×

Blšany

zápis v matrice - 1807-1813
Zemřelé vojenské osoby

Blšany - zápis v matrice - 1807-1813

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR ? Kinsky invalida Franz KLEIN 70 katolík stáří č.p. 53 25.03.1807
2. Chv.LR 5. Klenau Joh. od 1804 dítě Johann Nepomuk syn vojína Benedikta NENDWICHE 4 dny katolík psotník č.p. 93 30.11.1808
3. IR 36. Kollowrat Carl žena Theresie manželka bývalého kaprála Thomase PSCHERERA 56 katolík TBC č.p. 90 12.10.1809
4. IR 42. Erbach Carl vojín Johann HABERZETTL 20 katolík TBC č.p. 89 18.08.1810
5. Francouzská armáda - myslivec ? Přivezený bezejmenný mrtvý muž starý asi 20 let, střední postavy, podlouhlého a hladkého obličeje, bezvousý, červenohnědých vlasů, zemřel v tyfózním opojení. V roce 1813 jich mnoho vozili od Drážďan a Lipska. 20.11.1813 21.11.1813