×

Kostomlaty nad Labem

zápis v matrikách - 1801-1814
Zemřelé vojenské osoby

Kostomlaty nad Labem - zápis v matrikách - 1801-1814

P.č. Pluk (regiment) Prapor (batalion) Rota (setnina) Hodnost Jméno, příjmení Místo narození Země Věk Náboženství Stav Povolání Nemoc Místo úmrtí Úmrtí Pohřeb Zajímavost
1. CR 6. Mellas 1799 dítě Jan, syn kyrysníka Jana BECHINU 11 měsíců katolík psotník č.p. 45 23.03.1801 25.03.1801
2. IR 18. Stuart Patr. Malbohan vojín Jan CŽUCZ Kostomlaty 21 katolík syn domkaře souchotiny č.p. 56 05.05.1802 07.05.1802
3. IR 54. Morzin Ferd. od 1802 invalida Ferdinand KANDERT 40 katolík horká nemoc č.p. 63 19.12.1805 21.12.1805
4. IR 16. E.H. Rudolph od 1802 invalida voják Waclaw STRNAD Kostomlaty 25 katolík syn sedláka zranění z vojny č.p. 54 05.12.1806 07.12.1806
5. Landwehr ? vojín Johann SSNEIDER 22 katolík horká nemoc č.p. 71 06.08.1809 08.08.1809 pozn.: zaopatřen v Jihlavském špitále
6. Landwehr - Boleslavský 5. 3. vojín Jiržji FIDLER 24 katolík domkař horká nemoc č.p. 48 11.03.1812 13.03.1812
7. IR 11. E.H. Rainer Jos. od 1801 vojín Joseff CALDA 25 katolík zimnice č.p. 67 23.04.1812 25.04.1812
8. UR 1. Merveldt invalida Lukaš BEZOSSIN 54 katolík zranění z pádu č.p. 69 05.10.1812 07.10.1812
9. Francouzská armáda ? feldwebel zajatec Jan ALLIEAT asi 50 katolík tyfus č.p. 15 23.12.1813 24.12.1813
10. ? dítě Jan, syn vojáka Matieje WERNERA 2 katolík psotník č.p. 56 09.02.1814 11.02.1814
11. Landwehr ? dítě Anna, dcera landwehristy domkaře Waclawa POMAHAČE 1 katolík psotník č.p. 39 18.02.1814 20.02.1814