×

Kutná Hora

zápis v církevních matrikách - 1798-1815
Zemřelé vojenské osoby

Kutná Hora - zápis v církevních matrikách - 1798-1815

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 11. Wallis Mich. do 1801 pensionovaný hauptmann Caspar PETRS 70 katolík vodnatelnost předměstí č.p. 356 04.01.1798
2. FAR ? invalida Joseph KRATOCHWILE 63 katolík píchání v boku předměstí č.p. 67 17.02.1798
3. FAR ? dítě Monika dcera invalidy Johanna FUXE 9 měsíců katolík TBC předměstí č.p. 102 12.03.1798
4. IR 28. Wartensleben Wilh. do 1799 dítě Johann syn vojína Johanna STORCKA 1 katolík psotník předměstí č.p. 254 19.03.1798
5. IR 28. Wartensleben Wilh. dítě Johann syn vojína Johanna FEIFFERA 3 katolík neštovice předměstí č.p. 536 17.09.1798
6. IR 28. Wartensleben Wilh. dítě Joseph syn vojína Frantze KUTSCHERU 7 katolík ? předměstí č.p. 202 24.10.1798
7. ? dítě Johann syn vdovy po vojáku Anny FRÖHLIN 2,5 roku katolík neštovice předměstí č.p. 228 14.01.1799
8. ? dítě Anton syn vdovy po vojáku Anny JEDLIN 12 katolík průjem předměstí č.p. 275 08.02.1799
9. IR 28. Wartensleben Wilh. žena Barbara manželka kaprála Gottfrieda WERMUTHA 58 katolík tyfus ? 22.02.1799
10. IR 28. Wartensleben Wilh. dítě Anna dcera vojína Johanna WOJATSCHEKA 3 katolík psotník předměstí č.p. 44 02.03.1799
11. IR 28. Wartensleben Wilh. kapitan leutenant Ludwik von EBHART 48 protestant vodnatelnost ? 04.03.1799
12. ? dítě Maria dcera vojenské ženy Dorothei HERODESIN 9 měsíců katolík psotník předměstí č.p. 202 27.05.1799
13. IR 28. Fröhlich Mich. od 1799 dítě Anton syn profouse Andrease KRAÜDELA 7 měsíců katolík TBC předměstí č.p. 98 18.07.1799
14. IR 28. Wartensleben Wilh. žena Dorothea manželka vojína Wentzela ZABIEHLICZKÝHO 60 katolík plicní slabost ? 24.10.1799
15. IR 28. Fröhlich Mich. svobodník Jakob HRISS 75 katolík vysílení ? 09.11.1799
16. ? slečna Maria Barbara dcera hauptmanna von PETERSE 21 katolík otrava předměstí č.p. 281 11.11.1799
17. IR 21. Gemmingen invalida Joseph SWOBODA 82 katolík stáří předměstí č.p. 228 12.02.1800
18. IR 28. Fröhlich Mich. žena Anna manželka feldwebela Antona HAMMERA 50 katolík horečka ? 17.04.1800
19. FAR ? žena Anna manželka kanonýra invalidy Josepha REICHELA 70 katolík píchání v boku předměstí č.p. 68 01.09.1800
20. ? žena Petronilla manželka pensionovaného hauptmanna Johanna de CLAUSSE 73 katolík stáří předměstí č.p. 143 18.09.1800
21. IR 28. Fröhlich Mich. žena Anna manželka poručíka Nikolause EBERTA 31 katolík tyfus ? 23.11.1800
22. ? bývalý hauptmann Johann CŽERBONÝ 83 katolík vysílení ? 13.02.1801
23. ? dítě Josepha dcera vojenské ženy Marie EGRENFELDIN 1 katolík psotník předměstí č.p. 116 08.03.1801
24. ? žena Marta Josepha EDER von HARTENSTEIN, manželka generála 52 katolík vysílení předměstí č.p. 247 14.03.1801
25. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Katharina dcera kaprála Wenzela SCHKAFFA 2,5 roku katolík psotník předměstí č.p. 478 09.04.1801
26. IR 28. Fröhlich Mich. žena Anna MÜLLERIN manželka führera 35 katolík TBC předměstí č.p. 351 28.05.1801
27. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Maria dcera invalidy Wentzela SOJKY 9 týdnů katolík psotník ? 08.08.1801
28. ? pensionovaný hauptmann Johann Nepomuk KLAUSS 54 katolík mrtvice ? 11.11.1801
29. ? žena Barbara de CZENKER manželka hauptmanna 64 katolík vřed na plicích ? 25.12.1801
30. ? žena Maria SEIFFERT manželka nadporučíka 55 katolík TBC předměstí č.p. 247 28.12.1801
31. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Joseph syn fouriera Josepha WIESNERA 7 týdnů katolík psotník předměstí č.p. 393 29.05.1802
32. IR 28. Fröhlich Mich. pensionovaný praporčík Fridrich LANGER 63 protestant TBC předměstí č.p. 319 28.06.1802
33. IR 11. Wallis Mich. invalida Johann KREDL 66 katolík TBC předměstí č.p. 218 10.03.1803
34. ? nadporučík Joseph CZERWINKA 50 katolík tyfus předměstí č.p. 230 30.09.1803
35. IR 28. Fröhlich Mich. žena Anna manželka kaprála Josepha SKARWADY 19 katolík zánět předměstí č.p. 306 15.11.1803
36. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Katharina dcera kaprála Josepha SKARWADY 14 dnů katolík psotník předměstí č.p. 306 27.11.1803
37. IR 28. Fröhlich Mich. žena Anna manželka svobodníka Adalberta MŸCHEKA 29 katolík horečka omladnic předměstí Pach 51 27.02.1804
38. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Joseph syn vojáka Josepha PEZKA 11 měsíců katolík černý kašel předměstí č.p. 346 05.04.1804
39. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Josepha dcera vojína Josepha SPATSHEKA 1 katolík záškrt předměstí č.p. 210 05.07.1804
40. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Franz JENISTA 28 katolík gastritická horečka militär spital 17.01.1805
41. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Maria Anna dcera vojína Johanna SEIWETA 12 dnů katolík kostižer kasárna č.p. 54 26.01.1805
42. IR 28. Fröhlich Mich. žena Rosalia HUBENA, vojenská žena Sihoto Časlavsko 40 katolík tyfus militär spital 06.02.1805
43. CR 6. Mack vojín Johann PTACŽEK 40 protestant TBC ? 23.02.1805
44. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Maria, dcera vojína Fridricha SCHULZE 1 měsíc katolík psotník ? 26.02.1805
45. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Anna dcera svobodníka Josepha SVITAKA 9 měsíců katolík psotník militär spital 21.04.1805
46. ? pensiovaný nadporučík Georg WICK 74 katolík plicní horečka předměstí č.p. 250 27.04.1805
47. CLR 1. Kaiser Franz vojín Michael LEALEIN 20 katolík úplavice, tyfus ? 06.05.1805
48. ? pensionovaný hauptmann Clemens von JESTRŽIBSKY 63 katolík TBC předměstí č.p. 468 17.05.1805
49. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Heinrich KULLICH 32 řecký katolík tyfus ? 21.06.1805
50. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Fridrich GODIN 36 katolík mrtvice ? 23.06.1805
51. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Maria dcera kaprála Fridrich LYSA 1 katolík psotník předměstí č.p. 280 30.06.1805
52. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Barbara dcera vojína Wentzela MALLECKA 1 katolík zarděnky ? 17.07.1805
53. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Joseph syn kaprála Fridricha LÍSU 2 katolík TBC předměstí č.p. 280 25.07.1805
54. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Franziska dcera kaprála Antona JOHELA 1 katolík TBC ? 27.07.1805
55. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Johann FLORIAN 40 katolík krvavá úplavice špitál č.p. 54 26.08.1805
56. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Ivan JARKOV Vých. Halič 33 katolík vodnatelnost ? 21.09.1805
57. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Adam syn vojína Adama EISSINGERA 6 měsíců katolík psotník ? 23.09.1805
58. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Johann syn vojína Karla REHMA 1 katolík psotník ? 23.09.1805
59. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Johann syn vojína Adama EISSINGERA 2 katolík vodnatelnost ? 04.10.1805
60. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Matheus syn vojína Fridricha RIKOA 1 katolík zarděnky ? 06.10.1805
61. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Winzenzia dcera vojína Konrada FISCHMANNA 2 katolík TBC ? 13.10.1805
62. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Casper syn granátníka Bernarda WALTERA 4 katolík TBC ? 16.10.1805
63. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Andreas KOBA 21 katolík tyfus špitál 22.10.1805
64. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Lucas syn vojína Lucasa GEHRINGA 6 měsíců katolík psotník špitál 25.10.1805
65. IR 28. Fröhlich Mich. invalida Johann GRIMM 72 katolík zápal plic špitál 03.11.1805
66. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Adalbert CZECIA 21 katolík tyfus špitál 03.11.1805
67. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Johann OZOCH 19 katolík tyfus špitál 12.11.1805
68. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Paul HNILIČKA 27 katolík plicní slabost špitál 18.11.1805
69. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Wenzel FIALA Willimow 21 katolík zánět plic špitál 19.11.1805
70. ? vojín Waldek HAMULA 22 katolík horečka špitál 26.11.1805
71. IR 18. Stuart Patr. vojín Temko WAINADZUK 15 katolík TBC špitál 26.11.1805
72. IR 17. Reuss-Plauen Heinrich XV. vojín Michel TUCHEY Trbey Halič 26 katolík plicní vodnatelnost špitál 26.11.1805
73. IR 54. Froon Jos. vojín Joseph CŽERNY St. Nicolai Časlavsko 20 katolík tyfus vojenský špitál 28.11.1805
74. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Johann PLAHA Ronow 18 katolík TBC špitál 27.11.1805
75. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Partholnai PITTAL 28 katolík zápal plic špitál 30.11.1805
76. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Georg KUBIN Kazow 25 katolík zápal plic špitál 01.12.1805
77. ? žena Josepha KIRCHENBACH manželka kaprála 38 katolík tyfus předměstí č.p. 19 06.12.1805
78. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Johann KOST 20 katolík zápal plic špitál 07.12.1805
79. IR 28. Fröhlich Mich. fourier Johann MEINGOTT 32 katolík tyfus předměstí č.p. 36 10.12.1805
80. ? dítě Maria dcera vojáka Jakoba WISCHEKA 2 katolík vodnatelnost předměstí č.p. 58 17.01.1806
81. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph NEMECZEK Pržitoka 39 katolík tyfus vojenský špitál 29.01.1806
82. ? žena Anna WOKRAHAUSKY, vojenská žena 64 katolík tyfus ? 10.02.1806
83. ? dítě Wenzel syn vojína invalidy Wenzela WOJANEKA 2 katolík TBC ? 10.02.1806
84. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Johann syn vojína Johanna ČZERWINKY 1 katolík psotník č.p. 447 20.02.1806
85. ? pensionovaný hauptmann Karl von NEHEM 80 katolík zánět ? 21.02.1806
86. ? dítě Franz syn vojáka Ignatze WENZELIUSE 3 měsíce katolík psotník č.p. 388 03.03.1806
87. ? obristwachtmeister Joseph CHRISTOPH 62 katolík tyfus č.p. 6 03.04.1806
88. FAR ? žena Anna WERNER manželka pensionovaného nadporučíka 64 katolík TBC č.p. 72 30.04.1806
89. IR 30. De Ligne Carl invalida Michael MARMUS Bockholz Laxenburg 42 katolík břišní tyfus ? 29.05.1806
90. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Maria dcera vojína Martina NIEDERMERTLA 1,5 roku katolík psotník č.p. 27 13.08.1806
91. ? žena Katharina vdova po plukovním lékaři Mathiesu LENGERSDORFU 66 katolík vodnatelnost č.p. 176 28.08.1806
92. IR 28. Fröhlich Mich. žena Barbara von NEHM vdova po hauptmanu 67 katolík chrlení krve ? 21.09.1806
93. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Wenzel SCHASCHAK Cžerličzka Halič 30 katolík svobodný TBC ? 15.10.1806
94. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Michael MERANOWITZ Teteny Uhry 25 katolík TBC špitál 09.11.1806
95. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Katharina dcera vojína Wenzela WRBATY 3 katolík tyfus předměstí č.p. 22 14.11.1806
96. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Anna dcera vojína Thomase PANACŽEKA 6 měsíců katolík psotník Kuklík 18 06.02.1807
97. ? dítě mrtvě narozený chlapec, syn kaprála Andrease GRATWOHLA 0 katolík mrtvě narozený Aufnahmes spital 04.03.1807
98. ? dítě Georg syn invalidního kaprála Nikolause RIPSAMA 3 katolík TBC č.p. 50 12.03.1807
99. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Josepha dcera vojína Johanna BENESCHE 2 katolík neštovice Přítoky č.p. 16 05.04.1807
100. ? dítě Anna dcera pensionovaného hauptmanna Edmunda PHINGSTHORNA 2,5 roku katolík psotník č.p. 216 20.06.1807
101. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Maria dcera vojína Josepha WAGNERA ? katolík poporodní slabost předměstí Cžech 46 01.10.1807
102. ? žena Elisabetha manželka invalidního kaprála Josepha LESCHENOWSKÝHO 50 katolík TBC č.p. 129 06.10.1807
103. Vozatajstvo dítě Anna dcera vojína Mathiase MASCHATY 3 měsíce katolík psotník předměstí Hlouška 13 11.10.1807
104. ? žena Katharina manželka bývalého majora Johanna Baptistu DELHEYERA 64 katolík tyfus č.p. 314 22.10.1807
105. ? invalida vojín Joseph POSPISCHIL 60 katolík ženatý TBC vojenský špitál 27.12.1807
106. IR 28. Fröhlich Mich. žena Katharina manželka vojína Antona KUTIELA 30 katolík zánět č.p. 321 31.01.1808
107. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Anna dcera vojína Josepha PALMU 6 měsíců katolík psotník předměstí Pach 26 17.03.1808
108. FAR ? pensionovaný nadporučík baron von MINICHINGER 77 protestant zánět č.p. 311 20.03.1808
109. IR 28. Fröhlich Mich. invalida Mathias KUSSEK 65 katolík stařecká slabost plukovní špitál č.p. 28 13.06.1808
110. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Franz syn hudebníka Franze WODY 18 dnů katolík psotník č.p. 235 08.07.1808
111. IR 28. Fröhlich Mich. žena Marbara manželka granátníka Johanna SOCHUREKA 30 katolík horečka omladnic č.p. 41 22.08.1808
112. IR 28. Fröhlich Mich. žena Theresia KRETNERIN vdova po inspektoru střelného prachu 77 katolík křeče č.p. 21 30.10.1808
113. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph WACKER 21 katolík TBC plukovní špitál č.p. 54 03.03.1809
114. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Joseph syn kaprála Josepha WALLMA 1,5 roku katolík psotník plukovní špitál č.p. 54 06.03.1809
115. ? dítě Maria dcera kaprála Wenzla JIRASEKA ? katolík porodní slabost č.p. 24 11.03.1809
116. IR 28. Fröhlich Mich. žena Josepha manželka lektora šermu Franze BORENA 33 katolík TBC č.p. 250 12.03.1806
117. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph FRIEMEL 23 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 12.03.1809
118. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Heinrich GRUCH 23 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 15.03.1809
119. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Thomas SEKULKA 25 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 17.03.1809
120. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph MODICŽKA 20 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 17.03.1809
121. IR 28. Fröhlich Mich. svobodník Lukas GRUSCHKA 47 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 19.03.1809
122. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Franz EHRICH 20 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 19.03.1809
123. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Mathias DUCHY 24 protestant tyfus plukovní špitál č.p. 54 22.03.1809
124. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Adalbert MIXA 22 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 24.03.1809
125. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Frantz BEDNARŽ 23 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 26.03.1809
126. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Frantz FROHLETZ 22 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 28.03.1809
127. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph STIEPANEK 20 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 28.03.1809
128. Landwehr ? dítě Maria dcera feldwebela Mathiase ZADINY 8 týdnů katolík psotník č.p. 276 30.03.1809
129. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Jakob DELGOW 19 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 31.03.1809
130. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Joseph SMOLKA 30 katolík tyfus plukovní špitál č.p. 54 31.03.1809
131. Landwehr ? dítě Joseph syn kaprála Josepha SOBOTKY 8 dnů katolík psotník předměstí Cžech 23 03.04.1809
132. Landwehr ? dítě Johann syn vojína Josepha PROWAZEKA 4 týdny katolík psotník předměstí Cžech 16 04.04.1809
133. Landwehr ? dítě Frantz syn kaprála Frantze SKRŽIWANEKA 9 měsíců katolík psotník č.p. 65 11.04.1809
134. IR 28. Fröhlich Mich. chlapec Leopold syn podlékaře Leopolda PREISSE 15 katolík tyfus č.p. 374 17.04.1809
135. IR 28. Fröhlich Mich. invalida Anton KLINKE 80 katolík plicní vodnatelnost č.p. 60 20.04.1809
136. ? dítě Maria dcera pensionovaného hauptmanna Edmunda PHINGSTHORNA 16 týdnů katolík psotník č.p. 216 30.05.1809
137. Landwehr ? dítě Anton syn feldwebela Antona BAUSCHWEINA 5 dnů katolík psotník č.p. 266 22.06.1809
138. Polní nemocnice zásobovač Wilhelm GÜLICH 20 protestant tyfus č.p. 311 03.07.1809
139. Landwehr ? dítě Maria dcera vojína Antona WELKIHO 12 týdnů katolík TBC č.p. 461 13.07.1809
140. Zásobování dítě Rosalia dcera zásobovacího adjunkta Franze VOGELA 7 týdnů katolík psotník č.p. 178 22.08.1809
141. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Karl syn kaprála Josepha HOLTERA 3 měsíce katolík psotník předměstí Hlouška 1 22.08.1809
142. Landwehr ? dítě Anton syn vojína Winzense WYSYPALA 2 katolík psotník č.p. 246 08.09.1809
143. Landwehr ? dítě Marie dcera vojína Winzense WYSYPALA 2 týdny katolík psotník č.p. 246 14.09.1809
144. Landwehr ? dítě Josepha dcera kaprála Johanna RADOWANCŽUKA 3 týdny katolík psotník č.p. 486 05.11.1809
145. Landwehr ? dítě Frantz syn vojína Frantze SSTIEPINY 2 měsíce katolík psotník předměstí Přítoky 25 17.11.1809
146. Landwehr ? dítě Barbora dcera vojína Johanna BENESCHE 1,5 roku katolík psotník předměstí Přítoky 16 08.12.1809
147. FAR 02. E.H. Maximilian invalida Johann SCHLECHTA 42 katolík soudní sluha vodnatelnost č.p. 37 17.09.1810
148. ? pensionovaný plukovník baron Balthasar von LÜTZOW 76 protestant plicní vodnatelnost č.p. 102 04.01.1811
149. ? dítě Klara dcera hauptmanna von PHINGSTHORNA 10 katolík psotník č.p. 216 07.04.1811
150. Zásobování dítě Theresia dcera zásobovacího důstojníka Josepha SEIDLA 6 měsíců katolík psotník č.p. 176 21.01.1812
151. K.K. Hřebčín invalida Johann NOWAK 87 katolík stáří č.p. 547 27.03.1812
152. Zásobování správce Joseph KOSTKA 54 katolík zánět střev č.p. 57 13.05.1812
153. Zásobování slečna Karolina dcera zásobovacího důstojníka Franze VOGELA 16 katolík zánět střev č.p. 178 05.09.1812
154. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Katharina dcera vojína Franze FORSSTA 6 katolík neštovice Bílany 36 19.11.1812
155. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Aloys syn hobojisty Franze WABECZKYHO 6 měsíců katolík psotník č.p. 50 23.12.1812
156. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Josepha dcera vojína Wenzela STIBLA ? katolík po porodu č.p. 329 28.12.1812
157. IR 28. Fröhlich Mich. vojín Adalbert BUDIAREK Hrabacžow 27 katolík vodnatelnost ? 21.01.1813
158. IR 28. Fröhlich Mich. chlapec na výchovu Joseph MAYER 15 katolík ? vojenský špitál 27.01.1813
159. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Joseph syn hudebníka Wenzela KUFNERA 1 katolík psotník č.p. 230 11.02.1813
160. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Elisabetha dcera hudebníka Johanna CHLEBORADA 8 týdnů katolík psotník č.p. 252 28.06.1813
161. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Johann syn führera Johanna JANKA 21 týdnů katolík psotník předměstí Cžech 26 28.06.1813
162. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Johann syn kaprála Josepha WODICŽKY 6 měsíců katolík psotník č.p. 355 03.10.1813
163. Polní nemocnice žena Johanna manželka válečného komisaře Michaela von HUHNA 28 katolík tyfus č.p. 56 28.10.1813
164. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Winzenz syn zemřelého kaprála Franze DOBEJWALA 3 měsíce katolík psotník č.p. 144 13.11.1813
165. IR 11. E.H. Rainer Jos. žena Maria manželka kaprála Johanna HLAWATYHO 27 katolík TBC č.p. 246 11.04.1814
166. IR 28. Fröhlich Mich. dítě Anna dcera nadporučíka HOFERA 1 katolík psotník č.p. 70 10.06.1814
167. ? vojín Mathias BUCHARTA 25 katolík úplavice špitál 10.06.1814
168. IR 11. E.H. Rainer Jos. - Landwehr dítě Mathias syn feldwebela Mathiase ZADINY 8 dnů katolík psotník č.p. 547 17.06.1814
169. IR 28. Fröhlich Mich. pensionovaný hauptmann Joseph BARTL 63 katolík kolika č.p. 292 26.09.1814
170. Landwehr ? žena Brigita manželka vojína Paula MATRUSE 25 katolík zápal plic č.p. 3 18.11.1814
171. IR 28. Kutschera Johann Freiherr od 1815 dítě Rudolph syn majora Karla OTTA 1 katolík psotník č.p. 278 25.03.1815
172. IR 28. Kutschera Johann Freiherr od 1815 dítě Anna dcera svobodníka Johanna JEHNATKA 12 dnů katolík psotník č.p. 50 21.04.1815
173. IR 28. Kutschera Johann Freiherr od 1815 dítě Karl syn kaprála Lorenze MATOUSCHE 12 dnů katolík TBC č.p. 50 06.05.1815
174. ? žena Anna dcera hauptmanna SAMOLY 40 katolík plicní vodnatelnost č.p. 383 20.07.1815
175. IR 28. Kutschera Johann Freiherr od 1815 dítě Anna dcera hauptmanna LOPATŽE 8 katolík psotník č.p. 251 09.10.1815
176. IR 28. Kutschera Johann Freiherr od 1815 dítě Rosalia dcera nadporučíka REGNERA 7 katolík úbytě č.p. 37 14.10.1815
177. IR 28. Kutschera Johann Freiherr od 1815 dítě Aloisia dcera hobojisty Franze BABETZKYHO 1,5 roku katolík záškrt č.p. 206 24.10.1815