×

Děčín

zápis v matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Děčín - zápis v matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? obristwachtmeister hrabě Procop THUN 63 katolík Uložen do rodinné hrobky 30.01.1798 01.02.1798
2. Cordon regiment svobodník Johannes BAUER 73 katolík TBC město č.p. 57 16.03.1799 18.03.1799
3. Granz Cordon 4.dept. 2. vojín Johannes PURSSA Böhmisch Turnau 65 katolík TBC předměstí 15 17.01.1800 19.01.1800
4. Cordon regiment dítě Johann Joseph syn Johanna WOTTMAYERA 1,5 roku katolík psotník předměstí 80 04.08.1800 06.08.1800
5. IR 17. Hohenlohe Kirchberg propuštěný voják Franz Anton LIEBSCH Heidenstein 18 katolík přivezen mrtev - chrlení krve 23.08.1800 25.08.1800
6. ? ? hrabě Franz Joseph THUN rytíř voj. Řádu sv. Štěpána 66 katolík TBC zámek 1 22.08.1800 01.09.1800 zemřel ve Vídni - uložen do rodinné hrobky
7. Český Militär Cordon 4.dept. 2. kaprál Carl Ignatz von MAYER Mannheim Falc 57 katolík angína město č.p. 37 08.01.1801 10.01.1801
8. IR 17. Reuss Heinrich XV. od 1801 Hartlieb dítě Johann Karl syn vojína Johannese MOHRA 9 měsíců katolík zácpa město č.p. 115 23.01.1803 25.01.1803
9. IR 17. Reuss Heinrich XV. od 1801 dítě nepokřtěný syn vojína Josepha SCHÖPFERSE 0 katolík ? město č.p. 115 07.02.1803 09.02.1803
10. IR 17. Reuss Heinrich XV. Donot dítě Theresia dcera kaprála Karla FICKERTA 17 týdnů katolík psotník město č.p. 115 21.09.1803 23.09.1803
11. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Joseph syn svobodníka Josepha TEUTSCHE 10 dnů katolík psotník město č.p. 90 04.02.1804 06.02.1804
12. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Catharina dcera kaprála Gottfrieda MÄHRLEINA 7 dnů katolík psotník město č.p. 115 02.11.1804 04.11.1804
13. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Franziska dcera kaprála Johannese STAUBERA 1 katolík psotník město č.p. 115 17.04.1805 19.04.1805
14. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Johannes syn kaprála Johanna LEHMA 7 týdnů katolík psotník město č.p. 121 05.11.1805 07.11.1805
15. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Maria Anna dcera vojína Antona BANTZNERA 2 katolík psotník předměstí 65 06.03.1806 08.03.1806
16. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Franziska dcera svobodníka Josepha TEUTSCHE 7 měsíců katolík psotník město č.p. 90 13.03.1806 15.03.1806
17. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Franz Joseph syn kaprála Franze MÜLLERA 8 měsíců katolík spalničky město č.p. 115 31.05.1806 02.06.1806
18. IR 17. Reuss Heinrich XV. vojín Joseph ULLRICH Prossmik 26 katolík utonutí při koupání v Labi město č.p. 115 30.07.1806 01.08.1806
19. Feldjäger - Division 3. patrolen führer Joseph WEISS Zimmern Švábsko 21 katolík tyfus město č.p. 115 22.11.1808 24.11.1808
20. Feldjäger - Division 3. Ensch vojín Jacob RAUSCHER Steinach Tyroly 31 katolík zápal plic město č.p. 115 02.01.1809 03.01.1809
21. Feldjäger - Division 3. Doberlin vojín Anton KAMMERER Eger Čechy 19 katolík TBC město č.p. 115 12.01.1809 13.01.1809
22. Feldjäger - Division 3. vojín Johann IRASCHECK Brzitz Čechy 24 katolík TBC město č.p. 115 26.01.1809 27.01.1809
23. Feldjäger - Division 3. vojín Johann LEICHTER Inche Tyroly 26 katolík tyfus město č.p. 115 31.01.1809 01.02.1809
24. Feldjäger - Division 3. dítě Franziska dcera vojína Josepha KÖHLA 5 týdnů katolík zácpa město č.p. 115 19.02.1809 21.02.1809
25. Militär Cordon žena Elisabeth WECHRAMMHIN manželka kordonisty Čechy 63 katolík mrtvice město č.p. 19 27.02.1809 01.03.1809
26. IR 17. Reuss Heinrich XV. dítě Antonia dcera nadporučíka Thadeuse WANKEHO 9 dnů katolík psotník město č.p. 157 28.03.1809 30.03.1809
27. IR 36. Kollowrat Carl Münzer vojín Stephan KROCHUL 23 katolík svrab město č.p. 115 28.01.1810 30.01.1810
28. FAR ? invalidní kanonýr Wenzel PILZ Děčín 23 katolík TBC předměstí 21 08.06.1811 10.06.1811
29. ? vojenská invalidka Maria Anna PILZIN 58 katolík krvavá úplavice předměstí 21 25.08.1811 27.08.1811
30. Zásobování dítě Anton syn vrchního pekaře Martina DOBNERA 2 měsíce katolík psotník město č.p. 115 21.10.1811 23.10.1811
31. IR 36. Kollowrat Carl dítě Carolus syn vojína Karla BELLEHO 4 měsíce katolík psotník předměstí 96 27.11.1811 29.11.1811
32. IR 36. Kollowrat Carl dítě Magdalena dcera fouriera Antona WALTERA 4 měsíce katolík psotník předměstí 99 25.01.1812 27.01.1812
33. IR 36. Kollowrat Carl dítě Joseph syn vojína Jakoba OBTULLOWITZE 1 katolík psotník předměstí 61 16.02.1813 18.02.1813
34. Pruská armáda ? Leib major Karl Ludwig GUTZMEROV Freist bei Stolpe Pomořansko 29 protestant 2.5.1813 zraněn granátem do hlavy u Grossgourschen. Převezen do Děčína. 09.05.1813 11.05.1813
35. Pruská armáda ? pěšák Gottlieb DIKMANN Prokschine Slezko 23 protestant zraněn v bitvě u Chlumce do ramene město č.p. 115 03.09.1813 05.09.1813
36. Pruská armáda ? pěšák Christian MÜNSTER Prausnitz bei Goldberg Dolní Slezko 24 protestant zraněn v bitvě u Chlumce do břicha město č.p. 115 05.09.1813 07.09.1813
37. Pruská armáda ? pěšák neznámé jméno 19 protestant zraněn v bitvě u Chlumce do - těžké křeče město č.p. 115 05.09.1813 07.09.1813
38. NGI 09. Peterwardeiner střelec Procop JOWANOWICH Jarak Syrmien 20 řecký katolík TBC zámek 2 13.09.1813 14.09.1813
39. 80. Division ? vozataj Johann FISCHER Imling Žatecko 16 katolík kopnutí koněm město č.p 162 18.12.1813 20.12.1813
40. Feldjäger - Division 6. vojín Johann MONSCHNITZ 21 katolík tyfus město č.p. 115 21.11.1814 23.11.1814
41. Feldjäger - Division 6. oberjäger Emanuel SCHINDLER Wigstadtl Čechy 43 katolík TBC město č.p. 100 01.12.1814 03.12.1814
42. Feldjäger - Division 6. 4. vojín Johann CZEČAN 22 katolík vysílení město č.p. 115 13.01.1815 14.01.1815
43. Feldjäger - Division 6. vojín Augustin HIEGEL Hohenmaut Čechy 22 katolík utopil se v Labi město č.p. 115 08.02.1815 10.02.1815
44. Feldjäger - Division 6. Strobel patrolen führer Joseph HORTAN Bilenz 30 katolík tyfus město č.p. 115 08.03.1815 10.03.1815
45. IR 36. Kollowrat Carl dítě Joseph syn vojína Karla BELLEHO Švábsko 1 katolík psotník předměstí 96 07.04.1815 09.04.1815
46. Feldjäger - Division 6. oberjäger Jacob HEINZ 37 katolík TBC město č.p. 115 11.04.1815 13.04.1815
47. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vrchní lékař Georg WOCHWEST Děčín 35 katolík TBC předměstí ? 20.04.1815 22.04.1815
48. Feldjäger - Division 6. dítě Franz syn markytána výčebního Johanna PELZERA 3,5 měsíce katolík psotník město č.p. 115 17.05.1815 19.05.1815
49. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Carolus syn hauptmanna Thadeuse WANKY 4 dny katolík psotník město č.p. 157 06.06.1815 08.06.1815