister vojín Simon FEINTZ Wolkersbach Östereich 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 30.12.1805
271. IR 22. Coburg vojín Samko MUSHAY Sopczinok Polsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.12.1805
272. IR 38. Würtenberg vojín Friedrich BRUNER Mogelburg Östereich 24 katolík svobodný bez úplavice 30.12.1805
273. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Nikol WELNOISE Barwischof Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 30.12.1805
274. NGI 07. Broder vojín Markus LZUTZY Komidinzi Chorvatsko 30 katolík ženatý bez břišní tyfus 30.12.1805
275. Vozatajstvo vojín Barthols BINDAY Samos Sedmihradsko 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.12.1805
276. IR 03. E.H. Karl Ludw. Oberst vojín Wallentin PAWLIK Skaliz / Skalice? Čechy 21 katolík svobodný bez 30.12.1805
277. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann HORNUNG Milbach Halič 24 katolík svobodný bez vodnatelnost 30.12.1805
278. Stabs vojín Joseph HOBIZER Robino ? Morava 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 31.12.1805
279. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Temko KUSEROWSKI Sopuzi Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 30.12.1805
280. IR 14. Klebeck vojín Jendri BOTUR Szeka Polsko 30 katolík svobodný bez vodnatelnost 13.12.1805 30.12.1805
281. IR 50. Stain vojín Maximo ZEMZIG Krakau Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 10.12.1805 30.12.1805
282. IR 22. Coburg vojín Wasil JEDESCH Scherinovo Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 31.12.1805
283. Ruska jednotka - husaři vojín Leonard JACENTI Horot Rusko 36 pravoslavný svobodný bez úplavice 30.12.1805
284. FAR 02. Schwarzinger Urban vojín Joseph WEBER Ebersdorf Östereich 21 katolík svobodný soustružník břišní tyfus 21.12.1805 30.12.1805
285. IR 22. Coburg vojín Iwan SOSCH Jaraslov Polsko 28 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 31.12.1805
286. IR 29. Lindenau vojín Wasil HIHMON Benkovavzutna Polsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 30.12.1805
287. IR 31. Beaulieu vojín Fetko GONSOR Ispolz Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.12.1805
288. Pražská Invalidovna vojín Heinrich BULHUBI Leutomischl / Litomyšl Čechy 54 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.12.1805
289. IR 22. Coburg vojín Pasil BARBAROS Seniz Polsko 30 katolík svobodný bez úplavice 10.12.1805 31.12.1805
290. IR 04. Deutchmeister vojín Kaspar WADINSKÝ Sibzek Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 30.12.1805
291. Pionier Corps vojín Mathias NACHBAUER Waitenkirchen Oberöstereich 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 30.12.1805
292. Ruska jednotka - ? vojín Jakob CZERAGZIK Rimanow Rusko 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805
293. Ruska jednotka - ? vojín Thomas TSHOMAWICZEK Stupno Rusko 24 pravoslavný svobodný bez úplavice 06.12.1805
294. Ruska jednotka - Kyjevský vojín Simon SZERON Susiomow Rusko 29 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 11.12.1805
295. Ruska jednotka - Kyjevský vojín Iwan GENSEROW Midrinowsko Rusko 23 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 20.12.1805
296. Ruska jednotka - Jaroslavský vojín Emilian TSHREPHANOW Grimnowsko Rusko 24 pravoslavný svobodný bez ? ? ?
297. IR 03. E.H. Karl Ludw. 2. vojín Martin KOLI Regensdorf Östereich 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 01.01.1806
298. Vozatajstvo pomocník Franz HOLISCH Milchize ? Čechy 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.12.1805 01.01.1806
299. Oeconomie commis. Brünn vojín Johann BIREL Bollstätten ? Morava 42 katolík ženatý švec vodnatelnost 03.01.1806
300. IR 23. Salzburg vojín Johann WIESMIDT Hambach Horní Falc 23 katolík svobodný kovář úplavice 16.12.1805 01.01.1806
301. NGI 16. Erstes Wallachisches vojín Pietro TABEL Mehro Banát 32 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 22.12.1805 01.01.1806
302. IR 23. Salzburg vojín Anton MÜLLER Wien Östereich 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 01.01.1806
303. Pionier Corps vojín Joseph TOMBERGER Mogl Östereich 16 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.12.1805 01.01.1806
304. IR 07. Schröder vojín Petro GUSA Piala Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 02.01.1806
305. NGI 16. Erstes Wallachisches vojín Juran MUNDIAN Jarazaik Valašsko 20 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 16.12.1805 03.01.1806
306. IR 40. Mittrowsky vojín Maximo JANDRUCH Krovitz Polsko 21 katolík ženatý bez břišní tyfus 11.12.1805 03.01.1806
307. IR 40. Mittrowsky vojín Johann BALYA Weselen / Veselí? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.121805 03.01.1806
308. IR 40. Mittrowsky vojín Philipp KLEEE Wenez Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 01.01.1806 03.01.1806
309. IR 40. Mittrowsky vojín Martin SCHIMERA Zredin ? Morava 22 evangelík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 03.01.1806
310. Vozatajstvo vojín Iwan ??? ? bez 03.01.1806
311. IR 22. Coburg vojín Ornesto SATIUNUS Gustov 20 katolík svobodný bez úplavice 03.01.1806
312. IR 22. Coburg vojín Franz WENHEDA Zemischest Halič 21 katolík svobodný bez úplavice 07.12.1805 03.01.1806
313. IR 22. Coburg vojín Oriszko Zechursky Virschowa Halič 26 katolík svobodný bez úplavice 03.01.1806
314. IR 49. Kerpen vojín Valentin VIOPIEVODA Krzemien Záp. Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 03.01.1806
315. IR 04. Deutchmeister vojín Rez TRUSCHA Samos Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 03.01.1806
316. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Aurell OSTASCHOWSKY Mirza Polsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 07.12.1805 03.01.1806
317. IR 38. Würtenberg vojín Felix WEINZ … Kolzeniz Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805
318. IR 59. Jordis Alex. vojín Gregor OSCHEDAS Bublin Polsko 20 katolík ženatý bez břišní tyfus 07.12.1805 03.01.1806
319. CR 5. Nassau - Usingen vojín Joseph BRUNSTEINER Ebling Polsko 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.12.1805 03.01.1806
320. Ruská jednotka - Leib regiment vojín Ivan PETROV Zernegovo Rusko 28 pravoslavný svobodný bez zranění 05.12.1805 03.01.1806
321. IR 17. Reuss - Plauen vojín Michael TACHNOZIG Vezedonio Polsko 30 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.12.1805 03.01.1806
322. IR 14. Klebeck vojín Johann HOFFER Erlauv Oberöstereich 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 07.12.1805 03.01.1806
323. IR 22. Coburg vojín Fetko KOWAL Grono Polsko 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.12.1805 04.01.1806
324. IR 01. Kaiser vojín Michael JAZKO Birezell Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1805 04.01.1806
325. IR 01. Kaiser vojín Ferdinand RINGS Köln Sev. Porýní 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.12.1805 04.01.1806
326. Ruska jednotka - Kyjevský 32. granátník Martin ZOPKA Lemazinzki Podolsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.12.1805 04.01.1806
327. IR 07. Schröder vojín Franz KONGOVITZ Portno Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 04.01.1806
328. IR 04. Deutchmeister vojín Michael BAUER Himberg Östereich 20 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 04.01.1806
329. Ruská jednotka - Novoingerman. vojín Zidar KADAZOV Donvolsky Rusko 35 pravoslavný ženatý bez úplavice 05.01.1806
330. IR 04. Deutchmeister vojín Johann WAGNER Schichat Östereich 21 katolík svobodný bez úplavice 05.01.1806
331. IR 59. Jordis Alex. vojín Franz SOYOZ Runak Polsko 26 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.01.1806
332. IR 22. Coburg vojín Joseph KOSTELNIK Gremuna ? Morava 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.01.1806
333. Ruská jednotka - Archangel vojín Fedor TOMAKOV Rusko 26 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 05.01.1806
334. IR 22. Coburg vojín Elias HOTZIVO Tenobolek Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 05.01.1806
335. NGI 14. Erstes Szekler vojín Michael BARABAS Chorvatsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 05.01.1806
336. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Libor KOTZMANN Kolesskow ? Morava 23 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 05.01.1806
337. Stabs vojín Pesta KAVRANITZ 22 katolík svobodný bez úplavice 05.01.1806
338. Francouzská jednotka Dragouni 3. vojín Louis SIMONET Bigardi Francie 22 katolík svobodný bez zranění 25.01.1806
339. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Iwan KUSMA Ostkenzo Polsko 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.01.1806
340. IR 24. Auersperg vojín Michael HALLER Otastof Niederöstereich 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.01.1806
341. IR 23. Salzburg vojín Adam MÜLLER Weidendorf Östereich 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.01.1806
342. Francouzská jednotka vojín Iwan MARSELU Chiroi Francie 27 katolík svobodný bez zranění 25.01.1806
343. IR 14. Klebeck vojín Marthej GUTSCKIM ??
344. IR 14. Klebeck vojín Greg MACHAY Krakau Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.01.1806
345. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann BROD Trescht / Třešť ? Morava 23 katolík ženatý bez břišní tyfus 17.12.1805 25.01.1806
346. IR 04. Deutchmeister vojín Jandek BUZOCK Paulow Polsko 18 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 26.12.1805 25.01.1806
347. Pionier Corps vojín Joseph NECHUTA Psche ? Čechy 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 25.01.1806
348. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz ZACHIMOZY Lemberg (Lvov) Polsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 25.01.1806
349. IR 38. Würtenberg Leib vojín Nikol KEPSLEIN Brubi ? Čechy 18 katolík svobodný bez úplavice 25.01.1806
350. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Wasil RENEZUNO Sokall Polsko 24 katolík svobodný bez úplavice 05.01.1806
351. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Hrinko BEY Panuiov Vých. Halič 19 katolík svobodný bez úplavice 05.01.1806
352. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Mathias TRAUM Giging Niederöstereich 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806
353. IR 23. Salzburg vojín Heinrich TREMEL Prag / Praha Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.12.1805 06.01.1806
354. Ruská jednotka - Archangel Schadrinsk vojín Christian RAUSCH Rusko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806
355. IR 40. Mittrowsky vojín Johann LUTZANI Kaminek Polsko 30 katolík ženatý bez vodnatelnost 16.12.1805 06.01.1806
356. NGI 17. Zweytes Wallachisches vojín Jon HALITZER Scubi Banát 28 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 06.12.1805 06.01.1806
357. NGI 17. Zweytes Wallachisches vojín Jon Nikolai PEZ Weisskirchen Banát 22 pravoslavný svobodný bez úplavice 06.01.1806
358. IR 24. Auersperg vojín Michael PRIX Bregliz Östereich 25 katolík svobodný bez úplavice 16.12.1805 06.01.1806
359. IR 01. Kaiser vojín Wenzl TOBOLA Miskowitz ! Míškovice? Morava 19 katolík svobodný bez úplavice 13.12.1805 06.01.1806
360. CR 1. Kaiser vojín Joseph DIETRICH Fürstenwalde ? Jižní Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1805 06.01.1806
361. IR 22. Coburg vojín Renko KUMANIUK Jescalow Polsko 25 katolík svobodný bez úplavice 06.01.1806
362. IR 14. Klebeck vojín Joseph GALLOWITZ Samoss Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806
363. IR 40. Mittrowsky vojín Jura WERLOSSZIK Sormühl ? Morava 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.01.1806
364. IR 62. Jelachich Franz vojín Martin GISCH Koloschwar Uhry 29 kalvin svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 07.01.1806
365. Ruská jednotka - Jäger myslivec Jakob SIMONOW Serzon Rusko 24 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 07.01.1806
366. IR 40. Mittrowsky vojín Joseph MATULA Provo / Provoz? Morava 17 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1805 07.01.1806
367. IR 01. Kaiser Berke vojín Johann MIKOLA Jekno Polsko 21 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 07.01.1806
368. Ruská jednotka - Archangel Schadrinsk Leib grenadier vojín Iwan Johann LUBE Kubin Rusko 25 pravoslavný ženatý bez břišní tyfus 07.01.1806
369. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Johann ZIER Ob.Siebem Brun Östereich 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 07.01.1806
370. IR 38. Würtenberg vojín Franz FISCHER Manheim Reich 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 08.01.1806
371. Franc. jednotka - 22. chasseur vojín Honnore ADIA Jena Francie 27 katolík svobodný bez zranění 08.01.1806
372. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph HESSEL Mengern ? Čechy 23 katolík svobodný niťař úplavice 06.01.1806 13.01.1806
373. IR 04. Deutchmeister vojín Johann DITTMAYER Wolfstahl Östereich 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 13.01.1806
374. Vozatajstvo civil Joseph MAKHALM StadtenWirth Niederöstereich 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 08.01.1806
375. IR 55. Reuss - Greitz vojín Franz RUDEK Prossnitz / Prostějov Morava 16 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806
376. Vozatajstvo vojín Franz KOSKAT Krotov Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 09.01.1806
377. IR 12. Manfredini vojín Masug SANDALIGOW Zigani Vých. Halič 24 katolík svobodný bez úplavice 09.01.1806
378. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Iwan HUSTA Stimpoli ? Čechy 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 09.01.1806
379. IR 50. Stain vojín Likavi KIZANSKY Kaminek Polsko 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 09.01.1806
380. IR 40. Mittrowsky vojín Fetko GAISCHEKO Solgal Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.01.1806
381. IR 14. Klebeck vojín Janschek BAJUCK Kaba Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.12.1805 10.01.1806
382. IR 04. Deutchmeister Alio desátník Alois JAVORNEK Budweis / Budějovice Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.12.1805 13.01.1806
383. Stabs vojín Johann EISENKOLB Hallischa ? Čechy 21 katolík svobodný bez úplavice 13.01.1806
384. IR 24. Auersperg Fux vojín Johann GLASSER Wien Östereich 20 katolík svobodný obuvník vodnatelnost 11.01.1806
385. IR 50. Stain Dio vojín Jakob DARINGER Stampfenkampf Oberöstereich 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 26.12.1805 11.01.1806
386. IR 62. Jelachich Franz vojín Joseph CZIESICK Kleinseben Uhry 36 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 11.01.1806
387. IR 49. Kerpen Greisenburg vojín Leopold PILS Ortokerkloster Östereich 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.01.1806
388. IR 40. Mittrowsky vojín Lesko SOLO Srudi Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806
389. IR 01. Kaiser ? vojín Philipp STOPPEL Nowarowein ? Morava 33 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805 14.01.1806
390. IR 20. Kaunitz vojín Rey KORAPETZ Szibitz / Šibice ? Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.01.1806
391. IR 17. Reuss - Plauen vojín Stanislaus KOSCHIK Purla Vých. Halič 22 katolík svobodný bez úplavice 06.01.1806 14.01.1806
392. Ruská jednotka - Jäger desátník Mitro GREGOREK Kaminek Polsko 38 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 10.12.1805 14.01.1806
393. Vídeňská invalidovna feldwebel Wenzl SCHEIBERT Würburg Reich 60 evangelík svobodný bez břišní tyfus 10.01.1806
394. IR 22. Coburg vojín Pavel MAYBRODA Luka Halič 19 katolík svobodný bez úplavice 14.01.1806
395. IR 07. Schröder vojín Hryn WASILISZYN Botruzy Vých. Halič 25 katolík svobodný bez vodnatelnost 06.01.1806 15.01.1806
396. IR 17. Reuss - Plauen vojín Leopold BÖHM Sameberg ? Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 15.01.1806
397. IR 49. Kerpen vojín Carol PIRBADAK Stoich Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 15.01.1806
398. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph WEIGELD Reichen / Rychnov ? Čechy 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.01.1806
399. Ruská jednotka - Archangel Schadrinsk vojín Fetko GURNIAK Sambor Polsko 18 katolík svobodný bez mrtvice 16.12.1805 16.01.1806
400. IR 21. Gemmingen Stiller vojín Johann KUTZERA Pasekadorf / Paseka Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 16.01.1806
401. IR 14. Klebeck vojín Sebastian MOCHINSKY Schewil Polsko 22 katolík svobodný bez vyčerpání 16.01.1806
402. IR 35. E.H. Maxmilian Kerner vojín Thomas SEIDLING Polowitz ? Čechy 20 katolík svobodný zednik vyčerpání 04.01.1806 16.01.1806
403. Franc. jednotka - 16. chasseur vojín Mariane GRIGOUT Pair Francie 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.01.1806
404. NGI 14. Erstes Szekler vojín Joseph ISCHAK Saint Michal Uhry 27 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 17.01.1806
405. Wienner erricht. Division svobodník Johann LENZ Radlow / Radlov ? Morava 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.12.1805 17.01.1806
406. Vozatajstvo vojín Joseph BÖHM Wien Östereich 43 katolík svobodný krejčí břišní tyfus 01.01.1806 17.01.1806
407. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Micolai WELMOSNE Bagowitz Halič 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 13.12.1805 17.01.1806
408. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph ALBOTH Wibornitz ? Čechy 31 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 17.01.1806
409. IR 23. Salzburg vojín Wenzl NEUMANN Wessely / Veselí Morava 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1805 17.01.1806
410. IR 35. E.H. Maxmilian Kitteli vojín Martin KUST Ultit ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 03.01.1806 18.01.1806
411. Vozatajstvo vojín Mathias SPENIKA Szarno ? Morava 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.01.1806
412. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Anton WEISSER Hiereesdorf Östereich 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.01.1806 18.01.1806
413. NGI 14. Erstes Szekler vojín Michael PORTO Samosuyvar Sedmihradsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.01.1806
414. NGI 14. Erstes Szekler vojín Anton FERENZ Porta Sedmihradsko 25 katolík ženatý bez břišní tyfus
415. IR 17. Reuss - Plauen vojín Anton GROHMANN Redelsdorf / Rudoltice ? Čechy 20 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 06.01.1806 18.01.1806
416. IR 03. E.H. Karl Ludw. Klein mord vojín Johann BLOTO Wien Östereich 25 katolík svobodný řezník úplavice 11.12.1805 19.01.1806
417. IR 14. Klebeck vojín Martin MACHLOWITZ Obrasov Polsko 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.12.1805 20.01.1806
418. IR 22. Coburg vojín Woitko BARALUTZ Slabutka Vých. Halič 22 katolík svobodný bez úplavice 19.01.1806
419. IR 35. E.H. Maxmilian Pusc vojín Wilhelm WORELL Haag Holadsko 20 reformovaný svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806
420. IR 04. Deutchmeister vojín Johann MACHAL břišní tyfus 19.01.1806
421. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Kraus vojín Anton FEBRANUK břišní tyfus 19.12.1805 20.01.1806
422. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Andreas HAFNER Königsbrun Östereich 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.01.1806
423. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph ROSSEBACH Königswald / Libouchec Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806 20.01.1806
424. IR 04. Deutchmeister vojín Franz KAGEL Wien Östereich 23 katolík svobodný ? úplavice 19.01.1806 20.01.1806
425. Steigentesch (gen. Ernst von) vojín Franz FURTLEHNER Walthaufen Östereich 19 katolík svobodný bez vodnatelnost 18.01.1806 20.01.1806
426. IR 40. Mittrowsky vojín Dimko ZUCK Zukow Vých. Halič 28 katolík svobodný bez vodnatelnost 20.01.1806
427. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph FROST Wolfberg / Vlčí hora ? Čechy 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806 20.01.1806
428. Ruská jednotka - Advarskonik. vojín Wazenz MAZENKO Milanzki Moldavie 33 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 21.01.1806
429. IR 04. Deutchmeister vojín Michael WAGABAUER St. Stain Östereich 20 katolík svobodný zednik břišní tyfus 19.01.1806 21.01.1806
430. IR 04. Deutchmeister vojín Georg LECHNER Desdorf Östereich 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 21.01.1806
431. IR 04. Deutchmeister vojín Franz PRESSLER Wien Östereich 20 katolík svobodný řezník břišní tyfus 19.01.1806 21.01.1806
432. IR 04. Deutchmeister vojín Christian BERENZ Helwich Hannover 27 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.01.1806 21.01.1806
433. Vozatajstvo vojín Adam GLUS Grodno Polsko 26 katolík svobodný bez úplavice 19.01.1806 21.01.1806
434. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Iwan HAHURDA Lagusche Polsko 17 pravoslavný svobodný bez úplavice 07.01.1806 21.01.1806
435. Stabs vojín Laurentius GWIARDA Lipnika Vých. Halič 24 pravoslavný ženatý bez úplavice 21.01.1806
436. Francouzská jednotka 6. dragoun vojín Francois TURUL Lüneville Francie 24 katolík svobodný bez zranění 12/1805 21.01.1806
437. IR 40. Mittrowsky vojín Rez KUTRANY Domaschu Polsko 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.01.1806
438. IR 04. Deutchmeister vojín Franz SCHALLER 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 22.01.1806
439. IR 24. Auersperg vojín Paul KOWATZECK Gollawitza Polsko 20 katolík ženatý bez břišní tyfus 22.12.1805 23.01.1806
440. IR 50. Stain vojín Michael TILOVSKY Tochattev Slavonsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806
441. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Leo vojín Martin CZERNIK Watislav / Vlastislav ? Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 23.01.1806
442. IR 59. Jordis Alex. vojín Blasius SALVA Gornigida Záp. Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806 23.01.1806
443. IR 04. Deutchmeister Kahn tambor Franz DEUBLER Wien Östereich 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 23.01.1806
444. IR 17. Reuss - Plauen vojín Michael JAKOWITZ Oberlichtenberg / Světlík, zaniklá ? Čechy 38 katolík svobodný zednik břišní tyfus 06.01.1806 23.01.1806
445. IR 17. Reuss - Plauen vojín Johann HAMBEK Gross Rudtow ? Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806 23.01.1806
446. IR 50. Stain vojín Simon PISCHLER Scharting Oberöstereich 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 23.01.1806
447. IR 35. E.H. Maxmilian Belc vojín Nikolaus WOTZELKA Kieth ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 10.01.1806 23.01.1806
448. IR 01. Kaiser Sehwab vojín Nikolaus KANINOWITSCH Poschowetz Halič 22 pravoslavný svobodný bez úplavice 13.12.1805 23.01.1806
449. IR 07. Schröder Matelou vojín Georg PRISCH Rust / Rohozec ? Morava 23 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 23.01.1806
450. IR 50. Stain vojín Johann WEINHAUPT Mitterberg Oberöstereich 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806
451. IR 17. Reuss - Plauen žena Elisabeth LORENZIN Kapsfelwerk Bavorsko 24 katolík vdaná bez vodnatelnost 23.01.1806
452. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Johann DOTURSCHEK Pügliz ? Morava 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806
453. IR 01. Kaiser vojín Josely KUNIZ Jawely Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.01.1806
454. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Anton WEIGEL Andredorf ? Čechy 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806 24.01.1806
455. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz JAKSCH Birnstein / zaniklá ? Čechy 26 katolík svobodný řezník břišní tyfus 06.01.1806 24.01.1806
456. IR 21. Gemmingen vojín Joseph PEECKER Antisch ? Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 06.01.1806 24.01.1806
457. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Wenzel BUCHTA Oraniz Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 24.01.1806
458. IR 29. Lindenau vojín Ferdinand NESSEK Brünn / Brno Morava 20 katolík svobodný soukeník úplavice 16.01.1806 24.01.1806
459. NGI 14. Erstes Szekler vojín Stephan SIMORN Terez Uhry 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 24.01.1806
460. Vozatajstvo vojín Franz SOOPIEK Ruzlawize / Ludslavice, kdysi Rudzlawitz ? Morava 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.01.1806 24.01.1806
461. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Oberst vojín Ignatz RICHZKY Samarako ? Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 26.01.1806
462. IR 14. Klebeck Wedel vojín Mathias NEHAMMER Hofkirchen Oberöstereich 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.01.1806 31.01.1806
463. IR 04. Deutchmeister Hahman vojín Joseph OFENHEIMER Lichtenwerth Oberöstereich 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 25.01.1806
464. IR 35. E.H. Maxmilian Lerch vojín Jacob WOLF Zetowiz / Zdechovice ? Čechy 19 katolík svobodný tkadlec vodnatelnost 25.01.1806
465. IR 50. Stain vojín Jacob HAFNER Scharting Oberöstereich 22 katolík svobodný bez úplavice 25.01.1806
466. IR 21. Gemmingen vojín Franz HOLUPZACK Hatta / Hatě ? Čechy 19 katolík svobodný bez vyčerpání 06.01.1806 25.01.1806
467. IR 50. Stain vojín Paul UNTERHOLZNER Scharting Oberöstereich 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.01.1806
468. IR 21. Gemmingen vojín Danilo PAULICHA Sienspol Vých. Halič 24 katolík ženatý bez břišní tyfus 25.01.1806
469. IR 24. Auersperg vojín Johann ENGELMANN Wien Östereich 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.12.1805 25.01.1806
470. IR 35. E.H. Maxmilian Bell vojín Adalbert HRUBÝ Kraschof / Kraskov ? Čechy 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1805 25.01.1806
471. IR 21. Gemmingen Widersberg vojín Joseph SASCHENZKÝ Suchi / Suchá Čechy 28 katolík svobodný bez úplavice 25.01.1806
472. IR 01. Kaiser vojín Iwan DERWEZKÝ Koslow Vých. Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.01.1806
473. IR 21. Gemmingen Widersberg vojín Wenzl STIARSKY Sachlowa ? Čechy 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806 27.01.1806
474. IR 04. Deutchmeister vojín Andreas MÄRZ Hofgarten Reich 25 katolík ženatý bez vyčerpání 13.01.1806 27.01.1806
475. IR 22. Coburg vojín Nikolai WIBEL Paszow Polsko 19 katolík svobodný švec vyčerpání 05.12.1805 27.01.1806
476. IR 24. Auersperg vojín Mathias ROTHNEDER Kohlsteck 20 katolík svobodný bez úplavice 27.01.1806
477. NGI 07. Broder vojín Philipp KOWIZ Kubaniz katolík svobodný bez 27.01.1806
478. IR 04. Deutchmeister vojín Andreas PIMPEL Rorrau Oberöstereich 22 katolík svobodný bez 27.01.1806
479. NGI 14. Erstes Szekler vojín Ferenz SAUSCH Szintabloza Sedmihradsko 29 katolík svobodný bez vyčerpání 27.01.1806
480. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Demko ZUGOVSKÝ Doprozin Vých. Halič 21 katolík svobodný bez vyčerpání 07.01.1806 28.01.1806
481. IR 04. Deutchmeister vojín Paul TATBELE Pfesendorf Östereich 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.01.1806 28.01.1806
482. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Johann CEREBA Dwory Vých. Halič 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 28.01.1806
483. IR 15. Riese Carl tesař Tobias PLIBA Liebenthal / Dolní Dobrouč ?; Údolíčko ? Čechy 40 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.01.1806
484. IR 50. Stain vojín Philipp BERA Scharting Oberöstereich 22 katolík svobodný bez vyčerpání 28.01.1806
485. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Nikolaus PERNSKOW Dobrozow Polsko 28 katolík svobodný bez úplavice 28.01.1806
486. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Franz STILLER Silberberg Dolní Slezsko 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 28.01.1806
487. IR 21. Gemmingen Kassenhausen vojín Wenzl TAUCHMANN Studremetz ? Čechy 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806 29.01.1806
488. IR 50. Stain vojín Mathias WIMMER Scharting Oberöstereich 20 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 23.01.1806 29.01.1806
489. IR 22. Coburg vojín Iwan KAJAVSKÝ Streby Záp. Halič 25 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 05.12.1806 29.01.1806
490. IR 04. Deutchmeister vojín Joseph SCHÖNWEIS Obersthal Östereich 17 katolík svobodný ? břišní tyfus 19.01.1806 30.01.1806
491. Ruská jednotka Leib granátník Nikolai MIGITON Mistov Rusko 26 pravoslavný ženatý bez vodnatelnost 05.01.1806 30.01.1806
492. IR 17. Reuss - Plauen vojín Johann Georg MÜLLER Neworlisch ? Čechy 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 30.01.1806
493. IR 21. Gemmingen Widersberg vojín Joseph RUDOLPH Kien / Načetín, zaniklá ? Čechy 18 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 13.01.1806 30.01.1806
494. IR 20. Kaunitz vojín Stephan SIROT Aussich ? Morava 25 katolík ženatý bez úplavice 05.12.1805 31.01.1806
495. IR 22. Coburg grenadier vojín Iwan STASSA Tichowa Polsko 24 katolík svobodný bez úplavice 05.12.1805 30.01.1806
496. Vozatajstvo vojín Georg SCHULZ Johnnsdorf Polské Slezko 38 katolík svobodný bez vodnatelnost 11.01.1806 31.01.1806
497. Vozatajstvo No.2 vojín Wenzl LIKAWETZ Graÿdowitz ? Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.01.1806 31.01.1806
498. IR 25. Spork Rud. vojín Bartholomeus JANDEK Lasseze Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.01.1806
499. IR 17. Reuss - Plauen vojín Wenzl ZÖKERT Gründorf / Zelená Ves, zaniklá Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 31.01.1806
500. IR 17. Reuss - Plauen Bouse vojín Wenzl BORLO Ludin ? Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 31.01.1806
501. IR 20. Kaunitz Stabs unter Artz Anton SPROSITZ Bitschof / Bydžov ? Čechy 27 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.01.1806
502. Francouzská jednotka - 4. inf.reg. vojín Jean Baptiste BLANCHART Dyion Francie 27 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.01.1806
503. IR 21. Gemmingen Bause vojín Joseph SPATA Vinorado / Vinoř ? Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 01.02.1806
504. IR 07. Schröder vojín Wenzl JASCHEK Strambers / Štramberk Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 08.01.1806 01.02.1806
505. IR 01. Kaiser vojín Rinko LESCHANZKY Phyhuzkowitz Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 24.12.1806 01.02.1806
506. IR 21. Gemmingen Weidersberg vojín Joseph BALME Ober Dolla ? Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806 01.02.1806
507. IR 21. Gemmingen Rigard vojín Joseph ZACHNA Bosibolla Halič 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806 01.02.1806
508. IR 21. Gemmingen Rigard vojín Joseph SCHNEIDER Peterweil Östereich 22 katolík svobodný vodnatelnost 29.01.1806 02.02.1806
509. IR 21. Gemmingen Rigard svobodník Johann MEERGANS Podiebrad / Poděbrady Čechy 26 katolík svobodný švec úplavice 21.01.1806 02.02.1806
510. IR 21. Gemmingen Rigard vojín Lorenz MACH Bollowey ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 21.01.1806 02.02.1806
511. IR 04. Deutchmeister vojín Anton HÜBEL Jaromirs / Jaroměř ? Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.01.1806 02.02.1806
512. IR 04. Deutchmeister vojín Joseph RICHTER Loutmeritz / Litoměřice ? Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.01.1806 02.02.1806
513. Vozatajstvo vojín Paul KESPETA Jaromirs / Jaroměř ? Čechy 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.01.1806 02.02.1806
514. Vozatajstvo vojín Paul JELLICH Gakowitz / Čakovice ? Čechy 36 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.01.1806 02.02.1806
515. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Alexio MAGITSCH Spyulky Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 26.12.1805 02.02.1806
516. CR 6. Mack vojín Adolph PRZEPKOWITZ Zeszkow Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 02.02.1806
517. Ruská jednotka Hussar vojín Emelian TREPHONOW Hrimnawsko Rusko 24 pravoslavný svobodný bez úplavice 03.02.1806
519. IR 14. Klebeck vojín Franz SZISCHAK Dobrowa Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.12.1805 03.02.1806
520. IR 17. Reuss - Plauen vojín Franz HARTANEK Schmoniz ? Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.01.1806 03.02.1806
521. Vozatajstvo vojín Johann PABST Penzing Östereich 24 katolík svobodný rolník břišní tyfus 28.01.1806 03.02.1806
522. IR 50. Stain vojín Mathias HARTWAGNER Ried Oberöstereich 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 03.02.1806
523. IR 17. Reuss - Plauen vojín Wenzl HAUPTVOGEL Jaromirs / Jaroměř ? Čechy 28 katolík svobodný bez úplavice 06.01.1806 03.02.1806
524. IR 04. Deutchmeister Mehlführer vojín Johann KINZ Schömingen Schweinfurt? 22 katolík svobodný bez úplavice 19.01.1806 04.02.1806
525. IR 25. Spork Rud. vojín Valentin KOGUL Krabi Polsko 18 katolík svobodný bez úplavice 23.01.1806 05.02.1806
526. IR 04. Deutchmeister vojín Franz GEBHARD Zernik Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 05.02.1806
527. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Leo vojín Mathias ZOUSAL Jensy ? Morava 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.01.1806 05.02.1806
528. IR 25. Spork Rud. vojín Valentin WIESEK Jesgrabi Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 05.02.1806
529. IR 04. Deutchmeister vojín Heinrich ISELON Bareuth Reich 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.02.1806
530. IR 32. Coburg vojín Gresko FUTAL Schodazkow Vých. Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.02.1806
531. IR 17. Reuss - Plauen Deneh desátník Carl Heinrich STRASSBURG Liberach Sasko 31 evangelík ženatý bez břišní tyfus 11.01.1806 05.02.1806
532. IR 17. Reuss - Plauen vojín Christoph BÖSCHEL Marlendorf ? Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.01.1806 05.02.1806
533. IR 21. Gemmingen Fridrich vojín Johann KUHNT Königshof / Králův Dvůr Čechy 24 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 13.01.1806 05.02.1806
534. IR 12. Manfredini vojín Anton EBENRECHT Römerstadt / Rýmařov Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.02.1806
535. IR 21. Gemmingen Stolan vojín Johann MIKULKA Gaal ? Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 06.02.1806
536. IR 21. Gemmingen Schafenbaum vojín Joseph PFEIFFER Aujetz / Újezd Čechy 29 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 06.02.1806
537. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Paul KANIA Slinzek Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.02.1806
538. IR 04. Deutchmeister Ster vojín Karl JANTZ Wien Östereich 20 katolík svobodný stolař břišní tyfus 06.02.1806
539. IR 49. Kerpen vojín Thomas ROSEK Scamik Polsko 21 katolík svobodný bez úplavice 07.02.1806
540. IR 22. Coburg vojín Iwan HREZER Germowig Rusko 20 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 16.01.1806 07.02.1806
541. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Stanislaus WIRZBA Stezkowetz Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 07.02.1806
542. Francouzská jednotka - 6. drago. vojín Francois BROSCHON Icampion Francie 26 katolík svobodný bez zranění 05.12.1805 08.02.1806
543. Vozatajstvo vojín Anton FRIEDRICH Rosenthal / Rožmitál Čechy 30 katolík svobodný bez vodnatelnost 31.01.1806 08.02.1806
544. IR 21. Gemmingen vojín Walek KRETSCHEK Lekowa Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 21.01.1806 08.02.1806
545. IR 21. Gemmingen vojín Jakob HOLOBIREK Hohlina / Holín ? Čechy 25 katolík svobodný bez úplavice 16.01.1806 08.02.1806
546. IR 17. Reuss - Plauen vojín Franz HELLER Konjet ? Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 06.01.1806 09.02.1806
547. IR 04. Deutchmeister Hachman vojín Kaspar MÜHLHOFER Wien Östereich 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 09.02.1806
548. IR 04. Deutchmeister Stenz vojín Simon LÖW Petersdorf Östereich 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 09.02.1806
549. IR 60. Gyulai Ign. vojín Stephan STABO Zibutzka Uhry 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.01.1806 09.02.1806
550. IR 21. Gemmingen Widersberg vojín Joseph SCHLEMIN Schawerlitz ? Čechy 47 katolík svobodný bez úplavice 13.01.1806 09.02.1806
551. IR 35. E.H. Maxmilian Soreny vojín Lorenz HOUSCHKA Schellowitz / Všelibice ? Čechy 18 katolík svobodný zednik břišní tyfus 04.01.1806 09.02.1806
552. IR 04. Deutchmeister Mühlfürer vojín Jakob REININGER Schwachel Östereich 27 katolík svobodný bez úplavice 19.01.1806 09.02.1806
553. IR 21. Gemmingen vojín Jakob SCHNEIDER Grossenthal ? Čechy 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 09.02.1806
554. IR 04. Deutchmeister Mühlfürer vojín Anton SCHABISLAU Gänz Uhry 21 katolík svobodný zbrojíř vodnatelnost 19.01.1806 10.02.1806
555. Stabs vojín Paul BIMBO Uhlak Uhry 36 katolík svobodný bez úplavice 11.01.1806 10.02.1806
556. NGI 07. Broder vojín Peter MADAROWIZ Sadrubuny Slavonsko 35 katolík svobodný bez úplavice 20.01.1806 10.02.1806 2
557. Vozatajstvo vojín Georg VOGEL Kloster Zwetel Östereich 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 10.02.1806
558. Vozatajstvo vojín Johann KANKEL Pressburg Uhry 17 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 10.02.1806
559. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph RAUCH Bergmund ? Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 10.02.1806
560. IR 14. Klebeck vojín Mathias FUCHS Everding Oberöstereich 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.02.1806
561. IR 04. Deutchmeister Till vojín Jakob WUNDEG Wien Östereich 23 katolík svobodný cihlař břišní tyfus 19.01.1806 11.02.1806
562. IR 17. Reuss - Plauen vojín Anton SEIREK Tormlosch ? Čechy 25 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 11.01.1806 11.02.1806
563. Vozatajstvo pomoc. u děla Wenzl NAGI Lotowitz ? Čechy 41 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 12.02.1806
564. Vozatajstvo pomoc. u děla Anton TAUSCH Lichanga ? Čechy 17 katolík svobodný punčochář úplavice 23.01.1806 12.02.1806
565. IR 24. Auersperg vojín Nikolaus BASCHESCHOK Kosliskow Polsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.01.1806 12.02.1806
566. IR 50. Stain vojín Joseph WIESMER Kirchheim Oberöstereich 30 katolík svobodný bez vodnatelnost 23.01.1806 12.02.1806
567. IR 50. Stain vojín Nikolai STASCHIRBA Stanislow Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 12.02.1816
568. IR 04. Deutchmeister Till vojín Johann GOLDS Annaberg Östereich 30 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.01.1806 12.02.1806
569. IR 04. Deutchmeister Till vojín Johann PROST Wien Östereich 22 katolík svobodný tkadlec břišní tyfus 19.01.1806 12.02.1806
570. IR 38. Würtenberg vojín Bartholome WOSZINAK Krakau Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.01.1806 13.02.1806
571. Stabs 2. vojín Johann ESCHNER Neudorf / Nová Ves Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 13.02.1806
572. IR 07. Schröder vojín Andreas ROMANOW Szohban Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 13.02.1806
573. Vozatajstvo vojín Martin BALBIN Restatzek ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 07.02.1806 13.02.1806
574. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph HERHANN Dexen Unter Östereich 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 13.02.1806
575. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Kasimir LEDWICK Weschink Polsko 22 pravoslavný svobodný bez úplavice 23.01.1806 13.02.1806
576. Vozatajstvo vojín Johann GUSCH Lechbach ? Čechy 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 13.02.1806
577. IR 40. Mittrowsky vojín Stach WOGERA Stronasen Polsko 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.02.1806
578. IR 01. Kaiser Remedi vojín Philipp STOPPAL Nararowein ? Morava 30 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.02.1806
579. Vozatajstvo vojín Joseph Haus 14.02.1806
580. Vozatajstvo vojín Georg WILLIAN Sachorschann / Záhořany Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 09.01.1806 14.02.1806
581. IR 21. Gemmingen vojín Anton WAGNER Tingenthal ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 06.01.1806 14.02.1806
582. IR 21. Gemmingen Widersberg vojín Benedikt BOCHE Gaiss Italie 35 katolík svobodný bez břišní tyfus 13.01.1806 14.02.1806
583. IR 21. Gemmingen Widersberg vojín Wenzl JANOVSKY Zirobiz ? Čechy 40 katolík svobodný tesař břišní tyfus 06.01.1806 14.02.1806
584. IR 21. Gemmingen Widersberg vojín Anton PETTER Pulska ? Čechy 16 katolík svobodný švec břišní tyfus 11.01.1806 14.02.1806
585. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Bartholome WITEK Poloville Halič 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 14.02.1806
586. IR 35. E.H. Maxmilian Kittely vojín Mathias PETERSCHIK Bossowa ? Čechy 21 katolík svobodný bez úplavice 03.01.1806 14.02.1806
587. IR 23. Salzburg vojín Johann KALIDA Kaschina Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 19.12.1805 14.02.1806
588. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Obrist vojín Franz ROCHAL Pserowa / Přerov ? Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 19.01.1806 14.02.1806
589. IR 04. Deutchmeister Till vojín Leopold STURMBACHER Wien Östereich 19 katolík svobodný ? břišní tyfus 19.01.1806 15.02.1806
590. IR 04. Deutchmeister Stein vojín Joseph LEIDEL Bruk an der Leita Östereich 19 katolík svobodný švec břišní tyfus 19.01.1806 15.02.1806
591. IR 17. Reuss - Plauen žena Elizabeth FIDLERINN Kellhorn Sasko 26 evangelík vdaná bez úplavice 15.02.1806
592. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Roman HORAZIN Sulka Polsko 28 pravoslavný ženatý bez vodnatelnost 21.12.1805 15.02.1806
593. IR 55. Reuss - Greitz 2. vojín Woitek Adalbert SPITZEK Dovni Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 02.01.1806 15.02.1806
594. IR 55. Reuss - Greitz vojín Johann SPAGOFSKY Sernaki Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 02.01.1806 15.02.1806
595. IR 50. Stain vojín Peter OBERLEIDAUER Oberwang Östereich 26 katolík svobodný bez úplavice 19.01.1806 15.02.1806
596. IR 50. Stain Wizmann vojín Jakob HILLINGER Jabaslauv Vých. Halič 20 katolík svobodný bez úplavice 11.02.1806 15.02.1806
597. IR 50. Stain Kucher vojín Lorenz KRENNER Nordorf Oberöstereich 16 katolík svobodný tesař úplavice 19.01.1806 15.02.1806
598. IR 23. Salzburg 4.grenad.corp vojín Paul HOZENBEISSER Leutschau Östereich 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 15.02.1806
599. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Joseph WIRZEK Stresov Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.02.1806
600. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Albert SZURBAK Sinkova Vých. Halič 25 katolík svobodný bez úplavice 23.01.1806 15.02.1806
601. IR 36. Kollowrat Carl vojín Andreas KRIPSKY Liebnitz ? Morava 26 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 16.02.1806
602. CR 6. Mack vojín Georg BARTA Tabernitz ? Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.02.1806
603. IR 14. Klebeck Rembholz vojín Mathias EICHINGER Weinholz Oberöstereich 20 katolík svobodný bez úplavice 02.01.1806 16.02.1806
604. IR 22. Coburg Leib Johann KRAUS Kallendorf Östereich 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1805 16.02.1806
605. IR 31. Beaulieu Scherpy vojín Gottlieb WUNSCHER Ekartsberg Sasko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 16.02.1806
606. IR 31. Beaulieu vojín Gregor BANSCHUSCHAK Klepitz Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 16.02.1806
607. Ruská jednotka - Leib gren. corp. vojín Philipp M. Iwan SIREBROW Swirlok Rusko pravoslavný svobodný bez zranění 16.02.1806
608. IR 21. Gemmingen Schupenhauer vojín Franz MARTINIZ Sebislow ? Čechy 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 13.01.1806 16.02.1806
609. IR 21. Gemmingen Schupenhauer vojín Joseph BAUER Swojet / Svojetín ? Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 10.01.1806 16.02.1806
610. IR 21. Gemmingen Wiedersberg vojín Heinrich KOCH Sanirt Halič 24 katolík svobodný bez úplavice 13.01.1806 16.02.1806
611. IR 04. Deutchmeister Omaden vojín Ernst TRADINGER Karlsstit Östereich 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1805 17.02.1806
612. IR 04. Deutchmeister Stetz vojín Johann MAYER Wienrisch Neus. Östereich 22 katolík svobodný kovář břišní tyfus 19.01.1806 17.02.1806
613. IR 03. E.H. Karl Ludw. 3. vojín Georg PRECHLER Retz Östereich 20 katolík svobodný zahradník úplavice 01.02.1806 17.02.1806
614. Francouzská jednotka husar. reg. desátník Jean PASLINGE Samoure Francie 32 katolík svobodný bez zranění 05.12.1805 17.02.1806
615. IR 42. Erbach Carl vojín Simon BOHUTZ Pchona Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 17.02.1806
616. IR 08. E.H. Ludwig Jos. 4. vojín Wenzel Martin Z ??? Santiz Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 17.02.1806
617. FAR ? zámečník Mathias JANDACZEK Königssohl ? Čechy 26 katolík svobodný zámečník břišní tyfus 08.02.1806 17.02.1806
618. Vozatajstvo vojín Franz OHRABKA Knicheley ? Čechy 17 katolík svobodný bez úplavice 25.01.1806 17.02.1806
619. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Pavel WARTEK Ganowitz Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.02.1806
620. IR 55. Reuss - Greitz 2. vojín Kasimir KARTSCHMART Solletzky Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 02.01.1806 17.02.1806
621. IR 60. Gyulai Ign. vojín Jura JURINA Labaska Slavonsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.01.1806 18.02.1806
622. Vozatajstvo division No 103 vojín Andreas HONSAL Znassowitz ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 07.02.1806 18.02.1806
623. Vozatajstvo vojín Wenzl MATZOWY Ofega ? Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.01.1806 18.02.1806
624. IR 04. Deutchmeister Mühlfürer vojín Peter WEISS Wien Östereich 17 katolík svobodný švec úplavice 19.01.1806 18.02.1806
625. Vozatajstvo division No 103 vojín Johann HAMBEL Dortzen ? Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.02.1806 18.02.1806
626. IR 21. Gemmingen tambor Joseph KUNT Königshof / Králův Dvůr Čechy 14 katolík svobodný bez úplavice 18.02.1806
627. IR 40. Mittrowsky rekrut Hezko TMIN Tomaschan Polsko 19 reformovaný svobodný bez břišní tyfus 05.12.1805 18.02.1806
628. CR 1. Kaiser 2.major vojín Joseph ENGEL Lowanitz ? Deutschbohmen 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 25.12.1805 18.02.1806
629. IR 08. E.H. Ludwig Jos. 2. vojín Albert MACH Missliborsch / Mysliboř Morava 16 katolík svobodný bez úplavice 10.02.1806 18.02.1806
630. Ruská jednotka Ressow Palko vojín Andre MICHALO Rindenov Rusko 35 pravoslavný ženatý bez zranění 19.02.1806
631. IR 55. Reuss - Greitz vojín Dominik NESCHEZKY Kotzize Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.02.1806 19.02.1806
632. IR 42. Erbach Carl vojín Bartolomeus KOSCHINETZ Korrosch Polsko 22 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 19.02.1806
633. IR 50. Stain vojín Georg ARNOLD Aspach Oberöstereich 25 katolík svobodný kolář vodnatelnost 23.01.1806 19.02.1806
634. IR 35. E.H. Maxmilian Bell vojín Anton REISSA Hasldorf ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 03.01.1806 19.02.1806
635. IR 17. Reuss - Plauen vojín Johann RICHTER Jonsdorf / obec na Zhořelecku (těsně za hranicí)? Čechy 27 katolík svobodný bez vodnatelnost 06.01.1806 19.02.1806
636. IR 14. Klebeck Mokrheim vojín Jakob MITTENLECHNER Memingsdorf Östereich 23 katolík svobodný bez úplavice 02.01.1806 19.02.1806
637. Vozatajstvo vojín Anton DONAT Fridland / Frýdland (nad Ostravicí) ? Morava 21 katolík svobodný bez úplavice 28.01.1806 20.02.1806
638. IR 35. E.H. Maxmilian rekrut Simon KELETA Lubi Polsko 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 20.02.1806
639. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Ignatz BENESCH Klentsch / Klenčí pod Čerchovem Čechy 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 10.01.1806 20.02.1806
640. IR 14. Klebeck Goldberg vojín Leopold SCHONBIGLER Alkhofen Oberöstereich 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 20.02.1806
641. IR 17. Reuss - Plauen Thun vojín Lozenz REICHEL Schonborn / obec na Litoměřicku Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 20.02.1806
642. IR 04. Deutchmeister Steinz vojín Melchior WAPPEL Kirchberg Niederöstereich 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 20.02.1806
643. IR 40. Mittrowsky 18. vojín Herizo NAS Plasciode Polsko 22 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 10.12.1806 20.02.1806
644. IR 01. Kaiser vojín Abralich SZUL Tosza Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 20.02.1806
645. IR 21. Gemmingen Gerdety vojín Lorenz LAVAZEK Buschen / obec na Budějovicku Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 11.01.1806 20.02.1806
646. Vozatajstvo reserve division vojín Balthasar HUFNAGEL Henschart Unter Östereich 30 katolík svobodný bez úplavice 03.02.1806 20.02.1806
647. Vozatajstvo vojín Franz BINDER Reichenau Unter Östereich 26 katolík svobodný bez vodnatelnost 03.02.1806 21.02.1806
648. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Franz KIMORSKY katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 21.02.1806
649. IR 62. Jelachich Franz Kail vojín Stephan ERDÖ Debrezin Uhry 32 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.02.1806
650. IR 04. Deutchmeister Steinz vojín Mathias NIEDERHUBER Höflein Niederöstereich 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 21.02.1806
651. Steigentesch (gen. Ernst von) vojín Thadeus PONK Teszkoz Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 20.01.1806 21.02.1806
652. IR 42. Erbach Carl vojín Mathias SOWINZKY Grziana Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 08.02.1806 21.02.1806
653. IR 20. Kaunitz Zel ? vojín Anton WERNER Weidenau / Vidnava Slezsko 21 katolík svobodný švec břišní tyfus 21.02.1806
654. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Michal SKUPI Schwety Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 22.02.1806
655. IR 04. Deutchmeister Till vojín Kaspar KREINER Neukirchen Östereich 24 katolík svobodný tkadlec úplavice 19.01.1806 22.02.1806
656. IR 55. Reuss - Greitz vojín Lukas QUERZSCHUK Quinorowa Polsko 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 02.01.1806 22.02.1806
657. Vozatajstvo No 2 vojín Joseph BARDUSCH Jaulona ? Čechy 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.02.1806 22.02.1806
658. Vozatajstvo reserve division vojín Johann CZERNY Strimisch / obec na Osecku ? Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 03.02.1806 22.02.1806
659. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz CZUREK Sibinzky Polsko 30 katolík ženatý bez břišní tyfus 09.02.1806 23.02.1806
660. Oeconomie commis. Brünn vojín Johann RÖTZER Hessen Cassel Reich 45 evangelík svobodný kovář úplavice 26.12.1805 23.02.1806
661. Vozatajstvo vojín Johann TOBIAS Soboretz / Sobědruhy ? Čechy 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.01.1806 23.02.1806
662. IR 01. Kaiser Till vojín Nikolaus LINZNER Höfen Bamberg 16 katolík svobodný bez úplavice 11.01.1806 23.02.1806
663. IR 04. Deutchmeister vojín Joseph STIPANI Fridau Östereich 25 katolík svobodný tkadlec úplavice 19.01.1806 23.02.1806
664. IR 23. Salzburg 1. 4.major rekrut Vallentin RABOTZ Swelky Bozemby Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.12.1805 23.02.1806
665. IR 21. Gemmingen Krauschulka vojín Wenzl SCHALUKA Bobeschitz / Bošice ? Čechy 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.01.1806 23.02.1806
666. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Wenzl SCHINKA Bischofdeniz / Horšův Týn ? Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 06.01.1806 23.02.1806
667. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Leo vojín Franz WANECK Auchest ? Morava 26 katolík svobodný ? úplavice 23.02.1806
668. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Thomas POLLACZEK úplavice 23.02.1806
669. Ruská jednotka - Jäger vojín Abraham Max. GRIGOROW Selochsucherov Rusko 33 pravoslavný ženatý bez zranění 05.02.1806 23.02.1806
670. Vozatajstvo No 103 vojín Vinzenz ANDREES Kletzen / Kletečná Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.02.1806 23.02.1806
671. Vozatajstvo No 2 vojín Anton HARNISCH Neudorf / Nová Ves Čechy 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 07.02.1806 24.02.1806
672. Vozatajstvo No 103 vojín Joseph KUDELKA Retmarschezek ? Čechy 19 katolík svobodný bez úplavice 07.02.1806 24.02.1806
673. Vozatajstvo No 103 vojín Wenzl KUBITSCHEK Wojenitz / Vojenice Čechy 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.01.1806 24.02.1806
674. IR 01. Kaiser vojín Peter POKORNE Piskobitz ? Morava 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.02.1806 24.02.1806
675. IR 20. Kaunitz Schreyer vojín Johann GANZ Olbersdorf / obec na Zhořelecku, těsně za hranicí Slezsko 21 katolík svobodný bez úplavice 29.12.1805 24.02.1806
676. IR 08. E.H. Ludwig Jos. rekrut Iwan BODNA Bodkamin Polsko 18 katolík svobodný bez úplavice 07.02.1806 24.02.1806
677. Vozatajstvo No 103 pomocník Johann STIERKORB Kölligsheim Würzburg 20 katolík svobodný kovář břišní tyfus 31.01.1806 25.02.1806
678. Vozatajstvo No 2 vojín Friedrich GARTNER Prinzdorf / obec na Zhořelecku, těsně za hranicí Čechy 23 katolík svobodný zahradník břišní tyfus 25.02.1806
679. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Joseph FRONA Samos Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 25.02.1806
680. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Mathwey SKALLARS Schedinsky ? Morava 23 katolík svobodný úplavice 01.02.1806 25.02.1806
681. IR 21. Gemmingen vojín Joseph LANZKI břišní tyfus 26.02.1806
682. IR 24. Auersperg vojín Joseph REUBER Wien Östereich 19 katolík svobodný zedník úplavice 26.02.1806
683. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Sobek GURKA Semsalnezo Polsko 23 katolík svobodný bez úplavice 05.12.1805 26.02.1806
684. IR 21. Gemmingen vojín Joseph ERLEBACH Stukenbach / Prášily ? Čechy 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 26.02.1806
685. IR 22. Coburg Liban vojín Johann PETRACK Splatnitza ? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 27.02.1806
686. IR 22. Coburg Lay vojín Janko Iwan LEBAIN (LEBKA) Schmohelnitz Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 23.02.1806 27.02.1806
687. IR 50. Stain vojín Joseph EICHINGER Kiedling Oberöstereich katolík svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 27.02.1806
688. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Johann Simon NOWACK Sanovora Polsko 27 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 27.02.1806
689. Vozatajstvo No 2 vojín Joseph MECHNER Monahr ? Morava 34 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.01.1806 27.02.1806
690. IR 42. Erbach Carl vojín Marzin OHATZKI Pochina Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.02.1806 27.02.1806
691. IR 42. Erbach Carl vojín Jazenti PETRUSCHKA Palliczow Polsko 20 katolík svobodný kolář úplavice 09.02.1806 27.02.1806
692. IR 04. Deutchmeister Mühlfürer vojín Georg BODENDORFER Kleinsettel Oberöstereich 18 katolík svobodný kovář úplavice 19.01.1806 27.02.1806
693. Vídeňská invalidovna svobodník Jacob SITTINGER Gunzburg Švábsko 64 katolík svobodný kovář břišní tyfus 11.02.1806 27.02.1806
694. IR 04. Deutchmeister Till vojín Anton SCHEDER Bernetz Östereich 31 katolík svobodný kovář břišní tyfus 19.01.1806 28.02.1806
695. IR 21. Gemmingen vojín Jendrich KORUN Wulko / Butov ? Čechy 16 katolík svobodný bez břišní tyfus 03.01.1806 28.02.1806
696. IR 21. Gemmingen Gerlitzky vojín Paul TARASCHKOWITZ Samos Halič 27 katolík ženatý cihlař břišní tyfus 13.01.1806 28.02.1806
697. Feldspital No 19 unter Artz Franz LÜTKA 22 katolík ženatý bez břišní tyfus 26.02.1806
698. Feldspital No 19 koncipient Franz POKISCH ? katolík svobodný vodnatelnost 27.02.1806
699. IR 50. Stain vojín Mathias WITZMANN Martin ? 26 katolík svobodný bez vyčerpání 19.01.1806 01.03.1806
700. Vozatajstvo No 103 vojín Joseph BITTNER Altendorf /Stará Ves Morava 25 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.02.1806 01.03.1806
701. IR 20. Kaunitz Assevedo Jos. vojín Johann JANERNIG Heindorf / Hejnov Slezsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 26.02.1806 01.03.1806
702. IR 49. Kerpen vojín Kassimir WAPILOW Samusch Polsko 18 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 01.03.1806
703. IR 20. Kaunitz vojín Michael OLINEK Jorsve Polsko 19 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 28.12.1805 01.03.1806
704. IR 01. Kaiser vojín Anton DAMIDANSKY Jesurna Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 28.12.1805 01.03.1806
705. Vozatajstvo No 2 vojín Lorenz SULTZER Reisenberg Niederöstereich 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.02.1806 01.03.1806
706. Vozatajstvo No 103 vojín Thomas STEINMÜLLER St. Peter Oberöstereich 20 katolík svobodný bez vyčerpání 13.02.1806 02.03.1806
707. IR 20. Kaunitz vojín Johann KISTLER Niswalde ? Morava 21 katolík svobodný bez vyčerpání 09.02.1806 02.03.1806
708. IR 20. Kaunitz vojín Wenzl STOKLASSA Smarzinowa ? Morava 30 katolík svobodný bez úplavice 05.02.1806 02.03.1806
709. ? vojín Reno LANKI Stiravigz ? Morava katolík svobodný bez úplavice 02.03.1806
710. Vozatajstvo No 103 vojín Jakob JANDANSCH Lemnitz / obec na Chebsku ? Čechy 46 katolík ženatý bez břišní tyfus 17.02.1806 03.03.1806
711. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Peter WOITZEK Olzinow Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 03.03.1806
712. IR 14. Klebeck vojín Iwan SIMAK (Strak) Kaspola Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 03.03.1806
713. IR 55. Reuss - Greitz vojín Michael KREISACK Waschina Polsko 24 katolík svobodný bez vyčerpání 11.02.1806 03.03.1806
714. IR 14. Klebeck Werle vojín Jakob STEINBEK Hofkirchen Oberöstereich 20 katolík svobodný bez úplavice 11.02.1806 04.03.1806
715. IR 12. Manfredini Schapka vojín Joseph ZENK Schönberg / Šumperk Morava 21 katolík svobodný obuvník úplavice 11.12.1805 04.03.1806
716. IR 22. Coburg Libau vojín Franz KAFKA Eiberschütz / Ivančice ? Morava 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 23.02.1806 04.03.1806
717. IR 38. Würtenberg Winkler svobodník Gabriel FORREST Dijon Francie 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.02.1806 04.03.1806
718. IR 50. Stain vojín Andreas BÜCHLER Sternberg Oberöstereich 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.02.1806 04.03.1806
719. IR 20. Kaunitz Schrieffer vojín Andreas GLOS Ranitz ? Morava 21 katolík svobodný bez úplavice 12.02.1806 04.03.1806
720. IR 20. Kaunitz Schrieffer vojín Jakob KALLIKA Slawnitzka ? Slezsko 19 katolík svobodný bez úplavice 12.02.1806 04.03.1806
721. IR 20. Kaunitz Donnersberg vojín Franz KOSTKA Schönstein / Dolní Životice Morava 20 katolík svobodný bez vyčerpání 22.02.1806 04.03.1806
722. Vozatajstvo No 103 vojín Ignatz BAUDISCH Wiloschitz ? Čechy 24 katolík svobodný bez vyčerpání 05.02.1806 04.03.1806
723. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Michel BELLNARSCH Thaus ? Čechy 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.01.1806 04.03.1806
724. IR 20. Kaunitz Assevedo vojín Amand ERDEL Weisswasser / Bílá Voda Slezsko 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 15.02.1806 05.03.1806
725. IR 20. Kaunitz Schrieffer vojín Johann KAPS Johanesburg / Jánský vrch ? Slezsko 22 katolík svobodný bez vyčerpání 05.02.1806 05.03.1806
726. IR 22. Coburg Kösler vojín Jakob HOFBAUER Bisling ? Morava 36 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 06.03.1806
727. IR 55. Reuss - Greitz Mehlmeyer vojín Michael STUPNASKY Triponiza Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 01.01.1806 06.03.1806
728. Vozatajstvo No 103 vojín Johann BERZGAWITZ Nasselinz ? Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 05.02.1806 06.03.1806
729. IR 21. Gemmingen vojín Joseph BERSEN Ollau ? Čechy 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.02.1806 06.03.1806
730. IR 01. Kaiser Schwata vojín Jentruch GULISCHEZKY Iskow Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 11.02.1806 06.03.1806
731. IR 01. Kaiser Schwerter vojín Sebastian JURICZEK Spatowitz / Opatovice ? Morava 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 11.02.1806 07.03.1806
732. IR 38. Würtenberg Desalte vojín Jendek FLOREZIK Sklan Polsko 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.03.1806 07.03.1806
733. Infant ? mosti? vojín Kassimir JOREZICK Brenow Halič 20 katolík svobodný bez úplavice 06.03.1806 07.03.1806
734. Vozatajstvo vojín Johann SLAMA Schaleschý ? Čechy 16 katolík svobodný bez vyčerpání 23.01.1806 07.03.1806
735. Vozatajstvo No 103 vojín Martin SOSNA Zenitz ? Čechy 18 katolík svobodný švec vyčerpání 07.02.1806 07.03.1806
736. Vozatajstvo vojín Anton SOWA Kutenitz ? Čechy 21 katolík svobodný bez úplavice 03.02.1806 07.03.1806
737. IR 55. Reuss - Greitz vojín Anton HAUPTMAN Wolfersdorf / Volfartice, Olbramov Čechy 25 katolík ženatý sklenář břišní tyfus 10.01.1806 07.03.1806
738. IR 25. Spork Rud. vojín Winzenz LADOCHA Gorresh Polsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.02.1806 07.03.1806
739. IR 21. Gemmingen vojín Johann BRECHASCHEK Bona ? Čechy 23 katolík svobodný bez vyčerpání 06.01.1806 07.03.1806
740. IR 20. Kaunitz Shildknecht vojín Joseph HANICH Florka Pruské Slezko 34 katolík ženatý bez břišní tyfus 21.02.1806 07.03.1806
741. IR 20. Kaunitz Assevedo vojín Joseph ZIEGLER Bransdorf / Brantice Slezsko 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 02.02.1806 08.03.1806
742. IR 20. Kaunitz Shildknecht vojín Wenzel WICHA Ziwowa ? Morava 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.02.1806 08.03.1806
743. Vozatajstvo No 103 vojín Wenzel DWURZSCHAK Bohorzy ? Čechy 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 05.02.1806 08.03.1806
744. IR 25. Spork Rud. vojín Jatzek HRALLA Weliczka Polsko 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.02.1806 08.03.1806
745. IR 20. Kaunitz Schreiber vojín Leopold STELLNÝ Benkoitza ? Morava 23 katolík svobodný bez úplavice 05.02.1806 09.03.1806
746. IR 22. Coburg Villaris vojín Joseph STRAUSNER Käuring ? Morava 22 katolík svobodný bez úplavice 08.02.1806 09.03.1806
747. IR 22. Coburg Kössler vojín Mathias KORNELI Bullitz ? Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 09.03.1806
748. IR 54. Froon vojín Franz WACHA Dabor / Zdaboř ? Čechy 18 katolík svobodný bez vodnatelnost 09.02.1806 09.03.1806
749. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Jan KRAFTZEK Gamgenka Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 16.01.1806 09.03.1806
750. IR 38. Würtenberg Kreda vojín Thomas MAY Sworzentza Polsko 18 katolík svobodný bez vyčerpání 06.03.1806 09.03.1806
751. IR 38. Würtenberg Kreda vojín Johann WOCH Strzebine Halič 22 katolík svobodný bez vyčerpání 06.03.1806 09.03.1806
752. IR 20. Kaunitz Schriefer vojín Joseph KAILLICH Klingau ? Slezsko 16 katolík svobodný bez úplavice 18.02.1806 10.03.1806
753. IR 22. Coburg Libau vojín Joseph SCHRIM Grossurkowitz ? Morava 17 katolík svobodný bez vodnatelnost 23.02.1806 10.03.1806
754. IR 50. Stain Rottenberg vojín Franz WINKLER Matthofen Oberöstereich 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 10.03.1806
755. Jäger Batallion Moravian-Silesian vojín Franz DOCEKAL Schwartzlowitz ? Morava 22 katolík svobodný bez 28.02.1806 10.03.1806
756. IR 04. Deutchmeister vojín Jakob MARTIN Wien Östereich 19 katolík svobodný stolař vodnatelnost 19.01.1806 10.03.1806
757. IR 20. Kaunitz Schriefer vojín Joseph GROSS Niedrothwasser / Červená Voda ? Slezsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 14.02.1806 10.03.1806
758. IR 35. E.H. Maxmilian feldwebel Joseph WENZEL Labanth / Labuť Čechy 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 12.01.1806 11.03.1806
759. IR 22. Coburg Villaris vojín ? NOWOTNY Rositz / Rosice Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 23.02.1806 11.03.1806
760. Ruská jednotka Butyrsky musk. desátník Pitro TAPRINYW Horonwa Ukrajina 30 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 11.03.1806
761. IR 20. Kaunitz vojín Franz WOLKE Rothwasser / Červená Voda Pruské Slezko 26 katolík svobodný bez úplavice 21.02.1806 11.03.1806
762. IR 20. Kaunitz vojín Iwan DRONIK Karwitz Polsko 22 katolík ženatý bez úplavice 21.02.1806 12.03.1806
763. Vozatajstvo No 2 vojín Christoph RÜMPLER Margenthall Deutschbohmen 23 katolík svobodný bez vyčerpání 09.02.1806 12.03.1806
764. Vozatajstvo vojín Joseph FEIST Tantenbach ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 31.02.1806
765. IR 55. Reuss - Greitz vojín Friedrich GRINDLER Zellrode Sasko 24 luterán svobodný obuvník vyčerpání 06.01.1806 13.03.1806
766. IR 20. Kaunitz Assevedo vojín Georg REIMER (Steimer) Pikau Pruské Slezko 18 katolík svobodný bez vyčerpání 19.02.1806 13.03.1806
767. IR 38. Würtenberg Bartelo vojín Woitek KOWAKOWSKY Krakau Záp. Halič 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 08.03.1806 13.03.1806
768. Vozatajstvo No 103 vojín Wenzel SIEBER Bartasky ? Čechy 27 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.02.1806 13.03.1806
769. Vozatajstvo No 103 vojín Franz HAMMERMÜLLER Steinbaz Unter Östereich 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 15.02.1806 13.03.1806
770. IR 49. Kerpen Kohsler vojín Anton Simon BUCHNA Lubnik Polsko 22 katolík svobodný bez vyčerpání 09.02.1806 14.03.1806
771. Vozatajstvo No 20 Donersberg vojín Wenzel SCHULZ Woitze ? Čechy 22 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 14.03.1806
772. IR 22. Coburg vojín Cyril KELLNER Behsowitz ? Morava 19 katolík svobodný bez úplavice 23.02.1806 14.03.1806
773. IR 20. Kaunitz vojín Georg SATTLER Wersindel ? Morava 20 katolík svobodný bez úplavice 22.02.1806 15.03.1806
774. IR 40. Mittrowsky vojín Faitko STANN Stanislow Polsko 18 pravoslavný svobodný bez vodnatelnost 05.01.1806 16.03.1806
775. Vozatajstvo vojín Franz VICTORIN Prollna ? Čechy 21 katolík svobodný bez břišní tyfus 31.01.1806 15.03.1806
776. Vozatajstvo No 2 vojín Mathias GULLITSCHEK Pschobes ? Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 15.03.1806
777. Vozatajstvo No 103 vojín Franz LOBAUTSCHEK Marschof / Maršov Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 26.02.1806 15.03.1806
778. Jäger Batallion Moravian-Silesian vojín Franz TRAWNICZEK Kyjowice / Kyjovice Slezsko 18 katolík svobodný myslivec vyčerpání 28.02.1806 15.03.1806
779. IR 08. E.H. Ludwig Jos. Steger vojín Franz BELLACHAU Pesternitz ? Morava 22 katolík svobodný bez vyčerpání 19.01.1806 16.03.1806
780. IR 17. Reuss - Plauen vojín Joseph MATZ Hilkersdorf ? Čechy 21 katolík svobodný bez úplavice 11.01.1806 16.03.1806
781. IR 22. Coburg Liebau vojín Jatzko MASKALOW Skoslowa Polsko 30 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 23.02.1806 16.03.1806
782. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Mathias SCHIROKY Bosa Blaserky ? 24 katolík svobodný bez úplavice 03.01.1806 16.03.1806
783. Vozatajstvo No vojín Wenzl SCHITNAY Stanigof ? Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 18.01.1806 17.03.1806
784. IR 14. Klebeck vojín Prokop WIELCZEK Bodusino Vých. Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.02.1806 17.03.1806
785. IR 49. Kerpen vojín Iwan HOLLAS Sur Polsko 18 pravoslavný ženatý bez vyčerpání 16.12.1805 17.03.1806
786. IR 55. Reuss - Greitz vojín Stanislaus BARRANSKY Raminik Polsko 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 17.02.1806 17.03.1806
787. NGI 17. Zweytes Wallachisches vojín Dordin SZACK Barguen Sedmihradsko 26 pravoslavný svobodný bez úplavice 11.01.1806 18.03.1806
788. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Johann FIALA Haniranitz Polsko 19 katolík svobodný bez úplavice 29.01.1806 18.03.1806
789. Vozatajstvo No 103 vojín Franz GUTWIRTH Putweis ? Čechy 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 18.03.1806
790. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Franz MALATA Kobzinov Polsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 23.01.1806 19.03.1806
791. IR 21. Gemmingen vojín Christian HERTZER Opul ? Čechy 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 06.01.1806 19.03.1806
792. Vozatajstvo No 103 vojín Johann HRADEGG Gallaty ? Čechy 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 05.02.1806 20.03.1806
793. Vozatajstvo No 2 vojín Johann KLEMENT Schidowitz / Kovařovice ? Čechy 23 katolík svobodný bez vodnatelnost 23.02.1806 21.03.1806
794. IR 22. Coburg Kassler vojín Maximus SIROWATKO Kruwinska Polsko 20 katolík svobodný bez vyčerpání 23.02.1806 21.03.1806
795. IR 12. Manfredini Kanila vojín Jakob FENISCHEK Walsdorf ? Morava 21 katolík svobodný bez vodnatelnost 16.03.1806 21.03.1806
796. IR 04. Deutchmeister Nachmann svobodník Joseph STUMPF Assemstatd Reich 26 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 22.03.1806
797. IR 56. Colloredo Wenz. vojín Balbo BETNARSKY Tarnopol Polsko 17 pravoslavný svobodný bez břišní tyfus 16.12.1806 22.03.1806
798. IR 21. Gemmingen vojín Daniel GONOVSKY Gullna Polsko 24 katolík svobodný bez úplavice 16.03.1806 22.03.1806
799. IR 12. Manfredini Mollo vojín Florian TAIBEKL Neustadt / Nové Město Morava 25 katolík svobodný bez úplavice 16.03.1806 22.03.1806
800. Vozatajstvo No 2 vojín Joseph SIKER Bilsdorf ? Čechy 23 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 22.03.1806
801. IR 12. Manfredini vojín Florian ZOLDA Orest ? Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 04.01.1806 23.03.1806
802. IR 50. Stain Dio vojín Mathias JANSCHER Augspach Oberöstereich 28 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 25.03.1806
803. IR 50. Stain Dio vojín Joseph STANGEL Kirchberg Oberöstereich 26 katolík svobodný bez vodnatelnost 23.01.1806 25.03.1806
804. IR 20. Kaunitz vojín Nepomuk KRAUSE Weisswasser / Bílá Voda Slezsko 22 katolík svobodný bez vyčerpání 05.01.1806 25.03.1806
805. IR 20. Kaunitz Schildknecht vojín Lorenz PROSIG Wildschütz / Vlčice Slezsko 26 katolík svobodný bez vyčerpání 12.02.1806 26.03.1806
806. Vozatajstvo No 2 vojín Joseph CZERNY Peschestgoeni ? Čechy 21 katolík svobodný bez vyčerpání 09.02.1806 26.03.1806
807. Vozatajstvo vojín Ignatz MÜLLER Lonitz ? Čechy 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 30.01.1806 26.03.1806
808. IR 12. Manfredini Liptai vojín Florian HAISLER Rossel ? Morava 24 katolík svobodný bez úplavice 16.03.1806 27.03.1806
809. IR 12. Manfredini Kamla vojín Michael GOWAL Tawitzko Halič 20 katolík svobodný bez břišní tyfus 21.03.1806 27.03.1806
810. IR 25. Spork Rud. vojín Peter SONDEK Puglatz Polsko 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 09.02.1806 24.03.1806
811. Hauptfeldspital fourier Ignatz DITTRICH Freivaldau / Jeseník Slezsko 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 28.03.1806
812. IR 24. Auersperg vojín Nezero GALLEMSO Sibolina ? Morava 19 katolík svobodný bez břišní tyfus 09.02.1806 28.03.1806
813. IR 12. Manfredini Wenke hudebník Franz LANGER Karlsberg Östereich 18 katolík svobodný bez břišní tyfus 27.03.1806 28.03.1806
814. IR 04. Deutchmeister Sentz vojín Georg STERN Edenburg ? Čechy 20 katolík svobodný bez úplavice 19.01.1806 29.03.1806
815. CR 6. Mack vojín Joseph KALS Reistadt / Kuřivody? Čechy 24 katolík ženatý bez úplavice 06.01.1806 29.03.1806
816. IR 38. Würtenberg Kollar vojín Jakob SCHIBOWSKY Spellessa Polsko 25 katolík svobodný bez vodnatelnost 07.03.1806 30.03.1806
817. NGI 14. Erstes Szekler vojín Johann AMBROSCH Nadoroschi Uhry 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 19.01.1806 31.03.1806
818. IR 50. Stain vojín Joseph WINDSPERGER Rusbach ? 24 katolík svobodný bez vyčerpání 19.01.1806 31.03.1806
819. IR 50. Stain regiment doct. Johann ZEHENTNER Feldkirch ? 54 katolík ženatý doktor břišní tyfus 09.03.1806 22.03.1806
820. IR 03. E.H. Karl Ludw. Hega vojín Lorentz KABELKA Skenosky ? Morava 23 katolík svobodný bez břišní tyfus 19.01.1806 01.04.1806
821. IR 20. Kaunitz Schriefa vojín Mathias ELLER Dittersdorf / Dětřichovice Slezsko 22 katolík svobodný bez vodnatelnost 14.02.1806 03.04.1806
822. Vozatajstvo No 2 vojín Johann DONNER Brannenberg Unter Östereich 25 katolík svobodný bez vyčerpání 09.02.1806 03.04.1806
823. IR 49. Kerpen vojín Franek ZEMBAK Potok Halič 22 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 04.04.1806
824. IR 25. Spork Rud. vojín Jakob WASNACZEK Belliczka Polsko 24 katolík svobodný bez úplavice 09.02.1806 05.04.1806
825. IR 22. Coburg vojín Alexa RUDNIK Losowka Vých. Halič 24 katolík svobodný bez břišní tyfus 08.04.1806
826. IR 55. Reuss - Greitz Hartuk vojín Martin HORZOK břišní tyfus 02.01.1806 08.04.1806
827. IR 38. Würtenberg Bartel vojín Simon METETSKY Zernigowa Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 05.03.1806 11.04.1806
828. IR 03. E.H. Karl Ludw. vojín Jensko JEDUBSKÝ Okowitz Polsko 20 katolík svobodný bez úplavice 12.04.1806
829. IR 55. Reuss - Greitz vojín Kassimir RETZKA Przybislawice Záp. Halič 20 katolík svobodný bez vodnatelnost 01.01.1806 13.04.1806
830. IR 20. Kaunitz vojín Johann KAITZ Wigstant ? Slezsko 21 katolík svobodný kožešník břišní tyfus 06.02.1806 13.04.1806
831. IR 35. E.H. Maxmilian vojín Stanistaus CHROSTEK Sprizorov Polsko 22 katolík svobodný bez břišní tyfus 23.01.1806 13.04.1806