×

Nejdek

zápis v matrice -1802-1814
Zemřelé vojenské osoby

Nejdek - zápis v matrice -1802-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 42. Erbach Carl dítě Maria Anna dcera vojáka Simona SCHMIDTKUNZE 12 dnů katolík slabost Nejdek 72 07.08.1802
2. ? dítě Franz Anton syn vojáka Johannese DITZE 7 měsíců katolík slabost Berkov 12 18.03.1803
3. ? žena Maria Susanna manželka invalidy z francouzské války Augustína ROSENBERGERA 42 katolík plicní choroba Berkov 77 01.05.1804
4. ? žena Johanna Christina BEKIN vdova po vojáku 62 ? katolík mrtvice Nejdek 217 18.09.1808
5. IR 2. Westprussischen ? vojín Friedrich TITZI Legnitz Slezko 30 protestant střevní křeče Nejdek 70 25.10.1813
6. Landwehr ? dítě Johanna dcera hauptmanna Martina KANNLERA 5,5 roku katolík psotník Nejdek 181 25.08.1814