×

Veselí nad Lužnicí

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Veselí nad Lužnicí - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? žena Žofie FABERA dcera vojáka Wojtecha HONA 64 katolík mrtvice č.p. 68 02.11.1798
2. IR 46. Neugebauer Franz rekrut Ján Balthazar HENZIG Nordlingen 18 protestant vnitřní zápal ? 27.04.1799
3. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Karolina Kateřina dcera wachtmeistra Jozefa BERGERA 3 měsíce katolík psotník č.p. 138 29.04.1799
4. FAR 01. Erstes Khellner dítě Katharina dcera kanonýra Jana Jelínka 1,5 roku katolík neštovice ? 14.11.1800
5. E.H.Karl legion ? vojín Jan LYSSKA 18 katolík horká nemoc č.p. 102 11.02.1801
6. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Wojtech syn Barbory dcery mušketýra Mateje HRADA 3 měsíce katolík psotník č.p. 91 12.07.1801
7. IR 10. Keühl Carl do 1802 dítě Johanna dcera vojaka France RIBITZANA 9 dnů katolík psotník č.p. 112 08.10.1801
8. FAR 03. Drittes žena Anna Kateržina manželka pensionovaného kapitanporučíka Philippa PIETERMANNA 61 katolík vodnatelnost č.p. 20 04.09.1802
9. FAR 04. Viertes Czeidler dítě Franc syn kaprála Josepha FRIDRICHA 9 měsíců katolík psotník č.p. 112 22.01.1803
10. FAR 04. Viertes Czeidler dítě Ewa dcera kaprála Josepha FRIDRICHA 2,5 roku katolík vodnatelnost č.p. 112 19.02.1803
11. IR 10. Anspach Alex. dítě Marjána dcera vojáka Martina PETEUSE 11 dnů katolík psotník č.p. 102 22.05.1803
12. FAR 02. Zweytes invalida kaprál Waclaw SAMTSCHEK 73 katolík zánět č.p. 138 28.05.1803 30.05.1803
13. FAR ? dítě Marjana dcera Marjany dcery zemřelého kanonýra Mateje WIMAZALA 14 dnů katolík psotník č.p. 139 01.07.1803
14. FAR 04. Viertes Haltmayer dítě Anna Augustina dcera kanonýra Mateje LENHARDTA 1 katolík neštovice ? 23.12.1803
15. FAR 04. Unterberger Leop. od 1804 Haltmayer dítě Ignatius syn kanonýra Jana HUSLA 11 týdnů katolík psotník č.p. 144 14.01.1804
16. FAR 02. Schwarzinger od 1804 žena Anna vdova po pensionovaném kaprálu Waclawu SAMTSCHEKU 56 katolík TBC č.p. 138 03.06.1804
17. FAR 04. Unterberger Leop. od 1804 Haltmayer dítě Anna dcera oberkanonýra Tomasse KRASSERA 4 měsíce katolík psotník č.p. 144 30.09.1804
18. IR 10. Anspach Alex. dítě Kateržina dcera vojáka Martina PETRUŠE 6 týdnů katolík psotník č.p. 41 02.10.1804
19. FAR 04. Unterberger Leop. od 1804 Haltmayer dítě Maria Barbora dcera kanonýra Tomasse WASSERBURGA 1 katolík psotník č.p. 144 04.03.1805
20. FAR 04. Unterberger Leop. Haltmayer dítě Jan syn oberkanonýra Mateje LINHARDTA 4 měsíce katolík psotník č.p. 144 29.04.1805
21. FAR 04. Unterberger Leop. 3. dítě Martin syn kaprála Augustína BÖHMA 3 měsíce katolík zarděnky č.p. 91 27.01.1806
22. FAR 03. Rouvroy invalida Prokop POKORNÝ 70 katolík TBC č.p. 66 28.05.1806
23. 2. Garnison regiment ? bývalý voják Matiej HERRADT 60 katolík horkost na prsou č.p. 138 05.11.1806
24. ? dítě Prokop syn Mariany dcery zemřelého vojáka invalidy Mateje BRADA 2,5 roku katolík chřadnutí č.p. 138 27.03.1807
25. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 Peti dítě Kateržina dcera vojáka Martina PETRUSSE 22 týdnů katolík neštovice č.p. 37 21.04.1807
26. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 dítě Winzenc syn vojáka Franze WOLFA 3 katolík neštovice č.p. 163 26.05.1807
27. IR 10. Mittrowsky Ant. od 1806 dítě Karl syn vojáka Franze WOLFA 1,5 roku katolík neštovice č.p. 163 09.06.1807
28. FAR 01. Schuhay Franz dítě Jan syn invalidy Karla HRUBEJE 1 měsíc katolík psotník č.p. 61 16.06.1807
29. ? žena Anna vdova po vojáku invalidu Janu RATITRU 75 katolík vodnatelnost č.p. 115 11.09.1807
30. Landwehr dítě Prokop syn kaprála Jana SWOBODU 9 měsíců katolík kašel č.p. 153 27.03.1809
31. FAR 01. Schuhay Franz invalida Karel HRUBEJ 60 katolík žloutenka č.p. 61 14.04.1809
32. FAR 04. Unterberger Leop. Raab dítě Jakub syn kanonýra Jakuba SCHNELTZERA 2 katolík záškrt ? 22.04.1809
33. Feldjäger - Divisionen 1. myslivec Joseph AUX 34 katolík tyfus na pochodu 05.06.1809
34. NGI 12. Deutschbanatisches vojín Peter PETAJANTO Mihaoj Banat 36 katolík přivezen mrtev na pochodu 05.06.1809
35. IR 10. Mittrowsky Ant. invalida Tomass ČZERNJ 63 katolík TBC ? 13.06.1809
36. IR 54. Froon Jos. 4. vojín Ondrej ESTL 23 katolík zánět střev č.p. 112 19.01.1810
37. IR 10. Mittrowsky Ant. Weys dítě Josefa dcera vojáka Kasspara TRUHLAŘE 2 katolík psotník č.p. 111 05.02.1810
38. IR 54. Froon Jos. 4. dítě Marye dcera kaprála Ferdinanda MEDERA 1 katolík neštovice č.p. 113 25.02.1810
39. IR 54. Froon Jos. 4. žena Kateržina manželka vojína Jana NOWOTNYHO 20 katolík horká nemoc č.p. 112 06.03.1810
40. IR 54. Froon Jos. invalida Franz TIBITANZL 55 katolík horká nemoc ? 09.04.1810
41. IR 47. Kinsky Fr. do 1805 bývalý adjutant Christian Jindřich LÖFFLER Hermansgrün Reich 53 katolík tabákový dozorce břišní tyfus ? 04.05.1810
42. IR 54. Froon Jos. Kollin dítě Jan syn vojína Jana KEITLERA 11 týdnů katolík psotník ? 05.08.1810
43. FAR 01. Schuhay Franz dítě Franz syn zemřelého invalidy Karla HRUBÉHO 2 katolík psotník ? 04.10.1810
44. IR 54. Froon Jos. Ssorf dítě Karel syn vojáka Tomasse PECHLARA 2 měsíce katolík neštovice č.p. 111 04.01.1811
45. IR 54. Froon Jos. Dewoy dítě Theresie dcera vojáka Jana RANDLA 9 měsíců katolík záškrt č.p. 111 18.03.1811
46. IR 54. Froon Jos. Dewoy dítě Karolina dcera vojáka France TOMANA 2,5 roku katolík záškrt č.p. 111 11.04.1811
47. IR 54. Froon Jos. Ssorf dítě Marye dcera kaprála Pawla LEGLA 3 týdny katolík psotník ? 18.04.1811
48. IR 54. Froon Jos. Dewoy dítě Jan syn kaprála Henricha HERMANNA 13 dnů katolík psotník č.p. 112 02.07.1811
49. FAR 04. Unterberger Leop. 3. dítě Anna dcera kaprála Augustina BÖHMA 1 katolík psotník č.p. 112 24.03.1812
50. IR 54. Froon Jos. dítě Anna dcera nadporučíka France HRIDLA 3 katolík spála č.p. 164 17.12.1813
51. IR 54. Froon Jos. kadet kaprál Franz SPAL syn hospodského a měšťana ve Veselí Jana SPALA 17 katolík horká nemoc č.p. 131 24.12.1813
52. FAR 02. E.H. Maximilian žena Anna KESLEROWA vdova po kanonýru 78 katolík mrtvice č.p. 54 11.07.1814
53. IR 60. Gyulay Ign. 18. vojín Waclaw ADAMEK Mladá Boleslav 38 katolík ? ? 08.01.1815