×

zápis v evangelické matrice - 1799-1815
Zemřelé vojenské osoby

Aš - zápis v evangelické matrice - 1799-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 42. Erbach Carl vojín Johann August SANDNER 16 protestant TBC Aš 42 26.09.1799 28.09.1799
2. IR 42. Erbach Carl dítě Johann Paul syn vojána Erhardta HAASE 3 protestant ? Aš 396 29.05.1800 01.06.1800
11. CR 7. Lothringen Carl Eug. kadet Karl Aug.Hein. hrabě von ZEDTWITZ 17 protestant TBC Aš 150 17.10.1802 20.10.1802
3. IR 42. Erbach Carl obrist feldwebel Johann Martin WETTER 69 protestant vysílení Aš 138 30.01.1804 01.02.1804
4. IR 47. Kinsky Fr. propuštěný voják Mathias SCHUCKARDT 60 protestant ? Wildenau 06.04.1804 07.04.1804
5. IR 42. Erbach Carl 6. Schramlins vojín Johann Caspar HÜBNER 22 protestant punčochář tyfus Aš 283 26.01.1806 28.01.1806
6. IR 47. Vogelsang Ludw. od 1805 vojín Christian Ernst BECHER Culmbach 29 protestant žloutenka Warnesreut 22.01.1807 24.01.1807
7. Pruská armáda ? Ceraci invalida Johann Gottlieb WERNER Breslau 54 protestant tyfus Wildenau 15 01.06.1807 02.06.1807
8. Pruská armáda ? 2. invalida Georg ZIRKEL 73 protestant horká nemoc Schönlind 20 25.12.1807 28.12.1807
9. IR 07. Schröder Carl Friedr. dítě Carl syn vojína Johanna POSECKARDTA ? protestant TBC Aš 188 26.01.1808 27.01.1808
12. IR 42. Erbach Carl dítě Nicolaus syn vojína Johanna Petera SCHMIDTA 7,5 roku protestant netečnost Aš 278 20.07.1808 22.07.1808
13. IR 42. Erbach Carl dítě Regina Margaretha dcera vojína Johanna Petera SCHMIDTA 4 protestant rachitis Aš 277 03.12.1808 06.12.1808
14. IR 12. Khevenhüller-Metsch. do 1792 žena Dorothea Karol. Eleon. Henr. hraběnka von ZEDTWITZ dcera hauptmanna 72 protestant ? Aš 462 31.08.1809 02.09.1809
15. IR 42. Erbach Carl 12. dítě mrtvěnarozený syn vojína Johanna Petera SCHMIDTA ? protestant mrtvěnarozené Aš 283 26.10.1809 28.10.1809
16. Landwehr - Loketský 1. dítě Salom August syn lanwehristy Karla Friedr. DONNERSE 6 hodin protestant slabost Aš 148 21.12.1809 23.12.1809
17. Landwehr - Loketský 1. žena Elisabeth manželka ladwehristy Johanna KÜNTZELA 49 protestant břišní tyfus Aš 390 29.12.1809 30.12.1809
18. IR 42. Erbach Carl vojín Johann Nicol PLOSS - pohřben v Uhrách Oberschönbach 18 protestant střelná rána pozn.: zraněn v bitvě u Wagramu, střelen z muškety
19. Landwehr - Loketský 1. landwehrista Johann Michael HAUSSMANN 23 protestant ? Schönbach 57 22.12.1809 24.12.1809
20. Landwehr - Loketský 1. landwehrista Georg Adam Heinrich GEISTLER 29 protestant kloboučník břišní tyfus Aš 365 03.01.1810 04.01.1810
21. IR 47. Kinsky Fr. invalida Johann Michael BECK 56 protestant tyfus Mikulášsky vrch 13 21.01.1810 23.01.1810
22. IR 35. Argentau Eug. od 1809 dítě Louise Carol. Franz. Aug. dcera hauptmanna Wilhelma Carl. von SERINNY 26 protestant katar Aš 192 14.01.1811 16.01.1811
23. Pruská armáda ? dítě nepokřetěná dcera propuštěného vojáka Johanna SCHMIDTA Glogau 1 den ? Neuhaus 24.07.1811 26.07.1811
24. IR ? Sachsen bývalý rittmeister Karl Joseph Ferdinand hrabě von ZEDTWITZ 80 protestant vysoký věk Neuschloss 89 31.07.1811 02.08.1811
25. IR 35. Wenkheim Franz do 1802 dítě Christina Sophia dcera propuštěného vojáka Karla DIETZE 18 dnů protestant psotník Steingal 145 09.10.1811 11.10.1811
26. IR 42. Erbach Carl dítě Anna Barbara dcera vojína Christiana Gottf. SCHUBERTA 7 protestant tyfus Aš 306 22.01.1812 24.01.1812
27. IR 42. Erbach Carl dítě Margaretha Kunigunda dcera vojína Johanna Georga HAAGERA 2 měsíce protestant celkové rozpuštění šťav Aš 322 31.01.1812 02.02.1812
28. HR ? dítě Wilhelm Hein. Ludw. syn bývalého poručíka husarů Johanna Edua. Hrabete von YOUNGA 4 měsíce protestant psotník Neuberg 29 28.05.1812 31.05.1812
29. IR 42. Erbach Carl propuštěný voják Heinrich Nicol. BOERNER fürst SCHWARZBURG 58 protestant vysílení Aš 276 08.10.1812 10.10.1812
30. IR 21. Gemmingen do 1805 dítě Johann syn vojína Johanna Ehrhardta HAASSE 10 protestant zánět mozku Aš 481 13.12.1812 15.12.1812
31. ? dítě Hieronymus Gottf. Karl Ludw. syn hauptmanna Franze Karl. Aug. hraběte von ZEDTWITZ 4 měsíce protestant ? Neuhof 15.02.1813 17.02.1813
32. IR 42. Erbach Carl dítě syn vojína Johanna Petera SCHMIDTA 0 protestant mrtvěnarozené Aš 228 22.09.1813 24.09.1813
33. Francouzská armáda ? zajatci 6 vojáků zemřelo za průchodu, jména, stáří a náboženství nezjištěno. Pohřbeni na zdejším hřbitově. tyfus a úplavice ? 03.11.1813 04.11.1813
34. Francouzská armáda ? zajatec 1 voják zemřel za průchodu, jméno, stáří a náboženství nezjištěno. Pohřben na zdejším hřbitově. úplavice ? 05.11.1813 06.11.1813
35. ? hauptmann Philipp Wilhelm von ZEDTWITZ 39 protestant tyfus Leipzig 21.02.1814
36. ? dítě Karl syn landwehristy Gottloba ROTHA 2 protestant katar Aš 343 25.03.1814 27.03.1814
37. Landwehr - Loketský 1. kaprál Johann Christoph LOEFLER 31 protestant tkadlec ? Aš 477 11.04.1815 13.04.1815
38. IR 11. E.H. Rainer Jos. nadporučík Johann Erdmann Albrecht von ZEDTWITZ 22 protestant TBC Neuberg 28 30.05.1815 02.06.1815