×

Benátky nad Jizerou

zápis v matrice - 1798-1816
Zemřelé vojenské osoby

Benátky nad Jizerou - zápis v matrice - 1798-1816

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. IR 23. G.H. Ferdinand Toscana dítě Jan Xaver, syn profouse Lorence PAUSE 15 dnů katolík psotník č.p. 45 21.01.1798
2. IR 18. Stuart Patr. dítě Waclaw, syn vojáka Jozefa SSRETRA 7 katolík psotník č.p. 86 01.02.1799
3. IR 18. Stuart Patr. žena Anna, vdova vojáka Matese HAMMERA 42 katolík vodnatelnost č.p. 6 13.08.1799
4. ? žena Dorota, manželka vojáka Jan SCHRÖDER 40 katolík TBC Staré Benátky 20 27.02.1800
5. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 žena Alžbieta, vdova vojáka Gottfryda FISSERA 56 katolík vodnatelnost č.p. 79 09.08.1800
6. IR 18. Stuart Patr. dítě Maria, dcera invalidy Waclawa HAWLIČEKA 14 dnů katolík psotník č.p. 91 14.02.1801
7. IR 18. Brinken Jac. Friedr. dítě Barbara, dcera zemřelého vojáka Jakuba PORTMANNA 14 katolík vodnatelnost č.p. 50 13.05.1801
8. IR 18. Stuart Patr. dítě Jozef, syn invalidy Waclawa HAWLIČEKA 6 týdnů katolík psotník č.p. 91 13.08.1802
9. IR 18. Stuart Patr. 2. granátnický dítě Anna Ludmilla, dcera feldwebela Wenzela KWEISERA 9 dnů katolík psotník č.p. 116 25.09.1802
10. IR 18. Stuart Patr. dítě Waclaw, syn Kateřiny dcery kaprála Filipa MAROLDA 11 dnů katolík psotník č.p. 87 30.09.1802
11. ? dítě Rozalia, dcera vysloužilého vojáka Jana NELLA 9 měsíců katolík neštovice č.p. 115 27.05.1803
12. IR 18. Stuart Patr. žena Anna, vdova hauptmanna Jozefa ROTHBAUERA 40 katolík prsní blok č.p. 38 26.09.1803
13. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 invalida Frantissek BLAŽEG 71 katolík vyplivování krve Staré Benátky 33 14.02.1805
14. ? žena Ewa, vdova po invalidním vojáku Gottliebu SOLTNERU 60 katolík náhle Staré Benátky 40 12.05.1805
15. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Karel, syn kaprála Karla SCHAREKA 2 katolík psotník Staré Benátky ? 25.06.1805
16. IR 18. Brinken Jac. Friedr. invalida Jan MACH 64 katolík prsní vodnatelnost č.p. 23 29.06.1805
17. FAR ? žena Barbara, manželka invalidy Jozefa JOHNA 65 katolík TBC č.p. 68 10.11.1805
18. IR 18. Stuart Patr. 2. reserve vojín Anton TICHY Klášterské panství 21 katolík epidemie č.p. 47 23.01.1806
19. IR 18. Stuart Patr. Haupt vojín Joseph SCHITNY 30 katolík náhle Staré Benátky ? 27.01.1806
20. IR 11. E.H. Rainer Jos. vojín Mathias GILAROWITZ Chattacow Vých. Halič 20 katolík horečka Staré Benátky 7 27.01.1806
21. IR 18. Stuart Patr. dítě Barbara, dcera vojáka Matieje BOLFA 6 měsíců katolík psotník Staré Benátky 48 01.02.1806
22. IR 10. Anspach Alex. do 1806 vojín Franz KUCHLER 27 katolík přivezen mrtev v transportu rekonvalescentů IR 11. E.H.Reiner Staré Benátky 2 10.02.1806
23. IR 18. Stuart Patr. 2. reserve vojín Joseph RUNGE Kunersdorf Čechy 18 katolík náhle ? 13.02.1806
24. IR 18. Stuart Patr. 2. reserve vojín Joseph RISCZIK Gurno Maidan Vých. Halič 21 katolík náhle ? 16.02.1806
25. IR 18. Stuart Patr. dítě Josepha, dcera feldwebela Friedricha KALBU 2 týdny katolík psotník č.p. 90 23.02.1806
26. IR 17. Koch do 1781 žena Anna, vdova invalidy Jana WACHTERA 55 katolík zápal plic č.p. 99 14.03.1806
27. IR 35. E.H. Johann Nepom. 1807 žena Anna, manželka nadporučíka Jakuba SYKORY Plzeň 41 katolík TBC č.p. 42 14.06.1807
28. DR 7. Waldeck Christ. do 1801 dítě Waclaw, syn invalidy Martina WALDMANNA 2 katolík neštovice Staré Benátky 26 22.10.1807
29. IR 18. Stuart Patr. Hoker dítě Frantissek, syn poručíka Jana PALANSE 5,5 roku katolík TBC č.p. 14 23.02.1808
30. IR 18. Stuart Patr. dítě Marya, dcera invalidy Jana NELLA 2 katolík neštovice č.p. 115 06.03.1808
31. IR 18. Stuart Patr. žena Kateřina, vdova po invalidu Waclawu SUCHANKU 60 katolík zimnice Staré Benátky 27 12.04.1808 14.04.1808
32. IR 18. Stuart Patr. feldwebel invalida Adam Jozef EBENHECH 60 katolík studený zápal č.p. 90 14.12.1808
33. IR 18. Stuart Patr. dítě Anna dcera invalidy Jana NELLA 11 dnů katolík psotník č.p. 115 27.12.1809
34. Landwehr - Mladá Boleslav 3. 2. landwehrista Ferdinand KRAMAŘ ? katolík při transportu nemocných - náhle Staré Benátky 28 31.12.1809
35. IR 18. Stuart Patr. žena Dorota, vdova vojáka Waclawa LAUBA 60 katolík žloutenka č.p. 43 19.01.1810
36. Landwehr ? bývalý kaprál Jiržjí CYDLINA 36 katolík souchotiny ? 01.04.1810 03.04.1810
37. IR 18. Brinken Jac. Friedr. do 1791 invalida Leonard PEKER Netolitz 68 katolík zimnice č.p. 106 07.05.1810
38. IR 26. Hohenlohe-Bartenstein invalida Antonin ZEYWAL 70 katolík prsní vodnatelnost Staré Benátky 74 01.06.1810
39. Vozatajstvo pensionovaný wachtmeister Joseph JOHN 80 katolík TBC č.p. 40 22.02.1811
40. Landwehr ? dítě Maria, dcera zemřelého landwehristy Jiržjího CYDLINY 1 katolík psotník č.p. 31 08.05.1811
41. ? dítě Ludwik, syn vojaka Ondřeje MÄRZE 1 den katolík psotník č.p. 91 24.11.1811
42. FAR 02. E.H. Maximilian oberkanonier invalida Jozef ZEMANSKY 40 katolík nádor v hlavě č.p. 91 04.01.1812
43. ? žena Dorota, vdova po vojáku Matieji BENESSI 58 katolík stravení Staré Benátky 64 30.03.1812
44. IR 26. Hohenlohe-Bartenstein dítě Jozef, syn invalidy Františka CŽECHA 1 den katolík mdloba Staré Benátky 61 28.05.1812
45. IR 18. Stuart Patr. dítě Rozarya, dcera invalidního kaprála Jana NELLA 1 katolík TBC č.p. 115 17.06.1812
46. Vozatajstvo kmán Waclaw BENESS 23 katolík kolika č.p. 42 27.09.1812
47. IR 18. Reuss - Greitz Heinr. XIII 11. dítě Frantisska, dcera kaprála Waclawa POKORNÝHO 9 měsíců katolík psotník Staré Benátky 69 21.12.1812
48. DR 2. Hohenlohe-Ingelf. Fried. trubač invalida Johan ENDERS Spořitzin Čechy 58 katolík zánět jater, TBC č.p. 41 18.04.1813
49. Landwehr ? žena Kateřina, manželka vojáka Waclawa GRIMMA 27 katolík zimnice č.p. 108 19.05.1813
50. IR 11. E.H. Rainer Jos. dítě Terezye, dcera hudebníka Tomasse KAUBEKA 5 dnů katolík psotník č.p. 6 17.07.1813
51. IR 35. Argentau Eug. dítě Antonín, syn vojáka Frantisska SIEBELA 1 katolík psotník Staré Benátky 34 18.09.1813
52. IR 36. Kollowrat Carl - Landwehr landwehrista Josef LAUDA 30 katolík zápal plic Staré Benátky ? 23.10.1813 27.10.1813
53. Feldjäger - Division 3. 4 dítě Kateřina, dcera nyslivce Jana KREJČIKA 7 dnů katolík psotník Staré Benátky 34 21.11.1813
54. Landwehr - Mladá Boleslav 3. landwehrista Wacslaw Josef CYSAŘ 26 katolík tyfus Staré Benátky 40 16.12.1813
55. IR 18. Stuart Patr. pensinovaný hauptmann Antonjn GATTERMANN 58 katolík TBC č.p. 60 14.02.1814
56. DR 5. Savoyen Eug. bývalý voják Jan MAREK 65 katolík tabákový dozorce vodnatelnost č.p. 38 16.08.1814
57. ? žena Ewa, vdova po vojáku Jakubu MOKŘIČI 70 katolík stáří Staré Benátky 23 18.03.1815
58. Landwehr - Mladá Boleslav 5. pensinovaný hauptmann Fridrich WIDTMANN 76 protestant vysílení č.p. 43 20.01.1816