×

Holíč

Rok 1805 - úmrtí ruského důstojníka N. S. LuninaRuský důstojník Nikita Sergejevič Lunin, kornet 2. eskadrony Kavalergardského pluku (těžké gardové jezdectvo, součást carské gardy) zemřel na faře v Holíči 1.1.1806 ve věku pouhých 16 let. 

Tento mladičký chlapec byl těžce raněn v bitvě u Slavkova a na ústupu ho armáda musela zanechat v Holíči,  kam ustoupila za řeku Moravu. Jeho stav nedovoloval další cestu a tak jeho krátká životní pouť skončila právě zde, daleko od domova. Pohřben byl na místní hřbitov, kde dodnes stojí jeho pomník. Kdo ho původně postavil, to se neví. Jisté je pouze to, že pomník v roce 1845 nechala zrekonstruovat jeho sestra, Katarina von Uwaroff. Ve 20. století chátral, ale nyní byl ve spolupráci města a zástupců Ruské federace opraven a 1.2.2019 proběhlo jeho slavnostní znovuodhalení. 

V okolí Holíče v roce 1805 tábořili desetitisíce ruských i rakouských vojáků, kterým se podařilo ustoupit do Uher po slavkovské porážce. Nepobyli zde dlouho, nicméně ve zdejším kraji, tak jako zcela jistě po celé trase pochodu zpět do Ruska, muselo zůstat mnoho raněných a nemocných lidí. Do pátrání ve slovenských matrikách té doby jsme se zatím nepouštěli, ale máme to v plánu. Bez toho by seznamy obětí nebyly úplné...