×

Domažlice

zápis v matrikách - 1798-1814
Zemřelé vojenské osoby

Domažlice - zápis v matrikách - 1798-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Zásobování - proviantní oddíl žena Kateržina vdova po pekařském mistru Janu Jiržim HOLLIM 67 katolík vodnatelnost č.p. 167 14.01.1798 16.01.1798
2. Zásobování - proviantní oddíl dítě Magdalena dcera pekařského pomocníka Josepha OBALILA 6 měsíců katolík neštovice č.p. 157 12.08.1799 14.08.1799
3. ? žena Kateržina vdova po invalidním vojáku v Praze Wojtiechu DAUBRAWOVI 77 katolík mrtvice č.p. 51 03.07.1801 05.07.1801
4. Freycorps myslivec Waczlaw AUGR 18 katolík TBC č.p. 24 09.05.1802 11.05.1802
5. ? žena Zuzana vdova po inwalidním vojáku Pawlu MACHU 61 katolík horká zimnice č.p. 74 03.09.1802 05.09.1802
6. Cordon Commando žena Suzana vdova po kordonistu Wojtiechu HELLERU 60 katolík spadnutí mysli č.p. 86 17.10.1802 19.10.1802
7. ? dítě Kateržina dcera vojáka Jakuba SSLAGSE 11 týdnů katolík psotník Horní předm. 31 02.06.1798 04.06.1798
8. IR 35. Wenkheim Franz od 1793 dítě Anna dcera vojáka Ondřeje FOŘTA 1 katolík neštovice Horní předm. 23 20.08.1799 22.08.1799
9. IR 35. Wenkheim Franz od 1793 dítě Anna dcera vojáka Havla NOWAKA 6 měsíců katolík psotník Horní předm. 40 17.08.1800 19.08.1800
10. IR 35. Wenkheim Franz dítě Maria dcera vojáka Ondřeje FOŘTA 7 katolík psotník Horní předm. 47 15.09.1800 17.09.1800
11. IR 35. Wenkheim Franz dítě Jan syn vojáka Wawřince PRANTLA 5,5 roku katolík psotník Horní předm. 47 12.11.1800 14.11.1800
12. ? bejvalý voják bez penze Martin FAGFR 90 katolík píchání Dolní předm. 34 09.02.1799 11.02.1799
13. ? invalida bejvalý voják Jan SCHWARTIZENGERGR 65 katolík náhlá mrtvice Dolní předm. 40 16.06.1799 18.06.1799
14. ? bejvalý svobodník Pawel KREGR 82 katolík plicní vodnatelnost Dolní předm. 67 29.06.1799 01.07.1799
15. IR 35. Wenkheim Franz dítě Anna dcera vojáka Jiřího ČZEPIČZKY 2 dny katolík psotník Dolní předm. 38 17.09.1800 19.09.1800
16. DR 6. Coburg Friedr. invalida bejvalý voják Antonín URBAN 60 katolík TBC Dolní předm. 38 21.09.1801
17. IR 35. Wenkheim Franz dítě Jan syn vojáka Waczlawa PRASSILA 7 katolík neštovice Týnské předm. 44 14.06.1799 16.06.1799
18. ? dítě Franz syn sanytrníka Martina NAHLÍKA 2 katolík otok žaludku Týnské předm. 2 27.12.1801 29.12.1801
19. ? dítě Josef syn invalidního vojáka Daniela BIELOHRAČZKÝHO 9 měsíců katolík neštovice Bezděkovské předm. 8 16.06.1799 18.06.1799
20. Vozatajstvo bývalý vojín Jirzji NOWAK 23 katolík dušnost TBC Bezděkovské předm. 9 06.10.1802 08.10.1802
21. Chv.LR 6. Rosenberg dítě Joseph syn wachtmeistera Friedrich WAGNERA 8 katolík zarděnky č.p. 38 16.06.1805
22. DR 6. Coburg Friedr. žena Elisabeth manželka kaprála Josepha BERTOLTINGERA 68 katolík úraz č.p. 67 27.05.1807
23. IR 29. Wallis Oliv. děti Michal a Marie děti propuštěného vojáka Johanna KRASLA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 87 18.01.1808
24. IR 09. Czartoryski Adam žena Crescentia vdova po nadporučíku Josephu ? 51 katolík ? č.p. 117 30.01.1808
25. IR 29. Wallis Oliv. muž Johann syn propuštěného vojáka Jakoba KRASLA 22 katolík TBC č.p. 78 09.09.1808
26. IR 18. D´Aspre Const. 1809 vojín Franz WEITZ 26 katolík mistr tkadlec černý tyfus č.p. 133 21.08.1809
27. IR 35. E.H. Johann Nepom. 1807 dítě Norbert syn zemřelého vojáka Georga ERNESTA 4,5 roku katolík zarděnky č.p. 86 28.07.1810
28. Kinsky ? dítě Wenzl Joseph syn propušt. Wachtmeistera Alexandra PRASCHILA 8 dnů katolík psotník č.p. 143 06.12.1811
29. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Wenzl WESSELY Konsperg 26 katolík chrlení krve č.p. 163 03.04.1812
30. IR 35. Argentau Eug. 1809 dítě Johanna dcera propuštěného vojáka Petera SCHIMANEKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 86 12.05.1812
31. Cordon Commando žena Elisabetha vdova po bývalém kordonistu Lorentzu FIESCHERU 55 katolík TBC č.p. 132 02.08.1812
32. IR 35. Argentau Eug. 1809 vojín Joseph LUDWIK 23 katolík chrlení krve č.p. 169 17.02.1813
33. IR 22. Coburg Friedr. od 1802 žena Anna dcera propuštěného vojáka Josepha CHRAMOSTU 19 katolík otok č.p. 53 08.03.1813
34. Landwehr dítě Franz syn landwehristy Jahonna BUSCHERA 1 katolík punčochář psotník č.p. 124 28.08.1813
35. Cordon Commando vojín Georg WESSELY 30 katolík zápal plic č.p. 97 18.10.1813
36. IR 29. Wallis Oliv. děti Wenzl a Magdalena děti vojína Thomase KOWAŘZIKA 17 dnů katolík psotník č.p. 42 02.09.1814
37. Landwehr dítě Katharina dcera landwehristu Martina SCHWAINARA 1 katolík měšťana psotník č.p. 162 28.10.1814
38. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 dítě Augustin syn vojína Augustina ERTLA 9 týdnů katolík psotník Horní předm. 50 18.10.1805
39. IR 35. E.H. Johann Nepom. od 1807 žena Dorotha manželka Augustina ERTLA 28 katolík mrtvice Horní předm. 50 20.01.1808
40. IR 35. E.H. Johann Nepom. od 1807 dítě Fridrich syn propuštěného vojáka Jakoba STRIESLA 4 týdny katolík psotník Horní předm. 16 23.06.1808
41. Hulánsky sbor ? dítě Augustin syn kaprála Michaela WORLOWKÝHO 1 den katolík psotník Horní předm. 58 09.06.1809
42. Hulánsky sbor ? 4. dítě Franz syn vojína Johanna PRIGNERA 1 katolík psotník Horní předm. 28 12.09.1809
43. IR 35. Argentau Eug. od 1809 dítě Dorotha dcera zemřelého bývalého vojína Georga STRŽELCE 1,5 roku katolík TBC Horní předm. 30 13.08.1811
44. IR 35. Argentau Eug. od 1809 bývalý vojín Johann MUSIN 50 katolík chrlení krve Horní předm. 65 01.07.1813
45. ? invalida František WINTER 70 katolík horké píchání v boku Dolní předm. 15 27.02.1803
46. IR 35. H. Rain. Modena od 1802 dítě Johann syn vojína Wenzela RIBINA 3 dny katolík psotník Dolní předm. 72 24.06.1803
47. Cordon Commando žena Anna vdova po kordonistovi Johannu ZASTAUPILU 66 katolík TBC Dolní předm. 47 09.07.1803
48. FAR ? žena Magdalena vdova po kanonýru Jakobu ZACHOWALU 60 katolík zánět Dolní předm. 74 21.09.1803
49. IR 10. Anspach Alex. 1802 dítě Anna Maria dcera vojína Wenzela RIBINA 13 dnů katolík psotník Dolní předm. 72 13.08.1804
50. Cordon Commando dítě Jakob syn vojína Fridricha JUNGA 9 týdnů katolík psotník Dolní předm. 24 16.10.1804
51. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 dítě Bartholomeus syn vojína Johanna ZYMU 20 týdnů katolík psotník Dolní předm. 72 16.06.1807
52. IR 35. Wenkheim Franz od 1793 dítě Anna dcera zemřelého vojína Johana KOUKLA 2 katolík TBC Dolní předm. 9 12.04.1810
53. IR 35. Argentau Eug. od 1809 dítě Wilibald syn vojína ševce Josepfa AULIKA 2 dny katolík psotník Dolní předm. 66 31.01.1813
54. DR 6. Coburg Friedr. do 1799 žena Maria vdova po vojínu Michaela MITROWITZE 80 katolík TBC Dolní předm. 1 13.11.1813
55. ? dítě Galleus syn vojína invalidy Mathiase ZDANOWETZE 2,5 roku katolík spalničky Dolní předm. 60 27.12.1813
56. Landwehr dítě Johann syn landwehristy Johanna LEMINGERA 9 měsíců katolík psotník Dolní předm. 33 24.01.1814
57. IR 22. Coburg Friedr. žena Anna vdova vojína Bartholomeuse WOSCHENPELTZE 65 katolík horké píchání v boku Týnské předm. 39 27.02.1803
58. IR 22. Coburg Friedr. invalida Johann HEINDL 79 katolík stáří Týnské předm. 46 08.06.1804
59. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 dítě Michael syn vojína Jakoba KRALOWETZE 1,5 roku katolík psotník Týnské předm. 65 08.12.1805
60. IR 36. Kollowrat Carl dítě Wenzl syn vojína Thomase KLEMENTA 2 katolík zarděnky Týnské předm. 57 14.02.1806
61. ? žena Christína manželka bývalého vojáka Paula KOKOSSKU 40 katolík zánět jater Týnské předm. 44 06.03.1811
62. DR 6. Coburg Friedr. do 1799 invalida Kaspar DUBA 52 katolík zápal plic Týnské předm. 63 23.03.1814
63. IR 35. Argentau Eug. od 1809 dítě Maria dcera vojína mistra krejčího Johanna CZYBULKY 3 měsíce katolík psotník Týnské předm. 26 04.04.1814
64. DR 6. Coburg Friedr. do 1799 žena Anna vdova trumpetisty Josepha SCHMIDTA 57 katolík vodnatelnost Týnské předm. 47 27.10.1814