×

Kadaň

zápis v matrice - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Kadaň - zápis v matrice - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 36. Kinsky Ulr. do 1797 dítě Karl Heinrich Jakob syn hauptmanna Karla DWORZACKA von TRIBELFELD 3 týdny katolík zánět střev město č.p. 9 12.01.1798
2. NGI 08. Gradiscaner 3. Michick vojín Anton GERGISCH Bebrina Slavonsko 22 katolík svobodný mrtvice město č.p. 134 17.02.1798
3. NGI 08. Gradiscaner 3. major svobodník Martin KALLAIGZICH Neukapelle Slavonsko 20 katolík zánět hrdla město č.p. 134 07.03.1798
4. NGI 08. Gradiscaner 3. vojín Franio KANICH Zagradir Slavonsko 20 katolík svobodný tyfus město č.p. 134 12.03.1798
5. ? 3. dítě Anton syn Josephy BECKIN vojenské ženy 6 měsíců katolík zánět město č.p. 136 22.03.1798
6. NGI 08. Gradiscaner 3. obrist vojín Ivo THOMASEVICH Borowitz Slavonsko 27 katolík náhle město č.p. 134 28.03.1798
7. NGI 08. Gradiscaner 3. vojín Ivan HAZULICH Holleysa Slavonsko 22 řecký katolík svobodný tyfus město č.p. 134 11.04.1798
8. NGI 08. Gradiscaner 3. vojín Haza KUTZMANOVICH Skendarovcze Slavonsko 22 řecký katolík ženatý TBC město č.p. 134 15.04.1798
9. NGI 08. Gradiscaner 3. vojín Martin SENICKA Bakonya Uhry 22 katolík svobodný TBC město č.p. 134 17.04.1798
10. ? ? ? ORESELROCK ? ? katolík ? město č.p. 134 26.04.1798
11. HR 6. Blankenstein vojín Kaspar MONUS Uhry 25 protestant utopil se v Ohři ? 05.07.1798
12. IR 38. Würtenberg invalida Christian BRANSIEUX 67 katolík TBC předměstí č.p. 44 19.09.1798
13. HR 6. Blankenstein vojín Stephan SZANTA Uhry 25 reformovaný TBC ? 23.09.1798
14. HR 6. Blankenstein vojín Joseph GYÖRFI Nagfatn Uhry 28 katolík zánět město č.p. 134 19.12.1798
15. IR 36. Kinsky Ulr. do 1797 dítě Franziska dcera vojína Josepha MÜLLERA 8 katolík neštovice město č.p. 162 09.01.1800
16. IR 36. Fürstenberg Carl od 1797 dítě Johann Gottlob syn vojína Johanna HANELA 3 katolík TBC předměstí č.p. 99 29.01.1801
17. IR 36. Kinsky Ulr. do 1797 dítě Franziska dcera praporčíka Andrease SCHMIDA 13 katolík angína město č.p. 82 04.03.1802
18. ? žena Josepha EBERTIN vojenská žena 80 katolík slabost předměstí č.p. 232 23.06.1802
19. IR 36. Kollowrat Carl od 1801 dítě Maria Anna dcera vojína Josepha WALLATSCHEKA 6 týdnů katolík psotník předměstí č.p. 183 02.08.1802
20. IR 36. Kollowrat Carl od 1801 nadporučík Heinrich MONTLISANT Tirbewont Holandsko 27 katolík plicní vodnatelnost město č.p. 80 01.11.1802
21. IR 36. Kollowrat Carl obristleut. dítě Franziska dcera svobodníka Franze KIRCHNERA 28 týdnů katolík záškrt město č.p. 134 18.02.1803
22. IR 07. Schröder Carl Friedr. invalidní kaprál Wenzl SEDLASEK 34 katolík TBC město č.p. 148 21.02.1803
23. IR 36. Kollowrat Carl Rasquei dítě Johann syn svobodníka Christopha KREMPLERA 1,5 roku katolík zarděnky ? 20.07.1803
24. ? žena Maria Anna von BRECHL vdova po oberstwachtmeistru 90 katolík slabost město č.p. 103 06.10.1803
25. ? invalida Joseph SIEBERT sluha u Marie Anny von BRECHL 75 katolík slabost město č.p. 103 06.10.1803
26. IR 36. Kollowrat Carl dítě Johanna dcera vojína Wenzela SCHINDLERA 4 týdny katolík psotník předměstí č.p. 280 16.12.1803
27. ? dítě Johanna dcera Josepha BLAHY propuštěného vojáka 4 katolík TBC předměstí č.p. 110 22.01.1804
28. IR 36. Kollowrat Carl Rasquei dítě Karl syn vojína Mathause HINKA 9 měsíců katolík psotník město č.p. 134 30.04.1804
29. IR 36. Kollowrat Carl Leib vojín Xaverius GASSENMAYER Regensburg 21 katolík mrtvice město č.p. 134 22.05.1804
30. IR 36. Kollowrat Carl Leib dítě Anna Maria dcera vojína Jakoba MADERA 1,5 roku katolík neštovice ? 27.06.1804
31. IR 36. Kollowrat Carl dítě Brigita Marianna dcera kaprála Wenzla GRÄTZE 10 dnů katolík psotník předměstí č.p. 225 16.10.1804
32. IR 36. Kollowrat Carl Leib dítě nepokřtěné 0 katolík ? město č.p. 134 13.01.1805
33. Chv.LR 12. Kinsky Jos. do 1804 nadporučík Cajetan hrabě LICHTENBERG 28 katolík zranění město č.p. 44 11.03.1805
34. ? žena Rosalia von KYRIOLOGUST vdova po rittmeiteru 73 katolík TBC město č.p. 173 27.05.1805
35. IR 36. Kollowrat Carl dítě Constantin syn poručíka Leopold GÖTZ 17 týdnů katolík psotník město č.p. 171 30.10.1805
36. FAR ? dítě Anna dcera kanonýra Johanna LANGHAMMER 16 týdnů katolík psotník předměstí č.p. 251 12.12.1805
37. IR 36. Kollowrat Carl dítě Leopold syn vojína Johanna KIRSCHE 8 dnů katolík psotník město č.p. 134 21.01.1806
38. IR 36. Kollowrat Carl žena Katharina manželka vojína Johanna KIRSCHE 39 katolík zánět střev město č.p. 134 25.01.1806
39. IR 36. Kollowrat Carl Münzer vojín Michaela EIMA 20 katolík břišní tyfus město č.p. 134 18.02.1806
40. Werbcommando ? dítě Michael syn Georga MÜLLERA werbungoffiziera 1 katolík TBC předměstí č.p. 204 19.02.1806
41. IR 36. Kollowrat Carl vojín Andrease JAMSIJ 20 katolík tyfus město č.p. 134 23.02.1806
42. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph GISMANNA 22 katolík tyfus město č.p. 134 15.03.1806
43. IR 36. Kollowrat Carl vojín Albert KOBAUNIK 20 katolík tyfus město č.p. 134 19.03.1806
44. IR 36. Kollowrat Carl vojín Karl RENDISCH 20 katolík tyfus město č.p. 134 19.03.1806
45. IR 36. Kollowrat Carl vojín Joseph REISS 20 katolík tyfus město č.p. 134 22.03.1806
46. IR 36. Kollowrat Carl dítě Julianna dcera feldwebela Wenzla KRAZE 7 týdnů katolík psotník město č.p. 134 01.04.1806
47. IR 36. Kollowrat Carl dítě Wenzl syn vojína Wilhelma KIRSCHE 3 katolík TBC město č.p. 134 03.04.1806
48. IR 36. Kollowrat Carl vojín Anton WALTER 22 katolík chrlení krve město č.p. 134 10.04.1806
49. IR 36. Kollowrat Carl dítě Magdalena dcera vojína Valentina KATZENBERGER 41 hodin katolík nešťastný porod město č.p. 134 20.05.1806
50. IR 36. Kollowrat Carl kaprál Johan HOFMANN 27 katolík utopil se v Ohři město č.p. 134 04.06.1806
51. IR 36. Kollowrat Carl kaprál Joseph BAŸER 31 katolík chrlení krve město č.p. 134 06.06.1806
52. IR 36. Kollowrat Carl dítě Philipina dcera hauptmanna Josepha von BENOISTA 5 týdnů katolík psotník město č.p. 67 30.07.1806
53. IR 36. Kollowrat Carl dítě Rudolph syn hauptmanna Rudolph Erdmann von LÜTTICHAU 18 týdnů katolík tyfus město č.p. 2 22.01.1807
54. IR 36. Kollowrat Carl dítě Agnes dcera hauptmanna Josepha MUNZERA 7 týdnů katolík psotník město č.p. 95 18.05.1807
55. IR 36. Kollowrat Carl dítě Agnes Maria dcera vrchního lékaře Josepha GOLLA 2 katolík spála město č.p. 177 27.03.1808
56. IR 36. Kollowrat Carl dítě Rudolph syn vrchního lékaře Josepha GOLLA 5 týdnů katolík psotník město č.p. 177 14.04.1808
57. IR 36. Kollowrat Carl dítě Karl syn obristwachtmeistera Aloysiuse von CHORESE 11 měsíců katolík záškrt město č.p. 181 05.07.1808
58. IR 36. Kollowrat Carl Glück dítě Maria dcera feldwebela Friedricha MAGUSE 9 měsíců katolík záškrt město č.p. 134 20.12.1808
59. IR 36. Kollowrat Carl Lüttichau dítě Joseph syn svobodníka Josepha FISCHERA 19 týdnů katolík psotník město č.p. 134 22.01.1809
60. IR 36. Kollowrat Carl Lüttichau dítě Thomas syn kaprála Johanna MSCHIDEKA 2 katolík psotník město č.p. 134 22.02.1809
61. ? slečna Franziska Klement von KLEFELD dcera hauptmanna 88 katolík slabost město č.p. 103 10.08.1809
62. IR 36. Kollowrat Carl dítě Johanna dcera hauptmanna Alexandra LECLAIRE 5 týdnů katolík psotník město č.p. 10 10.09.1809
63. Landwehr - Královehradecký 5. vojín Georg DOBRŽIK Polsko 20 katolík studená horečka město č.p. 134 05.10.1809
64. Landwehr - Budějovický 2. vojín Wenzl PFEIFER 27 katolík záducha město č.p. 134 28.10.1809
65. Landwehr ? landwehrista Franz GROH Komiz 32 katolík tyfus město č.p. 134 30.10.1809
66. IR 12. Khevenhüller do 1792- Landwehr vojín Joseph SCHISERA 26 katolík tyfus město č.p. 134 09.11.1809
67. IR 12. Khevenhüller do 1792- Landwehr vojín Wenzl MASCHEK 23 katolík tyfus město č.p. 134 23.11.1809
68. ? žena Dorotha RUDOLPH vojenská žena 29 katolík tyfus město č.p. 134 26.11.1809
69. IR 12. Khevenhüller do 1792- Landwehr kaprál Joseph HALLAMA 26 katolík tyfus město č.p. 134 30.11.1809
70. Hessenský sbor ? dítě Ferdinand syn vojáka Mattheuse MAYERA 1 katolík břišní tyfus předměstí č.p. 388 07.01.1810
71. IR 42. Erbach Carl dítě Apolonia dcera kaprala Josepha DENKA 5 měsíců katolík TBC město č.p. 134 14.02.1810
72. IR 42. Erbach Carl vojín Franz WAGNER Pomcisl 26 katolík kolika město č.p. 134 08.03.1810
73. IR 42. Erbach Carl dítě Karolina dcera feldwebela DULITSCHKA 1 katolík zubní horečka město č.p. 134 15.04.1810
74. ? žena Anna manželka rittmeistera Simona ZEPPITZE 25 katolík kolika město č.p. 78 20.12.1810
75. ? dítě Rudolph syn rittmeistera Simona ZEPPITZE 1 katolík psotník město č.p. 78 19.04.1811
76. IR 42. Erbach Carl vojín Paul ROTHBERGER 25 katolík TBC předměstí č.p. 367 22.06.1811
77. ? žena Josepha BRAUSSENSTEIN vdova po obristwachtmeisteru 86 katolík slabost město č.p. 184 08.04.1812
78. ? pensionovaný polní kaplan - františkán Camillus BLANERT 62 katolík mrtvice předměstí č.p. 474 22.04.1812
79. ? feldmarschallleutenant freyherr Johann ZOPH rytíř Řádu Marie Theresie 74 katolík TBC město č.p. 74 26.05.1812
80. IR 01. Kaiser Franz vojín neznámého jména ? katolík při průchodu Kadaní zemřel ve špitále na mrtvici 21.08.1813
81. IR 36. Kollowrat Carl dítě Joseph syn vojína Josepha PIRA 1 katolík TBC předměstí č.p. 489 24.08.1813
82. Landwehr ? dítě Andreas syn landwehristy Ignatze MICHLA 8 dnů katolík psotník předměstí č.p. 449 28.09.1813
83. IR 47. Vogelsang Ludw. vozataj Lusac VALENCHI 34 katolík úplavice Špital 08.10.1813
84. Militärspital ? ošetřovatel Martin TSCHORSICH 38 katolík tyfus Špital 14.10.1813
85. ? žena Theresia manželka pensionovaného hauptmanna Johanna GÖTZE 76 katolík slabost město č.p. 64 21.10.1813
86. Chv.LR 4. Vincent Carl. vojín Ambros MASCHECK 28 katolík zánět mozku po zranění Špital 27.10.1813
87. IR 42. Erbach Carl vojín Ignatz KUNZ Lachtenstadt 29 katolík ševcovský mistr tyfus Špital 18.12.1813
88. IR 36. Kollowrat Carl dítě Juliana dcera feldwebela Antona ELMERICHA 12 dnů katolík psotník město č.p. 40 08.01.1814
89. FAR 01. Schuhay Franz dítě Vinzenz syn canonýra Ignatze PLAGU 1 katolík psotník město č.p. 34 03.03.1814
90. ? žena Veronika ROSTIN vdova po kaprálu 52 katolík TBC předměstí č.p. 126 08.12.1814
91. Landwehr ? dítě Johann syn landwehristy Johanna SCHMIEDA 1 katolík psotník předměstí č.p. 488 25.12.1814
92. IR 36. Kollowrat Carl dítě Engelbert syn vojína Karla AUERMANNA 14 týdnů katolík psotník předměstí č.p. 463 24.08.1815
93. Feldjäger - Division 7. pensionovaný poručík Anton SPINDLER 24 katolík plicní vodnatelnost město č.p. 48 15.12.1815