×

Brno - Tyršův sad

Rok 1805 - úmrtí francouzského brigádního generála Rogera Valhuberta2.12.1805, během bitvy u Slavkova, byl těžce raněn francouzský generál Roger Valhubert. Narodil se 22.10.1764 ve městě Avranches, department de la Manche. Do revoluční armády vstoupil jako jeden z prvních dobrovolníků a díky svým schopnostem rychle stoupal v kariéře. Při slavkovském tažení nosil hodnost brigádního generála. Po zásahu granátovou střepinou byl odvezen na ošetření do šlapanického zámku a odsud do Brna. Nakonec na následky zranění 5.12.1805 zemřel. Po okázalém obřadu bylo jeho tělo uloženo na městský hřbitov, zřízený roku 1785 mimo hradby - dnes je zde tzv. Tyršův sad.

Původní pomník obsahoval desku z černého mramoru s francouzským nápisem: "Chrabrému generálu Valhubertovi, padlému v bitvě u Slavkova 2. prosince M.D.CCC.V."

Pod tímto nápisem byl další, menším písmem: "Naši nepřátelé, kteří dovedou ocenit odvahu, dokáží, až my odtáhneme, uctít pomník postavený jednomu z našich velkých generálů, jehož vznešená povaha, ctnosti i vojenské nadání jsou hodny toho, aby byly vzorem pro všechny národy".

Pomník zde přežil i zrušení hřbitova v roce 1883, ale během 2. světové války se ztratil. 15.8.1969 pak byl na pravděpodobném místě původního hrobu odhalen pomník nový, který zde stojí dodnes.