×

Uničov - 1805-1815

zápis v církevní matrice
Zemřelé vojenské osoby

Uničov - zápis v církevní matrice - 1805-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 12. Manfredini 1. dítě Anton syn vojína Johanna PUCHERTA 9 měsíců katolík psotník předměstí 94 19.03.1805
2. IR 58. Beaulieu Franz kadet Johann WISSINGER Topalzau Uhry 20 katolík TBC město 29 11.07.1805
3. IR 58. Beaulieu Franz vojín Gotfried HERZ Bernburg Fürst. Anhalt 40 protestant vodnatelnost město 29 31.07.1805
4. IR 12. Manfredini Kammla dítě Joseph syn kaprála Augustina TEICHMANNA 6 měsíců katolík záškrt město 29 16.08.1805
5. IR 12. Manfredini dítě Franziska dcera kapelmaistra Josepha BRANYHO 5m katolík psotník město 147 21.08.1805
6. IR 12. Manfredini führer Peter SCHEÜERMANN Heidelberg Reich 61 katolík TBC město 29 10.11.1805
7. IR 12. Manfredini 2. dítě Barbara dcera granátníka Johanna GUBERTA 8 dnů katolík psotník předměstí 38 14.11.1805
8. IR 12. Manfredini Czapka dítě Konrad RINGELSBACHER syn vojáka Reich 4,5 roku katolík neštovice město 29 08.12.1805
9. IR 12. Manfredini dítě Karl syn poručíka Godfrieda LANZE 7 katolík tyfus předměstí 99 16.12.1805
10. IR 12. Manfredini chlapec na výchovu Johann BOHN syn feldwebela 6 katolík tyfus předměstí 99 16.12.1805
11. IR 12. Manfredini dítě Theresia dcera kaprála Georga SCHUBERTA 2 katolík psotník předměstí 51 08.01.1806
12. IR 12. Manfredini dítě Ludwig syn nadporučíka Godfrieda LANZE 5 katolík tyfus předměstí 99 13.01.1806
13. IR 12. Manfredini dítě Franziska dcera muzukanta Johanna SCHMIDTA 1 katolík psotník město 21 29.01.1806
14. IR 12. Manfredini dítě Eleonora dcera vojína Michaela NIKOLY 2 týdny katolík slabost předměstí 12 31.01.1806
15. IR 12. Manfredini dítě Vinzenz syn praporčíka Franze SCHÜNTZELA 12 dnů katolík psotník město 143 02.02.1806
16. IR 12. Manfredini vojín Franz KÖRNER 19 katolík tyfus předměstí 77 11.02.1806
17. IR 12. Manfredini dítě Eleonora dcera kaprála Rochuse WEISSE 2 měsíce katolík psotník město 29 13.02.1806
18. IR 12. Manfredini dítě Rosalia dcera vojína Michaela NIKOLY 1 měsíc katolík psotník předměstí 12 16.02.1806
19. IR 12. Manfredini dítě Georg syn vojína Johanna SCHOLTZE 11 katolík tyfus předměstí 99 25.02.1806
20. IR 12. Manfredini Wenke vojín Anton DRESSEL 17 katolík tyfus město 29 25.03.1806
21. IR 12. Manfredini dítě Johann syn kaprála Johanna Antona SCHWARZE 10 měsíců katolík psotník město 140 17.04.1806
22. IR 12. Manfredini dítě Franz syn kaprála Franze HANDLA 9 měsíců katolík TBC město 29 19.07.1806
23. IR 12. Manfredini dítě Mathaus syn svobodníka Mathause KONRATA 1 hodina katolík slabost město 25 19.02.1807
24. IR 20. Kaunitz praporčík Joseph KELLNNER 27 katolík TBC město 61 31.05.1807
25. IR 12. Manfredini svobodník Wenzl SEIFERT 80 katolík vodnatelnost město 30 06.09.1807
26. IR 12. Manfredini Mayersfeld dítě Stephan syn svobodníka Paula STEINBACHA 1 den katolík psotník město 208 11.12.1807
27. IR 12. Manfredini Arbter dítě Johann syn kaprála Johanna PROSCHE 1 rok katolík psotník město 29 10.05.1808
28. IR 12. Manfredini Arbter dítě Anna Margaretha dcera kaprála Johanna PROSCHE 10 minut katolík slabost město 29 21.05.1808
29. IR Jäger Regiment Negrony dítě Vínzenz syn vojína Vinzenze ARMBRUSTERA 6 týdnů katolík TBC město 29 14.01.1809
30. IR 12. Manfredini Liptay dítě nepojmenované dítě od kaprála Augustina MEIXNERA 0 katolík porodní slabost předměstí 138 24.03.1809
31. IR 12. Manfredini dítě Karl syn kaprála Antona EHRENBERGERA 16 dnů katolík psotník město 51 26.04.1809
32. IR 12. Manfredini Schmachal dítě nepojmenované dítě od svobodníka Heinricha ZENKELA 0 katolík porodní slabost město 45 28.04.1809
33. FAR 04. Unterberger Leop. dítě Johanna dcera zemřelého vrchního vozateje Johanna JANNACZEKA 7 katolík chřipka město 132 29.05.1809
34. FAR 03. Rouvroy 2. dítě Nepomucena dcera oberkanonýra Josepha SPORNELA 8 týdnů katolík záškrt město 38 10.07.1809
35. IR 10. Mittrowsky Ant. Do 1809 reserve dítě Daniel syn svobodníka Franze ZIEGLERA 1 rok katolík TBC předměstí 188 18.07.1809
36. IR 12. Manfredini dítě Anna Theresia dcera vojína Franze MEIXNERA 4 týdny katolík střevní křeče město 29 27.08.1809
37. IR 12. Manfredini dítě Johann syn poručíka Kaspara NICKLA 7 týdnů katolík TBC město 66 18.10.1809
38. IR 12. Manfredini dítě Helena dcera felswebela Wenzela NEÜMANNA 1 rok katolík záškrt předměstí 106 27.11.1809
39. IR 12. Liechtenstein Alois od 1809 dítě Barbora dcera vojína Josepha SCHOLLERA 1 rok katolík záškrt předměstí 178 11.02.1810
40. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Augustin syn vojína Josepha SCHOLLERA 2,5 roku katolík psotník předměstí 178 17.03.1810
41. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Genovefa dcera vojína Josepha SCHOLLERA 1 hodina katolík psotník předměstí 178 27.10.1810
42. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Anna dcera svobodníka Franze GENNEMANNA 1 rok katolík neštovice předměstí 165 03.11.1810
43. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Elisabeth dcera feldwebela Augustina MEIXNERA 5 měsíců katolík záškrt předměstí 177 16.05.1812
44. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Anna dcera kaprála Mathiase KUKELEHO 5 týdnů katolík psotník město 29 26.05.1812
45. IR 12. Liechtenstein Alois feldwebel Michaela HAUSENBERGERA 53 katolík ženat TBC město 29 07.06.1812
46. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Johann syn kaprála Paula STEINBACHA 8 týdnů katolík psotník město 29 11.06.1812
47. IR 12. Liechtenstein Alois žena Anna manželka feldwebela Josepha DRESCHERA 34 katolík TBC předměstí 87 01.08.1812
48. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Josepha dcera svobodníka Dominika KRUMPHOLZE 3 měsíce katolík záškrt město 224 03.08.1812
49. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Johann syn plukovního zbrojíře Johanna HOFFMANNA 9 týdnů katolík TBC město 64 16.08.1812
50. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Peter syn kaprála Johanna WOLFFA 8 týdnů katolík psotník předměstí 38 21.08.1812
51. IR 12. Liechtenstein Alois pensionovaný nadporučík Johann FINGER 71 katolík TBC město 215 28.01.1812 pozn. připsáno dodatečně
52. IR 12. Liechtenstein Alois pensionovaný fourier Joseph WUSTEL 72 katolík plicní vodnatelnost město 67 11.03.1812 pozn. připsáno dodatečně
53. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Adolph syn kaprála Franze HEINRICHA 2 katolík psotník město 165 12.01.1813
54. IR 12. Liechtenstein Alois Smagalsky dítě Johann syn vojína Ferdinanda BAXMANNA 1 rok katolík záškrt město 224 13.01.1813
55. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Karolina dcera kaprála Martina SCHMIDA 2,5 roku katolík černý kašel město 29 24.02.1813
56. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Rosalia dcera svobodníka Friedricha SCHMIDA 9 dnů katolík psotník město 29 09.04.1813
57. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Sophia dcera kaprála Antona EHRENBERGERA 13 týdnů katolík psotník město 29 07.05.1813
58. IR 12. Liechtenstein Alois 18. dítě Ignatz syn kaprála Johanna SCHÜTTERICHA 3 týdny katolík psotník město 62 15.08.1813
59. IR 12. Liechtenstein Alois 1. reserve dítě Anton syn kaprála Franze TREUTNERA 20 hodin katolík psotník město 29 01.09.1813
60. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Daniel syn mistra pekaře Stephana FRANKA 4 měsíce katolík TBC předměstí 97 16.11.1813
61. IR 12. Liechtenstein Alois vojín Mathias GLOSOWSKI Grubania Halič 22 katolík mrtvice město 29 28.12.1813
62. IR 12. Liechtenstein Alois žena Rosina manželka hauptmanna Karla Simona JUGELA 46 katolík TBC město 136 24.01.1814
63. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Johann syn zemřelého vojína Ignatze MEIXNERA 1 rok katolík psotník předměstí 124 29.01.1814
64. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Johann syn nadporučíka Johanna ROTHE 17 dnů katolík psotník město 11 07.02.1814
65. IR 12. Liechtenstein Alois fourier Joseph BRECK 40 katolík chřipka město 134 21.02.1814
66. IR 12. Liechtenstein Alois 2. reserve dítě Josepha dcera kaprála Melchiora ULBRICHA 3 katolík TBC město 29 01.03.1814
67. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Franz syn vojína Johanna KOSTAGEFSKYHO 10 týdnů katolík psotník město 181 04.05.1814
68. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Anna dcera svobodníka Simona POJASCHEKA 3 katolík psotník město 29 05.03.1814
69. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Helena dcera poručíka Josepha ESSINGERA 1,5 roku katolík psotník město 56 08.03.1814
70. IR 12. Liechtenstein Alois 16. dítě Johann syn kaprála Johanna WOLFA 11 dnů katolík psotník předměstí 38 13.03.1814
71. IR 12. Liechtenstein Alois 16. žena Barbara manželka kaprála Johanna WOLFA 30 katolík tyfus předměstí 38 15.03.1814
72. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Johann syn Katharinay dcera hauptmanna Karla Simona JUGELA 5 týdnů katolík psotník město 136 12.05.1814
73. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Joseph Franz syn poručíka Franze MAUERA 6 katolík TBC město 67 15.05.1814
74. IR 12. Liechtenstein Alois plukovní tambor Johann FUHRMANN 84 katolík stařecká slabost město 29 07.07.1814
75. IR 12. Liechtenstein Alois dítě nepojmenované dítě od svobodníka Antona GALLINA 0 katolík porodní slabost město 29 20.07.1814
76. IR 12. Liechtenstein Alois 4. 4. vojín Stanislaus BARON Jastřzonkastana Halič 20 katolík chřipka město 29 31.07.1814
77. IR 12. Liechtenstein Alois 2. reserve dítě Johann syn feldwebela Johanna KÖLBELA 7 katolík tyfus město 44 21.09.1814
78. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Constantin syn podplukovníka Bernarda von DOUBLERA 3 katolík záškrt město 169 01.01.1815
79. IR 12. Liechtenstein Alois 2. reserve dítě Michael syn vojína Alberta KINZELA 1 rok katolík TBC město 118 08.01.1815
80. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Wilhelm syn nadporučíka Franze SCHINZELA 11 měsíců katolík psotník město 140 29.01.1815
81. IR 12. Liechtenstein Alois žena Margaretha manželka kaprála Franze KOCHA 65 katolík TBC město 120 07.02.1815
82. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Sophia dcera feldwebela Godfrieda SCHAUBERGA 4 katolík TBC město 62 12.02.1815
83. IR 12. Liechtenstein Alois fourier Leonard WAGNER 33 katolík TBC město 223 27.02.1815
84. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Karl syn vrchního lékaře Michaela HANNIMANNA 4 měsíce katolík psotník město 5 06.03.1815
85. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Andreas syn poručíka Kaspara NICKELA 8 katolík tyfus město 212 26.03.1815
86. IR 12. Liechtenstein Alois fourier Lorenz SCHNEIDER 20 katolík otok plic město 116 31.03.1815
87. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Anna dcera vojína Josepha GRAFA 1,5 roku katolík TBC město 62 08.09.1815
88. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Anna Maria dcera kaprála Franze HEINISCH 1,5 roku katolík záškrt město 46 07.10.1815
89. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Anna dcera führera Mathiase FISCHERA 1 rok katolík záškrt město 58 03.12.1815
90. IR 12. Liechtenstein Alois dítě Anton syn svobodníka Simona BADIAČZEKA 1,5 roku katolík průjem město 29 22.12.1815