×

Klenčí pod Čerchovem

zápis v matrice - 1800-1814
Zemřelé vojenské osoby

Klenčí pod Čerchovem - zápis v matrice - 1800-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 15. Oranien Wilh. Georg vojín Jakob TAUBER Solothurn Schweiz 16 katolík svobodný ? ? 14.02.1800
2. Cordon Commando 2. vojín Johann BENDA 58 katolík TBC č.p. 61 05.11.1800
3. IR 38. Würtenberg kaprál Mattheus SCHAUTZ Hieben Baden 26 evangelík tyfus č.p. 22 01.05.1801
4. Cordon Commando 2. vojín Maxmilian SPEYERL 28 katolík TBC Domawa 14 07.02.1803
5. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 žena Maria Elisabetha manželka svobodníka Ferdinanda PROSCHARTHA 28 protestant TBC Postřekov 1 23.11.1804
6. IR 35. Argentau Eug. od 1809 vojín Johann SCHLECHTA 28 katolík TBC Domawa 31 09.05.1809
7. IR 35. Argentau Eug. od 1809 granátník Peter RUHLAND 25 katolík zánět žaludku Nepomuk 6 29.09.1810
8. FAR - vozatajstvo reserve vojín Johann BUCHTA 28 katolík utonutí, spadl doma do studny Postřekov 33 21.03.1814
9. IR 36. Kollowrat Carl vojín Franz BRACHTA Aujezd Rakovnicko 24 katolík úplavice Klenčí 93 21.05.1814