×

Sokolov

zápis v matrikách - 1798-1813
Zemřelé vojenské osoby

Sokolov - zápis v matrikách - 1798-1813

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 42. Erbach Carl 4. vojín Joseph KASZACK 20 katolík náhlá smrt ? 10.09.1798
2. IR 42. Erbach Carl dítě Carolina dcera poručíka Maximiliana SQUITANA 1 katolík neštovice č.p. 105 19.12.1798
3. IR 42. Erbach Carl dítě Maria Anna dcera kaprála Johanna BÖNITTA 3 týdny katolík psotník č.p. 64 15.08.1799
4. ? dítě Franz syn Karoliny KERNERIN dcery vojáka 12 týdnů katolík záškrt č.p. 56 12.03.1800
5. IR 42. Erbach Carl vojín Karl RÄDLER 17 katolík tyfus č.p. 63 22.06.1800
6. IR 42. Erbach Carl dítě Theresia dcera svobodníka Nikl.HEINZERA 1 den katolík slabost č.p. 210 15.07.1800
7. IR 42. Erbach Carl dítě Franz Anton syn vojína Karla HEINRICHA 16 dnů katolík slabost č.p. 210 31.07.1800
8. IR 42. Erbach Carl žena Maria Magdalena DRECHSLERIN vdova vojáka 50 katolík tyfus č.p. 77 01.08.1800
9. IR 42. Erbach Carl žena Maria Anna STRANEKIN vdova vojáka 53 katolík mrtvice č.p. 124 02.08.1800
10. IR 42. Erbach Carl dítě Anna Magdalena dcera feldwebela Kaspara FROMMA 1 katolík neštovice č.p. 146 22.08.1800
11. IR 42. Erbach Carl dítě David syn svobodníka Adama FRIEDRICHA 13 měsíců katolík neštovice č.p. 1 24.08.1800
12. IR 42. Erbach Carl dítě Theresia dcera feldwebela Wenzela BLAHU 1 katolík neštovice č.p. 148 06.09.1800
13. IR 42. Erbach Carl dítě Anton syn vojína Andrease RIBISOHNA 13 měsíců katolík neštovice č.p. 239 13.09.1800
14. IR ? Würzburg dítě Franz Georg syn kaprála Josepha BAUMACHA 16 dnů katolík psotník č.p. 70 02.11.1800
15. IR 42. Erbach Carl dítě Regina dcera polního ranhojiče Karla BAUMANNA 1 katolík neštovice č.p. 168 05.11.1800
16. IR ? Würzburg dítě Elisabetha dcera kaprála Josepha BAUMACHA 6 týdnů katolík psotník č.p. 70 25.11.1800
17. Český legion ? vojín Johann Gregor STEIDL Marklesgrünn 25 katolík zemřel náhle na ulici mrtvice ? 19.12.1800
18. ? žena Maria Anna FIKERTIN od vojáků 75 katolík zánět Horr ? 03.10.1801
19. IR 42. Erbach Carl dítě Karolina dcera hauptmanna Andrease WUCHERPSTENINGA 3 dny katolík zácpa č.p. 134 13.02.1802
20. IR 17. Reuss Heinrich XV. od 1801 vojín Karl GEMEINDER 66 katolík TBC č.p. 8 18.07.1803
21. IR 42. Erbach Carl dítě Heinrich syn feldwebela Karla URBANA 19 týdnů katolík břišní tyfus ? 13.01.1803
22. IR 42. Erbach Carl dítě Kaspar syn feldwebela Mathese PERSKÝHO 8 dnů katolík psotník č.p. 148 18.11.1804
23. IR 42. Erbach Carl dítě Anton syn kaprála Johanna BENETA 14 dnů katolík psotník č.p. 64 10.04.1805
24. ? propuštěný voják Joseph KOCHDITZKI 76 katolík TBC č.p. 242 02.08.1805
25. IR 42. Erbach Carl vojín Johann BOHL 16 katolík zánět č.p. 209 18.12.1805
26. IR 42. Erbach Carl dítě Katharina dcera ranhojiče Karla BAUMANNA 18 dnů katolík psotník č.p. 168 07.01.1806
27. IR 42. Erbach Carl dítě Elisabetha dcera vojína Gregora STEPHANA 4 katolík neštovice ? 31.01.1806
28. IR 42. Erbach Carl dítě Joseph syn svobodníka Johanna KRONA 1 katolík skvrnivka č.p. 227 18.03.1806
29. IR 42. Erbach Carl dítě Elisabetha dcera kaprála Adama SCHREINERA 1 katolík katar č.p. 6 03.04.1806
30. IR 42. Erbach Carl dítě Georg Mathes syn feldwebela Karla KRANITZE 1 katolík katar č.p. 101 06.04.1806
31. ? dítě Maria Anna dcera propuštěného vojáka Kaspara FISCHLEINA 1 katolík TBC č.p. 264 21.05.1806
32. IR 42. Erbach Carl dítě Joseph syn vojína Stephana JUSTA 2 katolík TBC č.p. 12 25.10.1806
33. IR 42. Erbach Carl dítě Joseph syn bývalého nadporučíka Franze DÖRRERA 16 týdnů katolík katar č.p. 9 10.11.1806
34. IR 42. Erbach Carl dítě Anton Ignatz syn feldwebela Karla FITZENREITERA 6 dnů katolík psotník ? 28.11.1806
35. IR 42. Erbach Carl dítě Anna dcera bývalého nadporučíka Franze DÖRRERA 2 katolík katar č.p. 24 09.01.1807
36. ? žena Theresia manželka propuštěného vojáka Wenzla BINDERA 66 katolík TBC č.p. 111 31.03.1807
37. IR 42. Erbach Carl dítě Maria Anna dcera kaprála Andrease PAULA 1 katolík TBC č.p. 81 23.04.1807
38. IR 47. Kinsky Fr. do 1805 žena Maria Anna dcera vojína Adama DAMMA 25 katolík syfilis č.p. 52 26.06.1807
39. IR 42. Erbach Carl dítě Joseph Kalasanz syn bývalého nadporučíka Franze DÖRRERA 10 týdnů katolík TBC č.p. 230 22.11.1807
40. IR 42. Erbach Carl žena Theresia manželka kaprála Jakoba CZADA 29 katolík vodnatelnost č.p. 16 05.07.1808
41. IR 42. Erbach Carl dítě Klara dcera bývalého nadporučíka Franze DÖRRERA 6 týdnů katolík psotník č.p. 230 24.10.1808
42. Landwehr ? dítě Elisabetha dcera landwehristy Martina WEBERA 1 den katolík slabost č.p. 162 27.08.1809
43. Landwehr ? bývalý landwehrista Joseph KRÜGLSTEIN 38 katolík tyfus č.p. 114 10.12.1809
44. Landwehr ? dítě Anton syn hauptmanna landwehru Franze DÖRRERA 10 týdnů katolík TBC č.p. 230 23.01.1810
45. IR 42. Erbach Carl kaprál Mathes BOLLISTKA 33 katolík tyfus ? 07.03.1810
46. Landwehr ? landwehrista Augustin GEŸER 46 katolík tyfus ? 09.03.1810
47. IR 42. Erbach Carl dítě Joseph syn svobodníka Andrease BUCHTY 6 týdnů katolík psotník ? 17.05.1810
48. IR 42. Erbach Carl dítě Rosina dcera praporčíka Ludwiga MARTINA 1 katolík katar č.p. 214 22.11.1810
49. IR 42. Erbach Carl dítě Karl syn hauptmanna von LEPREEHO 16 týdnů katolík psotník č.p. 143 12.06.1811
50. IR 42. Erbach Carl dítě Anton syn feldwebela Karla FITZENREITERA 1 katolík psotník č.p. 45 21.07.1812
51. IR 42. Erbach Carl dítě Theresia dcera feldwebela Karla FITZENREITERA 3 katolík TBC č.p. 45 29.07.1812
52. ? žena Elisabeth MULAIN vdova po vojáku 75 katolík TBC č.p. 113 20.03.1813
53. NGI 13. Wallachisch-Illirisches 1. Peniger vojín Mea KILAWIDESCH ? katolík ? ? 06.08.1813
54. Francouzská armáda ? deserter Peter PORATEN Parma Itálie 25 ? zemřel v Dolním Rychnově ? 18.11.1813
55. ? žena Maria Anna manželka invalidního trubače Franze HÖNIGA 32 katolík tyfus č.p. 183 01.12.1813
56. Deutsch Legion ? vojín neznámého jména Pfalz ? ? zde zůstal mrtev ? 24.12.1813
57. ? vojín nějaký neznámý voják ? ? ? ? 25.12.1813