×

Kolín

zápis v církevních matrikách - 1802-1815
Zemřelé vojenské osoby

Kolín - zápis v církevních matrikách - 1802-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 29. Wallis Oliv. do 1803 žena Ludmilla manželka hauptmanna Jana MÜLLERA 40 katolík zápal plic č.p. 5 14.01.1802
2. Zásobování dítě Jann syn písaře Michala MUSKA 12 katolík plicní vřed Kouřimské předm. 16 02.05.1802
3. ? žena Zuzana HUSOWA vdova po vojáku 80 katolík horká zimnice Kutnof č.p. 37 11.01.1803
4. ? žena Barbara MUKROWA vdova po vojáku 70 katolík vysílení č.p. 81 23.01.1803
5. Zásobování dítě Mychal syn písaře MychalA MUSSKY 17 dnů katolík zánět v ústech Kouřimské předm. 16 28.05.1803
6. Zásobování žena Anna vdova po adjunktu Franzissku KRATOCHVÍLU 45 katolík žloutenka č.p. 64 08.12.1803
7. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Frabtissek syn vojína Waclawa PILLEKA 6 měsíců katolík psotník Kutnof č.p. 27 04.06.1804
8. IR 11. E.H. Rainer Jos. žena Anna manželka kaprála Wilhelma SCHMITA 57 katolík studený zápal Kouřimské předm. 8 07.03.1805
9. ? žena Anna KOSLOWA vdova po vojáku 60 katolík TBC Zálabí č.p. 296 11.04.1805
10. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě nepokřtěný syn hauptmanna barona TRACHA ? katolík slabost po porodu č.p. 75 10.10.1805
11. ? žena Barbara RÖSSLIN manželka vojáka invalidy 49 katolík TBC Kutnof č.p. 228 18.10.1805
12. ? dítě Jan syn zemřelého vojína Waclawa KOSSE 2 katolík psotník Kouřimské předm. 164 17.11.1805
13. IR 11. E.H. Rainer Jos. rekrut Matej WOJNA Východní Halič 24 katolík nalezen mrtev na pochodu Pražské předm. 227 22.11.1805
14. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Jann MAČZALLA 19 katolík těžké nachlazení Pražské předm. 227 23.11.1805
15. IR 11. E.H. Rainer Jos. plukovní kněz Jozef RICHTER 28 katolík tyfus č.p. 39 13.01.1806
16. ? žena Alžbeta WEINERTOWA vdova po furýru 73 katolík TBC Kutnof č.p. 252 26.02.1806
17. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Otilia dcera kaprala Jana FRIDRICHA 3 katolík psotník č.p. 75 04.03.1806
18. ? žena Anna Maria FRUMANN vdova po vojáku 68 katolík TBC Tři Dvory č.p. 23 10.03.1806
19. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Anna Jozefa MUKAROWSKY dcera feldwebela 2 katolík TBC Kutnof č.p. 249 22.04.1806
20. IR 11. E.H. Rainer Jos. žena Anna MARGHOWA vojačka 50 katolík vodnatelnost č.p. 76 28.04.1806
21. ? žena Kateřina TRESCHLOWA vdova po vojáku 65 katolík TBC č.p. 61 13.06.1806
22. IR 28. Fröhlich Mich. nadporučík Jozef HOFFMANN 36 katolík utonutí v Labi ? 03.08.1806
23. ? žena Anna MERCŽ vdova po vojáku 62 katolík zánětlivá horečka Pražské předm. 115 13.09.1806
24. ? pensionovaný hauptmann Jozef SSPINDLER 78 katolík stáří Pražské předm. 122 10.12.1806
25. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Barbora dcera vojáka Jozefa JIRANEKA 7 týdnů katolík TBC Pražské předm. 127 03.02.1807
26. ? pensionovaný major Ondřej WEIGARD 70 katolík TBC č.p. 10 02.03.1807
27. ? dítě Helena dcera zemřelého poručíka Jozefa KRISTLA 3,5 roku katolík bodavý kašel č.p. 20 02.03.1808
28. ? žena Maria Anna manželka feldwebela Waclawa HERRMANNA 26 katolík TBC č.p. 90 12.08.1808
29. ? žena Kateřina WELLEROWA vdova po vojáku 67 katolík TBC Pražské předm. 122 19.02.1809
30. ? dítě Frantissek syn vojáka Jozefa MALYNOWSKYHO 6 měsíců katolík neštovice č.p. 31 17.04.1809
31. ? dítě Frantissek syn feldwebela Jozefa MUKAROWSKYHO 9 měsíců katolík psotník Kutnof č.p. 249 09.05.1809
32. ? dítě Jirjí syn vojáka Frantisseka HRDLIČKY 21 týdnů katolík neštovice Štítary č.p. 21 30.05.1809
33. IR 42. Erbach Carl vojín neznámé jméno asi 22 katolík průjem Pražské předm. 121 30.07.1809
34. Landwehr dítě Karel syn landwehristy Mateje ŽELEZNIHO 8 dnů katolík psotník Zálabí č.p. 359 09.08.1809
35. ? žena Kateřina SWOBODOWA vdova po vojáku 45 katolík TBC Kouřimské předm. 146 26.09.1809
36. HR 6. Blankenstein dítě Maria Anna dcera vojína Jiržiho JILITSCHE 7 katolík TBC č.p. 144 09.01.1810
37. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Jozef syn vojína Jozefa MÜLLERA 2 katolík spalničky č.p. 158 10.01.1810
38. IR 11. E.H. Rainer Jos. Bruner kadet Jozef WOSKA 20 katolík tyfus praporní špitál 14.01.1810
39. ? hauptmann baron Jozef TRACH 44 katolík plicní vodnatelnost č.p. 75 22.01.1810
40. IR 11. E.H. Rainer Jos. Lichtenstern vojín Jan ROTHMAR 20 katolík tyfus praporní špitál 31.01.1810
41. IR 11. E.H. Rainer Jos. Brem vojín Jan ROIKA 20 katolík tyfus praporní špitál 05.02.1810
42. Zásobování pekař Jakub SWOBODA 32 katolík tyfus praporní špitál 02.02.1810
43. IR 11. E.H. Rainer Jos. Brem vojín Waclaw NIEMECŽEK 20 katolík tyfus praporní špitál 13.02.1810
44. IR 11. E.H. Rainer Jos. Taüber vojín Jozef ZNAMENAČEK 23 katolík tyfus praporní špitál 13.02.1810
45. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Jozef KOPAČEK 25 katolík vodnatelnost praporní špitál 01.03.1810
46. IR 11. E.H. Rainer Jos. Lichtenstern vojín Jan BICHA 18 katolík TBC praporní špitál 03.03.1810
47. IR 11. E.H. Rainer Jos. Brem vojín Waclaw WONDRAČEK 20 katolík tyfus praporní špitál 24.03.1810
48. IR 47. Vogelsang Ludw. 3. svobodník Matej RIBARŽ 35 katolík zranění praporní špitál 25.03.1810
49. IR 11. E.H. Rainer Jos. Brem vojín Waclaw HAWLIK 22 katolík TBC praporní špitál 01.04.1810
50. IR 11. E.H. Rainer Jos. Brunner vojín Jozef CŽUTTIN 16 katolík tyfus praporní špitál 03.04.1810
51. IR 11. E.H. Rainer Jos. Sternthal vojín Frantissek KAMESCH 18 katolík tyfus praporní špitál 13.04.1810
52. Francouzská armáda ? vojín neznámého jména asi 20 katolík ? č.p. 127 15.11.1813
53. Zásobování dítě Antonin syn vojenského pekaře Jozefa REÜTERA 17 dnů katolík psotník č.p. 233 07.06.1810
54. ? propuštěný voják Jan BOROWIČKA 22 katolík TBC č.p. 310 07.07.1810
55. ? dítě Jan syn Anny PISETZKÉ manželky vojáka 14 měsíců katolík neštovice č.p. 354 08.11.1810
56. IR 28. Fröhlich Mich. 16. dítě Mathilda dcera nadporučíka hraběte von DONATYHO 3 katolík černý kašel č.p. 33 22.12.1810
57. IR 28. Fröhlich Mich. žena Terezia manželka nadporučíka Wojtiecha ULMANA 28 katolík TBC č.p. 269 21.01.1811
58. IR 28. Fröhlich Mich. 1. dítě Antonin Jan syn kaprála Jana KIRCHENBACHA 9 týdnů katolík psotník č.p. 150 10.02.1811
59. ? dítě Frantissek syn feldwebela Frantisseka SCHWAMENSCHNEIDERA 1 katolík záškrt č.p. 287 26.04.1811
60. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Damian syn poručíka PERLETA 10 měsíců katolík neštovice č.p. 13 20.11.1811
61. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Frantissek syn vojína Fridricha EINSINDLERA 3 měsíců katolík psotník č.p. 205 13.01.1812
62. ? žena Anna WINIČKOWA vdova po vojáku 80 katolík plicní vodnatelnost č.p. 127 22.01.1812
63. Vozatajstvo dítě Anna dcera zemřelého vojáka Mateje KRCLIKA 18 měsíců katolík záškrt č.p. 195 23.10.1812
64. ? dítě Frantissek syn vojáka Frantisseka DOLEJSSIHO 6 týdnů katolík psotník č.p. 136 12.11.1812
65. IR 28. Fröhlich Mich. dítě mrtvěnarozená dcera feldwebela Mateje WILDNERA ? katolík narozena mrtvá č.p. 38 12.12.1812
66. ? žena Anna manželka vysloužilého vojáka Friedricha DIENSTA 55 katolík vodnatelnost č.p. 266 09.03.1813
67. ? žena Kateržina KSSIRKOWA vdova po vojáku 60 katolík vodnatelnost č.p. 142 31.03.1813
68. ? dítě Jan syn vojáka Wojtecha WONDRAKA 4 katolík zarděnky č.p. 101 04.04.1813
69. Landwehr ? dítě Jan syn Mateje SULICHA vojaka zemské obrany 15 měsíců katolík průjem č.p. 234 24.09.1813
70. Landwehr ? dítě Barbora dcera Waclawa WOSTŘALA vojaka zemské obrany 3 měsíců katolík neštovice Císařoves č.p. 12 26.09.1813
71. FAR ? dítě Kateržina dcera stuckknechta Frantisseka WRANY 3 katolík zarděnky č.p. 151 04.10.1813
72. IR 34. Davidovitz Paul 17. vojín Jan SCHANDON 23 katolík studený zápal č.p. 231 16.10.1813
73. ? žena Barbora PALMOWA vdova po vojáku 73 katolík píchání v boku č.p. 182 28.10.1813
74. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín neznámé jméno příslušnost určena dle oděvu asi 19 katolík vysílení č.p. 127 30.10.1813
75. IR 07. G.H.Würzburg Fr. 8. vojín Johann POLAK 27 katolík průjem č.p. 164 06.11.1813
76. IR 08. E.H. Ludwig Jos. vojín Frantissek SERSUK 19 katolík vysílení č.p. 324 12.11.1813
78. 1. Německy Legion ? vojín Jozef EBENER 20 katolík vnější zánět č.p. 127 27.11.1813
79. Zásobování - pekárny dítě Lidmila dcera Jozefa ZOFFERA pekařského mistra 10 týdnů katolík psotník č.p. 168 16.12.1813
80. ? dítě Jan syn vojáka Jana ŽITA 1 katolík neštovice č.p. 181 14.01.1814
81. Francouzská armáda - Drážďanský garnison ? žena Kateřina LICHTERMANNA manželka vojáka asi 25 katolík zánět střev č.p. 127 15.01.1814
82. ? dítě Maria dcera vojáka Jozefa FORMÁNEKA 6 dnů katolík psotník č.p. 144 05.03.1814
83. Feldjäger - Division dítě Maria dcera vojína Jana JIRSAKA 2 katolík TBC č.p. 49 09.03.1814
84. ? žena Anežsska STAKORSKY vdova po vojáku 60 katolík TBC č.p. 344 28.03.1814
85. Vozatajstvo dítě Alžbeta dcera kaprála Frantisseka WESELIHO 12 týdnů katolík psotník č.p. 265 30.07.1814
86. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Frantissek syn vojáka Jakuba KABELKY 7 měsíců katolík černý kašel č.p. 81 08.11.1814
87. ? dítě Jan syn vojáka Frantisseka HORAČZEKA 8 týdnů katolík psotník č.p. 173 18.08.1815
88. UR 1. Merveldt dítě Jan syn kaprála Jana SCHLER 4 týdny katolík psotník č.p. 181 05.10.1815
89. IR 36. Kollowrat Carl dítě Marie dcera vojáka Frantisseka ROSY 20 měsíců katolík psotník od zubů č.p. 319 09.10.1815