×

Beroun

zápis v církevních matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Beroun - zápis v církevních matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? žena Ewa BERWARD von BLANCKENFELD vdova po majoru 75 katolík stáří č.p. 43 29.05.1798
2. Zásobování dítě Johann MEINONG syn zásobovacího důstojníka 8 měsíců katolík cirhóza jater č.p. 31 02.02.1799
3. ? dítě Jozef FLAMISCHKA syn vojáka 3 týdny katolík psotník č.p. 12 18.02.1799
4. IR 54. Callenberg Carl dítě Martin MATAUSCHEK syn vojáka 8 dnů katolík psotník ? ?.08.1799
5. ? dítě Katharina PARIS dcera vojáka 9 měsíců katolík psotník č.p. 63 01.12.1799
6. K.K. Magazin ? dítě Karl MEINONG syn důstojníka 3 katolík spála č.p. 47 08.03.1800
7. Schweiczer legion ? vojín Samuel MATTER ? katolík ? ? 24.11.1800
8. Würtemberg Legion ? vojín Maichael PUSCH ? protestant ? ? 25.11.1800
9. Fürstenberg Legion ? vojín Sebastian JEGST ? katolík ? ? 25.11.1800
10. ? vojín neznámý voják ? ? ? špitál 01.12.1800
11. ? ? 2 neznámí vojáci ? ? ? špitál 03.12.1800
12. ? žena Anna HAMLIN manželka vojáka 45 katolík úplavice špitál č.p. 33 26.11.1800
13. Schwabischen infanterie ? vojín Georg ZETTLER Memingen ? protestant ? ? 12.10.1800
14. IR 54. Callenberg Carl 1. vojín Martin RORES 37 katolík ? vojenský špitál 30.09.1801 02.10.1801
15. IR 54. Callenberg Carl dítě Terezye dcera invalidy Josefa KASÝKA 3 katolík TBC č.p. 144 27.10.1801 29.10.1801
16. IR 54. Callenberg Carl žena Lidmila WESELÁ manželka invalidy asi 60 katolík vodnatelnost č.p. 117 25.01.1802 27.01.1802
17. IR 54. Morzin Ferd. od 1802 žena Kateřina manželka freitra Wacslawa SPAIKA 30 katolík vodnatelnost vojenský špitál č.p. 54 04.07.1802 06.07.1802
18. IR 54. Morzin Ferd. od 1802 dítě Barbora dcera Jana KLEINERTA ? katolík ? ? ?
19. IR 54. Morzin Ferd. od 1802 dítě Josef syn vojína Jozefa TRUNEČKA 3 týdny katolík TBC č.p. 53 20.03.1803 22.03.1803
20. ? kočí generála barona RAŽOFSSKÝHO Jozef SEMANN 41 katolík TBC vojenský špitál č.p. 54 04.06.1803 06.06.1803
21. IR 17. Hohenlohe Kirchberg dítě Marya dcera Alžbiety dcery vojína Waclawa SCHMIDA 5 týdnů katolík psotník Plzeňské předm. 53 05.08.1803 07.08.1803
22. IR 54. Morzin Ferd. dítě Antonjin syn vrchního lékaře VLACHA 2 týdny katolík psotník č.p. 73 25.10.1803 27.10.1803
23. IR 54. Morzin Ferd. vojín Jakub PROCHASKA 23 katolík TBC č.p. 54 24.12.1803 27.12.1803
24. IR 54. Morzin Ferd. tambor Martin ROHAČ 30 katolík TBC vojenský špitál č.p. 54 29.12.1803 31.12.1803
25. IR 54. Morzin Ferd. žena Katřina HŸLOVÁ vojačka 67 katolík TBC č.p. 15 25.01.1804 27.01.1804
26. IR 54. Morzin Ferd. vojín Johann BURDA 24 katolík tyfus vojenský špitál č.p. 54 18.04.1804 20.04.1804
27. IR 54. Morzin Ferd. žena Katharina manželka invalidy Franze WINKLERA 60 katolík TBC č.p. 100 12.07.1804 14.07.1804
28. IR 54. Morzin Ferd. dítě Franziska dcera barona nadporučíka von WITTERE 16 týdnů katolík psotník č.p. 39 20.09.1804 22.09.1804
29. Zásobování zásobovací důstojník Johann LOESTER 43 katolík TBC Plzeňské předm. 27 21.09.1804 23.09.1804
30. IR 54. Morzin Ferd. dítě Leopoldine Emanuele dcera praporčíka Karla Ferdinanda MOLITORA 3 hodiny katolík slabost č.p. 39 27.10.1804 29.10.1804
31. IR 54. Morzin Ferd. svobodník invalida Gerhard LUCH 85 katolík vysílení č.p. 135 27.10.1804 29.10.1804
32. IR 54. Morzin Ferd. Holpert dítě Jan syn vojína Matieje FIDLERA 1,5 roku katolík TBC ? 10.11.1804 11.11.1804
33. IR 54. Morzin Ferd. Fetrl dítě Jozef syn kaprála Jozefa WALINY 1,5 roku katolík TBC ? 20.11.1804 22.11.1804
34. IR 54. Morzin Ferd. dítě Matiej syn vojína Matieje LACINU 16 týdnů katolík psotník Plzeňské předm. 32 02.04.1805 04.04.1805
35. IR 54. Morzin Ferd. dítě Wácslaw syn vojína Jakuba REZÁČE 8 dnů katolík psotník č.p. 117 05.04.1805 07.04.1805
36. IR 35. E.H. Maxmilian Josef od 1803 dítě Anna Katharina dcera vojína Josepha Michaela AMMERBACHA 7 měsíců katolík psotník ? 12.04.1805 14.04.1805
37. IR 54. Morzin Ferd. žena Markéta manželka invalidy Jana MÁLEKA 48 katolík TBC č.p. 35 22.09.1805 24.09.1805
38. Zásobovací sklad Království Českého dítě Anton syn kaprála Josepha TUSCHE 10 dnů katolík psotník č.p. 94 18.12.1805 20.12.1805
39. IR 54. Froon Jos. od 1805 vojín Johann HOSPODSKÝ Listenetz 18 katolík ? vojenský špitál č.p. 54 12.01.1806 14.01.1806
40. IR 54. Froon Jos. od 1805 vojín Josepf BÄCHAR 16 katolík úplavice vojenský špitál č.p. 54 01.02.1806 03.02.1806
41. IR 54. Froon Jos. od 1805 dítě Marya dcera feldwebela Franze SPLICHALA 3 katolík černý kašel č.p. 110 05.02.1806 07.02.1806
42. IR 54. Froon Jos. od 1805 dítě Jozefka dcera invalidy Jiržjího MICELLIHO 7 katolík TBC Plzeňské předm. 18 25.02.1806 27.02.1806
43. IR 54. Callenberg Carl do 1802 žena Barbara vdova po vojínu Christianu HEINU 50 katolík břišní tyfus č.p. 119 16.03.1806 17.03.1806
44. IR 54. Froon Jos. vojín Johann KRATOCHWIL Jestennitz 18 katolík mrtvice vojenský špitál č.p. 54 21.03.1806 23.03.1806
45. IR 54. Froon Jos. dítě Karl syn hauptmanna barona von BECHINIE 5 měsíců katolík psotník č.p. 91 18.06.1806
46. IR 54. Froon Jos. Bechinie dítě Johann syn vojína Johanna NEPILLA 9 měsíců katolík psotník č.p. 19 08.03.1808 10.03.1808
47. ? dítě Wenzl MASOWETZ - vojenské dítě 5 týdnů katolík psotník č.p. 4 15.03.1808
48. IR 54. Froon Jos. 3. Bechinie dítě Johanna dcera vojína Josepha SCHINDLERA 18 dnů katolík psotník č.p. 23 25.03.1808
49. IR 54. Froon Jos. dítě Karel syn vojína Martina DANESCHE 2 dny katolík psotník č.p. 98 02.04.1808
50. IR 54. Froon Jos. dítě Anna MAZKA dcera vojáka 14 hodin katolík psotník č.p. 15 28.04.1808
51. Zásobování - pekárna pekařský mistr Franz Xaver PITLIK 42 katolík TBC č.p. 18 13.02.1809 15.02.1809
52. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Marie PORKUS dcera vojína 14 dnů katolík psotník č.p. 107 13.04.1809
53. UR ? dítě Marie Eleonora dcera vojína Jiřího KÖHLERA 1 den katolík psotník č.p. 11 02.05.1809
54. Zásobování adjunkt Antonín Richard STRASSER 45 katolík plicní vodnatelnost č.p. 47 06.10.1809 08.10.1809
55. Zásobování žena Frantisska manželka pensionovaného důstojníka Antonjína HÄNTCHELA 68 katolík TBC č.p. 42 14.02.1810 16.02.1810
56. ? žena Frantisska KANDLEROWA manželka svobodníka Jana KRÄMERA 45 katolík rakovina č.p. 31 30.09.1810 02.10.1810
57. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Maria Anna dcera führera Ondřeje KLARA 2 katolík zápal plic č.p. 47 26.01.1811 28.01.1811
58. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Josepha dcera feldwebela Michala STUBENRAUCHA 4 týdny katolík psotník č.p. 41 13.02.1811 15.02.1811
59. IR 54. Froon Jos. dítě Edward syn barona pensionovaného majora Jana BECHINIE 2 katolík úplavice č.p. 47 03.07.1811 05.07.1811
60. Zásobování adjunkt Frantissek TIBLETIN 50 katolík zimnice č.p. 37 07.02.1812 09.02.1812
61. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Antonín syn poručíka Frantisseka WOLFCETLA 3 katolík psotník č.p. 31 11.05.1813 13.05.1813
62. IR 47. Vogelsang Ludw. dítě Frantissek syn vojína Waclawa TILLINGERA 1 katolík psotník ? 29.08.1813 31.08.1813
63. Francouzská armáda - 11. reg. 4. granátník Johann COFFOURNIE 23 ? nádeník náhle ? 28.09.1813 29.09.1813
64. Francouzská armáda ? zajatci od Lipska 9 Francouzů ? mdloba, zima, úplavice č.p. 57 a 124 17.11.1813 18.11.1813
65. Francouzská armáda ? zajatci od Lipska 13 Francouzů mdloba, úplavice č.p. 57 a 124 15.11.1813 16.11.1813 pozn. Vojaci rozličnych regimentů jmeno žádný z nich a ani náboženství nevěděl říci.
67. Ruská armáda ? 1 Rus ? mdloba, zima, úplavice č.p. 57 a 124 17.11.1813 18.11.1813
68. Francouzská armáda ? Jeden Francouz jenž na silnici mrtvý byl nalezen ? mdloba, zima ? 08.12.1813
69. IR 47. Vogelsang Ludw. - Landwehr 1. kapitan leutenant Jann WEIS ? katolík mrtvice č.p. 69 10.12.1813 11.12.1813
70. ? vojín Ani jméno, příjmení, regiment a náboženství se nedochovalo. Nalezen mrtev v lese blíže Berouna. náhle ? 30.12.1813 31.12.1813
71. Francouzská armáda ? vojín Jeden Francouz mdloba, zima ? 24.01.1814 25.01.1814
72. Utopení cestující a převozníci z převrhnutého prámu převážejícího těžký formanský vůz s municí žena vojačka ? PRENZ Hostomice utonutí 30.03.1814
73. Utopení cestující a převozníci z převrhnutého prámu převážejícího těžký formanský vůz s municí ? neznámý katolík utonutí 30.03.1814
74. Utopení cestující a převozníci z převrhnutého prámu převážejícího těžký formanský vůz s municí převozník Augustýn BEZNOSKA 65 katolík 10. dubna nalezen u Tejnské skály - utonutí 30.03.1814
75. Utopení cestující a převozníci z převrhnutého prámu převážejícího těžký formanský vůz s municí veterán Jan ČERWENKA 35 katolík 17. dubna nalezen na ostrůvku u Srbska koupajícími se Rusi - utonutí 30.03.1814
76. Utopení cestující a převozníci z převrhnutého prámu převážejícího těžký formanský vůz s municí berounský měšťan - tesař Tomáš KLAPKA ? katolík 19.dubna nalezen pod Srbskem, pohřben pod Karlštejnem - utonutí 30.03.1814
77. ? žena Kateřina vdova po vojáku a nádeníku Janu MORAWCOVI 50 katolík kolika Pražské předm. 18 20.06.1815 22.06.1815