×

Blovice

zápis v matrikách - 1801-1815
Zemřelé vojenské osoby

Blovice - zápis v matrikách - 1801-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? dítě Jan LEVEG syn vojáka 3 měsíce katolík psotník č.p. 58 28.11.1801
2. ? dítě Matej syn vojáka Wáclawa HACHANDU 9 měsíců katolík psotník č.p. 36 14.11.1802
3. IR 35. H. Rain. Modena od 1802 vojín Jan FIALLA 22 katolík souchotiny Myť č.p. 8 15.03.1803
4. ? dítě Jozef LERENZ syn vojáka 1 katolík spála č.p. 56 26.02.1806
5. ? vojín Matej FREJT Štítov 23 katolík horká nemoc Štítov č.p. 13 30.03.1810
6. IR 35. Wenkheim Franz dítě Jozefa dcera invalidu a nádeníka Jana LEWYHO 12 dnů katolík psotník č.p. 54 12.11.1810
7. IR 35. Wenkheim Franz dítě Jan syn invalidu a řezníka Jana TREXLER 2,5 roku katolík záškrt č.p. 21 06.12.1810
8. ? vysloužilý voják Jan BAURA 25 katolík otok Smederov č.p. 29 11.12.1810
9. DR 4. Levenehr vojín Matej KARLÍK syn Frantisseka KARLIKA 18 katolík horká nemoc Boušov č.p. 12 13.08.1811
10. IR 25. De Vaux Thiery od 1809 dítě Jozef syn vojína Jozefa FIGALA 12 týdnů katolík psotník Hradiště č.p. 15 18.08.1811
11. Vrchní generálquartyrmistr štab ? dítě Anna dcera pensionovaného vrchního vozataje Jana ČZAPKA von FIGALA 2 katolík psotník Lhotka č.p. 4 16.12.1811
12. IR 35. Wenkheim Franz dítě Matej syn invalidu, měšťana punčocháře Frantisska HOFMANA 2 katolík souchotiny č.p. 115 07.01.1812
13. IR 25. De Vaux Thiery vojín Jan MARTINEK 22 katolík horká zimnice Zdíreč č.p. 25 19.01.1812
14. Vrchní generálquartyrmistr štab ? dítě Alžbeta dcera pensionovaného vrchního vozataje Jana ČZAPKA von FIGALA 12 katolík úplavice Lhotka č.p. 4 23.01.1812
15. CR 8. Hohenzollern- Hech. Fried. dítě Jan syn vojína Mateje BOLWYNA 19 týdnů katolík psotník Strukaře č.p. 17 25.01.1812
16. Vrchní generálquartyrmistr štab ? dítě Antonjin syn pensionovaného vrchního vozataje Jana ČZAPKA von FIGALA 5 týdnů katolík psotník Lhotka č.p. 4 27.12.1812
17. IR 35. Argentau Eug. od 1809 dítě Jan Evangelista syn vojína Adama FEICHTLA 5 týdnů katolík psotník Vlčtejn č.p. 17 02.02.1812
18. IR 35. Argentau Eug. od 1809 dítě Anna dcera vojína Adama FEICHTLA 1 katolík psotník Vlčtejn č.p. 17 14.02.1812
19. IR 54. Froon Jos. od 1805 dítě Magdalena dcera vojáka Jakuba KOWAŘÍKA 1,5 roku katolík psotník Štítov č.p. 17 16.02.1812
20. ? dítě Marya dcera vojáka Wawřince FIGALU 1,5 roku katolík neštovice Smederov č.p. 13 30.04.1812
21. ? dítě Frantissek syn vysloužilého ranhojiče Domynika ANDRESSKA 8 dnů katolík psotník č.p. 60 20.05.1812
22. IR 35. Argentau Eug. od 1809 dítě Waczlaw syn invalidy Simona BOČEKA 3 katolík neštovice Zdomyslice č.p. 14 27.05.1812
23. IR 35. E.H. Maxmilian Josef do 1807 invalidní svobodník Jakub TRDLÍN 56 katolík souchotiny Laurawa č.p. 18 08.06.1812
24. ? žena Barbara dcera zemřelého vojína Tomasse POHANKU 18 katolík píchání Kočenice č.p. 9 22.06.1812
25. Landwehr dítě Barbora dcera landwehristu a krejčího Waclawa SSAFAŘEKA 4 dny katolík psotník č.p. 112 13.07.1812
26. CR 3. Herzog Albert dítě Rosalye dcera invalidy Frantisseka PŘIKESZEKA 1,5 roku katolík psotník č.p. 33 25.07.1812
27. IR 35. Argentau Eug. dítě matej syn vojína a řezníka Mateje WAGNERA 3 dny katolík psotník č.p. 121 19.09.1812
28. Od pikenéřů ? (pozn. asi huláni) dítě Anna dcera vojína a zedníka Andreje PEDALA 3 měsíce katolík psotník Hubti č.p. 11 24.12.1812
30. IR 35. H. Rain. Modena do 1803 dítě Walentyn Wacslaw syn invalidy Walentyna FRANKEWYČE 3 dny katolík psotník Ždiar č.p. 16 17.04.1813
31. IR 35. E.H. Maxmilian Josef do 1807 invalida Frantissek KUCHYNKA 38 katolík hajný zimnice Kamensko č.p. 142 04.06.1813
32. IR 35. Argentau Eug. žena Magdalena manželka pension. vrchního ranhojiče Antonjína ERNSTA 76 katolík věkem Hradiště č.p. 78 31.07.1813
33. Landwehr ? dítě Jan syn ladwehristu a pekaře Jana CZYLERA 7 týdnů katolík psotník č.p. 29 07.09.1813
34. IR 25. De Vaux Thiery od 1809 dítě Wacslaw syn vojína a pacholka Wacslawa TESAŘE 1,5 roku katolík katar Hradiště č.p. 28 25.09.1813
35. ? vysloužilý voják Ondřej PALDERA 47 katolík podruh souchotiny Kočenice č.p. 30 30.09.1813
36. IR 35. Argentau Eug. invalida Jan TREXLER 55 katolík řeznický mistr zlatá žíla č.p. 21 07.10.1813
37. Landwehr ? dítě Maria dcera landwehristu Josefa BECŽWAŘE 3 týdny katolík psotník Ždiar č.p. 26 29.10.1813
38. FAR 01. Schuhay Franz dítě Frantissek syn obrkanonýra invalidu a soukeníka Wacslawa JEDLIČKY 1 katolík psotník č.p. 112 19.11.1813
39. IR 35. Wenkheim Franz pensionovaný vrchní lékař Antonjín ERNST 73 katolík zápal plic Hradiště 67 10.12.1813
40. IR 10. Reisky, Franz. dítě Jan syn vojína Karla FRENSLA 1 katolík kašel č.p. 4 10.12.1813
41. IR 35. Wenkheim Franz dítě Jan syn vojína invalidu Tomasse MASSIKA 3 katolík úplavice Ždírec 15 20.12.1813
42. CR 3. Herzog Albert dítě Anna dcera invalidy hajného Frantisseka PŘIKESZEKA 12 katolík psotník Kamensko č.p. 133 08.02.1814
43. ? dítě Maria dcera vysložilého vojáka a podruha Michala FIGALA 6 měsíců katolík psotník Smederov č.p. 8 08.03.1814
44. IR 35. Wenkheim Franz dítě Anna dcera vojína Mateje WAGNERA 6 měsíců katolík psotník č.p. 124 16.04.1814
45. Landwehr ? dítě Ignac syn landwehristu a krejčího Frantisseka MASAŘÍKA 1 katolík psotník č.p. 107 09.08.1814
46. Vrchní generálquartyrmistr štab ? pensionovaný vrchní vozataj Jan ČZAPEK von FIGALA 57 katolík zánět Lhotka č.p. 5 28.08.1814
47. IR 25. De Vaux Thiery dítě Anna dcera vojáka a krejčího Jana CHMELÍKA 3 katolík nádor Wildssice č.p. 31 22.12.1814
48. CR 10. Mack 1793 žena Anna manželka invalidy Jakuba MATAUSSEKA 64 katolík otok Lhota č.p. 10 20.04.1815
49. Landwehr ? dítě Jozef syn landwehristu Ssimona KROUPY 3 katolík psotník Kočenice č.p. 16 20.04.1815
50. IR 25. De Vaux Thiery dítě Maria dcera invalidy Jana MAREKA 6 měsíců katolík psotník č.p. 96 05.08.1815
51. Landwehr ? dítě Matej syn landwehristu a obecního pastýře Wacslawa DUSSPERGA 17 dnů katolík psotník Wildssice č.p. 5 08.08.1815
52. Landwehr ? dítě Anna dcera landwehristu a podruha Jozefa STETKY 6 měsíců katolík psotník Lannow č.p. 16 05.09.1815
53. IR 25. De Vaux Thiery dítě Jan syn invalidy Jana CHWOJKY 6 měsíců katolík psotník Zdemyslice č.p. 20 05.12.1815