×

Černošín

zápis v matrikách - 1802-1813
Zemřelé vojenské osoby

Černošín - zápis v matrikách - 1802-1813

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR ? Colloredo dítě Adam Baptist syn vojína Johanna SCHMIDTA 5 týdnů katolík zarděnky č.p. 102 13.06.1802
2. ? vojín Adam AMBROSCH 25 katolík tyfus č.p. 65 03.11.1810
3. Francouzská armáda zajatec Ital neznámého jména asi 40 katolík červená úplavice č.p. 8 10.11.1813
4. ? ? 3 vojáci na cestě ze Steyeru bez jména a náboženství úplavice ? 14.11.1813
5. Francouzská armáda ? Jakob OLMAI zajatý v Hanau dept. De Xoer Niederland ? 18.11.1813 19.11.1813
6. Francouzská armáda ? 4 další asi stejní jako výše ? 18.11.1813
7. Francouzská armáda zajatec Francouz neznámého jména, náboženství, stáří a příčiny smrti, zajatý u Mohuče a z Bavorska do Chebu vedený. ? 27.11.1813