×

Teplice

zápis v matrikách děkanství - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Teplice - zápis v matrikách děkanství - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. Frey Cops ? dítě Margareth Jos. Jul. Dcera hauptmanna FISCHER von ODONELI 7 měsíců katolík psotník č.p. 135 08.06.1798
2. ? sluha u ruské hraběnky Sotor Samuel STOBE Drážďany 26 protestant úplavice č.p. 157 10.07.1800
3. IR 54. Callenberg Carl pensionovaný obrist Johannes HANSCH 49 katolík TBC předměstí 8 20.02.1800
4. CR 3. Herzog Albert trubač Friedrich August SANTO 28 protestant mrtvice předměstí 35 16.06.1801
5. IR 29. Wallis Oliv. žena Elisabeth manželka vojáka Michaela RICHTERA 45 katolík vodnatelnost ? 14.09.1801
6. FAR ? bývalý dělostřelec Karl JAHN Hostau 72 katolík hostinský plicní vodnatelnost předměstí 46 20.07.1803
7. ? žena Apolonia BARTHELMEINNEN dcera vojáka 44 katolík zánět střev č.p. 112 11.12.1801
8. IR 17. Hohenlohe Kirchberg bývalý hauptmann ? ORLOW von WERDEN ? ? ? ? 24.12.1802
9. ? žena Marianna RAKOFSKYIN Asien 94 katolík stařecká slabost č.p. 65 05.02.1803
10. ? dítě Carolina Josepha dcera hauptmanna Josepha von FISCHER 1 měsíc katolík TBC č.p. 112 16.04.1803
11. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. podporučík Johann von BINEFELD 29 katolík sebevražda otrávením č.p. 129 02.05.1803
12. ? dívka Barbara WOLFIN dcera feldwebela Litoměřice 17 katolík sebevražda otrávením č.p. 129 04.05.1803
13. IR 47. Kinsky Fr. - Cordon Commando invalida Franz SCHMUTZER 30 katolík mrtvice při koupeli č.p. 200 04.10.1804
14. ? žena Franziska SCHMIDIN manželka vojáka Teplice 38 katolík zánět č.p. 217 09.03.1805
15. FAR 01. Schuhay Franz Steiner unterkanonýr Mathes ŠIMON Turnau Steiermark 22 katolík nervová choroba Schönauer militär spital 04.08.1805
16. ? žena Barbara SWIETETZKŸ manželka vojáka Teplice 65 katolík zánět č.p. 130 28.01.1806
17. IR 36. Kollowrat Carl dítě Franz syn vojína Franze WISTUPA 1 katolík TBC Schönauer kasárna 16.06.1806
18. ? dítě Johann syn propuštěného vojáka Johanna SPINKA 8 měsíců katolík psotník č.p. 175 22.04.1807
19. IR 42. Erbach Carl Galli dítě Regina dcera vojína Johanna VOLLDETH 1,5 roku katolík psotník Vojenské lázně č.p. 70 15.06.1807
20. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. Prahl dítě Franziska dcera kaprála Franze NAWEKERA 2,5 roku katolík TBC Vojenské lázně č.p. 70 26.06.1807
21. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. dítě Joseph ROLL syn chirurga 1 katolík psotník od zubů Vojenské lázně č.p. 70 28.06.1807
22. Mehrbach ? Cellari dítě Christian Karl syn vojína Willhelma GULLEHO 6 katolík neštovice Vojenské lázně č.p. 70 10.07.1807
23. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. dítě Joseph syn podlékaře Johanna KIRSTA 2 katolík spála Vojenské lázně č.p. 70 16.07.1807
24. IR 36. Kollowrat Carl dítě Marianna BRECHT dcera führera 1 katolík spála Vojenské lázně č.p. 70 28.07.1807
25. FAR? žena Katharina manželka invalidy Josepha REICHARTA Teplice 64 katolík TBC č.p. 26 05.08.1807
26. IR 42. Erbach Carl dítě Theresia dcera kaprála Laurenze HEUCHELA 2 měsíce katolík psotník Vojenské lázně č.p. 70 04.10.1807
27. IR 25. Zedwitz Franz dítě Eleonora dcera kaprála veterána Johana PILKY 1 katolík psotník č.p. 16 13.05.1808
28. IR 36. Kollowrat Carl dítě Carl Dominic syn nadporučíka Alexandera le KLAIRE 8 dnů katolík slabost Vojenské lázně č.p. 70 07.06.1808
29. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. dítě Jakob syn vojína Mathese VOŸDAKA 7 měsíců katolík záškrt Vojenské lázně č.p. 70 28.06.1808
30. Saská armáda - FAR? kapitán Heinrich Gotthelf JUHR 36 protestant břišní tyfus č.p. 217 01.08.1808
31. IR 40. Mittrowsky Jos. granátník voják Jacob MIISCHANN 36 katolík vysílení Vojenské lázně č.p. 70 08.08.1808
32. Polní lékárna feldapotheker Ignatz MARISCH Litoměřice 28 katolík pražský lékárník úplavice předměstí Šanov č.p. 226 26.09.1809
33. Landwehr - Žatecký 1. 4. kaprál Franz JUGEL Tommoschau Klášterní panství 19 katolík krvavá úplavice předměstí Šanov č.p. 275 08.10.1809
34. Landwehr - Děčínský 3. Clary 3. vojín Joseph MICHL Benešovsko 19 katolík švec mrtvice č.p. 60 09.11.1809
35. Landwehr - Děčínský 3. Clary 4. vojín Franz Joseph RIEDL Dobern Benešovsko 21 katolík horečka ? 20.11.1809
36. ? bývalý poručík v ruských službách Gottfried SEUME Leipzig 49 protestant učitel TBC č.p. 116 13.06.1810
37. ? pensionovaný major Karl Adam DWORZACK von TRÜBBELFELD Leipnick Morava 56 katolík mrtvice č.p. 101 13.07.1810
38. ? propuštěný voják Edmund MAHRSDORFF Holandsko 29 katolík TBC č.p. 39 08.12.1810
39. CLR 5. Klenau Joh. nadporučík Leopold von OTTOLINI 25 katolík svobodný tyfus č.p. 45 24.07.1811
40. Saská armáda ? major výstrojní inspektor z Drážďan Gotthelf Friedr. Aug. von GOTTSCHALK 50 protestant hnisavý zánět ledvin a měchýře č.p. 67 25.07.1812
41. Saská armáda - DR E.H.Albert kapitán Karl Gottfried von RABENAU 38 protestant zápal plic č.p. 136 28.03.1813
42. Pruská armáda - Garde Jäger batt. první poručík Robert von ESBECK Anclam Pruské Pomořany 26 protestant zranění do hlavy a nohy č.p. 164 20.05.1813
43. Ruská armáda ? poručík ? SCHVANTZKÝ 30 řecký katolík střelné zranění č.p. 224 27.05.1813
44. Ruská armáda ? sluha velkovévody Konstantina Ruského Alexander WASILLIFF 44 řecký katolík TBC č.p. 118 27.05.1813
45. ? poručík v ruských službách Anton MÖRDER 20 ? zranění hrudníku č.p. 162 29.05.1813
46. Saská armáda ? generál pěchoty gubernátor Drážďan Carl Heinrich von REITZENSTEIN 84 protestant mrtvice č.p. 65 30.05.1813
47. Pruská armáda - 2.Garde Infaterie batt. major Vollrath graf zu LOEWENSTEIN - WERTHEIM 36 protestant smrtelná střelná rána, tyfus č.p. 73 31.05.1813
48. Pruská armáda - Garde Infaterie regiment zu fuss major Carl von ROHR Priegnitz 42 protestant smrtelná střelná rána č.p. 73 02.06.1813 05.06.1813
49. Hraniční Cordon žena Johanna manželka kaprála Michaela STUTZE 24 katolík tyfus č.p. 145 04.06.1813
50. Ruská armáda ? kapitán Theodor TRUPATSCHEYEF 30 řecký katolík střelné zranění č.p. 81 08.06.1813
51. Ruská armáda ? vojín Ivan SERREYEW ? řecký katolík rána na noze č.p. 224 29.06.1813
52. Westpreusische Infanterie regiment poručík ? KÖPPERN 24 protestant tyfus č.p. 34 01.07.1813
53. Ruská armáda ? garderobier jeho výsosti Konstantina Daniel RUDOFSKY 43 katolík spálenina, vysílení č.p. 29 04.07.1813
54. princ Christian Friedrich ANHALT-KÖTHEN-PLESS 33 ? zůstal v bitvě u Chlumce ? 29.08.1813
55. kníže Carl Ladislaus von BROGLIO ? ? zůstal v bitvě u Chlumce ? 29.08.1813
56. Pruská armáda poručík generálního štábu ? RIEDIGER ? protestant zranění od Chlumce č.p. 73 02.09.1813
57. Francouzská armáda bádenský generál baron Friedrich HEIMROD rytíř Čestné legie 44 protestant zranění od Chlumce č.p. 89 03.09.1813
58. Ruská armáda ? generalmajor ritter von MELLISINO ? řecký katolík ? u Drážďan 25.08.1813
59. IR 2. Westpreusische major ? von DIEZIELSEKY ? protestant zranění od Chlumce č.p. 86 07.09.1813
60. Pruská armáda brigádní kazatel Christian Gottlob EINERT 34 protestant plicní slabost ? 31.09.1813
61. Ředitelství nemocnice monsignore ? LEGAY Paris Francie 24 katolík TBC č.p. 114 25.01.1814
62. Vojenské lázně felwebel Johann NETTWAL 60 katolík TBC ? 21.02.1814
63. Vojenské lázně Schönauer obristwachtmeister velitel lázní Lukas Leopold von MOSER 60 katolík celková slabost vojenské lázně 08.06.1814
64. Vojenské lázně dítě Veronika dcera lázeňslého mistra Carla TINTERA 4,5 roku katolík zubní horečka vojenské lázně 27.06.1814
65. ? dítě Anna dcera unterjägera Georga HAYMAYERA 2,5 roku katolík úplavice vojenské lázně 12.07.1814
66. IR 26. Hohenlohe-Bartenstein vrchní lékař Gaudencz METSER 42 katolík celkové vysílení vojenské lázně 27.08.1814
67. ? dítě Peter syn invalidního kaprála Josepha GRILLA 1 měsíc katolík psotník č.p. 35 09.11.1814
68. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. dítě Joseph syn führera ? FUKERTA 9,5 roku katolík plicní nedostatečnost č.p. 217 05.02.1815
69. CR 5. Nassau - Usingen do 1806 dítě Joseph syn propuštěného vojáka Josepha WATZEKA ? katolík psotník č.p. 60 31.12.1815