×

Bohušovice nad Ohří

zápis v matrice - 1804-1815
Zemřelé vojenské osoby

Bohušovice nad Ohří - zápis v matrice - 1804-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? dítě Rosalia SUCHANDA dcera vojáka 15 katolík náhle č.p. 52 22.09.1804
2. IR 47. Kinsky Fr. dítě Elisabeth dcera kaprála Josepha BATTMANNA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 47 22.01.1805 24.01.1805
3. Dělistřelecký sbor kanonýr invalida Joseph TKATLA Bauschowitz 27 katolík TBC č.p. 13 03.07.1805 04.07.1805
4. IR 47. Kinsky Fr. dítě Johann HEB syn Kathariny manželky invalidy Franze ZAHRÁDKY 8,5 roku katolík horečka č.p. 56 24.01.1806 26.01.1806
5. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Aloysius Wenz. Wilh.Carol. syn hauptmanna Antona GVIRINIHO 6 týdnů katolík zácpa č.p. 17 01.12.1806 03.12.1806
6. Ruská armáda ? voják Ivan PETROW 32 katolík zranění ? 28.08.1813 29.08.1813
7. Ruská armáda ? voják neznámé jméno 36 ? zranění ? 28.08.1813 29.08.1813
8. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. dítě Joseph syn Theresie dcery kaprála Antona BUSCHINU 14 dnů katolík psotník č.p. 1 23.11.1813 25.11.1813
9. Vozatajstvo voják Joseph ŠTOG Molschin Ploskovicko 22 katolík svobodný mrtvice č.p. 1 18.12.1813 21.12.1813
10. Vozatajstvo voják Johann WATZEK Choltitz Chrudimsko 36 katolík ženat kopnutí koněm č.p. 3 24.12.1813 26.12.1813
11. Vozatajstvo voják Joseph SCHLEICHAR Jessenick Boleskavsko 21 katolík svobodný nešťastná náhoda č.p. 16 29.12.1813 30.12.1813
12. Dělostřelecké opravny dítě Katharina dcera kováře Wenzla ČERMAKA 7 dnů katolík psotník č.p. 56 04.05.1814 06.05.1814
13. ? dítě Wenzl syn Kathariny dcery vojáka Johanna SKOBISE 10 měsíců katolík psotník č.p. 52 08.05.1814 10.05.1814
14. IR 60. Gyulai Ign. dítě Franz syn Anny dcery vojína Antona HERZIGA 8 dnů katolík psotník č.p. 31 28.02.1815 02.03.1815