×

Nový Přerov

Rok 1809 - úmrtí rakouského vojáka 

Zápis v církevní matrice sděluje:

Dne 18.srpna 1809 zemřel voják Johann Kellner, rodák z Pillersdorfu u Retzu (Rakousko). Skonal v domě č.p. 45 ve věku 26 let. Pohřben byl 20.8.1809, příčina úmrtí - střelen v bitvě u Wagramu skrz život (břicho) a zemřel na následky tohoto zranění. Pluk není znám jistě, píše se jen "nejspíše od arcivévody Karla“. 

Jeho ostatky zřejmě skončily na tehdejším římskokatolickém hřbitově.

Vzhledem k tomu, že celá armáda ustupovala přes Hollabrun ke Znojmu, mohlo by jít o vojáka 4. sboru podmaršálka Rosenberga (divizi pod ním velel shodou okolností i náš Radecký), který jediný ustupoval na Mikulov a až pak na západ ke Znojmu.