×

Tovačov - 1805-1814

zápis v církevní matrice
Zemřelé vojenské osoby

Tovačov - zápis v církevní matrice - 1805-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Johanna dcera vojína Jakoba FUCHSENBERGERA 17 týdnů katolík psotník č.p. 42 04.07.1805
2. IR 23. CHF Salzburg Ferd. 1803 chlapec na výchovu Joseph WIKENHAUSER 8 katolík úplavice č.p. 27 06.01.1806
3. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Andreas syn vojína Wentzela MACHERA 5 dnů katolík slabost č.p. 23 09.01.1806
4. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Thomas HISCHAK Lischna Brněnsko 20 katolík zemřel na cestě do Kroměříže 14.01.1806
5. IR 23. CHF Salzburg Ferd. 1803 chlapec na výchovu Johann SIEBERT 13 katolík úplavice č.p. 26 20.01.1806
6. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Barbara dcera svobodníka Mathiase KONRADA 2,5 roku katolík TBC č.p. 18 30.01.1806
7. IR 15. Riese Carl do 1806 vojín Johann LENIČZKA Wossik Litomyšelsko 20 katolík na cestě ? 16.02.1806
8. FAR 03. Rouvroy dítě Anna dcera oberkanonýra Antona CHARDONA 2 katolík TBC ? 19.03.1806
9. ? propuštěný voják Jakob HISCHAK 70 katolík vodnatelnost č.p. 34 31.03.1806
10. IR 40. Mittrowsky Jos. dítě Philipp syn svobodníka Philippa HEGMANNA 6 dnů katolík slabost č.p. 87 09.05.1807
11. IR 40. Mittrowsky Jos. Schildknecht dítě Simon syn vojína Paula MAIERIGERA 2 dny katolík slabost č.p. 38 29.10.1807
12. IR 40. Mittrowsky Jos. Schildknecht dítě Martin syn kaprála Josepha KOSTIALA 6 týdnů katolík psotník č.p. 34 21.11.1807
13. IR 40. Mittrowsky Jos. Echenbach dítě Herrmann Georg syn kaprála Georga HAINGLERA 3 měsíce katolík psotník č.p. 17 06.04.1808
14. IR 40. Mittrowsky Jos. vojín Bernard KASAMIR 22 katolík zemřel náhle ? 31.07.1809
15. FAR ? dítě Joseph syn kaprála Josepha KOSCHTALA 6 měsíců katolík katar č.p. 57 27.10.1809
16. IR 13. Reisky Franz žena Josepha manželka tambora Mathiase SAITCŽEKA 28 katolík průjem č.p. 61 24.02.1810
17. IR 13. Reisky Franz vojín Johann ZWOK 29 katolík utonutí č.p. 57 31.03.1810
18. IR 01. Kaiser Franz dítě Viktoria dcera vojína Johanna MEDELSSKYHO 9 měsíců katolík neštovice č.p. 8 03.04.1810
19. IR 01. Kaiser Franz poručík Anton GRAPKOFSKY 19 katolík TBC č.p. 11 09.05.1810
20. IR 13. Reisky Franz dítě Franziska dcera feldwebela Johanna KRALICŽEKA 7 dnů katolík psotník č.p. 22 06.06.1810
21. IR 13. Reisky Franz dítě Josepha dcera svobodníka Karla ŽIŽKY 1 katolík úplavice č.p. 8 15.06.1811
22. IR 40. Würtenberg Ferd. od 1809 žena Veronika manželka kaprála Jakuba SCHWADBACHA 33 katolík TBC č.p. 2 26.02.1812
23. IR 01. Kaiser Franz dítě Julius syn vojína Johanna MEDELSKYHO 10 měsíců katolík katar č.p. 31 16.03.1812
24. HR 01. Kaiser Franz podplukovník Johann graf von MAGGY 56 katolík mrtvice č.p. 10 29.04.1812
25. IR 01. Kaiser Franz dítě Florianna dcera vojína Johanna MEDELSKYHO 1 katolík TBC č.p. 31 12.05.1812
26. IR 01. Kaiser Franz propuštěný voják Sebastian BRŽESINA 28 katolík TBC č.p. 67 01.07.1813
27. IR 01. Kaiser Franz tesař Joseph MEDELSKY 45 katolík tyfus č.p. 31 12.02.1814
28. IR 01. Kaiser Franz dítě Marianna dcera tesaře Josepha MEDELSKYHO 5 měsíců katolík TBC č.p. 31 01.03.1814
29. IR 07. G.H.Toscana Ferd. od 1814 dítě Anna dcera kaprála Johanna ANDRESCHE 3 měsíce katolík TBC č.p. 58 19.10.1814