×

Veltrusy

zápis v církevních matrikách - 1798-1813
Zemřelé vojenské osoby

Veltrusy - zápis v církevních matrikách - 1798-1813

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. ? žena Elisabeth WESELIN, vojenská žena Praha 50 katolík TBC č.p. 18 28.09.1798 30.09.1798
2. IR 47. Kinsky Fr. dítě Franz, syn feldwebela Josepha LYPPU 9 týdnů katolík záškrt č.p. 32 08.01.1799 10.01.1799
3. FAR ? žena Anna, vdova po nadporučíku Antona von CZIZINY 60 katolík TBC č.p. 59 28.09.1804
4. CLR 6. Rosenberg dítě Karl Wilhelm, syn rittmeistera Wilhelma von POLICHA 1 katolík tyfus č.p. 59 14.01.1810
5. FAR ? žena Anna vdova po poručíku Antonu CZISCHINGU 60 katolík TBC č.p. 59 28.09.1804 30.09.1804
7. UR 2. Schwarzenberg Carl plukovník Ferdinand kníže KINSKÝ 4.12.1784 Vídeň 32 katolík Spadl z koně na hlavu a zabil se, pochován ve Zlonicích č.p. 2 03.11.1812 06.11.1812
8. ? vojín Michal HANZL Laizerhussen Ober Östereich 26 katolík utopený v Labi ? 09.07.1813 11.07.1813
9. Ruská armáda ? voják neznámého jména ? 27.08.1813 pozn. faráře: který proti mé wedomosti zde zanechán jest