×

Kojetín

zápis v církevní matrice - 1805-1815
Zemřelé vojenské osoby

Kojetín - zápis v církevní matrice - 1805-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 56. Colloredo Wenz. pensionovaný poručík Thomas MALOWANY 72 katolík krční choroba č.p. 33 04.04.1805
2. IR 01. Kaiser Franz vojín Johann SOCHOR 29 katolík zabit koněm Vyškovské předm. 60 05.04.1805
3. IR 01. Kaiser Franz dítě Magdalena dcera vojína Josepha POSPISCHILA 1 katolík záškrt Olomoucké předm. 79 16.08.1805
4. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Vinzenz syn feldwebela Cyryla HELLEHO 14 dnů katolík TBC Vyškovské předm. 30 07.10.1805
5. IR 01. Kaiser Franz dítě Jakob syn vojína Antona STAWA 3 měsíce katolík TBC Kroměřížské předm. 108 08.11.1805
6. Bombardier Corps dítě Friedrich syn vojína Ignatze SCHÄFERA 6 měsíců katolík psotník Olomoucké předm. 69 18.11.1805
7. IR 56. Colloredo Wenz. dítě Mathias syn vojína Josepha STETINY 1,5 roku katolík TBC Olomoucké předm. ? 12.12.1805
8. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Joseph syn vojína Josepha NAWRATILA 3 katolík spalničky Kroměřížské předm. 123 22.12.1805
9. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Kaspar syn vojína Kaspara KOLLUCHA 1 katolík záškrt Vyškovské předm. 51 02.01.1806
10. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Marianna dcera vojína Kaspara KOLLUCHA 3 katolík TBC Vyškovské předm. 51 22.01.1806
11. IR 40. Mittrowsky Jos. žena Thekla manželka vojína vojína Franze KAUPELKY 50 katolík tyfus Olomoucké předm. 91 09.02.1806
12. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Rosalia dcera zemřelého vojína Georga ČZERNÝHO 3 katolík psotník Vyškovské předm. 17 14.02.1806
13. IR 29. Lindenau vojín Johann PELKANA 19 katolík tyfus Olomoucké předm. 78 27.02.1806
14. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Mathias JORENJO 24 katolík tyfus Olomoucké předm. 130 07.04.1806
15. IR 01. Kaiser Franz dítě Wenzl syn svobodníka Georga RYHY 9 měsíců katolík neštovice č.p. 14 11.07.1806
16. IR 01. Kaiser Franz dítě Marianna dcera vojína Antona STAWA 1,5 roku katolík neštovice Kroměřížské předm. 109 17.07.1806
17. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Petronilla dcera kaprála Johanna BIENELA 3 měsíce katolík psotník Olomoucké předm. 30 15.01.1807
18. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Johann syn svobodníka Bartholomeuse MICHARDYNSKYHO 1 katolík TBC č.p. 82 24.04.1807
19. IR 40. Mittrowsky Jos. žena Theresia manželka feldwebela Leopolda SCHUBERTA 25 katolík TBC č.p. 68 26.04.1807
20. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Johann syn kaprála Karla HARTA 14 dnů katolík psotník Kroměřížské předm. 73 23.05.1807
21. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Joseph syn svobodníka Antona SLOWATSCHEKA 3 měsíce katolík psotník Kroměřížské předm. 90 14.06.1807
22. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Franuz syn kaprála Wenzela PETRUCHA 2dny katolík psotník č.p. 112 02.10.1807
23. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Barbora dcera vojína Andrease ZRADOWSKYHO 2 měsíce katolík psotník č.p. 280 17.10.1807
24. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Klara dcera kaprála Josepha BRZINY 6 měsíců katolík TBC č.p. 27 01.03.1808
25. IR 01. Kaiser Franz dítě Franziska dcera kaprála Georga RŽIHY 9 měsíců katolík záškrt č.p. 280 12.04.1808
26. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Joseph syn poručíka Josepha HEBRA 2 dny katolík ? č.p. 7 26.11.1808
27. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Anton syn vojína dovolenkáře Franze OLIWY 4 dny katolík psotník č.p. 379 20.01.1809
28. IR 57. Colloredo Jos. žena Anna manželka vojína Ignatze KASCHKY 22 katolík křeče č.p. 99 10.05.1809
29. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Fetko ŠANDROWSKY Trogowitz Nová Halič 21 katolík vysílení č.p. 82 27.05.1809
30. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Wassil GUTEZAK Olezna Samburgsko 28 katolík tyfus ? 16.06.1809
31. IR 44. Bellegarde Friedr. vojín Michael KONITZNY Feppet Samburgsko 22 katolík tyfus ? 16.06.1809
32. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Anton syn granátníka Josepha RIEGELA 5 týdnů katolík TBC č.p. 88 28.06.1809
33. IR 07. Schröder Carl Friedr. vojín Georg BLIZKA Oberbetschwa Přerovsko 22 katolík chřipka ? 07.07.1809
34. Polská armáda - IR 3 Waršavký vojín neznámé jméno asi 24 vojáka přivezl mrtvého vysílením na voze jeden sedlák z Chropyně 02.06.1813
35. IR Jäger Regiment 3. 6. unterjäger ZEILER 21 ? ? ? 12.08.1809
36. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Theresia dcera svobodníka HAYSPITZA 1 katolík TBC č.p. 361 13.09.1809
39. IR 01. Kaiser Franz žena Barbara manželka granátníka Lauretze WATCZULY 53 katolík tyfus č.p. 330 25.01.1810
40. IR 10. Reisky, Franz. od 1809 vojín Georg SCHYCHO 27 katolík chřipka ? 02.03.1810
41. dítě Anna dcera vojína Johannese SLAMY 1 rok 9 mesíců katolík TBC č.p. 156 02.04.1810
42. IR 10. Reisky, Franz. od 1809 dítě Ignatz syn svobodníka Christiana APELA 10 měsíců katolík TBC č.p. 209 26.05.1810
43. IR 10. Reisky, Franz. dítě Johann syn svobodníka Johanna BAUMANNA 3 katolík neštovice č.p. 207 05.01.1811
44. IR 40. Würtenberg Ferd. od 1809 dítě Philipp syn praporčíka Cyrilla HELLEHO 4 katolík TBC č.p. 46 05.03.1811
45. IR 10. Reisky, Franz. sluha Frantz CŽESKA Hosschütz Slezsko 37 katolík probodnut č.p. 7 11.03.1811
46. IR 10. Reisky, Franz. žena Marianna manželka feldwebela Johanna CONRATA 25 katolík zánět žaludku č.p. 47 18.03.1811
47. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Marianna dcera vojína Johanna SLAMY 6 katolík psotník č.p. 409 22.08.1811
48. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Franz syn vojína Jakoba ODLOZILA 4 katolík horečka č.p. 365 31.01.1812
49. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Wenzl syn vojína Simona REISKOPFA 6 měsíců katolík křeče hlavy - psotník č.p. 317 12.03.1812
50. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Anna dcera vojína Jakoba SLABYHO 1,5 roku katolík TBC č.p. 319 20.11.1812
51. DR 4. Levenehr dítě Wenzl syn kaprála Wenzla STIBARTSCHE 1 katolík křeče č.p. 197 22.11.1812
53. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Philipp syn vojína Bartholomeuse MICHARDINSKYHO 2,5 roku katolík TBC č.p. 10 20.10.1813
54. CLR 6. Rosenberg dítě Marianna dcera vojína Johanna FAZONA 1,5 roku angina č.p. 139 13.02.1814
55. IR 07. G.H.Würzburg Fr. - Landwehr 1. dítě Franz syn vojína Franze TAUFERA 3 měsíce katolík plicní TBC č.p. 191 15.02.1814
56. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Franziska dcera vojína Bartholomeuse MICHARDINSKYHO 11 měsíců katolík TBC č.p. 10 21.03.1814
57. IR 07. G.H.Würzburg Fr. - Landwehr 1. dítě Franziska dcera vojína Josepha KNAPPA 3,5 roku katolík křeče hlavy - psotník č.p. 143 24.04.1814
58. IR 07. G.H.Würzburg Fr. - Landwehr 1. dítě Franziska dcera vojína domkaře Jakob SLADECZEKA 7 měsíců katolík horečka č.p. 150 05.05.1814
59. IR 40. Würtenberg Ferd. žena Weronika manželka kaprála Simona REISKOPFA 32 katolík TBC č.p. 321 10.08.1814
60. IR 40. Würtenberg Ferd. dítě Paulina dcera kaprála Simona REISKOPFA 1 katolík TBC č.p. 303 04.11.1814
61. IR 15. Zach Ant. dítě Barbara dcera kaprála Libora BRABLENTZE 6 katolík TBC č.p. 1 08.11.1814
62. IR 01. Kaiser Franz dítě Marianna dcera zemřelého kaprála Mathiase SCHILHANEKA 4 katolík TBC - hlavy č.p. 28 18.05.1815 20.05.1815
63. IR 07. G.H.Toscana Ferd. od 1814 dítě Johann syn landwehristy Johanna SSPITZA 15 minut katolík po porodu č.p. 305 10.06.1815 12.06.1815
64. Vozatajstvo - Moravský Transport div. dítě Anna dcera kaprála Krispina BIBERA 1 katolík úplavice č.p. 193 01.08.1815 03.08.1815
65. IR 07. G.H.Toscana Ferd. od 1814 dítě Paulina dcera vojína Kaspara STIASNIKA 4 měsíce katolík křeče hlavy - psotník č.p. 233 12.09.1815 14.09.1815
66. IR 07. G.H.Toscana Ferd. od 1814 granátník Johann NOSISTAWSKY 21 katolík vodnatelnost č.p. 199 19.11.1815 21.11.1815