×

Loket

zápis v matrikách - 1798-1813
Zemřelé vojenské osoby

Loket - zápis v matrikách - 1798-1813

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 42. Erbach Carl Nitsche vojín Christph WERNER 30 katolík TBC č.p. 48 19.02.1798
2. IR 42. Erbach Carl Jütner vojín Johann DUMS 32 katolík svrab č.p. 48 22.02.1798
3. IR 42. Erbach Carl leib vojín Johann Dismas PORTACK 29 katolík vodnatelnost č.p. 48 05.08.1798
4. IR 42. Erbach Carl dítě Maria Katharina PLAMERIN 9 měsíců katolík zánět střev č.p. 120 05.10.1798
5. IR 42. Erbach Carl 3. vojín Augustin HARTL Kuttenblau 38 katolík TBC č.p. 48 08.12.1798
6. IR 42. Erbach Carl dítě Apolonia DÄUMEKIN 20 týdnů katolík psotník č.p. 117 21.05.1799
7. IR 42. Erbach Carl ? Michl BETTIGER 48 protestant úplavice č.p. 120 24.05.1799
8. IR 42. Erbach Carl dítě Kathariba DEIMECKIN 4 katolík křivice č.p. 117 28.03.1800
9. IR 42. Erbach Carl žena Katharina GOTTERIN 65 katolík břišní tyfus č.p. 3 01.01.1801
10. IR 42. Erbach Carl žena Franziska ZACHARIN manželka vojáka 65 katolík TBC č.p. 89 26.05.1801
11. IR 42. Erbach Carl dítě Barbora ROTHIN 5 katolík dávivý kašel předměstí č.p. 32 27.05.1801
12. ? žena Elisabetha SCHETTETIN manželka vojenského felčara 42 katolík utonutí č.p. 16 16.10.1801
13. IR 42. Erbach Carl dítě Kaspar ÖRTL 14 týdnů katolík katar Rabitsch 1. 14.12.1802
14. IR 42. Erbach Carl 2.major vojín Kaspar TREBISCH 26 katolík břišní tyfus č.p. 120 10.03.1803
15. IR 42. Erbach Carl 2.major dítě Ludwig Anton HERGETH 1 katolík zápal plic č.p. 120 20.04.1803
16. IR 42. Erbach Carl leib vojín Martin GABRIEL 27 katolík umrznutí předměstí č.p. 48 21.12.1803
17. IR 42. Erbach Carl 1.major vojín Lorenz POPP 22 katolík nešťastnou náhodou se utopil č.p. 128 19.07.1804
18. ? major dítě Marianna ZEILIN 2 katolík záškrt č.p. 120 20.09.1804
19. IR 42. Erbach Carl dítě Theresia BITTNER 1,5 roku katolík neštovice předměstí č.p. 77 23.11.1804
20. IR 42. Erbach Carl dítě Wentzl BRÄUTIGAM 6 měsíců katolík mrtvice předměstí č.p. 11 02.04.1805
21. ? dítě Anna Rosina PÖPPERLE vojenské dítě 11 dnů katolík psotník č.p. 133 11.05.1805
22. IR 42. Erbach Carl dítě Joseph SCHMELZER 2 hodiny katolík břišní tyfus Rabitsch 22. 31.05.1805
23. IR 42. Erbach Carl Blentl ? Johann MAHLER 41 katolík tyfus č.p. 133 14.11.1805
24. ? grenadier žena Barbara SCHWINGERIN 38 katolík úplavice předměstí č.p. 30 12.02.1806
25. IR 42. Erbach Carl Böhm dítě Katharina WILDIN 18 týdnů katolík zemřela na ulici ? předměstí č.p. 69 13.02.1806
26. ? Stecher dítě Elisabeth HOIERIN 9 měsíců katolík skvrnivka č.p. 133 03.04.1806
27. IR 42. Erbach Carl dítě Antoni JANITSCHEK 3 měsíce katolík zarděnky předměstí č.p. 88 26.07.1806
28. ? dítě Katharina dcera vojenského invalidy Georga BRAUTIGAMA 4 dny katolík psotník předměstí č.p. 11 25.10.1807
29. ? dítě Franz Briktius syn kaprála Michla MAREKA 16 týdnů katolík psotník č.p. 80 09.03.1808
30. IR 42. Erbach Carl žena Maria Anna MASTALTERIN vojenská žena 47 katolík mrtvice č.p. 86 26.04.1808
31. IR 42. Erbach Carl kaprál Kaspar KUTLATSCHEK 25 katolík 27.04.1808 se utopil u Sokolova ? 31.05.1808
32. IR 42. Erbach Carl propuštěný voják Lorenz JANUSCH 70 katolík břišní tyfus č.p. 38 23.11.1808
33. IR 42. Erbach Carl dítě Franz syn vojína Georga BITTNERA 1 katolík neštovice předměstí č.p. 6 15.09.1809
34. IR 42. Erbach Carl dítě Margaretha SIEBENHÜNER dcera weldwebela 6 katolík mozkové křeče č.p. 103 26.02.1810
35. Jäger Legion ? dítě Karl syn feldwebela Johanna KHEBERICHA 1,5 roku katolík psotník č.p. 96 06.03.1810
36. ? dítě Josepha Franziska MUCKL dcera felwebela 5 měsíců katolík TBC č.p. 23 28.09.1810
37. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII kaprál Wentzl ZARDA 37 katolík tyfus předměstí č.p. 69 13.11.1810
38. IR 42. Erbach Carl invalida Paul FRANKES 79 katolík stáří předměstí č.p. 23 18.11.1810
39. IR 42. Erbach Carl dítě Katharina MICHL dcera feldwebela 1 katolík psotník č.p. 133 28.06.1812
40. ? žena Elizabeth HÖHERIN vojenská žena Prusko 56 katolík nádor v hlavě předměstí č.p. 69 07.09.1812
41. IR 42. Erbach Carl invalidní kaprál Johann RABI 80 katolík stáří Rabitsch 25. 02.12.1812
42. ? dítě Joseph syn feldjägra Johanna DILLA 2 katolík psotník č.p. 8 21.03.1813
43. IR 42. Erbach Carl pensionovaný feldwebel Friedrich RIEGER 71 katolík tyfus předměstí č.p. 85 27.03.1813
44. ? desertér Friedrich MALTATZ Königsberg Prusko 42 protestant úplavice předměstí č.p. 53 08.08.1813 Přišel se zranením plicní dutiny
45. IR 42. Erbach Carl dítě Marianna dcera feldwebela Johanna LUSTIGA 37 týdnů katolík záškrt č.p. 86 08.10.1813
46. Gehörigen spital No. 1 ošetřovatel Johann KAMMERAD ? katolík vysílení předměstí č.p. 53 29.10.1813
47. Gehörigen spital No. 1 dítě Maria MAURER nepokřtěná dcera ošetřovatele ? katolík ? předměstí č.p. 53 04.11.1813
48. Landwehr Pruský ? landwehrista neznámého jména ? ? přvezen umírající do zdejšího špitálu předměstí č.p. 53 13.11.1813
49. ? ? Nikolaus EBERL Emmingen an Bodensee 22 katolík TBC Špital předm. 65 18.11.1813
50. IR 60. Gyulay vojín Johann PAUL 25 katolík tyfus Špital předm. 65 26.11.1813
51. ? žena Elisabeth SCHMAHA vdova po vojáku 54 katolík TBC č.p. 95 01.12.1813
52. Francouzská armáda ? desertér Alexander POTTE 22 katolík tyfus Špital předm. 65 04.12.1813
53. ? vojín Georg ANDHELLO Ital 24 katolík tyfus Špital předm. 65 06.12.1813