×

Mýto

zápis v matrikách - 1806-1813
Zemřelé vojenské osoby

Mýto - zápis v matrikách - 1806-1813

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? voják Mathias EBERT ? přivezen do města mrtvý 04.06.1806
2. IR 15. Zach Ant. od 1806 dítě Elizabetha dcera vojína Frantisseka KETVERA 20 týdnů katolík psotník ? 03.07.1808 05.07.1808
3. IR 15. Zach Ant. od 1806 vojín Jan JARUCŽEK 41 katolík psotník, křeče ? 05.05.1809 07.05.1809
4. IR 42. Erbach Carl vojín Andreas HANZL ? katolík horká nemoc na pochodu v Těškově 10.01.1810 13.01.1810
5. IR 42. Erbach Carl vojín ? HÜTTL ? katolík horká nemoc na pochodu v Těškově 11.01.1810 13.01.1810
6. Landwehr ? ? Waclaw PRASKY 35 katolík řezník souchotiny č.p. 32 20.05.1810 22.05.1810
7. ? vysloužilý vojín Frantissek HRABAK 45 katolík zánět jater č.p. 15 23.03.1813 26.03.1813
8. Francouzská armáda ? zajatec neznámé jméno 32 katolík vysílení ? 13.11.1813
11. Francouzská armáda ? zajatci 6 neznámého jména ? zapsáni jako katolík vysílení ? 15.11.1813
12. Francouzská armáda ? zajatci 9 neznámého jména ? zapsáni jako katolík zranění, zemřeli vysílením a mdlobou 18.11.1813