×

Plzeň město - svobodní a vojáci

zápis v matrice - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Plzeň město - svobodní a vojáci - zápis v matrice - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Vincenc ? žena Kateřina vdova po vojenském krejčím Wojtiechu ULLBERTU 20 katolík vodnatelnost město 45 07.06.1798
2. IR 35. Brentano Ant. do 1793 dítě František syn padlé osoby Kateřiny dcery bývalého vojáka Ssimona ZEDRA 2 katolík psotník za Novou branou 13 08.06.1798
3. Proviantní úřad žena Johanna manželka písaže Filipa von FABRIS 31 katolík po porodu náhlý vnitřní krvotok, náhle zemřela město 199 31.01.1800
4. ? dítě Frantissek syn vojenské vdovy Kateřiny PESTOWE 8 dnů katolík psotník město 36 31.08.1799
5. Vojenská pekárna dítě Walentin syn vojenského pekaře Benedykta ROHRA 1,5 roku katolík neštovice město 224 17.09.1799
6. Vojenská pekárna dítě Jan syn vojenského pekaře Benedykta ROHRA 2,5 roku katolík neštovice město 224 18.09.1799
7. FAR ? vysoce urozená slečna Frantisska dcera zemřelého majora dělostřelectva Matieje z WILTSCHKU 78 katolík velký věk město 104 01.10.1799
8. ? dítě Kateřina dcera bývalého vojáka Matieje BILYHO 16 týdnů katolík neštovice město 16 09.04.1800
9. ? dítě Waclaw syn Kateřiny LEDEROWÉ padlé vojenské osoby 2 katolík psotník za Novou branou 13 04.08.1800
10. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 dítě Magdalena dcera vojáka Jozefa MASTNÝHO 2 týdny katolík psotník město 83 15.08.1800
11. ? dítě Frantissek syn Doroty MENGLOVY padlé vojenské osoby 4,5 roku katolík dusný kašel město 89 14.12.1800
12. ? dítě Anna dcera Kateřiny RUKOWY padlé vojenské osoby 17 týdnů katolík psotník za Malou branou 61 20.01.1801
13. Střelecký sbor ? vrchní myslivec Karel NUNE 22 katolík student nádor v mozku město 6 27.06.1801
14. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 dítě Ondřej syn vojáka Frantisseka SCHÜTZENMEISTERA 16 týdnů katolík psotník za Malou branou 26 28.07.1801
15. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 dítě Marye dcera vojína Wawřince FIALU 1,5 roku katolík neštovice za Malou branou 10 30.07.1801
16. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 bývalý hudebník Jan FALERYAN 78 katolík souchotiny město 172 01.10.1801
17. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 dítě Urssula dcera invalidního kaprála Jiřího REJANA 3 měsíce katolík psotník město 279 06.01.1802
18. ? žena Anna dcera zemřelého bývalého vojáka Jana BERÁNKA 28 katolík zánět za Novou branou 27 17.03.1802
19. Zásobovací oddíl žena Alžbeta UNGERMANNOWA vdova po zásobovacím důstojníku 80 katolík plicní nedostatečnost město 237 19.03.1802
20. ? dítě Jan syn pens.hauptmana Karla LOGDMANNA von AUEN 3 měsíce katolík psotník město 25 24.07.1802
21. ? žena Ewa SSPOROWA vdova po vojáku 92 katolík velký věk město 132 31.07.1802
22. IR 35. H. Rain. Modena od 1802 dítě Jan syn bývalého vojáka Matěje JAKUPEKA 20 týdnů katolík psotník město 126 04.08.1802
23. IR 35. H. Rain. Modena od 1802 invalida bývalý feldwebel Mates KALLINA 71 katolík souchotiny město 163 01.07.1803
24. ? žena Anna FITZEREITKA vojenská vdova 53 katolík z trávení město 264 22.07.1803
25. ? pensionovaný major Leopold baron von SCHERENDING 63 katolík vnitřní zápal město 263 06.09.1803
26. ? dítě Joseffa dcera bývalého vojáka Jana TRINGLERA 4 týdny katolík psotník za Malou branou 8 18.10.1803
27. ? dítě Barbora dcera vojáka Wyta BARTOWSKYHO 1 katolík záškrt město 219 25.10.1803
28. ? dítě Frantissek syn vojáka Jozefa KULLISSEKA 3 týdny katolík psotník za Malou branou 30 03.03.1804
29. ? dítě Baroloměj syn bývalého vojáka Wawřince JANKU 2 katolík z trávení město 125 09.03.1804
30. ? dítě Ignatz syn vojáka Wojtecha NIEMETSCHEKA 6 dnů katolík psotník za Malou branou 17 25.04.1804
31. ? dítě Petr syn vojáka Martina FITZTHUMA 4 týdny katolík psotník město 264 08.06.1804
32. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 bývalý hudebník Jan AKSTUS 34 katolík souchotiny vedle Malé brány 22 03.09.1804
33. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 bývalý poručík Hubertus RAUSH 60 katolík vnitřní zápal město 266 09.10.1804
34. ? propuštěný voják Gottfried WÜNSCH 42 katolík souchotiny za Malou branou 27 22.12.1804
35. ? dítě Anna dcera bývalého vojáka Gotloba SCHUBERTA 4 měsíce katolík psotník město 320 22.02.1805
36. Od zdejšího regimentu ? invalida bývalý führer Daniel BAYERDORF 66 katolík souchotiny město 116 04.04.1805
37. ? Quesnoy žena Anna manželka granátníka Ssymona KUDERNU 28 katolík souchotiny za Malou branou 5 01.05.1805
38. ? dítě Catharina dcera vojáka Jana MARTINEKA 3 katolík psotník za Novou branou 23 20.01.1806 22.01.1806
39. ? bývalý voják Martin SCHWANDA 69 katolík velký věk město 231 24.02.1806 26.02.1806
40. ? žena Catharina BAUROWA vdova po vojáku 62 katolík studený zápal za Pražskou branou 3 02.04.1806 04.04.1806
41. ? žena Anna vdova po vojáku Janu WILHOLMU 44 katolík studený zápal za Pražskou branou 47 26.04.1806 28.04.1806
42. ? pensionovaný major Joachim WINKLER 66 katolík vnitřní zápal město 203 02.08.1806 04.08.1806
43. ? žena Alžbeta KAILOWA vdova po furýrovi 69 katolík zánět město 268 29.09.1806 01.10.1806
44. Zásobovací oddíl dítě Joseph syn zásobovacího důstojníka Josepha CRAMERIUSE 10 týdnů katolík psotník město 243 14.02.1807 16.02.1807
45. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Jan syn vojáka Josepha KULISCHE 3 katolík spála za Malou branou 43 17.02.1807 19.02.1807
46. IR 35. E.H. Maxmilian Josef dítě Theresia dcera feldwebela Jana PEITNERA 14 týdnů katolík psotník město 209 27.02.1807 01.03.1807
47. IR 35. E.H. Johann Nepom. od 1807 dítě Symon syn vojáka Frantisseka RUBISSE 2 katolík vnitřní zápal město 41 18.03.1807 20.03.1807
48. IR 35. E.H. Maxmilian Josef bývalý flétnysta Fridrich SCHELMANN 27 katolík z travení za Novou branou 2 04.05.1807 06.05.1807
49. IR 35. E.H. Maxmilian Josef bývalý führer Franz SCHEUER 34 katolík souchotiny město 86 09.05.1807 11.05.1807
50. Zásobovací oddíl dítě Jan syn nadporučíka Frantze WOITECHA 30 minut katolík slabost město 242 06.06.1807 08.06.1807
51. IR 35. E.H. Maxmilian Josef dítě Elisabeth dcera vojáka Jozeffa CZWIKLA 14 dnů katolík psotník za Malou branou 28 24.06.1807 26.06.1807
52. Proviantní oddíl dítě Joseph syn proviantního důstojníka Frantisseka VOGLA 6 měsíců katolík psotník město 229 27.08.1807 29.08.1807
53. IR 35. E.H. Johann Nepom. od 1807 fourier Bartholomeus KAISER 29 katolík souchotiny město 48 29.01.1808 31.01.1808
54. Cordon Commando dítě Joseph syn hauptmanna Carla von LOGDMONNA 5 měsíců katolík slabost, křeče město 53 03.02.1808 05.02.1808
55. IR 35. E.H. Johann Nepom. od 1807 žena Franciska manželka podplukovníka barona de KODELLYHO 30 katolík krvácení město 23 08.04.1809 10.04.1809
56. Zásobovací oddíl bývalý důstojník Franz BIDLO 62 katolík zánět město 296 08.04.1809 10.04.1809
57. ? žena Rosaria vdova po zemřelém vojáku Jakubu SOUCZEKU 70 katolík souchotiny město 249 18.04.1809 20.04.1809
58. IR 57. Colloredo Jos. podplukovník Andreas FRANTZ 50 katolík TBC město 72 22.04.1809 24.04.1809
59. ? žena Anna vdova po zemřelém fourieru Danielu BAYERSDORFU 48 katolík z trávení město 244 24.07.1809 26.07.1809
60. Proviantní oddíl dítě Jan syn proviantního důstojníka Jana KARSCHE 9 měsíců katolík z trávení město 228 27.07.1809 29.07.1809
61. IR 35. Argentau Eug. 1809 dítě Joseph syn vojáka Antona WOTRUBU 24 hodin katolík slabost město 226 31.07.1809 02.08.1809
62. ? dítě Anna dcera Ludmilly FITZENREITROWE vojenské padlé osoby 8 dnů katolík slabost za Malou branou 58 21.08.1809 23.08.1809
63. ? dítě Alžbeta dcera Ludmilly FITZENREITROWE vojenské padlé osoby 9 dnů katolík slabost za Malou branou 58 22.08.1809 24.08.1809
64. ? žena Ludmilla FITZENREITROWA vojenská osoba 32 katolík těžký porod za Malou branou 58 22.08.1809 24.08.1809
65. IR 35. Argentau Eug. dítě Theresia dcera poručíka Jana PEITLERA 14 dnů katolík zánět město 192 13.09.1809 15.09.1809
66. ? dítě Theresia dcera majora LOGDMON de AUEN 6 katolík zánět střev město 256 03.10.1809 05.10.1809
67. IR 35. Argentau Eug. dítě Franz syn nadporučíka Josepha ZLAZNOWKYHO 6 katolík spála město 84 04.11.1809 06.11.1809
68. ? dítě Carel syn zemřelého podlékaře Wenzla SIGROWA 1 katolík psotník za Pražskou branou 39 10.11.1809 12.11.1809
69. IR 35. Argentau Eug. dítě Jan syn feldwebela Norberta WOHANSKYHO 17 dnů katolík psotník město 170 11.12.1809 13.12.1809
70. Spital ? účetní Georg Samuel HERSCHMANN 32 katolík z trávení město 169 05.04.1810 07.04.1810
71. Landwehr ? dítě Bartholomeus syn kaprála Matese MASCHEKA 3 dny katolík slabost město 148 19.04.1810 21.04.1810
72. ? žena Anna manželka vojáka Antonjina FENLZA 78 katolík vodnatelnost město 162 01.07.1810 03.07.1810
73. Vojenská pekárna dítě Anna dcera vojenského pekaře Jakuba SCHIMLA 11 týdnů katolík úplavice město 77 22.08.1810 24.08.1810
74. ? žena Carolina manželka bývalého vojáka Jana SCHMIDA 67 katolík vodnatelnost město 28 23.11.1810 25.11.1810
75. IR 35. Argentau Eug. žena Christina manželka vojáka Jiržjiho LEIBLA 84 katolík z trávení za Pražskou branou 41 21.05.1811 23.05.1811
76. ? dítě Jan syn Kateržiny SCHMIDOWE padlá vojenská osoba 4 týdny katolík psotník město 38 21.06.1811 23.06.1811
77. IR 35. Argentau Eug. dítě Carl syn hauptmanna Karla Reinera von BLÜHENBICHLA 11 dnů katolík křeče město 279 13.07.1811 15.07.1811
78. Cordon Commando dítě Franz syn fouriera Jana SSPACZEKA 3 měsíce katolík psotník Pražské předm. 46 29.07.1811 31.07.1811
79. ? dítě Jan syn invalidy feldwebela Willima POPEHO 1 hodina katolík slabost město 31 19.09.1811 21.09.1811
80. ? dítě Catharina dcera Kateržiny EINREICHOWE padlé vojenské osoby 9 měsíců katolík neštovice město 219 14.11.1811 16.11.1811
81. IR 35. Argentau Eug. dítě Joseph syn vojáka Fridricha SCHRÖDR 4 katolík zánět za Malou branou 26 15.11.1811 17.11.1811
82. Proviantní oddíl dítě Laura dcera proviantního důstojníka Jozefa STEINHAUZRA 1 katolík zánět za Pražskou branou 21 15.11.1811 17.11.1811
83. IR 35. Argentau Eug. dítě Leonardus syn hauptmanna Josefa BÖHMA 4 katolík šarlatova zimnice město 73 06.12.1811 08.12.1811
84. Proviantní oddíl bývalý provianťák Jacub SWOBODA 54 katolík souchotiny město 38 16.02.1812 18.02.1812
85. ? žena Barbara EKRTINN vdova po feldwebelu 54 katolík souchotiny za Novou branou 13 23.02.1812 25.02.1812
86. ? žena Catharina vdova po vojáku Matesu KRUMECŽIM 78 katolík mrtvice město 158 28.04.1812 30.04.1812
87. IR 35. Argentau Eug. dítě Karolina dcera bývalého poručíka Jozefa ALYSE 9 měsíců katolík zánět střev za Novou branou 56 14.09.1812 16.09.1812
88. ? pensionovaný podplukovník Frantissek Xaver WEBER von DREYENFELS 62 katolík závrať město 237 20.10.1812 22.10.1812
89. IR 03. E.H. Carl Ludw. žena Barbora von MAGISAN vdova po hauptmannu 59 katolík z trávení město 227 23.11.1812 25.11.1812
90. ? dítě Frantisska dcera Antonie GALLINOWE padle vojenské osoby dcery felwebela 1 katolík záškrt město 219 06.12.1812 08.12.1812
91. Při zdejšího regimentu? žena Magdalena vdova po bývalél plukovním tamboru Janu WANŽUROVI 64 katolík souchotiny město 107 23.01.1813 25.01.1813
92. IR 35. Argentau Eug. dítě Rosina dcera zemřelého hobojisty Waclawa KRALE 1 katolík zánět za Novou branou 7 28.02.1813 30.02.1813
93. IR 35. Argentau Eug. vojín Kasspar SCHNÖPF Eschelin Kladrubsko 24 katolík souchotiny Garnison spital 21 03.03.1813 05.03.1813
94. IR 35. Argentau Eug. dítě Martin syn svobodníka Adama KOPTIEKA 6 měsíců katolík katar Autusitz 08.04.1813 10.04.1813
95. IR 35. Argentau Eug. dítě Teresia dcera vrchního lékaře Jakuba KÜNZE 6 katolík slabost, křeče město 21 11.04.1813 13.04.1813
96. DR 1. |E.H. Johann Bapt. vojín Petr ZOLLER Lohowa Plzeňsko 26 katolík svobodný švec souchotiny Garnison spital 21 11.04.1813 13.04.1813
97. IR 35. Argentau Eug. vojín Joseph PIRL Rochlowa Plzeňsko 22 katolík svobodný souchotiny Garnison spital 21 22.04.1813 24.04.1813
98. IR 35. Argentau Eug. vojín Mathias FALHUT Nedanitz Spálené Poříčí 36 katolík z trávení Garnison spital 21 29.04.1813 01.05.1813
99. IR 35. Argentau Eug. vojín Simon GIBISCH Welky Malow Tejnicko 30 katolík zápal plic Garnison spital 21 12.05.1813 14.05.1813
100. IR 35. Argentau Eug. dítě Anna dcera vojáka Michala KALCZIKA 4 dny katolík slabost za Malou branou 37 20.05.1813 22.05.1813
101. IR 47. Vogelsang Ludw. vojín Jozef MARSCHALEK Schwihow Klatovsko 22 katolík z trávení Garnison spital 21 01.06.1813 03.06.1813
102. IR 35. Argentau Eug. dítě Sophie dcera hauptmanna Jozefa von DIMARA 9 měsíců katolík psotník město 82 06.06.1813 08.06.1813
103. ? pensionovaný obrist wachtmeister Antonjin von HICKMANN 57 katolík otok plic město 62 10.06.1813 12.06.1813
104. IR 35. Argentau Eug. dítě Jindřich syn hauptmanna Heinricha von HENRIGETZE 1 katolík katar město 256 17.06.1813 19.06.1813
105. IR 35. Argentau Eug. dítě Jakob syn kaprála Jana RAUCHA 27 týdnů katolík katar město 154 24.06.1813 26.06.1813
106. IR 35. Argentau Eug. vojín Jakub BAUMGARTEN Tachow Plzeňsko 18 katolík utopení Bosskow 30.06.1813 02.07.1813
107. IR 35. Argentau Eug. vojín Jan DENK Gliskow Berounsko 24 katolík z travení Garnison spital 21 01.07.1813 03.07.1813
108. IR 35. Argentau Eug. vojín Wojtiech KARSCHA Krigs Čechy 24 katolík horká zimnice Garnison spital 21 07.07.1813 09.07.1813
109. Zásobovací oddíl pensionovaný zásobovací důstojník Waclaw OBSTZICHER 77 katolík zánět město 318 20.07.1813 22.07.1813
110. Landwehr ? 1. svobodník Franz WANNITZKA Kottissow Žatecko 29 katolík svobodný krejčí píchání Garnison spital 21 06.08.1813 08.08.1813
111. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Tomass BELLCZIK Dukla Vých. Halič 30 katolík krvácení Garnison spital 21 14.08.1813 16.08.1813
112. IR 40. Würtenberg Ferd. vojín Antonjin ZEBRO jeho domov pro chybějící dokumenty a jeho mdloby nebylo možno zjistit vysílení Garnison spital 21 14.08.1813 16.08.1813
113. FAR vozatajstvo 19. reserve division vojín Martin CHALUPKA Scheligowitz Morava 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 24.08.1813 26.08.1813
114. Zásobovací oddíl dítě Karel syn zásobovacího důstojníka Aloysiuse SEYFERTA 10 měsíců katolík zánět město 105 04.09.1813 06.09.1813
115. IR 35. Argentau Eug. dítě Prokop syn führera ve špitale Matese KARSCHE, bývalého tambora 1 katolík z trávení město 38 09.09.1813 11.09.1813
116. HR 3. E.H. Ferdinand Carl vojín Jirjí TARIKAS Uwall Uhry 26 reformovaný svobodný z trávení Garnison spital 21 20.09.1813 22.09.1813
117. IR 35. Argentau Eug. vojín Jan BARTOWSKY Bosskow Plzeňsko 23 katolík svobodný z trávení Garnison spital 21 23.09.1813 25.09.1813
118. Francouzská armáda vojín Jozef BOUGIE Bössue dep. Puy-de-Dome 19 katolík svobodný v bitvě střelený Garnison spital 21 23.09.1813 25.09.1813
119. Francouzská armáda vojín Anton EBERE Tassy dep.la Manche 27 katolík svobodný krvácení Garnison spital 21 23.09.1813 25.09.1813
120. Francouzská armáda vojín Johann BELAND Cavarnianique dep. Oberu Po 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 23.09.1813 25.09.1813
121. IR 62. Wacquant Theod. feldwebel Jan SEIGL Sasko Banat 22 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 25.09.1813 27.09.1813
122. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII vojín Frantissek NEGRIAN Huschstadt Čechy 21 katolík svobodný řezník z travení Garnison spital 21 25.09.1813 27.09.1813
123. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Jan LACRAMPE St.Pay dep.Hautes Pyrins 20 katolík svobodný cvokař vysílení Garnison spital 21 25.09.1813 27.09.1813
124. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Frantissek PIGNEROLE Mistral dep. Sone Loire 23 katolík v bitvě střelený Garnison spital 21 25.09.1813 27.09.1813
125. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Justus LESOCUR Grenvill dep. Puy-de-Dome 22 katolík svobodný švec vysílení Garnison spital 21 25.09.1813 27.09.1813
126. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Stephan TODIN Engberč dep. La Saine ? katolík ? Garnison spital 21 27.09.1813 29.09.1813
127. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Jozef DURASSY Krime 22 Garnison spital 21 přeškrtnutý voják omylem za mrtvého prohlášen ale dosut je naživu
128. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Benedict RIGNO Derco dep. Sone Loire 23 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 28.09.1813 30.09.1813
129. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Dionis GRCEBER Seig dep.la Sarte 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 28.09.1813 30.09.1813
130. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann BOURAS Auville dep. La Some 21 katolík vysílení Garnison spital 21 28.09.1813 30.09.1813
131. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Frantissek LACHURKA Toyeuos dep. La Dodorge 20 katolík svobodný truhlář vysílení Garnison spital 21 30.09.1813 31.09.1813
132. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Jein BROSEK Chavine dep. Sartres Jearpe 22 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 30.09.1813 31.09.1813
133. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Jozef CFOMINAL Mobla Francie 22 katolík vysílení Garnison spital 21 01.10.1813 03.10.1813
134. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Ludwig DORIS Vaussay dep. La Sarde 22 katolík svobodný mlynář vysílení Garnison spital 21 01.10.1813 03.10.1813
135. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Ludwig BORDEAU Berry dep. La Condue 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 02.10.1813 04.10.1813
136. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Jozef PENING Alrich dep. Harz 21 evangelík svobodný krejčí vysílení Garnison spital 21 02.10.1813 04.10.1813
137. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Ludwig BOLLET St. Mollon dep. Reines 25 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 04.10.1813 06.10.1813
138. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Antoním GREBALLI Sekara dep. Serara 23 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 04.10.1813 06.10.1813
139. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Frantissek LEJCINE Krschne dep. De Duarte 20 katolík svobodný v bitvě střelený Garnison spital 21 04.10.1813 06.10.1813
140. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Leonnard BERNIER Brinot dep. Nieve 20 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 04.10.1813 06.10.1813
141. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Karl ANTONY Chradon Francie 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 05.10.1813 07.10.1813
142. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Filipp MORETT Neapl ? 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 05.10.1813 07.10.1813
143. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Julian BONTOUIRE Torigny dep. La Sarde 21 katolík svobodný tkadlec vysílení Garnison spital 21 05.10.1813 07.10.1813
144. Vozatajstvo - 63. Moraský transportní division vojín Jozef ZIMMERMANN Gillinka Nierder Öst. 27 katolík svobodný z trávení Garnison spital 21 05.10.1813 07.10.1813
145. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Karel RAVASSAHO Labasse Laso Geneve 22 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 06.10.1813 08.10.1813
146. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Joseph MOLAR Irago dep. Bou. De Cot 24 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 06.10.1813 08.10.1813
147. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann TRABA Barras dep.Basse Sejanbe 20 katolík svobodný pekař vysílení Garnison spital 21 08.10.1813 10.10.1813
148. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Bartholomej GREIFFEBERGER Tersolage dep.Alto Avige 21 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 09.10.1813 11.10.1813
149. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Peter MOREAU Vavignay dep. La Vienne 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 10.10.1813 12.10.1813
150. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Jacob SAUDER Kreutzwald dep. Mosel 19 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 11.10.1813 13.10.1813
151. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Joseph ETIONY Bussierl dep. De la Creuse 18 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 11.10.1813 13.10.1813
152. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Victor SILVAY Burch Francie 25 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 11.10.1813 13.10.1813
153. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Peter COMINEÉ Rivo dep. Delchere 22 katolík svobodný tkadlec průjem Garnison spital 21 12.10.1813 14.10.1813
154. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Anton FORRA Paris Francie 26 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 13.10.1813 15.10.1813
155. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann BAJOUE de la Bussiere dep. La Creuse 19 katolík svobodný zedník průjem Garnison spital 21 14.10.1813 16.10.1813
156. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann BLANCHE St. Martin dep. La Charende 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 14.10.1813 16.10.1813
157. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Franz NUTZ Ovomechelm Maasricht 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 14.10.1813 16.10.1813
158. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Peter ROQUE Czerleano dep. De Larpl 22 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 14.10.1813 16.10.1813
159. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann DEFIELE Revifori Francie 22 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 15.10.1813 17.10.1813
160. IR 35. Argentau Eug. vojín Andreas SCHARNAGEL sv. Kříž Čechy 24 katolík svobodný zranění Garnison spital 21 15.10.1813 17.10.1813
161. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Jacob BERDA Ludian Chaty Francie 21 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 16.10.1813 18.10.1813
162. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Peter TESS Krispel Köln am Rhein 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 17.10.1813 19.10.1813
163. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Peter FERRO Anchere dep. Sone Marne 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 17.10.1813 19.10.1813
164. Francouzská armáda - pěchota ? fourier Peter CORNIAIE Neyelleseur Vilaine dep.de Vilaine 21 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 17.10.1813 19.10.1813
165. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann BELHERBE Jeansay dep. Isle de Vilaine 22 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 17.10.1813 19.10.1813
166. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Joseph BRENNER Schinthal Alsasko 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 18.10.1813 20.10.1813
167. IR 35. Argentau Eug. 1.grenadier žena Barbora manželka kaprála Josepha HERMANNA Praha 26 katolík horká zimnice Garnison spital 21 20.10.1813 22.10.1813
168. IR 35. Argentau Eug. vojín Joseph DOBER Mostitz Čechy 20 katolík svobodný z trávení Garnison spital 21 20.10.1813 22.10.1813
169. IR 35. Argentau Eug. dítě Johanna dcera nadporučíka Jozefa SLASNOWSKÉHO ? 2,5 roku katolík psotník město 21 21.10.1813 23.10.1813
170. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Emmanuel DELBEK Voie du Pont dep. Jemappe 21 katolík svobodný zedník psotník Garnison spital 21 21.10.1813 23.10.1813
171. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Franz HICHO Du Depre Francie 21 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 22.10.1813 24.10.1813
172. IR 35. Argentau Eug. žena Barbara manželka kaprála Josepha HEISCHMANA Tachov Čechy 21 katolík horká zimnice Garnison spital 21 23.10.1813 25.10.1813
173. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann SERPONINIE Mondrill Francie 26 katolík svobodný řezník průjem Garnison spital 21 23.10.1813 25.10.1813
174. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Anton ADNERKLEINST Maloplast Holadsko 30 protestant svobodný průjem Garnison spital 21 23.10.1813 25.10.1813
175. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Rudins DELLRU Garwan Francie 26 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 23.10.1813 25.10.1813
176. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann DUPONT Deaumont dep. Loise 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 24.10.1813 26.10.1813
177. IR 35. Argentau Eug. vojín Franz MODRA 20 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 24.10.1813 26.10.1813
178. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Anton RIGAIN Miomoque dep. Verona 21 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 25.10.1813 27.10.1813
179. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann MALOSANC Charpay dep. Drome 22 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 28.10.1813 30.10.1813
180. ? muž Leopold syn Karla SCHULZE hofmistra u generála von STEIN 22 katolík svobodný z trávení město 103 28.10.1813 30.10.1813
181. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Michael PURAK Tarnow Polsko 35 katolík ženat horká zimnice Garnison spital 21 30.10.1813 01.11.1813
182. IR 19. Hessen - Homburg Phil. vojín Michael WEKER Minchhof Uhry 18 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 31.10.1813 02.11.1813
183. IR 54. Froon Jos. vojín Anton GOSSARSCH Jaroslaw Čechy 23 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 31.10.1813 02.11.1813
184. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann ROHLAND Kuchenheim Niederland 24 katolík svobodný švec vysílení Garnison spital 21 31.10.1813 02.11.1813
185. IR 35. Argentau Eug. vojín Bartholomeus BIBEROCHIK Kramadin Čechy 21 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 31.10.1813 02.11.1813
186. IR 09. Czartoryski Carl. vojín Johann GUTZ Schavinek Polsko 22 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 31.10.1813 02.11.1813
187. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Peter PETTAR Sieyna Itálie 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 02.11.1813 04.11.1813
188. IR 35. Argentau Eug. 2. depot vojín Georg STÖHR Holupschen Čechy 23 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 05.11.1813 07.11.1813
189. IR 03. E.H. Carl Ludw. vojín Joseph ADOLPH Lohopschitz Pruské Slezko 31 katolík ženat švec zranění Garnison spital 21 05.11.1813 07.11.1813
190. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Daniel JAQUES Niquinote dep. Mourbina 20 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 07.11.1813 09.11.1813
191. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Nikolaus ITARY Raoiga Francie 21 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 09.11.1813 11.11.1813
192. Landwehr ? vojín Wenzel RADEK Suchotoll Čechy 26 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 10.11.1813 12.11.1813
193. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Johann CEVERNERE Marsigny dep.de Soyne 20 katolík svobodný jirchář vysílení Garnison spital 21 12.11.1813 14.11.1813
194. IR 01. Kaiser Franz vojín Johann WEINTHALER Wosnowitz Morava 20 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 13.11.1813 15.11.1813
195. KR ? rekrut reserv. Joseph ZIHELKA Rossovitz Čechy 19 katolík svobodný krejčí horká zimnice Garnison spital 21 13.11.1813 15.11.1813
196. KR ? rekrut reserv. Wenzel POSCHEK Gnuschowitz Čechy 20 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 14.11.1813 16.11.1813
197. IR 35. Argentau Eug. vojín Wolfgang GLEISSNER Muckauhütten Čechy 22 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 15.11.1813 17.11.1813
198. IR 35. Argentau Eug. vojín Lorenz DVORZAK Lokmir Čechy 24 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 15.11.1813 17.11.1813
199. IR 35. Argentau Eug. vojín Waclaw HUMMEK Domažlice Čechy 17 katolík svobodný mlynář horká zimnice Garnison spital 21 15.11.1813 17.11.1813
200. IR 30. De Ligne Carl vojín Joseph HROBA Lochowitz Čechy 25 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 16.11.1813 18.11.1813
201. Francouzská armáda - pěchota ? vojín Anton BONETTO Aupre dep. Detoll 26 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 17.11.1813 19.11.1813
202. IR 35. Argentau Eug. vojín Johann STANGEL Taschlowitz Čechy 20 katolík svobodný kovář horká zimnice Garnison spital 21 20.11.1813 22.11.1813
203. KR ? rekrut reserv. Jacob MRAZEK Komarow Čechy 18 katolík svobodný havíř horká zimnice Garnison spital 21 20.11.1813 22.11.1813
204. Spital No.26 bývalý ošetřovatel Johann BILLIK Ruschek Morava 45 katolík ženat horká zimnice Garnison spital 21 21.11.1813 23.11.1813
205. ? pensionovaný podplukovník Franz TINGLAUER ? 76 protestant svobodný dna město 97 24.11.1813 26.11.1813
206. Landwehr ? landwehrista Mathias DWORZICZEK Dessowa Čechy 19 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 24.11.1813 26.11.1813
207. Německý lehký bataillon 2 vojín Friedrich INNBRUK Handeburg Hannower 21 katolík svobodný průjem Garnison spital 21 25.11.1813 27.11.1813
208. KR ? rekrut reserv. Joseph EKELL Walchsgrün Čechy 23 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 25.11.1813 27.11.1813
209. IR 42. Erbach Carl vojín Michael TAUBER ? katolík horká zimnice Garnison spital 21 27.11.1813 29.11.1813
210. IR 19. Hessen - Homburg Phil. vojín Ignatz TOMASKA ? ? horká zimnice Garnison spital 21 27.11.1813 29.11.1813
211. IR 34. Davidovitz Paul vojín Georg GOUTSCHAR Czernowitz Uhry 20 katolík ženat horká zimnice Garnison spital 21 28.11.1813 30.11.1813
212. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Iwan OPRAZKO ? ? ? horká zimnice Garnison spital 21 29.11.1813 01.12.1813
213. Landwehr 1. landwehrista Joseph BARRA Dowitz Čechy 27 katolík ženat horká zimnice Garnison spital 21 29.11.1813 01.12.1813
214. IR 35. Argentau Eug. vojín Franz KASCHE Wiska Čechy 26 katolík svobodný tesař vysílení Garnison spital 21 02.12.1813 04.12.1813
215. IR 35. Argentau Eug. vojín Johann Adam KOLLER Bunaron Čechy 21 katolík svobodný kovář horká zimnice Garnison spital 21 02.12.1813 04.12.1813
216. NGI 12. Deutschbanatisches kadet Anton ILIOWITZ Czřebay Uhry 26 protestant svobodný horká zimnice Garnison spital 21 02.12.1813 04.12.1813
217. IR 19. Hessen - Homburg Phil. vojín Johann URBAN Barry Uhry 20 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 02.12.1813 04.12.1813
218. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Franz MELLESCHINEK Na transportu do Prahy zemřel a tak domov, náboženství a věk se nedalo zjistit vysílení Garnison spital 21 03.12.1813 05.12.1813
219. Sanitní jednotka vojín Joseph CŽIN Widen Rakousy 22 katolík svobodný čajmacher? horká zimnice Garnison spital 21 05.12.1813 07.12.1813
220. IR 35. Argentau Eug. vojín Johann BERGER Psowa Čechy 16 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 05.12.1813 07.12.1813
221. IR 35. Argentau Eug. rekrut reserv. Joseph HERRMANN Wodhaus Bavory 18 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 05.12.1813 07.12.1813
222. IR 48. Simbschen Jos. vojín Marhias BLUNNER Marro Uhry 20 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 07.12.1813 09.12.1813
223. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII vojín Johann STERBA Wolessna Polsko 22 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 07.12.1813 09.12.1813
224. IR 60. Gyulay Ign. vojín Michael IGNATZ Pareda Uhry 27 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 07.12.1813 09.12.1813
225. Landwehr ? landwehrista Johann SCHNOLLYN Preditz Čechy 24 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 07.12.1813 09.12.1813
226. Hauptfeldspital No.27 vojín Anton HELLER Pro nemožnost řeči, domov, náboženství a věk se nedalo zjistit vysílení Garnison spital 21 07.12.1813 09.12.1813
227. IR 35. Argentau Eug. hobojista Andreas KRALL Hostow Čechy 31 katolík svobodný rukavičkář vysílení Garnison spital 21 07.12.1813 09.12.1813
228. IR 35. Argentau Eug. vojín Lorenz HONAL Petrowitz Čechy 23 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 08.12.1813 10.12.1813
229. Feldspital No.6 vojín Mathias NAWRATIL Plunczant Čechy 25 katolík svobodný tesař horká zimnice Garnison spital 21 09.12.1813 11.12.1813
230. IR 23. G.H.Würzburg Ferd. vojín Joseph MUSSIL Wollessowa Polsko 19 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 09.12.1813 11.12.1813
231. IR 54. Froon Jos. vojín Albert SCHIMA Marwist Čechy 19 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 09.12.1813 11.12.1813
232. IR 01. Kaiser Franz vojín Anton NIEMETZ Ponditz Morava 23 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 09.12.1813 11.12.1813
233. IR 35. Argentau Eug. rekrut reserv. Wenzel CŽASNY Willikau Čechy 18 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 09.12.1813 11.12.1813
234. Feldspital No.27 vojín Joseph BÖHM Spierich Morava 27 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 09.12.1813 11.12.1813
235. Vozatajstvo - 8. Dělostřelecký transportní division vojín Anton KLOSSER Žatec Čechy 18 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 12.12.1813 14.12.1813
236. Feldspital No.1 vojín Joseph BODAAT Koupp Čechy 27 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 13.12.1813 15.12.1813
237. IR 35. Argentau Eug. rekrut reserv. Anton KOHELL Kauta Čechy 19 katolík svobodný zahradní horká zimnice Garnison spital 21 13.12.1813 15.12.1813
238. IR 35. Argentau Eug. vojín Anton LANG Tachawa Čechy 25 katolík svobodný tkadlec horká zimnice Garnison spital 21 14.12.1813 16.12.1813
239. IR 35. Argentau Eug. vojín Franz SRŽICHY Kotterow Čechy 25 katolík svobodný mlynář vysílení Garnison spital 21 14.12.1813 16.12.1813
240. IR 35. Argentau Eug. vojín Wenzel BELLNARSCH Hochwarta Čechy 22 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 14.12.1813 16.12.1813
241. IR 35. Argentau Eug. rekrut reserv. Peter Schellowsky Pocžow Čechy 21 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 14.12.1813 16.12.1813
242. Jäger batalion ? 1. vojín Martin KLEISINGER Hammerhov Čechy 36 katolík svobodný mlynář vysílení Garnison spital 21 14.12.1813 16.12.1813
243. IR 35. Argentau Eug. vojín Johann SCHWAAB Beroun Čechy 16 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 15.12.1813 17.12.1813
244. IR 59. Jordis Alex. vojín Philipp REDLING Pro nemožnost řeči, domov, náboženství a věk se nedalo zjistit horká zimnice Garnison spital 21 15.12.1813 17.12.1813
245. IR 35. Argentau Eug. vojín Mathias TREGER Tachow Čechy 20 katolík svobodný mlynář horká zimnice Garnison spital 21 18.12.1813 20.12.1813
246. IR 35. Argentau Eug. vojín Johann KASS Dörfhel Čechy 29 katolík ženat horká zimnice Garnison spital 21 18.12.1813 20.12.1813
247. IR 35. Argentau Eug. vojín Joseph MAYER Tirchen Bavory 23 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 18.12.1813 20.12.1813
248. NGI 08. Gradiscaner vojín Lorenz STIBITSCHUK Gaschin Uhry 28 katolík ženat vysílení Garnison spital 21 20.12.1813 22.12.1813
249. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Lorenz SUDA Choleningura Polsko 19 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 20.12.1813 22.12.1813
250. FAR ? pomocník Michl KNOPP Pro nemožnost řeči, domov, náboženství a věk se nedalo zjistit vysílení Garnison spital 21 20.12.1813 22.12.1813
251. FAR ? pomocník Joseph GLOSSEL Pillauberg Dolní Štýrsko 24 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 20.12.1813 22.12.1813
252. IR 15. Zach Ant. vojín Mathias SCHINDLER Luknau Morava 23 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 20.12.1813 22.12.1813
253. IR 35. Argentau Eug. vojín Adam HETZER Glestum Čechy 15 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 21.12.1813 23.12.1813
254. IR 35. Argentau Eug. vojín Wenzl GUNDNER Witiskal Čechy 18 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 21.12.1813 23.12.1813
255. IR 35. Argentau Eug. vojín Franz GELLINEK Podelrad Čechy 20 katolík svobodný tesař horká zimnice Garnison spital 21 22.12.1813 24.12.1813
256. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Franz syn ošetřovatele Bartolomeje WITA 1 katolík psotník město 290 23.12.1813 25.12.1813
257. IR 35. Argentau Eug. vojín Jozef EBERTH Semtlisch 23 katolík svobodný vysílení Garnison spital 21 23.12.1813 25.12.1813
258. IR 35. Argentau Eug. vojín Anton HERGEET Burschawa Čechy 22 katolík svobodný rukavičkář vysílení Garnison spital 21 23.12.1813 25.12.1813
259. IR 35. Argentau Eug. vojín Adam BOCK sv. Kříž Čechy 17 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 23.12.1813 25.12.1813
260. IR 35. Argentau Eug. vojín Mathias SCHWENDA Mirschickau Čechy 20 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 23.12.1813 25.12.1813
261. Zásobovací oddíl pekař Johann MUSIL Werbskow Čechy 18 katolík svobodný mlynář horká zimnice Garnison spital 21 23.12.1813 25.12.1813
262. IR 35. Argentau Eug. - Landwehr vojín Anton WRBA Wostrassin Čechy 24 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 24.12.1813 26.12.1813
263. ? žena Jozefa manželka fouriera Jana SPAČKA 38 katolík horká zimnice město 60 24.12.1813 26.12.1813
264. IR 35. Argentau Eug. vojín Michl HARTMANN Dreyhacker Čechy 27 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 25.12.1813 27.12.1813
265. IR 35. Argentau Eug. vojín Karl ZAHA Brostau Čechy 20 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 26.12.1813 28.12.1813
266. IR 35. Argentau Eug. vojín Jozef SKLENAŘ Chustin Čechy 16 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 26.12.1813 28.12.1813
267. IR 35. Argentau Eug. vojín Ondriej DIETRICH Waltersgrün Čechy 17 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 26.12.1813 28.12.1813
268. IR 35. Argentau Eug. vojín Wit BARTOSCH Gablowa Čechy 21 katolík svobodný tkadlec horká zimnice Garnison spital 21 27.12.1813 29.12.1813
269. IR 35. Argentau Eug. rekrut Wenzl DOLISCH Butzr Čechy 22 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 28.12.1813 30.12.1813
270. IR 46. Neugebauer Franz - Landwehr poručík Philipp ANDREOWICH Pešť Uhry 48 řecký katolík svobodný vodnatelnost město 237 29.12.1813 31.12.1813
271. FAR ? kanonýr Jozef GROSS Dinholz Morava 22 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 30.12.1813 01.01.1814
272. Landwehr ? landwehrista Jan MOSLER Planá Čechy 20 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 31.12.1813 02.01.1814
273. IR 35. Argentau Eug. vojín Jiří RŽEZNIK Skurniany 20 katolík svobodný horká zimnice Garnison spital 21 31.12.1813 02.01.1814
274. IR 35. Argentau Eug. žena Anna manželka svobodníka Walenta PISY 28 katolík zánět město 214 13.01.1814 15.01.1814
275. IR 35. Argentau Eug. vojín Franz SAWORETZ Obrinitz Čechy 19 katolík svobodný mrtvice Garnison spital 21 14.01.1814 16.01.1814
276. IR 08. E.H. Ludwig Jos. - Landwehr 1. vojín Waclaw ČZESCHNIK Ruda Morava 26 katolík svobodný mrtvice Garnison spital 21 24.01.1814 26.01.1814
277. IR 22. Coburg Friedr. - Landwehr 1. vojín Waclaw WOSNIK Praha Čechy 26 katolík ženat krejčí mrtvice Garnison spital 21 02.02.1814 04.02.1814
278. IR 35. Argentau Eug. dítě Ignatz syn kaprála SCHÜRNAGLA 9 měsíců katolík křeče město 154 07.02.1814 09.02.1814
279. Landwehr - Plzeňský 1. landwehrista Ondřej BROSCH 33 katolík pozdě oznámeno zranění Tausskow 01.11.1813
280. IR 35. Argentau Eug. 2.depot vojín Waclaw SCHOLLER Spálené Poříčí 28 katolík ženat koželuh horká zimnice Kladrubský spitál-pozdě oznámeno 20.01.1814
281. ? žena Markyta MÜLLEROWA vdova po vojáku 69 katolík souchotiny město 141 13.02.1814 15.02.1814
282. IR 35. Argentau Eug. 20. vojín Jan MARTINEK Plzeň 40 katolík ženat soukeník horká zimnice za Malou branou 72 17.02.1814 19.02.1814
283. IR 35. Argentau Eug. führer Ssebestian BAYER Promenhof Čechy 71 katolík ženat horká zimnice město 86 18.02.1814 20.02.1814
284. IR 35. Argentau Eug. dítě Anna dcera feldwebela Jozefa KATZURA 8 měsíců katolík zánět město 217 18.02.1814 20.02.1814
285. IR 44. Bellegarde Friedr. dítě Jiří syn hauptmanna Mateje DITTMAYERA 2 katolík psotník město 136 27.02.1814 29.02.1814
286. IR 35. Argentau Eug. dítě Kateřina dcera kaprála Ignatzue SPINANDLA 9 měsíců katolík z travení město 24 28.02.1814 02.03.1814
287. Rakousko-německý legion ? - HR 1. 3. vojín Jirí HESCH ? ? ? horká zimnice ? 18.03.1814 20.03.1814
288. IR 35. Argentau Eug. dítě Marya dcera vojáka Mateje BERANKA 1,5 roku katolík z travení město 163 03.05.1814
289. IR 35. Argentau Eug. dítě Jan syn kapelníka Mateje KUTSCHERU 6 měsíců katolík souchotiny město 141 07.04.1814 11.04.1814
290. IR 35. Argentau Eug. vojín Adam HUSS Nobelsel Čechy 18 katolík svobodný mrtvice město 286 14.04.1814 16.04.1814
291. IR 35. Argentau Eug. dítě Antonia dcera hauptmanna Josepha barona von DINAR 7 týdnů katolík křeče město 82 06.05.1814 08.05.1814
292. IR 35. Argentau Eug. žena Maria Anna manželka hauptmanna Petra von BELLA 40 katolík otok plic město 245 05.06.1814 07.06.1814
293. ? dítě Waclaw syn fouriera Jana SPATZEKA 6 katolík zánět město 61 01.07.1814 03.07.1814
294. IR 35. Argentau Eug. vojín Albert DRAGAUN Rosowitz Čechy 21 katolík svobodný utopení Garnison spital 21 06.07.1814 08.07.1814
295. IR 35. Argentau Eug. dítě Franz syn fouriera Franze EICHMANA 2,5 roku katolík horká zimnice město 124 08.07.1814 10.07.1814
296. ? dítě Anna dcera fouriera Jana SPATZEKA 5 katolík zánět město 61 09.07.1814 11.07.1814
297. IR 35. Argentau Eug. žena Theresia vdova zemřelého fouriera Jana PECHINSKYHO 83 katolík vysílení za Malou branou 10 19.01.1815 21.01.1815
298. IR 42. Erbach Carl dítě Johanna dcera feldwebela Frantisseka HISSERA 5 dnů katolík psotník město 33 17.03.1815 19.03.1815
299. ? žena Regina vdova po Karlu SCHULCI hofmistru gen. von STEIN 65 katolík mrtvice město 103 27.04.1815 29.04.1815
300. IR 35. Argentau Eug. žena Elesabetha Josepha manželka fouriera Jozefa PAULA 70 katolík z travení lazareth 14 07.08.1815 09.08.1815
301. IR 35. Argentau Eug. dítě Blasius syn vojáka Ssimona KANIAKA 6 hodin katolík psotník město 214 15.08.1815 17.08.1815
302. IR 35. Argentau Eug. dítě Wenceslaus Jos.Carl.Petr. syn hauptmana Barnab. barona von LINDENBÜCHL 1,5 roku katolík psotník město 213 28.08.1815 30.08.1815
303. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 dítě Franciscus syn invalidy Frantisseka KRATOCHVÍLA 2,5 roku katolík vřed za Novou branou 31 04.09.1815 06.09.1815
304. IR 35. Argentau Eug. dítě Regina dcera vrchního lékaře Jakuba KINZLA 48 hodin katolík slabost město 271 16.11.1815 18.11.1815
305. IR 35. Argentau Eug. dítě Anna dcera feldwebela Jana KAUŘEŸ 11 měsíců katolík černý kašel město 51 22.12.1815 24.12.1815
306. ? pensionovaný generál Frantissek Xaver baron von AFFENBERG 70 katolík souchotiny město 256 23.12.1815 25.12.1815