×

Soběslav

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Soběslav - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? dítě Maria Anna dcera vojáka Frantisska WAČZEKA 7 dnů katolík psotník Táborské předm. 5 21.12.1798 23.12.1798
2. ? dítě Maria Anna dcera pomocníka Bartolomjeje TIKALA 8 katolík psotník Veselské předm. 47 03.04.1799 05.04.1799
3. IR 15. Oranien Wilh. Georg do 1802 dítě Henrich syn vojína Fritze KORNMÜLLERA 2 katolík psotník Veselské předm. 2 15.06.1799 17.06.1799
4. Zásobování - proviant dítě Jan syn ouředníka Jana LEBLA ? katolík po narození č.p. 48 24.06.1799 26.06.1799
5. ? dítě Wít syn vojáka Matieje NOWAKA 3 katolík psotník Veselské předm. 59 25.11.1799
6. ? dítě Frantisska dcera pensionovaného feldwebela Jozefa SEITČZE 4 katolík neštovice č.p. 142 02.01.1800
7. ? dítě Barbora dcera pensionovaného feldwebela Jozefa SEITČZE 2 katolík neštovice č.p. 142 17.01.1800
8. Francouzská armáda 14. IR leger zajatec - fousilier Dominique CHOUER Vemranetre Dept. L´Oise ? ? zemžel při transportu z Jindřichova Hradce do Soběslavy 29.06.1800
9. ? bývalý voják Antonín SLAWÍK 70 katolík horká nemoc č.p. 69 21.09.1800
10. ? žena Rosina CZIKANEK manželka vojáka 60 katolík horká nemoc Veselské předm. 48 22.12.1800
11. Vozatajstvo dítě Mathias syn vojáka Mathiase KRISSTOFA 2 týdny katolík psotník Veselské předm. 82 16.01.1801
12. Vozatajstvo dítě Maria dcera vojáka Mathiase KRISSTOFA 2 týdny katolík psotník Veselské předm. 82 16.01.1801
13. E.H.Karl legion - artilerie div.? vozataj Wenzl FISCHER Heinrichsgrün Elbogner kraj 29 katolík břišní tyfus č.p. 17 01.02.1801
14. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Petrus syn vojína Wenzela PAPRSCH 1 katolík záškrt Veselské předm. 6 22.09.1801
15. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anton syn vojína Antona RUNGERA 4 dny katolík psotník č.p. 145 01.04.1803
16. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn vrchního lékaře Franze LELLM 9 měsíců katolík zápal plic č.p. 100 15.02.1804
17. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Franz syn kaprála Dawida SCHLÖGELA 1,5 roku katolík úplavice Veselské předm. 73 04.04.1804
18. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Georg syn kaprála Mathiase ZIMMERMANNA 3 katolík psotník Táborské předm. 6 09.07.1804
19. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Barbara dcera nadporučíka Johanna Franze KUTSCHERY 7 měsíců katolík TBC č.p. 104 18.09.1804
20. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Joseph syn kaprála Johanna SAKELA 1,5 roku katolík úplavice č.p. 5 15.11.1804
21. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Franz syn kaprála Karla PEPPERA 2 měsíce katolík katar č.p. 123 30.03.1805
22. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johann syn kaprála Josepha TIBERYHO 1 katolík TBC Veselské předm. 3 03.03.1806
23. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Anton syn kaprála Sebastiana REISERA 7 dnů katolík psotník č.p. 5 05.03.1806
24. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Josepha dcera nadporučíka Johanna Franze KUTSCHERY 19 měsíců katolík zánět hrdla č.p. 104 19.08.1806
25. IR 54. Froon Jos. dítě Karl Joseph syn kaprála Martina RITSCHEKA 1,5 roku katolík psotník č.p. 101 09.08.1808
26. FAR ? dítě Joseph syn kanonýra Josepha KLEGNERA 4 katolík záškrt č.p. 54 18.11.1808
27. IR 54. Froon Jos. dítě Johann syn kaprála Franze DWORŽECHOWSKÉHO 22 týdnů katolík psotník Chlebow 2 07.02.1809
28. Landwehr ? vojín Mathias ČZERWAK ? katolík angína kasárna 20.11.1809
29. Landwehr ? vojín Franz BERNECTER ? katolík zánět kasárna 26.11.1809
30. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Anton GITSCH 25 katolík TBC č.p. 22 01.04.1810
31. IR 54. Froon Jos. kaprál Johann RUBITZ 30 katolík břišní tyfus kasárna 24.04.1810
32. IR 54. Froon Jos. dítě Franz syn granátníka Wenzela VOLESKYHO 6,5 roku katolík vodnatelnost kasárna 06.05.1810
33. IR 54. Froon Jos. dítě Dorotha dcera kaprála Matheuse WLČZEKA 1 katolík TBC kasárna 07.05.1810
34. IR 54. Froon Jos. dítě Joseph syn svobodníka Michaela WESTERMANNA 4 měsíce katolík psotník Veselské předm. 1 29.07.1811
35. ? dítě Franz syn vojína Franze REISINGERA 13 týdnů katolík psotník kasárna 06.10.1811
36. FAR 04. Unterberger Leop. kaprál Augustin SCHPATSCHEK 30 katolík tyfus dělostřelecké kasárna 18.03.1812
37. IR 54. Froon Jos. dítě Anna dcera vojína Franze KUBY 5 týdnů katolík psotník kasárna 10.01.1813
38. IR 54. Froon Jos. dítě Anton syn vojína Sebastiana BINDERA 4 katolík psotník kasárna 22.02.1813
39. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. od 1806 vojín Joseph LUKASCH Kladnik Morava 22 katolík utonutí kasárna 07.07.1814
40. ? pensionovaný plukovník Aloys GAUSE von HAHNBERG 76 katolík TBC č.p. 134 16.01.1815
41. IR 54. Froon Jos. 7. vojín Thomas REÜCHENAUER ? katolík ? kasárna 13.02.1815